The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Na Book Ni Rihunai
The Book of Common Prayer in the Arosi Language (1945)


 

This translation into Arosi was printed by the Melanesian Mission Press in Summer Hill, NSW, Australia, where it had relocated during and immediately after WW II. Although one might expect from the date that this would be a translation of the 1938 Melanesian Prayer Book, the text appears to owe more to the traditional 1662 BCP.

See our Arosi page for more information on the Arosi language and for other BCP-related texts in Arosi.
 


 

 

Morning Prayer 3-13
Evening Prayer 14-22
Prayers and Thanksgivings 23-28
Prayers for each day of the week 29-31
Litany 32-37
Holy Communion 38-52
Devotion for Holy Communion 53-55
Hymns 56-80 [omitted]

NA BOOK
NI
RIHUNAI.

AROSI (San Cristoval),
British Solomon Islands.

 

 

Portions of the Book of Common Prayer,
with Hymns,
in the language of Arosi (San Cristoval),
British Solomon Islands.

Melanesian Mission.
 


 

NA RINE INI HAARIHUNAI
SURI MWANI
HAAHOOA.

¶ Rai ohainia hako noai Sunday moi, mana ado dani etea na bwai ohainia i dora na haaaraa oani [ ]

Nei na haarihunai ai unua ini rine raha tanei ni haate maea na usui ini, naana haate na haaisuri.

NOAI oha na nei na oraoraa ai gari ahoi baania i oraoraa na haaua, ma ai haaua i hereho na orana i haatora, mana hereho na odoodo, ai haatahia i aunana.—Ezekiel 18. 27.
    Nau wai unu tahanainia i heretohe agui, mana oraoraa agu na oa mau i maagu.—Psalm 51. 3.
    Oi diraia i maamu baanii oraoraa agui, ma oi hunusia gaasia i wanao agui hako. Psalm 51. 9.
    E auna na mamae na hoasi nana God; mia bwai itaa i ahu na mamae, ma totou.—Psalm 51. 17.
    Mou karia i ahumou, mei abui tooni amoui, ma moui gari ahoi bei ia Araha God amou; inia ia a ahugoro ma heitaahii a tano nenea, mama, heitabaini ana na raha, mia adomai orisi ini hereho taa.—Joel 2. 13.
    Na raromana Araha God aga e raroma ni heitaahi mana adomai nugasia i inoga, noai oha gau marapwaasia, migia ga aia araisuria i rinena Araha God aga, huni gai haaisuria i haatora ana, na nuga bwarasia i maaga.—Daniel 9. 9, 10.
    Araha, oi haate haausuriau, ma o ome haananaua, o abui nenea, o gasi haaaiaaau. Jeremiah 10. 24.
    Mou orisi adomai, inia i hourana ni aro a raumwadua mai.—S. Matthew 3. 2.
    Wai surutae, wai gari ahoi beia amagu, wai oani inia, Ama au oraoraa baania i haatora ni aro, mei noai maamu, maau aia orana oi unuau inia garemu.—S. Luke 15. 18, 19.
    O abui tarawaa suu beia i noni tatauaro amu, Araha; inia abwai sae na tabi nai odoodo noai maamu.—Psalm 143. 2.
    Ona gai haate huni na oraoraa aia oa beigia, gai koekoe haarigia, mana tawaado aia oa noai raroga, ma ona gai haaranasia i oraoraa aga, ia na haaisuria mau i duruduru apa mana rine odoodo ana ini adomai nugasii i oraoraa aga, mei ini haawariwarigia baania i rine taritaria hako.—I S. John 1. 8, 9.

[ARAI haidoorada, na Usuugu Maea a haatanugia haarago huni gai unu tahanainii ma ga haaranasii i oraoraa aga, mana mwani adomaiga ra taai; huni gai abui koekoe, abui tosi bwarasia i oraoraa baania i maana God, huunai mena, i Amaga noai aro; ma gai haaranasii, ini adomai heiheiga, mana adomai orisi, mana araisuria i rinena, huni ga gui haa i adomai nugasii, inia i adomai goro ana mana heitaahi ana inigia na bwai hakohako. Ma orana huni gai unu tahanainii i oraoraa aga ini adomai heiheigia waiori i maana, mei ororiu noai oha gah ruin goni huni gai haagorohia inii hereho goro na watei mai tanagia, huni gai haaasaa, ma gai ronoa i haate maea ana, ma gai haanoni beia i mwani hereho na orani abega mana aunaga. Inia naani nau potaiamou na mou goni ini, huni gai ari aratara wou ana i dora ni heinagu ni bane araa i aro, mei ini ahumanora mana rine heiheigia gai haate oani: ]

Gai haarahesi.

Rai unu Tahanai aratara:
 

Morning Prayer

 

Parts in brackets may be omitted

AMA huunai mena, huunai heitaahi, iami mi teha, mi tari baani i tara amu oni i sheep na tari. Iami mi haaisurii diu monoa i hereho rago na ahumami na adomai giru inii, ma hanehane inii. Tami mi kakoatainia i rine i haatora amu na maea. lanai aia haaisurii i hereho rago na o haataari inii huni iami mi haai, mi ami mi haaisuri i hereho rago na o haabui; mana tahi aia oa beiami. Mioe, Araha, oi taahiami mi oraoraa, mi maari; oi nugasiami mi haate tahanainia i oraoraa na mi haa. Oi orimainia i ahumami huni iami orisia i adomaimami; ona i duruamu tanara i noni rago, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Ama huunai heitaahi, oi watea mai tanaami iniai ia, huni noai ohani mii oa maea, oa odoodo, oa goro, huni na, ataniu na maea ai taro inia. Amen.

Na Nugasi ino.

E Priest moi etea ai unua, ma ai ura, nnans noni huna rai topirai ruru mau.

GOD huunai mena, ia Amana ia Araha aga, Jesus Christ, na aia rabasia i nei na oraoraa ai man, ma huni ai gariahoi baania i oaha taa huni ai tahi; miia a menaairaau tatauarona i rinena, ma haataariraau huni rai unu tahanai ma rai huusia tanara i nei ra orisi adomai, i ruhasii mana gawasii inoda baanira; iia a nugasii ma gawasii inoda inei rau orisia tawaado i adomaida, mara hinihinia tawaado i Taroha goro ana na maea. Migia ga gui potaia huni ai watea mai tanagia i orisi adomai tawaado mana Hiona Maea ana, huni gai tauarona noai ohani i hereho nai irisia, ma gai oa manora, oa maea, suri mwani daniga, huni haahakona gai tari i waewae tarau na beia, inia Jesus Christ, ia Araha aga. Amen.

Ona e Priest aia, mana nei na haarihunai ai haate tanei ni haate ni:

GOD, na raromamu e raroma ni heitaahi, mana adomai nugasii ni inomami; oi rono ma oi taahiami mi heiheiami, mi haarahesio. Oi ruhasia baaniami i aro ni oraoraa a hoosiami inia ma hiriami; ini ahumu na goro mana heitaahi amu na raha, huni iami mii adomai haaasaa Jesus Christ, na Heidaudau, na Haarahesi taramami. Amen.

Maua naani,

ARAHA, mi potaio, oi ronosuriami ini heitaahi amu noai madora mi haarahesio; oi ahugoro iniami mi haate tahanainii tanao i inomami; oi ruhasii baaniami, ini heitaahi amu, i mwani ahutani oraoraa amami, ra hihiaiami, mara totou ini ahumami, inia Christ, ia Araha amami. Amen.

Na Priest na gu topirairuru, ma ai haatenainia i Haarahesi ana ia Araha, ini rine rai ronoa, mana noni huna rai haate aratara beia.
 

Confession & Absolution

AMA mami nai aro; Na atamu ai maea, Na houramu ai boi; Na heiirisiamu ai mwadau noai ano i bahai ona noai aro; Haa mai deeni tanaami ta hereho-i-nau ai orana, i deeni; Oi adomai nugasia ni inomami ona iami mi adomai nugasira inei mi haaninora, Oi abui waiami ini ohoniami, ma oi haatahiami baania i oraoraa; Inia namua i hourana, mana mena, mana raraha, tarau tarau. Amen.

Nei na haarihunai ai oani,

Araha, o aasia i wewemami:
    Na noomami ai haaranasia i tarohamu.

God, raurau mai, o haatahiami.
    Araha, o watoi mai, o aauhiami.

¶ Rai ura hako mana Priest ai haate oani,

Gau unu haaasa i Ama, mana Gare, mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani, abwai hako mwadau. Amen.

Mou unu haagorohia ia Araha.
    Iami mi unu haagorohia i atana ia Araha.

Rai suru Psalm 95, mana nei na orani mwani dani. Noai Easter na Gana ini Easter ai orisia Psalm 95.

Gau Suru Gana. Psalm 95.

GAAU, ma gau suru gana tana ia Araha: gau imoimo waewae tana i Hau haatahigia.
    Gau ari haate haagorohia bwarasia i maana: gau imoimo waewae tanaa ini gana.
    Miia Araha God e Hiona raha: i huunai Araha baanira mwani hiona rago.
    Noai rumana na marawai ra ganu: mana hunahuna nara tewa rihu.
    Iia na haapwaara i asi: mana rumana a tauarona i ano mamata.
    Gau pwotou, gau abwaabwa: gau topirai ruru bwarasia ia Araha na haapwaaragia.

[ ¶ Hako i ini ado dani, noai Sunday ragu suru hako.]

    Miia God aga, migia ana i mou ana: mana sheep i bahaina i rimana.
    Ona moi ronoa i rinena i deeni: mou abu ahubaabau ona i Meriba mei Masa noai omaa manasara.
    I oha iraau na amamou rau ohoniau: ra haaimaaniau, mara omesia i tauaro agu.
    E hai tanahuru i harisi na ahugu a totou ini ugu si: minau au haate oani,     Irau mwani noni ra taritaria, mirau aia irara i tara agu.
    Minau au duru nenea, a oani: Iraau rau bwai taha wou i dora ni mamaro agu.
    Gau unu haaasa i Ama, mana Gare: mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani: abwai hako mwadau. Amen.

[ ¶ Ma tanei ai ohaininia i Usuusu Maea ini rine rai ronoa mwadau, ma ai ura ma waiburu tanara i noni huna: ma rai gui suru, Iami mi haagorohio, God. ]
 

Lord's P{rayer

[ IAMI MI HAAGOROHIO, GOD. ]

IAMI mi haagorohio, God: iami mi tarohai haaranasio O Araha.
  Na marewana hako a ginagina inio: ia Ama na oa tarau.
    Iraau na mwani Angel rau totoroo: i aro mana nei ra mena i rarona.
    Iraau na Kerubim mana Seraphim: rau haate tatarau oani,
    Maea, maea, maea: Araha, God Sabaoth.
    Na aro mana ano a honu: ini rarahamu hauasa.
    Ahutada i noni Haataari ra haaasao: rau haaaneaneo.
    Na hagu goro adau Rarabea: rau haaaneaneo.
    Iraau na Martyr haitooni mamahui: rau haaaneaneo.
    Na Heisoi maea suri mwani omaa: na tarohai haaranasio.
    Ama, na houramu: na bwai hako mwadau.
    Huunai Garemu: tawaado, otohuu.
    Mana Hiona Maea: a moo na haaoori.

    Christ, ioe: na mwaeraha hauasa.
    Ioe na Garena Ama: mau mai tarau.
    Huni oi haatahira i noni huna: o aia mwagitainia i ahuna i geregare mawasu.
    Noai oha o haaua i nunuri baania i mae: o tahania i hourana i aro tanara i mwani noni hinihini.
    O heinagu mau i odona God L. noai rarahana Ama. Mi hinihinio oi boi taoha: huni oi hiriami.
    Ma mi potaio o aauhira noni amui: na o hasuira inia i huunai abumu.
    O ohai gonira beira noni amui na maea: noai rarahatarau.

    Araha, haatahira i noni amui: o haagorohira inei na o tooraraau.
    O mwaeraha bwarasiraau: o suruira araa tarau.
    Suri mwani dani: iami mi haate haaasao.
    Ma mi ginagina ini ataniu: noai ohani mei tarau tarau.
    Araha, o su rara bwarasiami deeni: baania i oraoraa.
    Araha, o taahiami: oi taahiami.
    Araha, na heitaahi amu ai diohiami: ona mi uurio.
    Araha, nau uurio noa: o abui wateau wai uuri too.
 

Te Deum Laudamus

[ ¶ Maua i Gana naani,

AHUTANI HEREHO, MOU HAAGOROHIA. ]

AHUTANI hereho ia Araha na haai, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, inou haaasaa tarau.
    Amou, mwani Angel ana ia Araha, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani aro, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani wai hunana i aro marawa, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani mena ana ia Araha, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amurua, sina mana hura, muru haagorohia ia Araha: muru haaaneanea, muru haaasaa tarau.
    Amou, mwani heu noai aro, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani rani tahataha mana arobu, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, inou haaasaa tarau.
    Amou, mwani roa ana God, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani eu mana raorao, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amurua, madora ni baratoo mana madora ni raorao, muru haagorohia ia Araha: muru haaaneanea, muru haaasaa tarau.
    Amou, arobu mana mwani aruwai, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani aruwai mana baratoo, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani wai waanusi mana aro ahuru, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani rodo mama mwani dani, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amurua, bewaa mana kuhi, muru haagorohia ia Araha: muru haaaneanea, muru haaasaa tarau.
    Amou, mwani mararea mana mwani rorodo, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Ioe, marewana, oi haagorohia ia Araha: tawaado, oi haaaneanea, oi haaasaa tarau.
    Amou, mwani hunahuna mana mwani dora ahaaha, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani hereho na mauri noai marewana, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani hurahura i wai, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani asi mana mwani ruarua, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani busuasi mana mwani hereho na tatariori noai asi, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani manu ni ahoasara, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani mwaamwaa mana mwani kau, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani gare ni inoni, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Ioe, Israel, oi haagorohia ia Araha: oi haaaueanea, oi haaasaa tarau.
    Amou, mwani noni tatauaro ana ia Araha, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani hiona, mana mwani aunada i sae odoodo, mou haagorohia ia Araha: inou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, mwani sae maea, mou heiheiamou, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasaa tarau.
    Amou, Ananias, Azarias ma Misael, mou haagorohia ia Araha: mou haaaneanea, mou haaasau tarau.
    Gau unu haaasa i Ama, mana Gare: mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani: abwai hako mwadau. Amen.

Ma gu ohainia i ruana i dora ni usuusu maea, ma rai gui suru gana ni.
 

 

Benedicitr, Omnia Opera

HAAGOROHIA IA ARAHA. S. Luke 1. 68.

HAAGOROHIA ia Araha, God Israel: Inia a gaririraau ma hasuiraau i noni huna anai;
    Ma haaurasia i ranorano ni haatahi tanagia: noai ruma ana David i noni ana;
    Onai haate ana ini nooda i rarabea maea anai: mau mai noai tarawaana i marewana;
    Ai haatahigia baania i maeronaga: mei baania i rumada hako rau nobou tanagia;
    Huni ai taahira i amaga: ma huni ai adomai ahoi ini duruduru ana na maea.
    I haate na aratainia tanaa Abraham i amaga, huni ai watea tanagia: ai haahurahigia baania i rumadai maeronaga;
    Ga gui tauaro maotori tanaa: ini oaha maea ma odoodo noai maana, suri mwani daniga.
    Mioe, kaakae, rai unuo e rarabea anai Ororiu: inia oi nao tarana Araha huni oi orimainia i tara ana.
    Oi haaaidaniraau ini haatahi inoni anai: ini ruhaasii inoda;
    Inia i ahuheitaahi ana God aga: na waaria mai aro ai garirigia inia;
    Ai bewaasira inei ra heinagu i dora rodo mei mamaru ni mae: ai uurui i uwaga noai tara ni goroha.
    Gau unu haaasa i Ama, mana Gare: mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani: abwai hako mwadau. Amen.

Maua Gana naani,

MOU IMOIMO WAEWAE. Psalm 100.

MOU imoimo waewae tanaa Araha, mwani omaa: mou odo waewae tanaa Araha; mou ari bwarasia i maana ini suru gana.
    Mou ome iraraa Araha iia God: ia na haapwaaragia, aia igia haarigia; igia na noni anai, mana sheep ana i mou ana.
    Mou siri haate haagorohia noai maana i bara ana: mou ari haaaneanea noai herehora ana, mou haagorohia, mou haato goro inia i atana.
    Inia iar Araha a goro, na heitaahi ana na oa tarau: ia odoni suri mwani ugu rago.
    Gau unu haaasa i Ama, mana Gare: mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani: abwai hako mwadau. Amen.

Rai suru maua rai haate i Hinihini adaau Haataari, rau ura hako.
 

Benedictus

NAU hinihinia God, i Ama huunai mena, na haapwaara i aro mana ano.
    Mia Jesus Christ, taai Garena otohuu, ia Araha aga; a rurua inia i Hiona Maea; a huta beia i Geregare mawasu ia Mary; a oa mamaaria inia Pontius Pilate; rau rabu ahitainia i dadahoro, ma mae, mara aoraa; a ari rodomana; mana oruna i dani a surutae ahoi baania i mae; a araa i aro; ma heinagu mau noai odona God, i Ama huunai mena; ma gui dio mai taoha iei huni nai hirira i nei nara tahi mana nei nara mae noa.
    Nau hinihinia i Hiona Maea; i Heisoi Maea suri mwani omaa, i Hagugoni adaau inoni maea; i, adomai nugasia i oraoraa; na abega ai surutae ahoi; mana tahi tarau. Amen.

Mana nei nia haarihunai ai haate oani,

Ia Araha ai oa beiamou.
    Mei beia i aunamu.

Ma rai topirairuru ginagina, ma na nei na haarihunai ai oani,

[ Gau haarahesi.

Araha, o taahiami.
    Christ, o taahiami.
Araha, o taahiami.

Ma rai haate aratara ini rine raha.
 

Apostles' Creed

AMA mami noai aro; Na atamu ai maea, Na houramu ai boi; Na heiirisiamu ai mwadau noai ano i bahai ona noai aro; Haa mai deeni tanaami ta hereho-i-nau ai orana i deeni; Oi adomai nugasia ni inomami ona iami mi adomai nugasira inei mi haaninora, Oi abui waiami ini ohoniami, ina oi haatahiami baania i oraoraa. Amen.

Na Priest na gui ura, ma ai haate oani,

Araha, o haatainia mai tanaami i heitaahi amu.
    O watea mai i tahinamu tanaami.

Araha, o haatahia i Mwaeraha.
    O ronoami, o taahiami, noai oha mii haarahesio.

A haatoonirau inei ra tauarona i rinemu ini rine odoodo.
    O haawaewae i noni amui na o omesigihira.

Araha, o haatahira i noni amui.
    O haagorohira inei o tooraraau.

Araha, o watea mai i goroha noai danimami.
    Inia tanei etea abwai aauhiami, mioe eteo moi God.

God, o haawariwari i ahumami.
    O abui haa baaniami i Hiona Maea amu. ]

Ma gu ohainia i oru Collect, tanei anai sade si ini Naumaea, mana ruana inia i Goroha, mana oruna inia i Bane ini oa goro. Na ruana mana oruna abwai etea suri mwani haahooa. Rai topirai ruru hako.
 

Lord's Prayer

NA RUANA I COLLECT, INIA I GOROHA.

GOD, ioe tarawaana i goroha, o irisiami mi oa goni, na nei ai aidanisio ai tani tarau, mana hei nai tauaro tanao ai oa dadaraa; o rara bwarasiami i noni amui mi adomai huniami baania i maeronamami ra boi mamami; mi uurio oi rara bwarasiami, mi bwai mamaausia i ramo ana i maerona, inia i ramo ana a Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.
 

2nd Collect, for Peace

NA ORUNA I COLLECT, INIA I BANE.

ARAHA, Ama i ara, God huunai mena, huunai tahi tarau, o waiami dadaraa mai na tari haahooa ni; oi rara bwarasiami deeni inia i mena amu na wetewete, iami gasi ahoda i oraoraa, ma mi gasi ari burua sua ta maeha; oi haaodoodo i tauaro amami mii haaua ori i hereho goro noai maamu, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Ona ra aia suru gana i nao rai suru gana ohani, ma rai gui topirairuru rou, rai haarahesi oani:

Inirai noni tatauaro mina noni huna.

ARAHA, huunai mena, huunai heitaahi, ioe moi eteo o haabuoahu, o banea mai tana i Bishop, mei tanaraau i Noni Tatauaro miraau Haausuri, mei tana i Heisoi hako nara omesuria, i Hiona haatahi amu; o rinisia hunira waiori i arobu amu nai haagorohira, ma ra gui haaua odoni heirabasi amu; Araha, o watea mai naai ini adomai haaasaa Jesus Christ, na Haarahesio taramami, na Heidaudau. Amen.

Inia i omaa.

GOD, huunai mena, oi ome haagorohiami mi oa goni ini. O omesuria i omaa ni baania i daoha, mana hioro, mana danireho, mana maemaeha rago. O banea tana i mwaerahamami i Hiona Maea amu huni ai araisuria i heiirisiamu ma ai ari noai taro, amu. O aauhiami hako huni tarainei rai haausuri goro, ma tarainei rai rono haagorohia, miami hako mi oa goro tanao, mii haate haagorohio, inia i haaaidaniami amu noa, inia Jesus Christ, ia araha amami. Amen.

¶ Ona nei da haarihunai ai irisia, na gai ohai rou tarainei ni haarahesi na usui goni i muri; mei haahakona, na haarahesi naani ana S. Chrysostom.
 

3rd Collect, for Grace

GOD, huunai mena, o watea mai noa tanaami huni iami hako mi haarahesi aratara, haatai tanao i ohani; ma o durua huni e rua noni maua e oru rai oa goni adoadoa i atamu, ma oi haa i hereho nara potaio inii; Araha, oi haaua i deeni ona i rabasi amami inia, ma o watea i hereho na mi potaio inia ona ai goro tanaami. Haa mai tanaami i adani inia i tawaado amu noai marewana ni, mei noai marewana nai boi i tahi tarau. Amen.

2 Cor. 13. 14.

NA bane ana Araha aga Jesus Christ, mana heitaahi ana God, mana hagu inia i Hiona Maea, ai oa beigia hako, tarau tarau. Amen.
 


 

Prayer of St. Chrysostom

NA RINE INI HAARIHUNAI
SURI MWANI
SUURAHI.

Rai ohainia hako noai Sunday moi, mana ado dani etea na bwai ohainia i dora na haaaraa oani [ ]

Nei na haarihunai ai unua ini rine raha tanei ni haale maea na usui ini, mana haate na haaisuri.

NOAI oha na nei na oraoraa ai gari ahoi baania i oraoraa na haaua, ma ai haaua i hereho na orana i haatora, mana hereho na odoodo, ai haatahia i aunana.—Ezekiel 18. 27.
    Nau wai unu tahanainia i heretohe agui, mana oraoraa agu na oa mau i maagu.—Psalm 51. 3.
    Oi diraia i maamu baanii oraoraa agui, ma oi hunusia gaasia i wanao agui hako. Psalm 51. 9.
    E auna na mamae na hoasi nana God; mia bwai itaa i ahu na mamae, ma totou.—Psalm 51. 17.
    Mou karia i ahumou, mei abui tooni amoui, ma moui gari ahoi bei ia Araha God amou; inia ia a ahugoro ma heitaahii a tano nenea, mama, heitabaini ana na raha, mia adomai orisi ini hereho taa.—Joel 2. 13.
    Na raromana Araha God aga e raroma ni heitaahi mana adomai nugasia i inoga, noai oha gau marapwaasia, migia ga aia araisuria i rinena Araha God aga, huni gai haaisuria i haatora ana, na nuga bwarasia i maaga.—Daniel 9. 9, 10.
    Araha, oi haate haausuriau, ma o ome haananaua, o abui nenea, o gasi haaaiaaau. Jeremiah 10. 24.
    Mou orisi adomai, inia i hourana ni aro a raumwadua mai.—S. Matthew 3. 2.
    Wai surutae, wai gari ahoi beia amagu, wai oani inia, Ama au oraoraa baania i haatora ni aro, mei noai maamu, maau aia orana oi unuau inia garemu.—S. Luke 15. 18, 19.
    O abui tarawaa suu beia i noni tatauaro amu, Araha; inia abwai sae na tabi nai odoodo noai maamu.—Psalm 143. 2.
    Ona gai haate huni na oraoraa aia oa beigia, gai koekoe haarigia, mana tawaado aia oa noai raroga, ma ona gai haaranasia i oraoraa aga, ia na haaisuria mau i duruduru apa mana rine odoodo ana ini adomai nugasii i oraoraa aga, mei ini haawariwarigia baania i rine taritaria hako.—I S. John 1. 8, 9.

[ARAI haidoorada, na Usuugu Maea a haatanugia haarago huni gai unu tahanainii ma ga haaranasii i oraoraa aga, mana mwani adomaiga ra taai; huni gai abui koekoe, abui tosi bwarasia i oraoraa baania i maana God, huunai mena, i Amaga noai aro; ma gai haaranasii, ini adomai heiheiga, mana adomai orisi, mana araisuria i rinena, huni ga gui haa i adomai nugasii, inia i adomai goro ana mana heitaahi ana inigia na bwai hakohako. Ma orana huni gai unu tahanainii i oraoraa aga ini adomai heiheigia waiori i maana, mei ororiu noai oha gah ruin goni huni gai haagorohia inii hereho goro na watei mai tanagia, huni gai haaasaa, ma gai ronoa i haate maea ana, ma gai haanoni beia i mwani hereho na orani abega mana aunaga. Inia naani nau potaiamou na mou goni ini, huni gai ari aratara wou ana i dora ni heinagu ni bane araa i aro, mei ini ahumanora mana rine heiheigia gai haate oani: ]

Gai haarahesi.
 

Evening Prayer

Rai unu Tahanai aratara:

AMA huunai mena, huunai heitaahi, iami mi teha, mi tari baani i tara amu oni i sheep na tari. Iami mi haaisurii diu monoa i hereho rago na ahumami na adomai giru inii, ma hanehane inii. Tami mi kakoatainia i rine i haatora amu na maea. lanai aia haaisurii i hereho rago na o haataari inii huni iami mi haai, mi ami mi haaisuri i hereho rago na o haabui; mana tahi aia oa beiami. Mioe, Araha, oi taahiami mi oraoraa, mi maari; oi nugasiami mi haate tahanainia i oraoraa na mi haa. Oi orimainia i ahumami huni iami orisia i adomaimami; ona i duruamu tanara i noni rago, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Ama huunai heitaahi, oi watea mai tanaami iniai ia, huni noai ohani mii oa maea, oa odoodo, oa goro, huni na, ataniu na maea ai taro inia. Amen.

NA NUGASI INO.

E Priest moi etea ai unua, ma ai ura, nnans noni huna rai topirai ruru mau.

GOD huunai mena, ia Amana ia Araha aga, Jesus Christ, na aia rabasia i nei na oraoraa ai man, ma huni ai gariahoi baania i oaha taa huni ai tahi; miia a menaairaau tatauarona i rinena, ma haataariraau huni rai unu tahanai ma rai huusia tanara i nei ra orisi adomai, i ruhasii mana gawasii inoda baanira; iia a nugasii ma gawasii inoda inei rau orisia tawaado i adomaida, mara hinihinia tawaado i Taroha goro ana na maea. Migia ga gui potaia huni ai watea mai tanagia i orisi adomai tawaado mana Hiona Maea ana, huni gai tauarona noai ohani i hereho nai irisia, ma gai oa manora, oa maea, suri mwani daniga, huni haahakona gai tari i waewae tarau na beia, inia Jesus Christ, ia Araha aga. Amen.

Ona e Priest aia, mana nei na haarihunai ai haate tanei ni haate ni:

GOD, na raromamu e raroma ni heitaahi, mana adomai nugasii ni inomami; oi rono ma oi taahiami mi heiheiami, mi haarahesio. Oi ruhasia baaniami i aro ni oraoraa a hoosiami inia ma hiriami; ini ahumu na goro mana heitaahi amu na raha, huni iami mii adomai haaasaa Jesus Christ, na Heidaudau, na Haarahesi taramami. Amen.

Maua naani,

ARAHA, mi potaio, oi ronosuriami ini heitaahi amu noai madora mi haarahesio; oi ahugoro iniami mi haate tahanainii tanao i inomami; oi ruhasii baaniami, ini heitaahi amu, i mwani ahutani oraoraa amami, ra hihiaiami, mara totou ini ahumami, inia Christ, ia Araha amami. Amen.

Na Priest na gu topirairuru, ma ai haatenainia i Haarahesi ana ia Araha, ini rine rai ronoa, mana noni huna rai haate aratara beia.
 

Confession & Absolution

AMA mami nai aro; Na atamu ai maea, Na houramu ai boi; Na heiirisiamu ai mwadau noai ano i bahai ona noai aro; Haa mai deeni tanaami ta hereho-i-nau ai orana, i deeni; Oi adomai nugasia ni inomami ona iami mi adomai nugasira inei mi haaninora, Oi abui waiami ini ohoniami, ma oi haatahiami baania i oraoraa; Inia namua i hourana, mana mena, mana raraha, tarau tarau. Amen.

Nei na haarihunai ai oani,

Araha, o aasia i wewemami,
    Na noomami ai haaranasia i tarohamu.

God, raurau mai, o haatahiami.
    Araha, o watoi mai, o aauhiami.

Rai ura hako mana Priest ai haate oani,

Gau unu haaasa i Ama, mana Gare, mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani, abwai hako mwadau. Amen.

Mou unu haagorohia ia Araha.
    Iami mi unu haagorohia i atana ia Araha.

Rai suru i Psalm nara orana i dani si [ ma rai ohainia i dora ni Usuusu Maea. ]

Ma ra gui suru Gana naani,
 

Lord's Prayer

NA TAHINAGU. S. Luke 1. 46.

NA tahinagu na unu haahauasa ia Araha: mana aunagu na waewae inia God na Haatahiau.
    Ini gasi ome tanaau ana: i wagitaa ana na adoado hunia.
    Ma o ome mai: na ohani na ugu rago rai unuau inia i urao goro.
    Inia a Mena a haai tanaau i hereho hauasa: mana atana na maea.
    Mia taahira inei ra ginagina inia: surii mwani ugu rago.
    Ia haahurahia ramo inia i rumana: ia taari adarainiraau inei rau adomai haatae rau.
    Ia a nuga tere i mwaeraha baania i dora ada: ma suruiraau araa inei rau heiheirau ahoi.
    Ia haamuria tanaraau i hioro ini hereho goro rago: min, taari haahioro inei ra toora haa.
    Ia aauhia Israel i noni ana: huhi ai adomainia ahoi, ma ai taahia Abraham.
    Ona i haate na durua tanarau i wauwa agai: mana burunana, tarau tarau.
    Gau unu haaasa i Ama, mana Gare, mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani, abwai hako mwadau. Amen.

Maua i Gana naani,

GAU SURUTA I GANA HAORU. Psalm 98.

GAU suruia i gana haoru tanaa Araha: ini haaui ana i mwani haabuoahu.
    Na ruma i odona mana rumana na maea: a tauarona i haatahi nana.
    Ia Araha a tarohainia i haatahi ana: ma haaranasia i rine odoodo ana noai maada i buruna rago.
    Ia a adomai ahoisia i heitaahi mana haate haamomori ana tanarau Israel: na haarosina i marewana rai omesia i haatahi ana God iaga.
    Mwani omaa, mou imoimo waewae tanaa Araha: mou totoro, mou suru raha ini waewae, tawaado, mou haaaneanea.
    Suru haaaneanea ia Araha ini karakara: ini karakara mana rinei gana.
Ini uhia i ahuri mana ahuri au: mou imoimo waewae noai maana i mwaeraha, ia Araha.
    Na asi ai maraguru mana mwani hereho i rarona: na marewana mana nei ra oa i rarona.
    Na mwani wai aheahe rai hida rima: mana hunahuna rai suru gana goni ini waewae.
    Noai maana ia Araha; inia ai boi ini hiria i marewana: ai hihiri odoodoa i marewana, mana noni huna ini rine tawaado ana.
    Gau unu haaasa i Ama, mana Gare, mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani, abwai hako mwadau. Amen.

Ma rai ohainia i dora ni Usuusu Maea, ma rai gui suru Gana naani.
 

Magnificat

ARAHA, NOAI OHANI. S. Luke 2. 29.

ARAHA, noai ohani o watea i noni amu huni ai ari wou i goroha: ona i haate amu.
    Inia i maagu: a omesia i haatahi amu.
    O haaagaaua: noai maada i noni rago.
    E bewaa ai haamarewa rai noni ahurodo: mana rarahadaau Israel i noni amui.
    Gau unu haaasa i Ama, mana Gare, mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani, abwai hako mwadau. Amen.

Maua i Gana naani,

GOD O TAAHIAMI. Psalm 67.

GOD; o taahiami, o haagorohiami: o haabewaa i, maamu beiami.
    Huni rai irara i tara amu nai marewana: mana mena amu na haatahi beiraau i noni huna.
    Na mwani buruna rai haate haagorohio, God: na mwani buruna rai haate haagorohio.
    Na mwani omaa rai imoimo waewae, rai suru gana: inia oi ii odoodo i mwani buruna, oi maruniraau i nbni rago nai marewana.
    Na mwani buruna rai haate haagorohio, God: na mwani buruna rai haate haagorohio.
    Na ano ai watea i malo-i-nau haarago: God, God igia, ai haagorohigia.
    God ai haagorohigia: mana mwani omaa nai haarosina i marewana rai ginagina inia.
    Gau unu haaasa i Ama, mana Gare: mana Hiona Maea;
    Ona i oha bwani, mei ohani: abwai hako mwadau. Amen.

Rai suru maua rai haate i Hinihini adaau Haataari, rau ura hako.
 

Nunc Dimittis

NAU hinihinia God, i Ama huunai mena, na haapwaara i aro mana ano.
    Mia Jesus Christ, taai Garena otohuu, ia Araha aga; a rurua inia i Hiona Maea; a huta beia i Geregare mawasu ia Mary; a oa mamaaria inia Pontius Pilate; rau rabu ahitainia i dadahoro, ma mae, mara aoraa; a ari rodomana; mana oruna i dani a surutae ahoi baania i mae; a araa i aro; ma heinagu mau noai odona God, i Ama huunai mena; ma gui dio mai taoha iei huni nai hirira i nei nara tahi mana nei nara mae noa.
    Nau hinihinia i Hiona Maea; i Heisoi Maea suri mwani omaa, i Hagugoni adaau inoni maea; i, adomai nugasia i oraoraa; na abega ai surutae ahoi; mana tahi tarau. Amen.

Mana nei na haarihunai ai haate oani,

Ia Araha ai oa beiamou.
    Mei beia i aunamu,

Marai topirairuru ginagina, ma na nei na haarihunai ai oani,

[ Gau haarahesi.

Araha, o taahiami.
    Christ, o taahiami.
Araha, o taahiami.

Ma rai haate aratara ini rine raha.
 

Apostles' Creed

AMA mami noai aro; Na atamu ai maea, Na houramu ai boi; Na heiirisiamu ai mwadau noai ano i bahai ona noai aro; Haa mai deeni tanaami ta hereho-i-nau ai orana i deeni; Oi adomai nugasia ni inomami ona iami mi adomai nugasira inei mi haaninora, Oi abui waiami ini ohoniami, ina oi haatahiami baania i oraoraa. Amen.

Na Priest na gui ura, ma ai haate oani,

Araha, o haatainia mai tanaami i heitaahi amu.
    O watea mai i tahinamu tanaami.

Araha, o haatahia i Mwaeraha.
    O ronoami, o taahiami, noai oha mii haarahesio.

A haatoonirau inei ra tauarona i rinemu ini rine odoodo.
    O haawaewae i noni amui na o omesigihira.

Araha, o haatahira i noni amui.
    O haagorohira inei o tooraraau.

Araha, o watea mai i goroha noai danimami.
    Inia tanei etea abwai aauhiami, mioe eteo moi God.

God, o haawariwari i ahumami.
    O abui haa baaniami i Hiona Maea amu. ]

Ma gu ohainia i oru Collect, tanei anai sade si ini Naumaea, mana ruana inia i Goroha, mana oruna inia i Bane ini oa goro. Na ruana mana oruna abwai etea suri mwani haahooa. Rai topirai ruru hako.
 

Lord's Prayer

NA RUANA I COLLECT, INIA I GOROHA.

GOD, tarawaana i heiirisi maea, mana adomai i raroma goro mana tauaro odoodo, o watea mai tanara i noni amui i goroha nasinini na marewana abwai haa mwadaua; huni na ahumami a gui wetewete ini araisuria i rine i haatora amu, ma mi gui oa mamaro, oa goroha; mi bwai mamaausia i maerona, inia i rara bwarasiami amu; inia i tauaro goro ana Jesus Christ, na Haatahiami. Amen.
 

2nd Collect

NA ORUNA I COLLECT, INI HEIAAUHI.

ARAHA, mi potaio, o haabewaa i rodo haaniami; o taahiami, o rara bwarasiami baania i maeha noai rodo ni; inia i heitaahi ana i taa,i Garemu otohu, na Haatahiami, ia Jesus Christ, Amen.

Rai suru Gaua, ma rai gui topirairuru rou, rai haarahesi oani:

Inirai noni tatauaro mana noni huna.

ARAHA, huunai mena, huunai heitaahi, ioe moi eteo o haabuoahu, o banea mai tana i Bishop, mei tanaraau i Noni Tatauaro miraau Haausuri, mei tana i Heisoi hako nara omosuria, i Hiona haatahi amu; o rinisia hunira waiori i arobu amu nai haagorohira, ma ra gui haaua odoni heirabasi amu; Araha, o watea mai nai ini adomai haaasaa Jesus Christ, na Haarahesio taramami, na Heidaudau. Amen.

Inia i omaa.

GOD, huunai mena, oi ome haagorohiami mi oa goni ini. O omesuria i omaa ni baania i daoha, mana hioro, mana danireho, mana maemaeha rago. O banea tana i mwaerahamami i Hiona Maea amu huni ai araisuria i heiirisiamu ma ai ari noai tara amu. O aauhiami hako huni tarainei rai haausuri goro, ma tarainei rai rono haagorohia, miami hako mi oa goro tanao, mii haate haagorohio, inia i haaaidaniami amu noa, inia Jesus Christ, ia araha amami. Amen.

¶ Ona nei da haarihunai ai irisia, na gai ohai rou tarainei ni haarahesi na usui goni i muri; mei haahakona, na haarahesi naani ana S. Chrysostom.
 

3rd Collect, for Aid against All Perils

GOD, huunai mena, o watea mai noa tanaami huni iami hako mi haarahesi aratara, haatai tanao i ohani; ma o durua huni e rua noni maua e oru rai oa goni adoadoa i atamu, ma oi haa i hereho nara potaio inii; Araha, oi haaua i deeni ona i rabasi amami inia, ma o watea i hereho na mi potaio inia ona ai goro tanaami. Haa mai tanaami i adani inia i tawaado amu noai marewana ni, mei noai marewana nai boi i tahi tarau. Amen.

2 Cor. 13. 14.

NA bane ana Araha aga Jesus Christ, mana heitaahi ana God, mana hagu inia i Hiona Maea, ai oa beigia hako, tarau tarau. Amen.
 


 

Prayer of St. Chrysostom

TARAI HAARAHESI

Inira inei nara ahurodo mau.

GOD, huunai mena, o taahira inei raga rau oa ahurodo mau, nara oa mau dora rodo, mei noai mamaru ni mae; o haataaria mai ni Hiona Maea ai taunai wetewete nai ahuda, rai ome irara ini oraoraa ada, ma rai rono hinihinia i haate inia Jesus, ia Haatahi, ma rai daua waewae i rine haoru inia i tahi tarau; inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Inia inei rai dau bohira ini Deacon mana Priest.

GOD, huunai mena, Ama nai aro, o horia namua i Heisoi adona i mwani omaa inia i morana i mareho na asa i abuna i Garemu bwaurai; o omesia, ma o taahia; mei ohani o oosia ma o abia i ahuda i noni amui, iraau mwani Bishop, rau omesuria i ruruha amu, rai gasi hasi dau hohia tanei, ma huni rai otnesigihira madoma ine, rai taisada ini taurona i rine maea nai heisoi amu. O watea i bane ni aro amu tanara inei rai dau bohira adona i tauaro, ma rai haaranasia i rarahamu inia i oahada mana haate haausuri adaau, mana noni rago, rai tahi inia; inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Inira inei rai Haaoorira.

GOD, huunai mena, huunai tahi tarau, o haahuta i noni noai Bwareomaea inia i wai mana Hiona Maea, huni ai abana Christ mana garemu, ma ai toora i hourana araa i aro. Mei ohani tarainei rau adomainia huni rai haaooria i haate na rau duruduru gau ani, rai itaa Satan mana marewana mana abe, rai hinihinia i rinena Christ, ma rai araisuria i haatora amu; oi watea mai i Hiona Maea tanaraau, ai haaoorira, ai tatahi bwarasira baania Satan mana oraoraa, ai naotaradaau nai tara odoodo, ai haaaidaniraau inia i Taroha Goro, ma ai wairaau ana i tahi taraau; inia Jesus Christ, ia Araha mana Haatahi amami. Amen.

Inia inei rai Bwareomaeara.

GOD, huunai mena, huunai heitaahi, o tarawaatia i bwareomaea beia i Garemu, Jesus Christ, ini dori gaasinainia i oraoraa, ini tahania i maana i bara ni tahi tanaraau inei rau adomai orisi ma rau maanudisia i haatora amu; oi ronoami ma oi haa tanaraau ini i Mona Maea, rai huta haoru baania i raroma taa, mei baania i oraoraa. O aauhira rai duruduru goro tanao huni rai itaa Satan mana marewana mana abe, huni rai hinihinia i rinena Christ, ma huni rai haaisuria i haatora amu. O haaura ini abana Christ mana rai garemu, rai toora i hourana ni aro; inia Jesus Christ, ia Araha mana Haatahi amami. Amen.

Inia i haka.

GOD, huunai mena, o haapwaara ma o omesuria mau i asi mana roa mana hireia, oi omesuria i Bishop miraau nei rau tae beia. Oi haabua i danireho mana tabaosi a gasi nahu tooiraau; oi haatahira baania i eu mana hireia, mana haka a gasi abe hunana i hau, mirau gasi ari sua i daoha mana mae idimwanari; oi aauhia i heiirisi adaau, oi menaaia i haate adai, huni raau i noni ahurodo mana mwani noni hako rai ronoa i tarohamu na goro. O wairaau dadaraa noai omaa adaau rau, ari iei, mei taoha iami hako mii ruru goni rou ini haagorohio waiori; inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Iniraau i Haasasuri.

GOD, huunai mena, o omesuriraau i noni rago amui, o soi raau noa, huni rai tauaro i rinemu beiraau i Raga, Opa, Maewo, Merelava, Merig, Gaua, Lakona, Mota, Motalava, Vanualava, Rowa, Ureparapara, Toga, Loh, Tegua, Hiw, Tikopia, Anuta, Vanikolo, Utupua, Santa Cruz, Nukapu, Matema, Nifiloli, Pileni, Nupani, Fenualoa, Taumako, San Cristoval, Ugi, Ulawa, Mwara, Sikaiana, Lord Howe, Guadalcanar, Savo, Gela, Laube, Bugotu, ....... Fauabu, ....... Lolowai, Pawa, Maka, Maravovo, Bunana, Siota mei Taroaniara. Oi aauhira waiori inia i Hiona Maea rai aidanisia i haate aniu ma rai haaisuria; oi haaruaniraau rai haausuri goro i noni huna, ma rai suara i haate adaau inia i oaha na taisada inia; oi omesuriraau baania i daoha, mei baania i idimwanari rago monoa; oi menaaii tauaro adaau, na atamu ai hauasa inia; inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Inia nei na daoha.

AMA huunai goro, iami mi potaio inirai totu i ahuda, miraau daoha, miraau inei rau oa mamaaria; mei ororiu inia ........... na daoha beiami noai ohani. Namua oi haaaro i aliuni ma oi aauhia ini mwani hereho na sadoia, huni ai huraa dadaraa taoha baania i oaha mamaria. Iami mi haarahesi oani inia Jesus Christ. Amen.

Inia i gare na daoha.

GOD huunai mena, Ama heitaahi, o menaaia i tahi mana mae, iami mi potaio o ome dio mai, ma o taahia i gare ni na daoha. Oi gariria ma o haarigisia i daoha baania i ahena; oi haatahia i aunana suria i heitaahi amu: Ona oi rabasia huni ai tahi mau beiami, oi aauhia huni ai haaisuria i haatora amu, ma ai haaranasia i tarohamu inia i oaha na goro: ma ona oi raba waia baaniami, oi haamaotoa noai omaa i aro, na aunada inei ra mauru beia ia Araha Jesus rau mamaro iei, ma ra oa waewae tarau. Araha, oi watea i hereho ini inia o taahiami; inia i Garemu, a Jesus Christ. Amen.
 

Prayers & Thanksgivings

Inia tanei na garania i mae.

AMA, huunai heitaahi, God o haaaroahu, tai ioo moia o aauhi mwadau iami mi oa mamaari, iami mi potaio inia i noni amu ni na daoha raha. Araha, o ome mai, o taahiami, mana oha na ahena a maemaea oi haaooria i aunana inia i bane amu, ma inia i Hiona Maea, O aauhia ai adomai orisi haamomori ini inona na haai gau, ai hinihini wetewetea i Garemu, Jesus Christ; naheitaahi amu ai haaaiaa ma ai ruhasia i inoni baania, na gai hora baania i marewana naani, ma ai siri i marewana mi bwai reia mwadau. Araha, iami mi irara do oi haa mwadaua i mareho o irisia, ona oi inisia o haatahia mwadau baania i daoha ni; miami mi adomai do ia a garania i mae, iniasi oi haawariwaria, oi haaagaaua, ae mae beia i goroha mana haagorohi arilu, ma oi haamaotoa i aunana nai hourana amu na awa tarau, inia Jesus Christ i Garemu otohuu, na hasuiami ini mae ana, niti Heidaudau; na Araha mana Haatahi amami. Amen.

Inia i haawatea i aunana nei na niga manawa.

GOD, huunai mena, na aunada sae na haawariwariraa;u ohu ra awa heio oha rai huraa baania i abeda, iami mi haawatea i aunana i dooramami, i sae amua, nai. rimamu. O haapwaaraa ma o hasuia. Araha, oi adomainia i aunana do ai goro ma ai hihia nai inaamu. O wasia ini abuna Jesus, ai Ahumawasu,. na mae do nai waia inona i marewana. O doria i doo na hasi mau gasi beia, inia ia Satan mana marewana mana abe, ai aiaa baania; ma ai ura wariwari ma manora nai maamu. O haausuriami mi awa mau, oha i sae rago na ra mae beiami, do mii otne irara inia i tahi iini na ai goro, inia baanigaau na gui hako; ma mii'amanasiami do mii aidanisia i rine goro i ohani, maa mi gu tahi tarau inia taoha, inia Jesus Christ i Garomu otohuu, na hasuiami. Amen.

Noai i riuna.

GOD, huunai mena, noai ohabwani o haatooirau i noni amui ini riuna, noai omaa manasara, oi taahiami i noni oraoraa na mi haatauuo huni oi nenea mamami; abui adomai ahoi ini inomami; oi omesiami, oi taahiami; abui suu tanaami orana i inomami. Araha, huunai goro, o ruhasiami, o ruhasira i noni amui, o ometao iniami, o rono ami, o ahugoro iniami inia i heitaahi amu; inia Jesus Christ, na Haatahi amami, na tauaro orana i inomami. Amen.

Inia i Mission.

GOD, huunai mena, na mwani marau ra mamasio; o rinisia tem i bane amu hunana i Bishop, mei hunadaau i Haausuri, meiraau i Ronoisuri noai mwani school rago anai Mission, huni rai tarohainia i atamu nai marewana; huni o haatahira i mwani noni huna. O haaaro i ahuda noai oha rau oa mamaaria, o tatahi bwarasira ma o haaoorira noai oha ai ohonira, huni rai uurio ma rai tatauaro maotori tanao. Araha, toora i mou, o haataariraau i noni tatauaro ini haaigoni; o haatauuraau inei rau taisada inia i Hiona Maea amu, huni rai wateraau haariraaa tanao, ma oi menaaira huni rai tarohainia i rarahamu; inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Inia i rani (maua i sina).

GOD, huunai mena, o haapwaaraa ma o omesuria hako i marewana mana mwani-hereho i rarona, o taahiami inia i sina (rani) na tooiami, o watea i rani (sina), na hereho-i-nau ai tabara inia, miami mi waewae, mii haate haagorohia i atamu na maea; inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Inia i hagugoni.

GOD Amana i Araha amami, Jesus Christ. Haatahi amami, Mwaeraha ni Goroha, o aauhiami huni mii irara inia i heihoa beiami aia goro, inia na haataaia i heisoi amu. O haa baaniami i taasua mana taahia i heiirisi amami, mana hereho etea na haahwarasiami mi bwai awa goni, mi bwai awa haguhagu inia; ma inia e taai Abe, mana taai Hiona, mana taai Heitotori na o soiami inia, e taai Araha, e taai Hinihini, e taai Bwareomaea, ma e taai God, na Amamami hako, ma mi gui adomai taisada, inia i hunasiami amu ini aro maea ni tawaado mana goroha, mana hinihini mana heitaahi, ma mii taai unu haaasao ini wewemami mana adomaimami, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Inirai mwani noni rago.

GOD, o haapwaararaau ma o omesurira hako i noni, iami mi potaio iniraau hako mwani noni, huni oi haatai tanaraau i taro, amu, mama mena amu tanaraau i noni huna. Mana morana i hereho mi haarahesi inia i Heisoi, suri mwani omaa, huni ai oa goro, huni na Hiona amu na goro ai nao taradaau ma ai menaairaau, ai wairaau noai taro, tawaado inei nara unuraau i noni ana Christ, huni rai hinihini ini adomai taisada, ini aro ni goroha, ma ini oaha na goro. Miami mi haarahesio, Ama huunai goro, inirai totou i ahuda, mirai daoha, miraau inei ra oa mamaaria, huni oi haaro i ahuda ma oiaauhia ini mwani hereho na sadoia, huni rai maraahutanoa i uruhana i daoha, ma rai huraa dadaraa taoha baania i oaha mamaari. Iami mi haarahesi oani inia Jesus Christ. Amen.

Na Haagorohia God ini mwani maho rago.

GOD, huunai mena, Ama huunai heitaahi, ami i noni amui mi aia orana i haagorohio, mi heiheiami, ma mi um haagorohio wetewete, inia i ahumu a goro, ma o taahiami mana mwani noni rago (mei ororiu iniraau ni ra raba haagorohio inia ........ ). lami mi haagorohio, inia o haapwaaraami, ma o omesuriami, ma o watei mai tanaami i mwani hereho goro na orana i oaha iini, mei inia i heitaahi amu na raha riu, na o hasuia i marewana inia ia Araha amami; Jesus Christ; mei inia i mwani bane ni rine ni, mei inia i heitotoria i rarahamu taoha. Miami potaio, o watea mai tanaami huni mii irara haagorohia i heitaahi amu, na ahumami na gai unu haagorohio tawaado, mii gasi tarohainia i houramu ini wewemami moi, mei ini oaha amami monoa; mii haawateami haariami ini odo tanao, mii ari maea, ari odoodo noai maamu suri mwani danimami; inia Jesus Christ, ia Araha amami, na mi adomai haahoua ma mi haaasaa beio, mei beia i Hiona Maea; noai ohani, mei tarau tarau. Amen.
 


 

TARAI HAARAHESI INI ADODA I DANI.

NA ORANA ROU TANEI NAI HAARAHESI ETEA.

SUNDAY.

GOD, huunai mena, iami mi unu haagorohio inia ia Jesus Christ na surutae ahoi baania i mae ona i deeni, mei inia i Hiona Maea na dio mai tahamora noai hunada i Haatari ona i deeni rou. Miami mi haarahesi inia i mae ana Jesus huni ai haasurutaeami mi gui oa haoru. Miami mi haurahesi inia i Hiona Maea hiuni ai oa hatarai beiami, ma ai haaome irara ami ini oraoraa, mi gui adomai orisi inia; ma ai haaome irara tmi inia ia Jesus, ia Moo na odoodo, huni mi gui hinihinia; ma ai haaome irara ami huni na ii haamaesia ia Satan huni mi oto mwadau baania; mii haaisuria i hereho na orana i aunamami noai marewana ni, mei noai dani ni ii mii mwadausia i surutae ahoi ana i tahi tarau, inia ia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

MONDAY.

AMA, huunai mena, o haauami mi hinihinia i Garemu, ia Jesus Christ, na huta beia i Geregare Mamasu, huni ai haahutaami rou baania i oraoraa, mei baania i mae tarau. O haauami mi daua noa i Bwareomaea huni mi oa tatarau orada irasu abana Christ, miraau garemu; miraau gare ni hourana ni aro; iami mii ari odoodo noai tara ni haatora amu, mi bwai teha, bwai ahoda, ma mii ari odoodo waiori; inia ia Jesus Christ, Nei na huunai odoodo, na mae taramami, ma surutae ahoi, ma araa i aro, na heinagu mau i odomu, na Haatahi mana Araha amami. Amen.

TUESDAY.

GOD, huunai mena, o bewaasira i noni ahurodo inia Jesus Christ, i huunai Bewaa, oi taaria i kuhi baania i ahumami ini Haate amu mana Hiona Maea; oi bewaasira i mwani noni noai marau ni ini bewaa ni tahi tarau, rai ome irara ini oraoraa ada i kakoatainio, rai hinihinia ia Jesus i Haatahi amami hako, rai heresia i rinei heitaahi mana oa goroha, na heioi mana rine ahurodo ai aiaa baaniraau, rai boi hako beio beia, i adomai orisi mana hinihini mama haaisuria ahuraorao i haatora amui, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

WEDNESDAY.

ARAHA Jesus, oi haauami mii adomai ahoisia waiori inio o haihasinoni taramami, ma o oa mamaaria, ma o haawateo haario noai rumana nei na haabaruo, mei noai rumada i noni oraoraa ra mwagitainio mara rohoo mara nahu haamaesio. Araha, oi haauami mi taahio wetewete inio ronomaatai oasi huni mi huraa mwadau baania i mena ana Satan mei baania i mae tarau. Ma oi haauami mi haai mamaania i haausurinai amu, mi gasi haiisiisi beia tanei ma gasi taa sua orea i ahumami ana tanei, ma mi gasi nobou ada i maeronamami, maata mii oa abenai, oa manego monoa, onai oaha amu gau ani, ma mii tonaria ori i heitaahi amu huni mi hagu goni beio tarau i aro, o oa iei beia i Ama mana Hiona Maea, e taai God tarau tarau. Amen.

THURSDAY.

ARAHA Jesus, o araa ahoi i aro ma o heinagu mau i odona God i Ama, oi abisia i ahumami huni mii adomai sadoi waiori i hereho rago nai beio i aro, ma mii adoadoa haiwaewae i mononai raraha amami iei beio taoha, na tarana inia o hasuiami baania i mae ma o banea tanaami i tahi tarau, miami mi unu hauasa Ioe mana Ama mana Hiona Maea, e taai God tarau tarau. Amen.

ARAHA, o mwaeraha bwarasii i mwani hereho noai aro mei ano, oi haaagaau i dora ni oaoa mamami mi ronoisurio, e omaa na goro noai aro onai durua amu, huni mii oa tarau beio noaiei taoha, ma mii unu hauasa waiori Ioe mana Ama mana Hiona Maea, e taai God tarau tarau. Amen.

FRIDAY. (Wasitooni.)

GOD huunai heitaahi, oi haauami mii adomai maotori inia i haawatea amu ia Jesus Christ huni ai mae onai deeni taramami ini haawariwariami mi hinihinia baania i oraoraa, mei ini haa tanaami i surutae ahoi baania i mae mana tahi tarau inia i mae ana. Araha oi aauhiami ini Hiona amu huni mii adomai ahoisia waiori i heitaahi ana, na raha riu si; mii haaisuria haagorohia i haatora amui, inia Jesus Christ, na tauaro orana taramami, i Haatahi amami, i Heidaudau, na Hasuiami ini mae ana, ma surutae ahoi, ma ana ahoi i aro, na oa mau iei beio, mei beia i Hiona Maea, e taai God tarau tarau. Amen.

SATURDAY. (Aoia.)

ARAHA Jesus, o mae taramami, mana abemu na dadao noai hera, mana aunamu na ari Paradise beira i auna maea nara hinihini ahabwani huni oi huta mai ma oi menaaia i mae; oi haitorinia baaniami i oraoraa amami; oi haauami mii oa maanudi noai ano bahai beia i adomai heitotoria waiori i dani mii mae iei mei danisi oi iiami hako noai rarona; mana oha mii hora baania i marewana ni, oi haamaotoa i aunamami noai Paradise beio; mei noai dani haaahakona oi haatoonia i aunamami ini abe haihiona na. ahoitai raraha ma bwai nabo rou taoha, iami mii suurio ma mii oa beio i aro, mei beia i Ama mana Hiona Maea, e taai God tarau tarau. Amen.

AMA, huunai heitaahi, o omesuriami noa tari i suurahi ni noai biuna i dani anai sade ni; oi haauami mii adomai sibasiba raroiahu ini oaha amami, mii adomai orisi ini inomami; ma mii haaagaaua i ahumami ini haatauuami ahoi huni mii tora hahano wou hananaua suria i taramu, mi gui tapa taoha i dora ni mamaro beio i aro, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Prayers for Each Day of the Week


  
Return to Prayer Books in the Arosi language

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld