The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Na Book Ni Rihunai
The Book of Common Prayer in the Arosi Language (1945)


 

NA LITANY.

GOD, Ama i aro, o taahiami, mi oraoraa, mi mamaaria.
God, Ama i aro, o taahiami, mi oraoraa, mi mamaaria.
    God, Gare, o hasuia i marewana, o taahiami, mi oraoraa, mi mamaaria.
    God, Gare, o hasuia i marewana, o taahiami, mi oraoraa, mi mamaaria.
    God, Hiona Maea, o huraa mai baania i Ama mana Gare, o taahiami, mi oraoraa, mi mamaaria.
    God, Hiona Maea, o huraa mai baania i Ama mana Gare, o taahiami, mi oraoraa, mi mamaaria.
    Wera Oru noai Taai Nei; Maea, Huunai Goro, Raraha: e oru Haikoani ma e taai God; o taahiami, mi oraoraa, mi mamaaria.
    Wera Oru noai Taai Nei; Maea, Huunai Goro, Raraha: e oru Haikoani ma e taai God; o taahiami, mi oraoraa, mi mamaaria.
    Araha, abui adomai ahoi ini inomami, mei ini inoda burunamami; abui tootoo tanaami ini inoniami. Araha, huunai goro, o nugasiami, oi nugasira i noni amui, o hasuira ini abumu hauasa; ahui neneiami tarau.
    Araha, goro, o nugasiami.
    Baania i taa hako mana i maemaeha rago; baania i oraoraa; baania Satan a gasi koeami ma regehiami; haania i nenea amu, mei baania i mae tarau,
    Araha goro, o haatahiami.
    Baania i ahurodo; haania i adomai mwaeraha mana adomai haataea, mana oaha koekoe; haania i kakoa,onie niana nobou mana taasua; mei haania i ahutaa hako,
    Araha goro, o haatahiami.
    Baania adona i rinei ahurodo, mei baania hako i tatauaro ni kuhi,
    Araha goro, o haatahiami.
    Baania i heikamori, mana ino ni mae hako rou; baania i koeha ni marewana mana hasio mia Satan,
    Araha goro, o haatahiami.
    Baania i maranaia mana danireho; baania i daoha mana riuna mana hioro; baania i heioi mana heinahu; mei baania i mae idimanari,
    Araha goro, o haatahiami.
    Baania i heritohe mana heinagu rurutaa mana buuhara; haania i rine taritaria mana heihoa mana adarara; baania i ahuhaabau mana adomai mwaheahe ini haate amu mana haatora amu,
    Araha goro, o haatahiami.
    Ini hereho na asa ma maea nasinini o hainoni; ini huta amu na maea mana aha haaarao; ini bwareomaeao, ini haariri amu, mana ohonio,
    Araha goro, o haatahiami.
    Ini maesiabemu mana mahenaa manaranara; ini dadahoro amu mana ronomaatai, ini mae amu na huunai goro, mana aorao; ini surutae ahoi amu na hauasa mana araa i aro, mei ini Hiona Maea na dio mai,
    Araha goro, o haatahiami.
    Noai oha na totou i ahumami; noai oha mi toora hereho rago; noai madora i dani mii mac, mei noai dani oi hihiriami,
    Araha goro, o haatahiami.
    Araha God, iami noni oraoraa mi potaio, o ronoami; o mwaeraha ma o marunia i Heisoi Maea amu suri mwani omaa noai tara odoodo;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O haaruania i mwaeraha amami ai ginagina inio, noai rine goro ma odoodo;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O bewaasiraau Bishop mana Priest mana Deacon, rai aidani tawaado ma rai madoma ini haate amu, ma rai tarohai haaranasia ini rine i haausuri adaau mana oahadaau;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O watea tanaraau Governor mana nei ra omesuri i mwani omaa, i bane mana madoma mana aidani;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O haagorohira ma o omesurira inei ra hihiri, rai hihiri odoodo, ma rai haahuraahia i tawaado;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O haagorohira ma o omesurira i noni hako amui;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O watea tanaraau i mwani omaa rai haguhagu, oa goroha, adomai taisada;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O watea tanaami mii taahio ma mii ginagina inio, mii haaisurii ini ahuraorao i haatora rago amui;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O haa ruana tanarau i noni hako amui, rai rono hunia ma rai haa i haate amu ini heitaahi na manora, ma rai hunu ini hua ni Hiona;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O waira ahoi inei ra taritaria ma pwariiraau, rai ahoi mai noai tara tawaado;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O haawetewete inei ra ura; o haaaroahu ma o aauhira inei ra ahuheiruaruaa; o haaurasira inei ra ahoda noa; mei haahakona o rohoa tere ia Satan bahaina iuwamami;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O aauhi ma o haaaroahuda inei na maemaeha heietei na sadoira, mana nei ra raba matoo mara oa mamaaria;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O omesurira inei ra hatare, mana nei ra tae i haka; mana urao rau pwote; mana nei ra daoha, miraau gare kekerei; o taahira inei na waigirura, miraau noai ruma ni hoo;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O tatahi ma o haanaura i aosi mana nao, mana nei ra oa sigia, mana nei na haamaataira;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O taahira i mwani noni rago;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O adomai nugasii inoda i maeronamami, mana nei ra norasiami, mara unuunuami, ma o nhosia ahoi i ahuda;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O watea mamami i hereho-i-nau, o omesuria huni mii nai waewae suri harisi adai;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    O watea tanaami i adomai orisi tawaado; o adomai nugasii i inomami hako, mana adomai hurono amami, mana hereho taa mi haai buburu; o haa tanaami i bane ana i Hiona Maea amu huni mii orimainia i oaha amami suria i haate maea amu;
    Araha goro, iami mi potaio, o ronoami.
    Garena God, iami mi potaio, o ronoami.
    Garena God, iami mi potaio, o ronoami.
    Lamb ana God, o waia wou i inona i marewana;
    O watea i goroha, amu tanaami.
    Lamb ana God, o waia wou i inona i marewana;
    O taahiami.

Christ, o ronoami.
Christ, o ronoami.
Araha, o taahiami.
Araha, o taahiami.
Christ, o taahiami.
Christ, o taahiami.
Araha, o taahiami.
Araha, o taahiami.
 

The Litany

AMA mami noai aro; Na atamu ai maea, Na houramu ai boi; Na heiirisiamu ai mwadau noai ano i bahai ona noai aro; Haa mai deeni tanaami ta hereho-i-nau ai orana i deeni; Oi adomai nugasia ni inomami ona iami mi adomai nugasira inei mi haaninora, Oi abui waiami ini ohoniami, ina oi haatahiami baania i oraoraa. Amen.

Araha, o ahu suu tanaami taisada ini inomami.
Ma o abu tootoo tanaami orana i oraoraa amami.

Gau haarahesi.

GOD, Ama huunai heitaahi, o aia mwagitainira inei ra waiania, mana auna ra wairikoi, o ronoraau i ahutotou ra haarahesio, o aauhia i haorahesi amami noai oha mi oa sigia ma mi oa mamaaria; o rono ma o taahiami huni na hereho tail ia Satan maua i noni hiobarona ra haa mamami rai aiai moi, iami noni amui mii oa dadaraa baanira inei ra rabasia i norasiami, ma mii haate haagorohio waiori noai Heisoi maea amu, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

    Araha, surutae, aauhiami, o haatahiami inia i atamu.

GOD; iami mi ronoa ini karinamami, mirau amamami rau tarohai uruia mai tanaami ini tauaro hauasa o has noa naoi uguda, mei ohabwani rau aia huta mau.
    Araha, surutae, aauhiami, o haatahiami inia i atamu.

Gau unu haaasa i Ama, mana Gare, mana Hiona Maea;
Ona i oha bwani, mei ohani, abwai hako mwadau. Amen.

Christ, o tatahiami baanira i maeronamami.
O taahiami, o omesia i ahutotou amami.

O taahiami, o adomai nugasii i inoda i noni amui.
Garena David, o taahiami.

    Christ, o ronoami noai ohani mei mwani dani.
    Christ, o taahidmi, o ronoami; Araha Christ, o taahiami, o ronsoami.

Araha, o haaranasia i heitaahi amu i hunamami;
Ona iami mi uurio,

Gai haarahesi.

AMA, mi su potaio, o taahiami, o omesiami mi niaemaeraa; o haaasaa i atamu, ma o haateha haaniami i mwani hereho taa ra taisada ini inomami; ma o watea tanaami huni mi uurio eteo, ia huunai Heitaahi, noai oha mi oa mamaaaria; ma mi tauaro waiori tanao ini oaha na maea ma manora, na tarohamu ai taro inia; inia ia Jesus Christ, ia Araha amami, iia etea na Heidaudau, na Haarahesio taramami. Amen.
 

Lord's Prayer

NA HAARAHESI ANA S. CHRYSOSTOM.

GOD, huunai mena, o watea mai noa tanaami huni iami hako mi haarahesi aratara, haatai tanao i ohani; ma o durua huni e rua noni maua e oru rai oa goni adoadoa i atamu, ma oi haa i hereho nara potaio inii; Araha, oi haaua i deeni ona i rabasi amami inia, ma o watea i hereho na mi potaio inia ona ai goro tanaami. Haa mai tanaami i adani inia i tawaado amu noai marewana ni, mei noai marewana nai boi i tahi tarau. Amen.

2 Cor. 13. 14.

NA bane ana Araha aga Jesus Christ, mana heitaahi ana God, mana hagu inia i Hiona Maea, ai oa beigia hako, tarau tarau. Amen.
 


Prayer of St. Chrysostom

NA RINE INI
TAUARONA I NAUHA ANA ARAHA,
NARA UNUA ROU
I NAU MAEA,
MANA HAGUGONI IAUA.

Ona tanei ai raba haua nana i Nau Maea, ai huusia inao inia tana i Priest, noai dani i nao.

¶ Ona tanei ai oa oraoraa noai maada i noni huna, maua tanei ai haataaia i noni ana maua ai isii'sia, na Priest ai haabaia baania i Nau Maea tari oha ai unu haaranasia, ma ai adomai orisi, ma ai orimainia i oahana, ma ai suu tanaa moo na haataaia gau ani.

Ai oasi rou iniraau inei ra heitai, na Priest abwai haawatera rai boi ini Nau Maea tari oha rai haguhagu ahoi. Ma ona tanei ai rabasia i haguhagu ahoi, mana tanei aia rabasia, na Priest ai haawatea ia moo na rabasia huni ai boo.

Rai haria i bwana mamahui na omegoro hunana i Dora ni Nau Maea; mana noni rago rai topirai ruru, mana Priest ai haate etea oani
 

Holy Communion

AMA mami noai aro; Na atamu ai maea, Na houramu ai boi; Na heiirisiamu ai mwadau noai ano i bahai ona noai aro; Haa mai deeni tanaami ta hereho-i-nau ai orana i deeni; Oi adomai nugasia ni inomami ona iami mi adomai nugasira inei mi haaninora, Oi abui waiami ini ohoniami, ina oi haatahiami baania i oraoraa. Amen.
 

Lord's Prayer

GOD, huunai mena, na mwani ahu ra waawaa bwarasia i maamu; o irara i heiirisi amami; bwai nei ai tosi bwarasia i adomai giru ana baanio; has manora i mwani adomai noai ahumami inia o manawasia mai i Hiona Maea amu; iami mi huunai taahio, mii unu haaasa i atamu na maea; inia ia Christ, ia Araha amami. Amen.

Na Priest ai waiburu tanara i noni huna ma ai huusia tanaraau ini rine raha i taai tanahuru i Haatora, ma rai topirai ruru, rai haanoni tanaa God noai murina adona i Haatora huni ai taahira ma ai aauhira ini haaisuria.
 

Collect for Purity

IA God a unui mwani haato nainini a haate oani, Inau ia Araha God amu, oi abu adoado ta God etea tainau moi.
    Araha, o taahiami, o oosia i ahumami, ma mii araisuria i haatora ni.
    Oi abui araara nunu i abe hereho namua, mana aho hereho noai aro i hunana, mei ano bahai, mei asi noai gao i oho; oi abu topirai ruru bwarasira, oi abu haarahesira; inia inau ia Araha God amu, au heiubwani, au haahasia i inoda amain, beiraau i gareda ai tari i oruna i uguda mana haina, inei ra nobou tanaau; minau au taahira ai tari i meruna, inei nara taahiau, nara haaisurii i haatora agui.
    Araha, o taahiami, o oosia i ahumami, ma mii araisuria i haatora ni.
    Oi abui taraa unua moi i atana ia Araha God amu, inia ia Araha abwai hiri haatahira inei nara taraa unua moi i atana.
    Araha, o taahiami, o oosia i ahumami, ma mii araisuria i haatora ni.
    Oi adoadoa i dani ni mamaro huni oi haamaea. E ono dani oi odo ma oi haai i mwani tauaro amu surii, mana biuna i dani na dani ni mamaro tana ia Araha God amu; oi abui tauaro noai mama gare mwane amu, mana geregaro amu, mana gare amu na o horia i mwano mana urao, mama kau amui, mana noni awataa noai maana i bara amu; inia e ono dani ia Araha a haapwaara i aro mama ano, mana asi, mana mwani ahutana i hereho noai raroda; mana biuna i dani a mamaro noai iei; iniasi ia Araha a haagorohia i biuna i dani, ma haamaea.
    Araha, o taahiami, o oosia i ahumami, ma mii araisuria i haatora ni.
    Oi adoado haaasa ia amamu mia inamu, ni danimu ai rago inia, noai omaa na haa tanao ia Araha God amu.
    Araha, o taahiami, o oosia i ahumami, ma mii araisuria i haatora ni.
    Oi abui heikamori.
    Araha, o taahiami, o oosia i ahumami, ma mii araisuria i haatora ni.
    Oi abui beri.
    Araha, o taahiami, o oosia i ahumami, ma mii araisuria i haatora ni.
    Oi abui heiunuunu.
    Araha, o taahiami, o oosia i ahumami, ma mii araisuria i haatora ni.
    Oi abui maga inia i ruma ana inoni amu; oi abui maga inia i urao ana i noni amu, mana gare horihori ana, e mwane mana urao, mana kau ass ana, mana mwani heroho anai.
    Araha, o taahiami, miami mi potaio, oi usui tere noai ahumami i mwani haatora amui ni.

¶ Ma ai rihosi, ai ahainia i haarahesi ima i mwaeraha, na Priest na ura mau, mana nani huna ra topirai ruru.

Gai haarahesi.

GOD, huunai mena, na houramu na oa tarau, mana mena amu abwai tarihana, o taahia i Heisoi hako, ma o mwaeraha bwarasia i ahuna i noni amu na o omesigihia, George, na mwaeraha amami mana Governor, do nai adomainia iia o noni amu, ma ai haaasao ororiu; huni iami i noni anai, inia i haa tanaa amu i dora ni mwaeraha, mii tauaro maanudi tanaa, inii adomai haaasaa, mii ronoisuria, noi beio meinia ioe, onai haate goro amu na atenainia; inia Jesus Christ ia Araha amami, na tahi ma mwaeraha beio, mei beia i Hiona Maea, o taai God tarau tarau. Amen.

Ma gu ohainia i Collect ana i dani si; ma hako nasi i Usuusu Maea, na noni huna ra heinagu; mina Taroha Goro; na noni huna ra ura; mana Hinihini, na noni huna ra ura mau mara haute aratara beia.

Noai noana i Taroka Goro rau unua mwadau oani, “Iami mi haasao, God”; mei noai murina, “Iami mi haagorohio Araha, inia i Taroha Goro amua ni na Maea."
 

Ten Commandments

NA HINIHINI.

NAU hinihinia e taai God, i Ama huunai mena, na haapwaara i aro mana ano, mana mwani hereho ga omesii mana mwani hereho ga aia omesii.
    Ma e taai Araha, ia Jesus Christ, Garena God, e taai otohuu; na haahuta beinia i Amana naoni mwani marewana; God baania God, Bewaa baania i Bewaa, Huunai God baania Huunai God, na haahuta aia haapwaara; rarua Amana e taai raroma; na haapwaarai inia i mwani hereho. A dio mai aro inigia i mwani noni rago huni ai haatahigia; a rurua inia i Bona Maea beia i geregare mawasu ia Mary; ma hainoni; ma rabu ahitainia i dadahoro inigia bahainia Pontius Pilate; a ronomaatai, mara aoraa. Mana oruna i dani a surutae ahoi onai usuusu maea; ma araa i aro, ma heinagu mai noai odona i Ama. Miia ai boi rou noai raraha huni nai hirira inei nara tahi mana nei nara mae noa; na hourana arm abwai hako.
    Nau hinihinia i Hiona Maea, na Araha mana Haamauri; a huraa mai baania i Ama mama Gare; ga ginagina ma ga unu haaasaa beia i Ama mana Gare; na haate beiniraau i mwani rarabea. Nau hinihinia e taai Heisoi Maea, suri mwani omaa, adaau i haataari. Nau unu haaranasia e taai bwareomaea ini ruhasia i ino. Nau nanasia i surutae ahoi baania i mae, mana tahi noai marewana nai hoi. Amen.

¶ Mana Priest ai unua tanaraau i Dani Maea mana Dani ni Haariri anai sade si; ma ai haaranasia ta maho, ma nugu abau omaa oua tanei; ma gu hadahada. Ma hako naasi ai ohainia tanei ni haate ni, mana oha na ohai rai bane ma rai waia i dara beia i Priest, ma ai nuga araa hunana i Dora ni Nau Maea, mana Bread mana Wine ua araria.
 

Nicene Creed

NA bewaa amou ai rara oasi nai maadai noni rago, huni rai omesia i tauaro goro amou, ma rai haahoua i Amamou araa i aro inia.—S. Matthew 5. 16.
    Moi abui totooni gonii i huunai hereho amoui noai ano, na hobo mana hea ai nau noai iei, mana noni beriberi ai oho ma ai beri. Ma moi totooni gonii i huunai hereho amoui noai aro, na hobo maim hea abwai nau nai iei, mana noni beriberi abwai oho ma bwai beri.—S. Matthew 6. 19, 20.
    Mana mwani adona hereho mou irisia na noni rai haaua tanaamou, moui haaua oasi rou tanaraau, inia naani i Haatora, miraau na Rarabea rago.—S. Matthew 7. 12.
    Abwai adona i mwani noni rai unua oani, Araha, Araha! marai siri mwadau i hourana araa i aro; mia moi a moo nai haaisuria i heiirisi ana Amagu na oa nai aro.—S. Mat. 7. 21.
    Mia Sakeus a ura, a haate tana Araha a oana, Araha, o omesia, na hoaii hereho agui, an haai tanaraau hasinoni, ma ona au daua koekoe i haa wai haa ahoi haahai.—S. Luke 19. 8.
    Iatei ai ari heioi ma gaasia i haa ana inia? iatei ai hasia i mou vine ma bwai nai huana? miatei ai haanaua i ruruha i mwaamwaa ma bwai naua ta hereho anai milk adai.—I Corinth 9. 7.
    Ona meu rarasanainia i hereho haihiona namou, ma e hereho raha ona meu siogoni i hereho ni marewana amoui?—I Corinth 9. 11.
    Mou aia mataia huni inei nara tauarona i hereho maea rai tahisia i hereho na hoasia, miraau nei ra tatauaro noai maana i dora ni hohoasi rau daua nadaau heinia i dora ni hohoasi. Alei oasi rou ia Araha a unua huni inei ra tarahainia i Taroha Goro rai tahi beinia i Taroha Goro.—1 Corinth 9. 13.
    Na nei nai rarasa kekerei ai siogoni kekerei; mana nei nai rarasa haarago ai siogoni haarago. Adona nei ai haaua ona i irisi ana i ahuna; ma abui ubwatainia, ma abu inia na unua, inia God na rabasia i noni na wawate haiwaewae.—2 Corinth 9. 6, 7.
    Nei na ronoisuria i Haate ai tauaro ana inei na Haausuria ini hereho goro hako. Mou gasi pwariiamou ahoi, ga bwai haakoenainia God, na maho ga rarasanainia, manaata gai siogonia.—Galatia 6. 6, 7.
    Oha na madora na inau tanagia, ma gai haai hereho goro tanaraau i noni rago, mei tanaraau ororiu noai ruma ni hinihini.—Galatia 6. 10.
    Na ginagina inia God damana i haa rago, ona tanei ai mwaemwao ini hereho na toorai; inia ga aia wa inai ta hereho noai marewana, mei inia abwai mwadau tanagia ga waia wou ta hereho. 1 Timothy 6. 6, 7.
    O unua tanaraau inei ra toora i hereho rago noai marewana ni huni rai wawate ma rai rabasia i hisu; rai haaua araa i oorina i ruma na goro ini madora ai boi, ma rai heresia nadau i tahi tarau.—1 Timothy 6. 17, 18.
    God aia diradiu huni ai kaku inia i tauaro goro. amou, na mou tatauaro inia i heitaahi, na heitaahi mou haaranasia inin, i atana, iamou mou tauaro adaau i noni maea, ma mou tauaro mau.—Hebrew 13. 16.
    Ona tanei a toora i bwori anai marewana ni, ma omesia i doorana a raha matoo, ma honosia i heitaahi ana baania, ma heitaahi ana God a awa heua nai rarona?—1 S. John, 3. 17.
    Oi bane ini hereho amui, ma o abui diranene baania i hasinoni, mia Araha na gu bwai diranene haanio rou.—Tobit 4.
    Oi heitaahi, ona ai mwadau tanao. Ona o toora i hereho rago oi wawatei i hereho rago; ona na aia rago beio oi rabasia i wawatei ta hereho nai beio na aia rago; inia oi heresia namu oasi i heitahari na goro noai madora oi rabasia.—Tobit 4.
    Na nei na taahia i hasinoni, na haa, gau tana ia Araha, ma ome, na hereho nai haa si ai suu rou tanaa inia.—Haate Haihaau 19. 17.
    Haagorohia i noni na haa nadaau sae pohara na raha matoo; ia Araha ai haatahia noai madora ai totou i ahuna.—Psalm 41. 1.

¶ Mana Priest na gui unua oani,

Gau haarahesi inia i Heisoi hako ana Christ na heioi Mau iini i ano bahai.
 

Offertory Sentences

GOD, huunai mena, huunai tahi tarau, o haataariami inia i Haatari amu na maea, huni mii potaio, ma mii haarahesio, ma mii unu haagorohio ini mwani noni; mi potai nohonohoa inio oi heresia inia i heitaahi amu i (bane mana) hoasi amami, mana haarahesi amami nainini mi nuga araa tanao, Mwaeraha maea, huni oi manawasia i Hiona tawado amu suria hako i Heisoi amu, mii hagu goni ma mii oa aratara monoa. Oi haaura inei ra haaranasia i atamu na maea ma rai adomai taisada ini haate maea amu, rai oa haguhagu, rai heitaahi ini ginagina inio.
    Miami mi potaio o aauhira ma o tatahira i noni mwaeraha rago ra heresia i rinena Christ, mei ororiu i noni amu George, na mwaeraha amami, huni ai mwaeraha goro bwarasiami ini adomai haasao. O watea tanaraau i Governor mana noni omesuri, rai hihiri tawaado, rai nenea naausuriraaura oraoraa, rai haaurasia i rinemu mana oaha odoodo. Ama i aro, o watea i mena amu tanaraau i mwani Bishop mama nei ra tatauarona i rinemu, ma rei tarohainia i haate amu na tawaado ma tahi, ma rei tauaroni i Sacrament amu na maea. Mei tanaraau i noni hako amui oi watea i bane ni aro amu mei tanaraau i noni ini ororiu, ma rai ronobahu ma rai daua i haate amu na maea ini ahuda ai heiheia, mana ginagina oramu, rai oa maea, oa odoodo noai maamu surii mwani harisida.
    Ma mi potaio, Araha, inia i heitaahi amu, oi haaaro ahuda, oi aauhira inei ra oa mamaari, mara abutotou, mara raba matoo, mara daoha, mara ari sua ta maeha noai marewana ni na bwai oa ores.
    Miami mi unu haagorohia rou i atamu na maea inira i noni hako amui nara aritainia i marewana ni ini hinihini ginagina inio. Ma mi potaio o watea tanaami i bane, ma mii haaisuria i oahada na goro, mii adona taoha heiraau i hourana amu i aro. Oi watea i hereho ni, Ama, inia Jesus Christ, na Heidaudau na Haarahesio Taramami. Amen.

Mana Priest ai haate tanaraau ai Nau Maaa, a oani,

AMOU mou adomai orisi haamomouri ini inomou, ma mou oa heitaahi menoa beira mwani noni, ma mau rabasia i oaha haoru, moui haaisuria i haatora ana God, ma moui ari taoha noai tara ana na maea, mou hoi haihinihini, mou has namou i Sacrament maea ni ini haaaroahumou, mou unu tahanainia haimaagi i inomou tanaa God htrunai mena, ini topirairuru heiheiamou bwarasia.

Ma tanei ni noni tatauaro ai unua i haate ini unu tahanainii ino, iia miraau i noni huna ra heiheira mara topirairuru, naara haate oani,
 

Prayer for the Whole State of Christ's Church

GOD, huunai mona, Amana Araha amami ia Jesus Christ, o haapwaarai hereho hako o hirira i noni hako, iami mi unu tahanainia i oraoraa amami, a totou i ahumami ini hereho taa ra rago na mi taraa haai haarago ini adomaimami, mei ini haate amami, mei ini tauaro amami, noai maamu Mwaeraha ni aro, ma mi haatauuo oi nenea mamami inii.
    Iami mi adomai orisi tawaado, a totou i ahumami ini heritohe amami, na haamaataiami ma mi rorosu rakahi ini adomai ahoisii.
    O taahiami, o taahiami, Ama huunai heitahi, o adomai nugasia i oahamami i nao na hako i ohani, inia ia Araha amami, ia Jesus Christ; ma o aauhiami mi tauaro taoha tanao ini oaha haoru, onai irisia amu, ini haahoua mana haaasa i atamu; inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Mana Priest (maua i Bishop ona ai dau beiraau) ai surutae, ma ai waiburu tanara, i noni huna, ma ai haaranasia tanaraau i ruhasia i ino.

GOD, huunai mena, Amaga i aro, a durua heitaahi i adomai nugasia i inoda inei ra adomai orisi, ra hinihini tawaado, ma ra gari ahoi beia; iia ai taahiamou; ai adomai nugasia i inomou, ma ai ruhasiamou; ai haaooriamou noai ado rine goro, mei waiainou noai tahi tarau; inia ia Araha aga, ia Jesus Christ. Amen.

Mana Priest ai haate oani,
 

Confession & Absolution

Mou tu ronobahua i haate haaroahuga, ia Haatahi aga, ia Christ, na huusia tanaraau inei rai ahoi tawaado beia.

RO mwane, amou hako mou raho ma mou rorosu, mou tu hoi beiau, ma wai haamamaro amou.—S. Mat. 11. 28.
    Inia God a taahia oani i marewana, a watea i tai garena otohuu, huni adona nei nai hinihinia abwai aiaa, ma ai daua nana i tahi tarau.—S. John 3. 1 6.
Mou tu ronoa rou i haate na unua Saint Paul.
    Naani e haate tawaado ma orada i noni hako rai heresia, huni Christ Jesus a boi noai marewana ini haatahira i noni oraoraa.—1 Timothy 1. 15.
Mou tu ronoa rou i haate na unua Saint John.
    Ona tanei ai oraoraa, e nei na haarahesi taraga beia Ama, Jesus Christ na odoodo, na haakorokoroa ini oraoraa aga.—1 S John 2. 1.

Mana Priest ai haate rote oani,

Mou haaooa araa i ahumou.
    Mi haaooa araa tana Araha.
Gau haate haagorohia ia Araha God aga.
    A goro, a odoodo, i haaua oasi.

Maua Priest ai rihosi, naa ai haate oani,

ANIMA, a goro ma odoodo, ma orana mii haa hako, huni mi haagorohio suri mwani dani mei suri mwani omaa, Araha, * Ama Maea, Huunai Mena, God o oa tarau.

(* Abwai unua “Ama Maea” noai Trinity Sunday.)

Ma gu unua i haate na orani mwani madora, ona na usui; ma gu haate oani,

INIASI, beiraau i Angel mana Naohanai Angel mana ahutana i ruruha i aro, iami mi haahoua ma mi haaasa i atamu na hauasa; mi haaaneaneo tarau, ma mi haate oani,
    Maea, Maea, Maea, Araha God Sabaoth, na aro mana, ano a honurainia i rarahamu; iami mi unu haaasao, Araha, ororiu araa. Amen.
 

Comfortable Words

HAATE NAI NAO NA ORANA.

Noai dani CHRISTMAS mana biu dani i muri.

INIA o haawatea ia Jesus Christ, a Garemu e taai otohuu, huni ai huta tanaami onai madora ni, mei iana Mona Maea na hainoni mora ini hasiabuna i geregaro mawasu ia Mary a inana, ma huta manora huni ai haa manora iami baania hako i oraoraa. Iniasi, beiraau i Angel .........

Noai dani EASTER mana biu dani i muri.

MANA huunai hereho mii unu haagorohio inia, inia i surutae ahoi ini raraha anai Garemu Jesus Christ, ia Araha amami, na huunai Lamb anai Rohoaharau, na hoasia iniami, ma waia wou i inona i marewana, mei inia i mae ana a haaaiaa i mae, mei inia i surutae ahoi ana noai tahi a waia ahoi tanaami i tahi tarau, Iniasi, beiraau i Angel .........

Noai dani ARAA I ARO mana biu dani i muri.

INIA i Gare bwaurai amu, ia Jesus Christ, ia Araha amami, na suratae ahoi ini raraha ma gu haamarana tanaraau hako i Haataari anai, mei noai maada a araa i aro huni ai haaagaaua i dora namami, huni iami rou mi araa i dora ia oa iei, ma mii tai mwaeraha beia noai rarahana. Iniasi, beiraau i Angel .........

Noai WHITSUNDAY mana ono dani i muri.

INIA ia Jesus Christ, ia Araha amami: mei suria i duruduru ana haitawaado na Hiona Maea a dio mai aro, onai madora ni, beia i aoha na tora ao mai damana i mawaraha, inana omehana i meamea ni eu, a diohira i Haatari, huni ai haausuriraau ma ai nao taradaau noai tawaado hako; na watea tanaraau rai maramara heietei ma rai maotoria i haraharanainia i Taroha Goro waiori, rakahi, suri mwani omaa; na tarana na mi huraa baania i kuhi ni rine taritaria noai huunai bewaa mana aidanisio, mia Garemu ia Jesus Christ. Iniasi, beiraau i Angel .........

Noai Rono TRINITY etea.

IOE e taai God, ma e taai Araha, aia wera taai ma o wera oru haikoani noai taai raroma. Inia iami mi hinihini ini rarahana i Ama, ona mi hinihini ini rarahana i Gare mana Hiona Maea, aia etea ma aia diu. Iniasi, beiraau i Angel .........

Mana Priest ai topirairuru noai maana i Dora i Nau Maea, ma ai haate iniraau hako na rai Nau Maea, i haarahesi naani.
 

Proper Prefaces

ARAHA heitaahi, iami mi ai adomai haahouami huni mi taisada huni mi boi ana i dora naunau amu; mi aia uuria i oaha odoodo amami, ma mi uuria i heitaahi amu na raha riu. Iami mi ai taisada huni mii haa i mamomo i bahaina i dora naunau amu. Mioe, Araha, a taisada mau i raromamu na goro ini taahiami mei ini adomai nugasia i inomami. Araha heitaahi, oi watea mai tanaami mii naua i hasiona Gare bwaurai amu, ia Jesus Christ, mii, gonohia i ahuna, na abemami oraoraa a gui wariwari ini aliena, ma gui wasia i aunamami ini ahuna na huunai goro; iami mii oa tarau i rarona, miia i raromami. Amen.

Mana Priest a gai ura noai maana i Dora i Nau Maea, ma nuga haananana i Bread mana Wine i hunana huni ai uubia mwadau i Bread ma ai heresia i Teteu, na gai haarahesi oani,
 

Prayer of Humble Access

GOD, huunai mena, Amamami noai aro, o haawatep, ini heitaahi amu a Garemu e taai otohuu, ia Jesus Christ, huni ai arunana i mae i hunana i dadahoro ini hasuiami inia; mana oha na nuga ahoi araa haataai a hoasi tanao inia i hoasi si na araria goro, na suu tanao orani inoda inoni hako noai marewana; ma tarawaana, ma haatoraami noai Taroha Goro ana n maea, huni mii tauarona waiori i hereho ni ini adomai ohoisia i mee ana huunai goro, tari oha ai ahoi rou mai; Ama huunai heitaahi mi potaio, o ronobahuami, mei noai oha mii heresia i Bread mana Wine ni, na o haapwaarai, onai haatora anai Garemu ia Jesus Christ, mei ini adomai ahoisia i mae ana mana ronomaatai ana, oi watea tanaami mii haagai ini abena mama abuna huunai goro. Mama dani nasinini na haabarua noai rarona, a daua i Bread, 1 ma haagorohia, ma gu uubia, 2 ma haa adodaau i ronoisuri, haate oani, Mou daua, mou nau, naani 3 na abegu na haa iniamou, mou haaua oani ini maburugu. Ma oasi rou a hako i nau, a daua i teteu, 4 ma gu haagorohia, a haa tanaraau, a haate oani, Mou gono hako noai ini, inia naani 5 na abugu anai duruduru haoru, ha haaahea iniamou, iamiu noni rago, ini gawasia i ino. Mou haaua oani, madora mou gonohia, ini maburugu. Amen.
 

Prayer of Consecration

1 Na Priest na gu herssia i dara ini rumaata.
2 Na gu uubia i bread. 3 Na gu dau bohia i Bread hako.
4 Na gu heresia i teteu ini rumana.
5 Na gu dau lohia a loni tetetu Wine nai haamaea.
 

 

Mana noni tatauaro ai nau, ma ai gono i nao; ma gui haa tanara i Bishop, maha Priest, mana Deacon, nara nau goni; ma gui hotorai tanaraau i noni huna, noai rumadai, ra topirairuru heiheira. Ma ai haa ana nei i Bread, ai haate oani,

NA Abena ia Araha aga, ia Jesus Christ, na haa taramu, ai haatahia i abemu mana aunamu ai tari noai tahi tarau. Daua, naua naani, ini adomai ahoisia ia Christ a mae inio; o naua haihinihini noai ahumu, ini haagorohia.

Ma ai haa ana nei i Teteu, ai haate oani,

NA Abuna ia Araha aga, ia Jesus Christ, na haaahea taramu, ai haatahia i abemu mana aunamu ai tari noai tahi tarau. Gonohia naani, ini adomai ahoisia i ahuna ia Christ na haaahea taramu, ma o waewae.

¶ Ona i Bread maea mana i Wine maea ai hako, mara aia heresia hako mau, na Priest ai haamaea rou tadora, onai haate na usua ani, na tarawaa oani, “Na Haatahi aga ia Jesus Christ, noai dani nasi nini,” oha nai haamaea i Bread; ma tarawaa oani, “Ma oasi rou, a hako i nau, na Haatahi aga, ia Jesus Christ; a daua i teteu,” oha nai haamaea i Wine.

Mara heresii hako, na noni tatauaro ai araa ahoi noai maana i Dora i Nau Maea, ma ai nuga i hunana, haiginagina ta dora ni Bread maea mana Wine maea na mau, ma ai bohia ini bwana huunai goro.

Na Priest mana noni huna rai haate arataranainia i Haaarahesi ana ia Araha.
 

Words of Administration

AMA mami noai aro; Na atamu ai maea, Na houramu ai boi; Na heiirisiamu ai mwadau noai ano i bahai ona noai aro; Haa mai deeni tanaami ta hereho-i-nau ai orana i deeni; Oi adomai nugasia ni inomami ona iami mi adomai nugasira inei mi haaninora, Oi abui waiami ini ohoniami, ina oi haatahiami baania i oraoraa; Inia namua I hourana, mana mena, mana raraha, tarau tarau. Amen.

Ma gu haate oani i Priest,

ARAHA, Ama i aro, iami noni amui ini potaio, Amu huunai goro, huni oi daua heitaahi i unu haagorohio mana haaaneaneo mi hoasio inia; iami mi heiheiami, mi potaio, o watea tanaami, mei tana hako i heisoi, i gawasia i inomami mana hereho goro rago na o haa tanara inei ra hinihinia i abuna, inia i tauaro mana mae anai Garemu Jesus Christ, mana ronomaatai ana.
    Araha, noani mi nuga araa bwarasia i maamu i abemami mana aunamami, e hoasi na goro ma, maea ma tahi; ma mi potaio huni iami mi adona i Nau Maea ni, mii masurai i bane amu mana haagorohi ni aro. Haitawaado iami mi aia taisada huni mii hoasio, inia i inomami ra rago; maata mi potaio oi daua i tauaro ni na oramami; oi abui tohonia magitana i oahamami, ma oi adomai nugasia i mwani heritohe amami, inia Jesus Christ, ia Araha amami, mi haahouo ma mi haasao beinia, miia mana Hiona Maea heio, Ama huunai mena, tarau tarau. Amen.

¶ Maua i haate ni,

GOD, huunai mena, huunai tahi tarau, iami mi haagorohio rakahi, inia o aia mwagitainiami ma o haanauami, mi gu daua i hereho maea na asa ni, ini hereho-i-nau haihiona ma huunai goro, na abena mana ahuna i Garemu Jesus Christ, na Haatahi amami; mei inia o haaome irara ami inia huni o taahiami ma o ahugoro inimami: ma huni iami i huunai abana i abena i Garemu na asa, na ruruhada i noni hinihini na o haagorohia; ma huni mii toora ini hinhini i houranaamu na oa tarau, inia i tauago goro, mana mae, mana ronomaatai anai Gare bwaurai amu.
    Ma mi potaio, Ama i aro, o aauhiami ini bane amu, huni mii oa tarau noai haguhagumaea si, ma mii tauaroni i hereho goro o adomainii noa huni mii haai; inia Jesus Christ, ia Araha amami, mi haahoua ma mi haaasaa beio, mei beia i Mona 1llaea, tarau tarau. Amen.

Ma rai suru maua rai unua i haate ni; ona rai suru, rai ura,
 

Lord's Prayer

GAU unu haaasa God noai i aro, mei ano hahai i goroha mana ahugoro tanaraau i mwani noni rago. Mi haaaneaneo, mi haagorohio, mi ginagina inio, mi haaasao, mi unuo goro, ini rarahamu na raha riu, Araha God, Mwaeraha ni aro, Ama huunai mena.
    Araha, gare otohuu, Jesus Christ, Araha God, Lamb ana God, Garena i Ama, na o waia wou i inona i marewana, o taahiami. Ioe o waia wou i inona i marewana, o taahiami. Ioe o waia wou i inona i marewana, o heresia i haarahesi, amami. Ioe o heinagu i odona God i Ama, o taahiami.
    Inia ioe eteo o maea, ioe eteo na Araha, ioe eteo, Christ, beia i Hiona Mama, o ahaaha rakaki noai rarahana God i Ama Amen.

Mana Priest, maua i Bishop ona na oa heiraau, ai haawatera ini haate haagorohi ni,
 

Gloria in excelsis

NA goroha ana God, ga bwai aidani tarihana, ai omesuria i ahumou mana adomaimou, moui aidanisia ma mou taahia God, mia Garena Jesus Christ, ia Araha aga; mia God huunai mena, i Ama mana Gare mana Hiona Maea, ai haagorohiamou i ohani mei taran tarau. Amen.
 


 

Final Blessing

Tarai Collect ai ohainii mwadau; mei rou noai murina i Collect ini Haahooa mana Suurahi, maua noai Litany, suria i heiirisiana i noni tatauaro.

ARAHA, o aauhiami, noai oha mi haanoni ma mi haarahesio, ma o abia i aunada i noni amui noai tara ni tahi tarau; huni rai oa dadaraa noai urahada i mwani hereho ra ahoitai mara aiai moi noai marewana ni, inia i heiaauhi amu nai oa garaniraau waiori, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

ARAHA huunai mena, God huunai tahi tarau, mi potaio oi marunia, oi haamaea ma oi mwaeraha bwarasia i ahumami mana abemami noai tars, ni haatora amu mei noai tauaro na o haataariami inii; o tatahiami iui ramo amu na raha ma o omesuria i aunamami mana abemami noai ohani mei tarau tarau, inia ia Araha amami mana Haatahi amami, ia Jesus Christ. Amen.

GOD, huunai mena, iami mi potaio o watea tanaami huni na haate mi ronoa na deeni ini karinamami, ai rado mwadau noai ahumami ini bane amu, ma mi gui hunu ini hua ni oaha goro, nai haahoua mei haaasaa i atamu, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

ARAHA, na heitaahi amu ai nao taramami, na heiaauhi amu ai waiami waiori, iami mi tarawaa, mi haaui tatarau, mi haai hako i tauaro amami noai beio; mei haahakona mii heresia i tahi tarau, inia o taahiami, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

GOD, huunai mena, hurahura i aidani hako, o mataia i hereho mi rahasia oha mi aia haanoni mau, mana ahumami na mahoo ini haanoni; mi potaio, o taahiami mi maemaeraa, mana mwani hereho mi aia taisada huni mi haanonii, ma mi bwai unui inia mi mamaausio ini raroma taa amami, oi haa mai tanaami ini i raroma goro anai Garemu, ia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

GOD, huunai mena, o durua huni oi ronora inei ra haanoni noai atana Garemu, oi pwarine ini heitaahi amu tanaami mi gu haarahesio ma mi haanonio i ohani, ma o watea huni miihaaua mwadau i hereho na mi haanonia haihinihini suri heiirisiamu, ini aauhiami, mei ini haaranasia i rasahamu, inia Jesus Christ, ia Araha amami. Amen.

Abwai Nau Maea, ona na noni abwai taisada ini nau goni beia i Priest, ma ona i noni nara daua i haaoori noai omaa si ra aia diu i rua tanahuru, ona ta wera hai maua ta wera oru abwai boi inia, ma bwai Nau Maea.
 


Collects

E RINE
INI HAAAGAAU INI NAU MAEA.

Rai topirairuru hako,

NOAI atana Ama, mana Gare, mana Hiona Maea. Amen.

Nau wai wasi haawariwariau baania i oraoraa.
Nau wai goi gariria i dora ni hohoasi amu, Araha.

Moioo, Araha, oi taahiami.
Iami mii haaaneaneo God inia.

Na maada inei hako ra tonario, Araha.
Huni oi hotorainia i maho-i-nau adaau noai oha rai rabasia.

O ragatainia i raumamu.
Mara gu masurainia i mwani hereho goro.

Ia Araha ai oa beiamou.
Mei beia i aunamu.

Gai haarahesi.

Araha, o taahiami.
Christ, o taahiami.
Araha, o taahiami.
 

Devotion before Holy Communion

AMA mami noai aro; Na atamu ai maea, Na houramu ai boi; Na heiirisiamu ai mwadau noai ano i bahai ona noai aro; Haa mai deeni tanaami ta hereho-i-nau ai orana i deeni; Oi adomai nugasia ni inomami ona iami mi adomai nugasira inei mi haaninora, Oi abui waiami ini ohoniami, ina oi haatahiami baania i oraoraa. Amen.

GOD, noai Sacrament maea naani o haaara tanaami i ronomaatai amu, o haauami mii hinihinia ma mii ginagina inia i hereho na asa ma maea anai abemu mana ahumu, huni iami mi gui arunana i ahumami i mena na haatahiami inia, o tahi beia i Ama mana Hiona Maea, e taai God monoa tarau tarau. Amen.

ARAHA God, Hiona Maea, oi gaririami mai, ma oi haamaea i ahumami huni noai oha ia Araha amami, ia Jesus Christ, ai boi, na gai ome sadoiami i dora ni oaoa ana na haaagaau noa tanaa, o tahi beia, mei beia i Ama, e taai God monoa tarau tarau. Amen.

Rai heinagu mana Noni Tatauaro ai ohainia mwadau i haate maea, ma ai haausuriraau gau, ma rai topirai ruru rou, ma ai haate oani,

Gai unu tahanainia i inoga tanaa God.

¶ Rai haate aratara beia, a oani,

NAU unu tahanainia i inogu hako tanaa God i Ama, God i Gare, God i Hiona Maea, mei maada i mwani angel maea, huni nau taritaria ini adomaigu, mei ini haate agui, mei ini tauaro agu; na tarana inia nau potaia God i Ama, mana Gare, mana Hiona Maea, huni ai adomai nugasia inogu hako, inia ia Jesus Christ, ia Araha. Amen.

Na Noni Tatauaro ai haate oani,

ARAHA God, huunai mena, Ama i aro, o ariahuami mai huni mii adona i Hagu Goni Maea ana ia Araha, ma mii adomai ahoisia i mae ana na asa, mana heitaahi ana na raha rakahi; miami mi aia taisada inia, mi aia adomai haahouami huni mii naua mwadau i maho-i-nau adaau gare amui noai hunana i dora naunau amu, Mioe o ariahuami, na mi gai boi beio inia. Oi wasi gaasinainia i mwani oraoraa amami haani-ami, oi haawariwariami haania hako i taa amami. Oi menaaia i ahumami mi gasi ahoda tainio taoha rou, maata na adomaimami mana haate mana tauaro aruamirai goro noai maamu; inia ia Jesus Christ, ia Araha amami, na magi taramami ma a haanauami mau inia i abena mana abuna, na huunai, magia rakahi. Amen.

JESUS, huunai goro, o boi noai ohani heiami taraa ni noni noai Sacrament anai abemu mana abuinu; oi haaagaaua i ahumami mi nanasio, oi banea tanaami i adomai orisi hai tawaado ini inomami na mi haai, mana hinihinia i hasuiami amu noai hunana i dadahoro, mana ahuraorao huni mii orimainia i oaha amami inia, mama huunai taahio miraau i mwani noni hako, huni mii gu taisada ini taha wou i maamu. Araha, iami mi aia taisada huni oi siri noai rumamami, maata oi haate moi ma mi gui taisada huni mii haamaotoo noai ahumami.
Araha Jesus, oi boi beiami ini haawariwariami; Araha boi beiami ini haatahiami; Araha, hoi beiami ini haaooriami. Oi watea tanaami huni noai oha miai heresio noa ma mii gasi gu heihoa baanio taoha inia i inomami, maata mii oa tarau beio e arui noni amui, tari oha si miai reio maa odohia i maa noai houramu i aro, o tahi iei beia i Aura mana Hiona Maea, e taai God tarau tarau. Amen.

GOD, huunai mena, i Ama, mana Gare, mana Hiona Maea, ai haagorohigaau noai ohani mei tarau tarau. Amen.

Lord's Prayer


Return to 1945 Book of Common Prayer in Arosi
Return to Arosi Prayer Books

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld