The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Te Rotu
Holy Communion in the Language of Tikopia

 

coner, Tikopian Liturgy

 

 

TE ROTU

TE KAU KAVA TAPU

 

 

The Liturgy
(Holy Communion)
in the Language of Tikopia

 

Diocese of Temotu
Temotu Province, Solomon Islands
Second Edition, August, 1994
 


 

Tikopia is a small (2 sq. mi.) remote volcanic island, the southernmost of the Solomon Islands. It has a population of about 1200.

The Tikopian language is spoken by more than 3000 people in the Diocese of Temotu in the Church of the Province of Melanesia. The language's significance derives in part from its being a Polynesian language spoken in Melanesia; linguists refer to it as a Samoic or Polynesian Outlier language. Some linguists believe Tikopia and Anuta, (spoken on the even smaller and more remote island of Anuta) to be dialects of the same language.

The BBC recently featured Anuta in its From Our Own Correspondent program, noting that "Twice a day the sound of a conch shell summons the faithful to church. Or to put it another way, everyone. Individuals may backslide for the odd service but attendance is so good it would be the envy of any British vicar."

The text reproduced here is from a 26-page booklet in both Tikopian and English. Tikopian is first (pages 1-10) followed by English (pages 13-26). The English text is identical to the preparatory and eucharistic prayers in A Melanesian English Prayer Book (1985) .

TE ROTU

(TE FAKARAU NGAKAVA TAPU)

(Tu’u ki runga)

I TE Ingoa O Tupuora, Pa te Mana, te Tama, te Manava Tapu. Ameni.

TARO FAKAMA KI FURUNGASARA:—

TUPUORA te puna o te mana, a roto manava o fenua katoa e ke ravea, siei se fakafu ke riro i ake; sori ifo tou Ora Tapu ke naifuruna ko matou i amatou manatu pariki; matou ke fakapere sapa kia koke; matou ke fakaturou ki tou Ingoa; is Tisas Karais matou Ariki Tapu. Ameni.

Te Ariki arofa mai
Te Ariki arofa mai
Te Ariki arofa mai

Karais arofa mai
Karais arofa mai
Karais arofa mai

Te Ariki arofa mai
Te Ariki arofa mai
Te Ariki arofa mai
 

The Liturgy

(The Holy Communion)

FAKARAU TUPUORA I TE APAI ARIKI

TUROU kia koke te Tupuora Orunga ma iraro nei, ena te vakivaki i te fenua atamai taurekareka. Matou e fakaturou ma e fakaueue kia koke, ki tou mana ma tou marama. Te Ariki Tupuora o te vaerangi, koke te tafito maori o te mana ma te matakaka.
    Tisas Karais tau Tama, e Ariki, e Tupuora, koia te marama mai kia matou; kesaua kitua asara ke atea moa atangata katoa nei; fakasaofi matou. Ke saua kitua koasara o atangata nei, fakarongo mai kite matou rotu, te Ariki. Koke te Ariki enofo i te rima matau o Pa, Tamana, fakasaofia matou. Koke Ariki Tapu, Tisas Karais ma te Manava Tapu, e maurunga i te ata’ata o Tupuora te mana maori. Ameni.
 
Gloria

Tatou taro

Te taro aokatoa

Ara’ara mai te Paipolo

Fakasemu

Te Rongo rei

Te Ariki i akotou
Ma i a koke

Te Rongo Fou ara’arafia e ............    

Koke te Ariki e matou apaia ki runga.
Koke te Karais matou oratanga ke tapu.
 

Collect / Epistle / Gospel

TUTUFAKI

FAKARAU FAKATONU O NAISIA

MATOU e fakatonu kia Tupuora sokotasi; ko Pa, Tamana te puna o te mana, ne fakatupu e akoia te vaerangi ma raro nei; ma anea katoa e tou ravea ma se tou ravea.
    Ko matou e fakatonu ki te Ariki e sokotasi, ko Tisas Karais, te Tama a Tupuora, ne faka’afu mai na Mana, Tupuora mai Tupuora, te Marama mai te Marama; Tupuora maori siei pekoai ne faka’afu iei; koia te tino sokotasi o Pa, Tamana, is koia anea katoa ne fakatupu, ne rautangata; mo tatou oratanga, ne fenaifo mai te vaerangi, ne fanau tangata is Mere te makene, ne nofomana manava mai te Ora Tapu ne rautangata; ratou tukia ki te rakau i vasia o Ponetusi Paelati; ne mate ma ne tanumia; i na aso toru ne matike mai tautari ki te ara’ara tusi mai te pepa tapu; ku poi ki te vaerangi, e nofo i te rima matou o Pa, Tamana; koia kafoki mai ma te marama ma te fakatautara ki te fenua ora ma ki te fenua mate, ana fono sise oti.
    Ko matou e fakatonu ki te Manava Tapu, te Ariki, te kau is o te ora, koia eau mai a Pa, Tamana, ara mai te Tama, katoa e tou apaia i te fakaturou ma te faka’ata’ata; ne tongi mai mua i nga purafeti.
    Ko matou foki e fakatonu ki tau fekau tapu sokotasi e te i ngafenua katoa, ne aumai e tou kaufanonga, matou e fakatonu ki te fakauku Tapu sokotasi, te furu amatou sara; matou e tarifaki ki te. fakamatikeranga o te faoa mate ma te ora mau i vasia kau.
    Ameni.
 

Sermon

Nicene Creed

TE TARO O TE FAKASAO
(Tokoturi)

Tou rotu fakamanatu ki te kanofenua o Karais, kaisi foki kia nea faoa katoa efifia kiei.

TUPUORA te Puna o te mana, matou e ke tufakina ki tau taranga tapu ke matou fakaueuea, ma ke matou taro mo tou kanoafenua katoa; vakanga nei matou e fakaueue kia nea rei e sori mai ea koke.

Tatou rau sapai iki te Ariki
Tou fakaueuea ko Tupuora.

    Matou e kaisi atu kiake, Pae, fakarongo mai ki te rotu te kanoafenua katoa o Karais; Te Ora Tapu ke nai takina matou kia rivara taurekareka, te faoa fakatonu ki tou ingoa tapu ke fakatonu ki te tonu tau taranga, ma ke matou tanaki kiroto te kanoa-paito i te fakapere.

Te Ariki i tou arofa mai.
Fakarongo mai ki te matou rotu.

    Faka’ako kiou tukunga ko te faoa akonaki tau taranga mau fono, kae mafa kiou tangata fai fekau, a matou Ariki fai tau kava, ma matou Pure fai kava, ma faoa saoni kava o matou rotu e te ia matou fenuanei. la ratou ora ma ratou fainga fekau ke ratou takina mai ko te kanoafenua kia koke.

Te Ariki i tou arofa mai.
Fakarongo mai ki te matou rotu.

    Matou e taro moa fakarongoranga o ngafenua katoa kae sapa, kitau seka ko kuini Lisapeti ma te faoa katoa e ono i nga fenua katoa, Tupuora soria kiei ko tukunga rei, ke ratou soakina ma e akona ko te fenua katoa.

Te Ariki i tou arofa mai.
Fakarongo mai ki te matou rotu.

    Ono o soaki ki te faoa kaekae saere tou rongo rei inga fenua katoa, ono aumai earatou te marama o tou Ora Tapu kia ngangea fai fekau, faka’ako ma fare ngaengae.

Te Ariki i tou arofa mai.
Fakarongo mai ki te matou rotu.

    Soaki ki tou kanoafenua is fainga fekau katoa, sori kiei tou Ora Tapu mai te Vaerangi, Kae sapa kia matou ou faoa fai fekau, te atamai rei ma te fatumanava taurekareka ke na is matou ke matou fai fekau kia koke i aso katoa i atangata nei

Te Ariki i tou arofa mai.
Fakarongo mai ki te matou rotu.

    Matou e kaisi atu kia koke Pae, i tau fakapere mai i tou arofa mai kia matou, soakina ko te faoa fakaruru faka’arofa, ma faoa ngae ngae ......

Te Ariki i tou arofa mai.
Fakarongo mai ki te matou rotu.

    Matou e taro kiou tangata fai fekau kumate atu ...... matou e fakaturou kia koke Tupuora manava’arofa; i tou kaufanonga mua, is ratou fainga fekau, matou e fakaueue, ia ratou ora, matou ke tautari, ke matou okotia te noforanga vakivaki e seke sukusuku.

(Faoa katoa)

FAKARONGO mai ki te matou rotu apai koke Pa, Tamana, i te Vaerangi, pe tau fangatasi kiou tukunga, arofatia ko matou i tau Tama ko Tisas Karais te matou Ariki. Ameni.

KARANGATIA I TE KAFINGA

Ivakanga nei (taki) omai ma te fakaruru faka’arofa, ma te fakatonu sapa o tara a tatou sara kia Pa, Tamana i te vaerangi.

FAKASEMU
 

Intercession

TARANGASARA

PA te Puna o te mana, ngatangata katoa ka ke tanakina ki te fakatau tara, matou kuoro sara kese make ia matou faimanatu, ia matou faingataranga, ia ma matou faingafekau. Matou sise fakapere kia koke is matou roto manava; matou sise fakapere afaianga ifo kia matou nei fakarei ki tou kanoafenua, fakasao mai ko matou i te Ingoa Tisas Karais tau Tama, matou oratanga; soaki mai ke matou fai fekau ki te ora mau i te ata’ata o tou Ingoa. Ameni.

VETENGASARA I TE FAKATAPU

TUPUORA te puna o te mana ma te rotomarie, koia netongi ka nai fakasaofia ko te faoa fakatonu sapa; faoa e manatu kia ratou sara ke saua kitua; te faoa foki e fakasao kia rake tangata; + fakarofatia, fakasaofia kotou, nai saua kitua ko te sara makotou, Ora Tapu kenai soria te mana ma kenai takina kotou is rivara taurekareka, Koia ke nai fakamatakaka ina kotou fakatonu ki te oramau; i te Ingoa o Tisas Karais te tatou Ariki. Ameni.

Confession & Absolution

FAKARAU SORI

(Tu’u ki runga)

    P. Te roto mafora o te Ariki kena mau is kotou.
    K. Ma kena foki is koke.
    P. Tatou te fakatino o Karais.
    K. I te Ora sokotasi tatou e fakauku ki na Tino e sokotasi.
    P. Fakamate o tautari ki te kauora o te fanau sokotasi.
    K. Te tanaki ranga tau rekareka.

FAKARIKI

Kia koke te Ariki ou te Tumutumurangi maurunga, te mana, te marama, te toa tusapa e manu mana katoa.
E katoa i te vaerangi ma raro nei, ou konei e muvaka’atu, ko matou e sori atu kia koke.
 

Offertory

FAKAUEUE

    P. Sori kotou riu manava, apai kirunga.
    K. Matou esori amatou riu manava ki te Ariki, apai kirunga.

    P. Tatou sori te fakaue ki te Ariki te tatou Tupuora.
    K. E mates na rei, tonu, tatou fai fakapenei.

E MATEA na rei, ma e tonu, ke matou rau sapai ma e fakaueue kia koke Pa, Tamana i te Vaerangi. Ia Tisas Karais tau tama, te matou Ariki, natafito iei, anea katoa ne fakatuputupu mai te tafito ma ne fakatauata ko matou ea koke i tou ata, i te vasia soke fuarei e keiroa, neke fakaorangia matou i te vasia nesoro matou ki te riu ara o te mate; Tisas ne sori mai ea koke ke fanau tangata, ma ke mate i te rakau, ma kefokimai ki te ora mo matou, tuku ea koke kenofo ma te mana i tou rima matau; lei, koke nesori tou Ora Tam kenai takina ko matou ki te ora mau, ke matou tarifaki ki te vasia o au fono kau iei.

TERA ngatupua fai kapakau, ma ratou fakarongoranga, ma tou kainanga katoa rei i te vaerangi, e vakivaki ma komatou katoa e fakaturou ma e (pese) muna.

    E tapu, E tapu, E tapu te Ariki Tupuora o ngaturaurau katoa; te vaerangi ma raro, epi i tou marama; turou kia koke Te Ariki maurunga.
    Fakatapuria koia e au i te Ingoa o te Ariki, Turou, ki te marunga sapa.

(Tokoturi)

TARONGAKAVA

TUROU kia koke Pa Tamana i te vaerangi, i tou roto fakapere ne sori mai tau tama fangasere ko Tisas Karais ke au; te faoa e fakatonu kiei ke ratou saua te oramau i ngavasia katoa.
    Fakarongo, mai kia matou Pae, I tau Tama Tisas Karais te matou Ariki, iei, fakarongo mai ki te matou fakaueue; soria mai ko te mana o tou Ora Tapu.
Ia tenei matou muakava, te Pereti ma te Waeni ke apai e amatou i te fakatonu, te Tino ma te Toto o Tisas Karais.
    I te po kaufu ake mate rei i te rakau, Tisas ne sau ko te pereti, i anatua ne fakaueue kia koke, tofitofi e a koia sau sort ki na kaufanonga kae munatu rei kiei, SAU, KAI KIEI, TENEI TOKU TINO E SORIATU MOTOU. KAVA MAU O FAKAMANATU KIA KUOU.
    I te vasia, i atua ne fakatapu e akoia te pereti, sau foki e akoia ko te fangongo fakaueue kia koke, kae sori rei e a koia ki nakau fanonga munatu rei kiei, INU KIEI TEINEI KOTOU KATOA, TENEI TOKU TOTO TE TOTO O TE TONGI FOU E SORIATU KIA KOTOU MA FAOA KATOA MA FURU OTOU SARA, KAVA MAU O INU KIEI, O FAKAMANATU KIA KUOU.
    Na mate Pae, matou e fakariari saere, ma namasikeranga, matou e rangiaki, nafoki ranga mai matou e tarifaki kiei, turou kia koke te Ariki maurunga sapa.
    Tenei Pa, Tamana, matou e fai tautari ko te kavatapu nei kiei, ne fakari mai e tau Tama, tenei matou e soriatu kia koke te kai o te ora ma te fangongo o te ora mau, te matou kava fakaturou, ma e fakaueue kia koke o fakariari ko na mate i te rakau mo asara o atangata nei, ma te mana o na masikeranga ma te marama o na poiranga ki te Vaerangi.
    Fakarongo kia matou is Tisas matou oratanga, ke matou tanaki kiroto te kanoa paito sokotasi i tau fainga fekau tapu, te Tino tau Tama Tisas Karais te matou Ariki, iei ma i te Ora Tapu, te tanaki ranga o tou kanoafenua, o fakaueue ma e fakaturou kia koke Pa te Tupuora, te Puna o te mana, i te vasia nei ma i te vasia kau. Ameni.

TE TARO A TE ARIKI

Pe te Ariki ne nai akona mai ke tou (pese) muna.
 

The Great Thanksgiving

E Matua Mana ko matou kia koke Pa i te vaerangi, tou Ingoa e Tapu tou noforanga Ariki ke mafora mai, tou fifia ke oko is tangata nei, pe etu mua i te vaerangi, sort mai kia matou te muakai o aso e matou ofokia, fakangaromia koa matou sara, pe akomatou e matou fakangaromia koa sara faoa mai e rakenea, kause tuku komatou ke matou mavae oro ki te titipea, fakamau tonu ko matou ke sao mai ma te sara. Ou te kaufono, te kaumana ma te kauata’ata i ngavasia katoa. Ameni.
 

Lord's Prayer

VAEVAE TE PERETI

    Te kava nei tatou evaevae i te tino o Karais.
    Te pereti sokotasi tatou e kai kiei e toka rava, ma tatou e vavae i te tino o Karais

TAMA TUPUORA

    Te Tama a Tupuora ne ke saua kesea koa sara oa tangata nei, arofa mai.
    Te Tama a Tupuora ne ke saua kesea koa sara oa tangata nei, arofa mai.
    Te Tama a Tupuora ne ke saua kesea koa sara oa tangata nei, sori mai tou roto marie.

TE KAFINGA O TE KAUKAI

Taki mai ma te fakatonu sapa o sau ko te tino o tatou Ariki ko Tisas Karais, ne sori mai motatou ma natoto ne fakasari mai foki mo tatou, kakai ma e inu i te fakatonu sapa is totou riu manava ma te fakaueue.

Kai, Te Tino o tatou Ariki o Tisas Karais. Ameni
Inu, Te Toto o tatou Ariki o Tisas Karais. Ameni

FAKAUEUE

TATOU TARO

Tupuora te Puna o te Mana ma te oramau, matou e fakaueue i amatou riu manava, kia matou eke fangaina kia kai Tapu, te Tino ma te Toto o Tisas Karais, tau Tama, matou oratanga. Matou e fakaueue kitau fakapere ne fai e ake matou, tou kanoa fenua ma tou kanoa-paito, ne sori mai e ake ko te oramau.

FAOA KATOA

Tenei Pa, Tamana, sori mai tou Ora Tapu kenai reosia komatou, kenai tanakina ko matou kia fainga fekau e sori mai e a koke. Tenei ko matou e soriatu matou tino ma matou ora kia koke, ke fakatapu ria matou is Tisas Karais te matou Ariki, koia, koke ma te Ora Tapu matou e fakaturou is vasia katoa. Ameni.
 

Breaking of the Bread

FAKATAPU

Oro is rivara taurekareka, ara i te fakapere o fai fekau ma te Ariki, vakivaki sapa i te mana o te Manava Tapu. + Te fakatapu Tupuora ko Pa, Tamana, te Tama, te Manava Tapu e soriatu, na mau is kotou i te vasia nei ma te vasia kau. Ameni.

The Blessing

 

Thanks are due to Bp. Terry Brown, who provided a copy of the book, and to Richard Mammana, who transcribed the text.

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld