The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Na Book Fooalaa
Portions of the Book of Common Prayer in Lau (1945)

 

NA FOOALAA GI ANA
NA FANAA AABU.

Nitei na abulolana e taa, ma nitei ka mala iteite ana aei fera nia, si ana baelaa si ana adelaa, ma e lani si olitei manata, a Priest ka luia faasia na Fanaa Aabu.

Tooa ka boouruuru ma a Priest ka urii,
 

Holy Communion

MAA gami, o too mai i halo, Na Hatamu ka aabu. Si taloa oe ka lea mai. Si qaidoria oe gera ka adea na, mai i ano ilinia i halo. O falea mai taraena fuamia si fanaa ka bobola fai taraena; Ma o manata lukeinia na oganaa gami gi, Ilinia mika manata lukeinia na oganaa wane gi; Ma osi lugasigami uria ilitooa, Oko lafugami faasi a doo taa. Amen.
 

Lord's Prayer

Na Collect.

GOD tofunana mamana, na rake gi sui da regwetaa i naomu, oe haitamana si qaidoria gi sui i rakegami, ma si manataa gi i liogami dasi haufini faasioe: Oko faafaalua si manataa gi i liogami ma oko manofia mai a Manoedo Aabu oe, eeri mika hasidiena fuamu, mifi hae initoo ana Hatamu e aabu; isulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

¶ Sui taa a Priest ka abulo uria tooa, ma ka haea na aqale Qaieresia na, ma tooa taka boouruuru ua; ma i buira too ta Qaieresia tooa ka ara-ania ka God usia taala gera gi haelana na ana qaieresia nae, taka ii ana nia ka falea si falea uria susuliana si qaieresia naegi.
 

Collect for Purity

GOD e haea si baea nagi e bae urii: Inau na a Lord a God oe; Osi fooafuana te God ka eete faasinau.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

    Osi kasia te nunu i doo fuamu, so nununa te doo mai i halo ilani, so nununa te doo mai iano fuu iano, so nununa te doo lao asi i fara ano fuu. Osi boouruuru inaoda; ma osi fooafuada. Inau na a Lord a God oe nau ku niilosia tooa nau, fainia nau ku qaifaamanataia bare wela gi duulana na doo taalagi maa gera gi, ka dao ana oula ma ana fainia uu ni wane gi ana too da nidu auau fuagu, ma nau ku manataia tooni wane gi ana tooa ta hasidiena fuagu, taka susulia si qaieresia nau gi.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

    Osi bae tataga ana Hatana a Lord a God oe: nia a Lord ba ka keto maelia teni wane ka bae tataga ana Hatana.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

    O manata toona fe dani Mamaloa uria na faabulana. E ono fe dani oko rao, ma oko adea si doo oe gi sui; ma na fiuna fe dani fe dani Mamaloa ba a Lord a God oe. Osi adea tesi raoa oe ana, oe ma, na alaqa oe ma harii oe lau go, ma wane raoa oe, ma geni raoa oe, ma doo faiae oe gi lau go, ma wane too qaitaa i fera oe. Ana ono fe dani ba a Lord e haunainia halo ma ano fuu, ma asi, ma si doo gi sui ka too ilalo ani gera, sui ana fiuna fe dani nia mamalo go ana; i sulia nana a Lord e faadienaa fiuna fe dani, nia kafi faabua na.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

    Oko manata baita ana maa oe ma ana ni tee oe: eeri fe dani oe gi ko oro i fera na a Lord a God oe ka falea fuamu.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

    Osi hauwane na.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

    Osi ooe na.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

    Osi beli na.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

    Osi gaifi susuge ana wane ae fera oe.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

    Osi oroia luma wane ae fera oe, osi oroia afe wane ae fera oe, ma wane raoa nia ma so geni raoa nia, ma na boso nia gi lau go, ma so tesi doo nia.
    Lord, o manatai gami, ma mika araanioe, oko kedea si qaieresia oe nagi sui i liogami.

¶ A Priest ka haea si baea nagi olisia na aqale qaieresia. Si baea nagi ba a Lord gia e haea na kada nia hae kukuru ana na aqale qaieresia.

A LORD gia a Jesus Christ e bae urii: Tooa i Israel, oku rono; a Lord a God igia, a te Lord ba na: ma oko hasidiena fuana a Lord a God oe ana na liomu sui, ma ana na manomu sui, ma ana na manatamu sui, ma ana na rigitaalaa oe sui. Na etana na qaieresia nia nana. Ma na ruana e ilinia lau go, nia nana: Oko hasidiena fuana wane ae fera oe ilinia fuamu na. Kasi qaieresia ka baita ka tasa ana ro qaieresia nagi. Na loo fainia na prophet gi da lado sui ana ro qaieresia nagi.
    Lord, o manatai gami, ma o olosia na liogami mika susulia si qaieresia na.

¶ Sui a Priest ka bae urii,

A Lord ka too faigamu.
Ma fainia na manomu,

Gia ka fooa.
 

Ten Commandments

Sui taa, haelana na Collect e bobola fainia fe dani nae. Na Collect e sui, haelana si kekedea na. A Priest nia ka urii, Gera kedea si Kekedea [lani taa, Gera kedea si balii kedelaa olitana si Kekedea] ana Gwai doo . . . ana . . ., taka hafali ana Luua . . . Ma si Kekedea ka sui, nia ka urii, Si Kekedea e sui na. Sui taa, haelana si Tolofa Diena, (ma tooa ka take go ada); nia ka urii, Gera kedea si Tolofa Diena ana Gwai doo ana . . .  , taka hafali ana Luua . . .  Sui taa tooa ka urii, Si taloa fuamu na, God. I buira tooa ka bae urii, Gami mi baelafe oe, Lord. Ma ibuira si Tolofa Diena gera ka haea na Manata Mamanalaa na, ma tooa ka take ua go ada.
 

Lessons

NAU ku manata mamana ana a te God, a Maa, ada tofunana mamana, Nia haunainia halo ma ano fuu, Ma si doo gi sui ta rikia na, ma si doo gi sui lau go tasi rikia na:
    Ma lau ana a te Lord a Jesus Christ, tefe Wela, muuteia a God, Nia futa ana Maa nia ma na molaagali gi sui dasi hafali ua, a God ita mai ana a God, si Rarala ita mai ana si Rarala, a God mamana ita mai ana a God mamana, Nia e futa mai, dasi haunainia, Tesi manatala ani daro a Maa nia, Na haunailana si doo gi sui ani nia: Nia sifo mai ita ma i halo usigia imola gi, ma uria na faamourilaga, Nia ruufinia ana mariko isulia a Manoedo Aabu ana ni Mary Geni Harii, Ma nia alu wane, Ma gera fotoia usigia ifafona ai rarafolo i nunufana a Pontius Pilate. Nia mae na ma gera alua, Sui oula fe dani nia tatae ilinia gera kedea na, Ma nia raa i halo ma ka too i bali aolo ana a Maa. Ma nia ka oli lau mai fainia si rarala uria na tokitalana too da mouri fainia too da mae: Si taloa nia lani si sui.
    Ma nau ku manata mamana ana a Manoedo Aabu, nia a Lord ma a Faamouri, Nia ka ita mai ana a Maa ma ana a Wela, Gera ka fooafuana sui fainia a Maa ma a Wela, Nia bae na ana ote prophet gi.
    Ma nau ku manata mamana ana te Soefaataia aabu gera Fafurono gi ana fera gi sui. Nau ku aala faafia te Siuabulaa uria na lukeinilana na doo taala gi. Ma nau ku maasia na Mataelana too da mae, Ma na mouria ana fera nia ua mai. Amen.

Sui taa tooa ka falea si malefo gera gi, ma a Priest ka urii,
 

Nicene Creed

NA rarala igamu ka qesu i naona wane gi, eeri gera ka rikia si raoa gamu gi e diena, taka hae initoo ana a Maa, gamu gi nia mai i halo. S. Mat. 5. 16.
    Musi teineinia si oganilaa gamu gi mai i ano fuu, si lifu ba susubu ma na burolaa ka ania, fainia too da bebeli da ogosia beu taka beli: muka teineinia si oganilaa gamu gi mai i halo, si lifu ba susubu ma na burolaa kasi ania, ma too dabe beli dasi ogosia beu dasi bell, S. Mat. 6. 19, 20.
    Si doo nagi sui mu doria wane gi gera ka adea fuagamu, muka adea tesi doo na fuagera lau go: sulia si doo nana na loo ma gera prophet gi. S. Mat. 7. 12.
    Tooa sui ha ta haea urii fuagu, Lord, Lord, so gera ka ruu sui lao taloa mai i halo ka lani; a doo ha taari nia ka adea si doo a Maa nau mai i halo ka doria. S. Mat. 7. 21.
    A Zaccheus e take go ana, ka bae urii fuana a Lord, Ada fasi, Lord, taa balii doo ana doo nau gi kuka falea fuana neena wane gi; ma so ku soe malefo na ana sugelaa ana taa wane, kuka fai fe olilaa lau go fuana. S. Luke 19. 8.
    Nitei ka fasia otana si doo nia ka sogonia otana si doo lau go; ma nitei ka fasia doe oro nia ka sogonia doo oro lau go. Wane gi sui gera ka adea si doo gera haea fasi i rakeda; ada hasitaalaa ka lani, ma sulia haetana na fuada ka lani lau go: nia a God ba ka doria wane ka fale ana noni harailaa. 2 Cor. 9. 6, 7.
    Wane ka fafurono ana si baea nia ka adomia wane faatolamai ana doo diena gi sui. Musi faagaro gamu na; e lani dasi oniona ana a God; sulia tesi doo te wane ka fasia, nia ka sogonia tesi doo lau nae. Galatia 6. 7.
    Nitei ka riki doo ana molaagali na, ma ka rikia haasina ka too ooni go ana, ma ka fono usia si qaifaalaloia nia faasia, si hasidiena a God ka too susu utaa fainia a wela na? 1 S. John 3. 17.
    Nitei ka manataia neena wane, nia ka fale doo fuana a Lord: ma ada fasi, duulana lau go fuana faafia si raoa diena nia na. Omelewanea gi 19. 17.

Sui taa a Priest ka alua na Bread ma na Wine ifafona Tafe ilinia ka bobola. Sui nia ha haea si doo gi gera ka aranai usia; ma si doo gi lau go gera ka baelafea a God faafia. Sui nia ka urii,
 

Offertory Sentences

Gia ka fooa usia na Soefaataia sui a Christ e firi uua isiegi ifarana.

GOD tofunana mamana, oko mouri firi, o faatolamai gami ana na Fafurono aabu oe mika fooa ma mika alunara go agami, fainia na baelafelamu, usia wane gi sui: Igami na mi neena ma mika araanioe sulia si manatailaa oe [oko dau ana na falelaa nana si nara gami na, ma] oko ronosulia na fooalaa gami gi, mika alunara ania siemu, oe a Doo Initoo liu; mika ganioe, oko manofia mai sulia danifiri a Manoedo ana mamanalaa, ma ana tesi lio, ma ana qaimaania, lao Soefaataia ana fera gi sui: Ma o falea mai too da hae tafalanainia na Hatamu e aabu gera ka aala faafia Baelamu e aabu ma e mamana, taka too fainia tesi lio, too qaimaani fainia si hasidienalaa. Mika araanioe lau go oko faamouria, ma oko take usia ote aarai initoo gi da siuabu go ada; ma nia a George a mane oe a King igami nia ka tasa na; eeri tooa ka initoo usigami i nunufana gera ka initoo ana fanualama ma fainia na susulilana na malutamu: Ma o falea mai gera ka adea si ooloa, tasi filia wane gi, taka tokita mamana go ada, uria duulana si doo fuagera too da taa, ma uria susulilana Baelamu.
    E, Maa mai i halo, oko falea mai si falea fuagera Bishop gi faigera Priest gi ma Deacon gi, gera ka taloa Baelamu e aabu ana toolada ma ana baelada lau go, taka tolinia tooa ana Sacrament aabu oe gi ilinia haetana na: Ma oko falea si falea oe ita mai i halo fuana tooa oe gi sui; ma ka tasa go ana fuana tooa da figu mai i see i kadana; eeri gera ka ronosulia Baelamu e aabu, taka fi dau ana fainia si lio e maabe, taka famouanioe, ani raolaa fuamu ana si ooloa ma ana toolaa e aabu sulia fe dani gera gi.
    Lord ae, igami mi neena ma mika araanioe, uria si rake dienalaa oe, oko faagwagwaria, ma oko firi ana tooa sui i initoona doo funu gi lao mouria na da suelia si hasigalia; ma so da lio bokonu, ma so da iro uria tesi doo, ma so da matai, ma so tesi doo madiu lau go e daufida.
    Ma lau go mika silia na Hatamu e aabu usia wane rao oe gi sui da lea na ada faasia si mouria na, ana manata mamanalaa ani oe ma ana famoula; ma mika araanioe oko falea mai fuamia mika ilia si adelaa diena gera gi, eeri mika ado faigera ana si initooa oe mai i halo: Maa ae, o falea mai si doo nagi i sulia ana a Jesus Christ, taifilinia ka faarono olioli ma ka faorai usigami. Amen.

¶ Sui taa a Priest ka bae urii fuana tooa ta lea mai uria Tolinilaa aabu,

TOOA na muka olitei manata mamana faasia na doo taala gamu gi, fainia muka hasidiena fuana ae fera gamu gi, ma na manatamiu na muka abulo ana toolaa faalu, ani suasulilana si qaieresia a God gi, ma ani lealaa sulia tala aabu nia: Muka idu mai fainia si manata mamanalaa, muka dau ana na Sacrament aabu na uria na doo ana qaiadomilaa fuagamu; muka faarono hahaore ana doo taala gamu gi fuana God, tofunana mamana, muka boouruuru usia.
 

Prayer for the Whole State of Christ's Church Militant

Sui gera ka faarono ana doo taala gera gi, gera ka urii,

GOD tofunana mamana; Maa nia a Lord gami a Jesus Christ, oe o haunainia si doo gi sui, oe oko tokita wane gi sui: Mika faarono fai aanilaa ana doo fualanaa gami gi, ma ana ade taalaa gi, mi tala adea sulia fe dani gi fuamu, God tofunana mamana, ana si manataa gi, ma ana si baea gi, ma ana si raoa gami gi, mi adea go agami oko rakehasui gami, ma oko natafigami faafia. Mika olitei manata mamana, na lio gami e bokonu na faafia si garolaa gami gi; Mika manata toona, ma na liogami kafi ulufigami; Misi tolua na doo fualanaa gami gi. Maa ae, ana lio ni manatailaa, oko manatai gami, oko manatai gami i maana a Wela oe a Jesus Christ a Lord gami o manata lukeinia si doo gi mi adea i dani gi; ma o falea mai mika rao fuamu too mai i kadana ana toolaa faalu, na Hatamu kafi initoo isulia; isulia ana a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

Sui taa a Priest ka tatae, ka abulo uria tooa, ma ka haea si baea na ana Lukeinilana doo taalagi.

A GOD tofunana, a Maa gia too Mai i halo, nia e baealualu na, sulia si manatailaa baita, uria na manata lukeinilana doo taala gi faasia tooa sui da abulo uria ana si olitei manataa e mamana, ma ana si manata mamanalaa; Nia ka manatai gamu; ka lukeinigamu ma ka famouri gamu faasia na doo taala gamu gi sui; nia ka faanasi gamu ana doo diena si sui; nia ka naligamu uria mouria firi; isulia a Jesus Christ a Lord gia. Amen.

¶ Sui a Priest ka urii,
 

Confession & Absolution

Muka ronoa si baea gi ana faagwagwari liolaa a Christ a Faamouri gia ka haea fuana tooa sui da abulo mamana uria.

TOOA sui ba muka ulafu ma muka nali gulu, muka lea mai siegu, ma kuka falea si lifu ni mamalo fuagamu. S. Matthew 11. 28.
    A God e qaidoriia urii fuana molaagali, nia falea mai a Wela nia, tefe Wela muuteia, si nitei ka manata mamana ana nia kasi funu, taa kafi nalia na mouria firi. S. John 3. 16.
    Muka ronoa lau go si baea gi a Saint Paul nia haea na.
    Si baea na ka mamana ma ka bobola tooa sui gera ka nalia, a Christ Jesus ba nia lea mai lao molaagali uria na faamourilana tooa na abulolada e taa. 1 Tim. 1. 16.
    Muka ronoa lau go si baea gi a Saint John nia haea na.
    So te wane ka abulo taa, a doo ka araania a Maa urigia ka too go ana, nia na ba a Jesus Christ a doo oolo: ma nia e bokosia sui na taala gia gi. 1 S. John 2. 1.

Sui mia ka urii,

A Lord ka too faigamu;
Ma fainia na manomu.

Muka tataea na liomiu.
Mika tataea uria a Lord.

Gia ka baelafea a Lord a God igia.
E diena ma e oolo gia ka ade urinae.

Sui a Priest ka abulo uria Fulii ere, ma ka urii,

DOO mamana, e diena ma e oolo, ma sai ai igami na mika baealafeoe sulia dani, ma ana fera gi sui, Lord ae, *Maa Aabu, Tofunana mamana, God ae, o totoo firi.

* Si baea nagi [Maa Aabu] tasi haea ana fe dani Trinity.

Ma isiegi taka idumia Si Baea Hadolana, so e bobola ana fe dani nae; ma so e lani ka haea dona urii

I SULIA nana igami fainia gera Angel gi, ma gera Angel initoo gi, ma fainia figua mai i halo, mika hae initoo ana Hatamu fainia na sililana, mika urii,
    Aabu, aabu, aabu, Lord God ana Omea gi, na halo ma ano fun da funu ana si rarala oe. Si taloa fuamu, Lord, oe Initoo Liu. Amen.
 

Comfortable Words

SI BAEA NI LADOLANA GI.

Ana fe dani ana Christmas; ma ka dao ana Faataia.

SULIA o falea mai a Jesus Christ Wela oe nia ka futa mai ilinia i kada na usigami; ma inia na, sulia a Manoedo Aabu a adea go ana, nia alu wane ma nia futa ana nonina ni Mary tee nia Gene Harii; ma kasi doo taalagi ka rarao ana, eeri nia ka faafaalugia faasia na doo taalagi gi sui. I sulia nana igami . . . . .

Ana fe dani ana Easter, ma ka dao ana Tataea.

MA te sei gami na mika baelafeoe ka tasa faafia a Jesus Christ Wela oe a Lord gami, nia tatae faasia too da mae fainia na rarala: inia nano na Lamb ana na Lofolinona, ta naarea uria na qaisuusia usigami, ma nia e lafua na doo taalagi na molaagali; ma ana maelana nia e faafunua na maea, ma ana si tataea nia lau go uria mouria nia e nalia lau mai na mouria firi fuagami. I sulia nana igami . . . . . . .

Ana fe dani ana Tataea, ma ka dao ana Pentecost.

I SULIA ana a Wela aabu oe a Jesus Christ a Lord gami; ma inia na i buira si Tataea nia, fainia na rarala, nia e faatai mai fuada gera Fafurono nia gia sui, ma kada ta bubu tetee nia e lea uria i halo eeri ka gonia si doo gi maasigami; eeri so nia ka too ana si lifu, mika lea lau go i see nae, ma ka initoo fainia lao raaraa. I sulia nana igami . . . . . . .

Ana fe dani ana Pentecost, ma ono fe dani i buira.

I SULIA ana a Jesus Christ a Lord gami; ma sulia si baealualu mamana nia, a Manoedo Aabu e sifo na mai i halo ilinia i kadana fainia linena si doo e aaqa baita na, ilinia ai ooru baita ka wawarage, na rikilana ilinia si mea ere gi ka buu i gwouda gera Fafurono gi, eeri ka faatolamai gera, ma ka talaida uria na mamanalaa ana si doo gi sui; nia falea fuada gera ka bae ana baelaa eete gi, ma gera ka bae raraa fainia si agoagola ana faatalolana si Tolofa diena fuana tooa gi sui; ma i sulia nana igami mi haga mai faasia na rorodoa ma na garolaa uria dani mamana, ma uria si haitama dooa mamma ani oe. I sulia nana igami . . . . . . . . .

Ana fe dani ana Trinity taifilia.

OE a te God, a te Lord; a te Do taifilia ka lani, ma olu Dogi na ana tesi Manatalaa. So gia ka haea si doo ka bobola fainia si taloa a Maa, tesi doo lau go ka bobola fainia si taloa a Wela, ma ka bobola fainia si taloa a Manoedo Aabu, kasi doo ka ete, ma ka bobola sui go. I sulia nana igami . . . . .

Si baea na i buira si baea na gi, Si taloa fuamu, Lord, oe Initoo Liu. Amen.

Oilakea fuana a doo ka lea mai i laona Hatana a Lord:
Hosanna mai i halo.

Sui a Priest ka boouruuru usia Fulii ere, ka haea na Fooalaa nana usia tooa sui ta fana aabu, ka urii,

LORD, oe aiai aiia manatailaa, misi manata raraa mika lea mai uria Tafe oe na. Mi lani si nado ifafona si adelaa oolo gami gi, ifafona si qaimanatailaa baita oe, nia taari. Mi lani si bobola mika tagomainia si mumudai doo i fara Tafe oe. Ma oe, Lord, oko too ana te doo, ma si lifu ani oe si qaimanatailaa: Lord diena, oko falea mai fuamia mika ania Marikona Wela aabu oe, fainia mika gwoufia Abuna, eeri na nonigami na, si noni ana doo taalagi, ka qaqafarerea ana Nonina, fainia na fulolana na anoedo gami gi ana Abuna e aabu, mifi too firi i liona, ma inia i liogami lau go. Amen.

¶ Sui taa a Priest ka take sulia Tafe aabu, ma ka haea si baea na ana faabulana na Bread ma na Wine.
 

Proper Prefaces

NA FOOALAA NI FAABULA.

GOD tofunana mamana, Maa gami o too mai i halo, ana qaimanatailaa oe o falea mai tefe Wela muuteia oe a Jesus Christ nia ka mae ifafona Ai rarafolo eeri ka tafogami ana; ma ana Ai rarafolo nae nia tala alu nara ani nia siemu tefe doo sui, eeri ka qaisuusi ana te qaisuusia nae ka bokosia sui na doo fualanaa na molaagali; ma nia e haunainia si doo gera ka manata toona na maelana e aabu na sulia danifiri, fainia nia haea ana Tolofa Diena nia mika adea si doo na ka dao ana nia ka oli lau mai: Maa ae, oe ado ana manatailaa, mi neena ma mika araanioe oko rono gami; ma oko falea, mai kada mika dao ana si doo nagi o haunainia na, si bread nana si wine nana, sulia si maluta a Jesus Christ Wela oe e hafalia na, eeri ka manata toona na maelana ma na nonifiilaa nia, mika ado sui ana Nonina ma ana Abuna doo aabu na: Ma Inia na, ana fe rodo gera olea na, nia e dau ana fe Bread; 1 Ina e baelafea a God sui, kafi niia, 2 ka falea fuana ote fafurono nia gi, ka urii, Muka nalia, muka ania; na Nonigu 3 nia na, gera falea fuagamu: Muka adea si doo na uria na manatatogula ana. Urinae lau go i buira si fanaa nia e dau na ana Teteu; 4 ma e baelafea a God sui, kafi falea fuada, ka urii, Muka gwoufia sui, na Abugu 5 nia nana ana Gwalulaa faalu; na igwalana na usigamu ma usia tooa oro uria na lukeinilana na taalagi: Muka adea si doo na, si kada muka gwoufia, uriana manatatogula ana. Amen.

A Priest ka fana ma ka gwou totone nao, sui ka fale fuana tooa lao abada, da boouruaaru go ada. Ma si kada nia ha falea si Bread fuana nitei, nia ka urii,
 

Eucharistic Prayer

 

1. A Priest ka dau ana Karao:
2. A Priest ka niia fe Bread:
3. A Priest ka dau faafia na Bread ana abana;
4. A Priest ka dau ana na Teteu;
5. A Priest ka dau faafia na Teteu ana abana.

 

 

 

NA Nonina a Lord gia a Jesus Christ, nia igwa na usioe, nia ka folo usia na nonimu fainia na manomu ka dao ana mouria firi: Dau ana si doo na, o ania go, ani manata toona a Christ e mae urioe, ma o ania i liomu ana manata mamanalaa fainia na baelafelana.

Si kada nia ka falea na Teteu fuana nitei, nia ka urii,

NA Abuna a Lord gia a Jesus Christ, nia igwa na usioe, nia ka folo usia na nonimu fainia na manomu ka dao ana mouria firi: O gwoufia si doo na, ani manata toona Abuna a Christ e igwa urioe, ma fainia na baelafelana.

Sui kada nia tolinida sui, a Priest ka alua oretana si Bread ma na Wine ana Qaisuusia na ifafona Tafe aabu, ma ka ifitainia si maku faafia.

Sai taa nia ha haea na Fooalaa a Lord, ma tooa ka ilia lau go.
 

Words of Administration

MAA gami, o too mai i halo, Na Hatamu ka aabu. Si taloa oe ka lea mai. Si qaidoria oe gera ka adea na, mai i ano ilinia i halo. O falea mai taraena fuamia si fanaa ka bobola fai taraena; Ma o manata lukeinia na oganaa gami gi, Ilinia mika manata lukeinia na oganaa wane gi; Ma osi lugasigami uria ilitooa, Oko lafugami faasi a doo taa. Na doo oe na taloa ma na mamanaa, ma na rarala, too ka tau. Amen.

¶ Sui taa a Priest ka urii,

LORD, Maa mai i halo, igami mi neena, ma mika araanioe. Maa ae o diena asia, ana qaimanatailaa oe oko dau ana si baea nagi mika baelafeoe ana, ma mika qaisuusi siemu ana; mi too aroaro ma mika ganioe oko  falea mai fuamia mai fuana na Soefaataia tefou oe, i maana na maelana a Jesus Christ Wela oe nia bobola go ana, ma i maana si manata mamanalaa ana Abuna, mika nalia go abami na lukeinilana na doo taala gami gi sui, fainia si doo diena gi sui ka ita mai ana Nonifiilaa nia. Lord, mika alugami i see i naomu, na inanogami fainia na nonigami lau go, uria si qaisuusia fuamu, doo e aabu ma e mouri, taka aala faafia na; ma mika gani hahaore amu, oko faafunu gami, fainia tooa sui mi ado ana Tolinilaa aabu na, ana si falea oe ma ana si faadienalaa oe ita mai i halo.
    Doo mamana, misi bobola mika qaisuusi siemu ana tesi doo i sulia na doo taala oro gami gi, ma mika ganioe oko dau ana si adelaa gami na te sei igami mika adea go; osi ilitooa doo gami gi dasi bobola, ma oko manata lukeinia na garolaa gami gi, isulia a Jesus Christ a Lord gami; ma isulia inia, ma fuana ninia lau go, fainia a Manoedo Aabu, na taloa sui fuamu ma na rarala, ka too ka tau. Amen.

Lani taa na fooalaa na.

GOD tofunana mamana, oko mouri firi, mika baelafeoe mamana na faafia o faafana gami na ana rake dienalaa oe fuamia, mi ado sui na ana si doo aabu na, doo sacrament ba, ana si fanaa mone sulia a Maneodo, nia na ha ana Nonina ma ana Abuna e aabu a Jesus Christ Wela oe a Faamourigami; ma o tolamai gami ania oko rake diena fuamia; fainia mi alu hare doo mamana gi ta ladogami fainia Nonina Wela oe, si Noni ana a Manoedo ha, na figua tooa sui da manata mamana; ma gami tooa olioli ana initooa oe mai i halo, sulia si qaimaasilaa e nado, i sulia ana Wela aabu oe nia bobola na, nia mae na ma nia nonifii go ana.
    Ma mika gani hahaore anioe, Maa i halo ae, oko adomigami ana si falea oe, eeri mika too susu ana si figua aabu na, mifi adea si raoa diena gi o gonia na maasigami mika fafali isulia; isulia a Jesus Christ a Lord gami, ma fuana ninia na, faioe ma fainia a Manoedo Aabu lau go, na taloa sui ma na rarala, ka too ka tau. Amen.

Sui taa gera ka urii,
 

Lord's Prayer

SI taloa fuana God i halo liu, ma mai i ano fuu si fanualama, si raka dienalaa fuana tooa sui. Mika silioe, mika lafeoe, mika foofuamu, mika hae initoo amu, mika baelafeoe faafia si taloa oe ka baita, Lord God, Aofia mai i halo, God Maa ae, oe o initoo ka tasa,
    Lord na, tefe Wela muuteia, a Jesus Christ, Lord God, Lamb a God, Wela a Maa, oe oko lafua na doo taalagi na molaagali; oko manatai gami. Oe oko lafua na doo taalagi na molaagali, oko dau ana na fooalaa gami. Oe oko gwouru i bali aolo ana a God a Maa, oko manatai gami. Sulia te ioe o aabu; te ioe a Lord; te ioe a Christ, fainia a Manoedo Aabu, o Lord ka tasa lao a God a Maa. Amen.

A Priest ka eresia toona ana si Faadienalaa na:

SI fanualama a God, nia tasa ana na haitama dooa sui, nia ka folo usia na liomiu ma na manataa gamu gi, mu fi haitamana a God fainia si hasidienalaa fuana, ma fuana a Jesus Christ Wela nia a Lord gia: Ma si faadienalaa a God tofunana mamana, a Maa, a Wela, ma a Manoedo Aabu; ka too i manatagamu i kada na, ma ka too nado isiegamu, too ka tau. Amen.
 

Gloria in excelsis

Na Collect gi a Priest lea haea, so nia ka doria, i buira Collect ana Fooalaa i Uboni ma i Haulafi, ma i buira no, Tolila Aabu, ma so na Litany.

LORD, sulia si qaimanatailaa oe, firi ani gami kada mika fooa fuamu na ma mika araanioe; ma sulia lealaa gami gi o asomigami aria na nalilana na mouria firi; eeri si kada mika totoo i matanana si doo olioli gi ana mouria na kada na maea nia too go ana, o kefi talo suusigami fainia na adomilagami ana rake dienalaa ae; isulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

LORD tofunana mamana, God oko mouri firi, mika araanioe oko asomia, ma oko faabua, fainia oko initoo usia na liogami ma na nonigami, mika lea sulia si gaieresia oe gi, fainia na adelana si doo gi o haea na; eeri mika too nonilau, na nonigami ma na liogami lau go, i kadana ma ka too ka tau, i sulia ana oko talo suusigami; isulia a Jesus Christ a Lord gami a Faamouri gami. Amen.

GOD tofunana mamana, mika araanioe oko adea go urii; si baea gi mi ronoa ana alinagami i taraena na ladolana na fainia na liogami, eeri gera ka bulao ani gami ma ka funu ana si fuae doo ana toolaa diena, na Hatamu e inotoo ka talo go ana; i sulia a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

LORD, si falea oe ka eta i nao fuagami ana raoa gami gi sui, ma oko adomigami, donaa kou; eeri mika hae initoo ana Hatamu e aabu ana si raoa gami gi, ta hafalia, taka adea, taka faasuia lau go ilalo ani oe, mifi dau ana na mouria firi sulia si qaimanatailaa oe; i sulia ana a Jesus Christ a Lord gami. Amen.

GOD tofunana mamana, oe maefulafula ana haitama dooa sui, oe haitamana mi iro uria si doo gi kada mi lani si gania ua, ma mi lafusia si doo gi mika gania: Mika araanioe oko laloia si maakesolaa gami gi; ma si doo gi misi manata raraa uria na ganilana i sulia misi bobola go, ma mi lani si gania na i sulia mi maarodo, oko falea mai si doo nae gi ana rakedienalaa oe, i sulia a Jesus Christ a Wela oe a Lord gami nia e bobola go ana. Amen.

GOD tofunana mamana, o baealualu na oko ronosulia na aranailaa gi too da aranai go ada ana Hatana a Wela oe; Mika gamoe ana qaimanatailaa oe oko bulesia alinamu mai urigami na mi fooa fuamu, fainia mi araanioe na; ma oko falea mai mika dau mamana ana si doo gi mi gania ana manata mamanalaa sulia si qaidoria oe, uria na adomilagami kada mika iro uria si doo, ma uria na faatailana si taloa oe; i sulia a Jesus Chrit a Lord gami. Amen.

Collects
   
   
   
   
   
   

 
Return to the Book of Common Prayer in Lau

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld