The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Buka Tharai Ka Cheke Marine
Portions of the Book of Common Prayer in Cheke Holo (1973)


 

THARAI GAMU BLAHI

(Khegra)

KA nanhagna Mama, nei Thugna, nei Tharuna te Blahi. Amen.

(Tahati fateo)
 

Holy Communion

THOFNO God, ka iago nagnafa fateo te tora, te kafe lasedi gaogatho fateo, theo kaisei glepo te poru ke ulumu, fagaedi nagnafamigre ka papana gna u nou Tharuna te Blahi, mala nu thofno namha nigo kilofnakno ni nanhamu te blahi, thofno Jesus Christ noda Lord. Amen.

Lord kokhoni gami
Lord kokhoni gami
Lord kokhoni gami

Christ kokhoni gami
Christ kokhoni gami
Christ kokhoni gami

Lord kokhoni gami
Lord kokhoni gami
Lord kokhoni gami
 

Collect for Purity

KILOTHABA.

KILO fnakno ni God kligna nei pari ka nha’a muana ka gaogatho te keli gehati te kilo fnakno nigo fablahi nigo cheke fakelinigo, tufru soru, naugna u naphaemu te beta fara Lord God, funei gna kligna God Mama te nolagi. Lord thofno thugna kaisei Jesus Christ, Lord God Lamb nogna God thugna Mama, iago te hata fadeleidi nakhibo gna nauthoglu, kokhonigami Lord iago te hata fadeleidi nakhibogna nauthoglu, rogridi nomi tharai gre. Lord iago te gnoko ka phile nheta khamegna: God Mama, kokhonigami, iago nala kaisei te blahi, iago kaisei Lord theo heina, iago kaisei nala Jesus Christ balugna u Tharuna te Blahi, te tulao ka  siasiglagna God Mama. Amen.
 

Gloria

Tahati te tarai.

COLLECT.

GRIORISO (gnokro)

NHA’A KMU

NONOMHO KELI (khegra)

V. Lord to au ka gotilo.
R. Nei ka iago.

Ke ulu gna nonomho te keli

Naphae ka iago Lord.

Ke legu gna nonomho te keli

Kilo fnakno nigo Christ.

TITIONO (gnokro)
 

Collect / Epistle / Gospel / Sermon

FATUTUANI (khegra)

GEHATI fatutuani ni kaisi God Mama te nolagi maete hohoro gna kligna pei pari, nei glepo fateo te filodi ba te theome filodi. Nei kaisei Lord jesus Christ thofo thugna God thofno vuha mei ka mama, ke uludi thoa nafnata ka nauthoglu gne. God ka God, naphae ka naphae, thofno God ka thofno God, theome glepo vavuha, thofno buha mei ka thegna mama naugna mana loku neke edi na thoanafnotu gre. Nu naugna mala fakarhigita gu me soru mei na vuha kligna me vuhai thini ka nogna gloku Tharuna te Blahi na ka khupi Mary me vuhai naikno me tupi juru eida tahati ke parigna Pontius Pilate: te papara nu me giugilu, ka fatilo narane mana ne khegra fapulo legui u grioriso te blahi na, me hage kligna me gnokro ka phile khame nhetagna mama, mana nake pulo mei balu naphae, mala kafe vahidi ihei re re karha na teu ba heire tela lehe hi: ka nogna greiregi te theo gnafagna.
    Gehati te fatutuani ni u Tharuna te Blahi, i Lord u thufa gna u karha, teke funu mei ka mama ge thugna: mana neke kaisei au baludi nala mama ge thugna ka puhu soru nei kilo fnakno, teke cheke mae Prophet ra. Gehati fatutuani ni kaisei khiloau nodi mae khuru gre, nu gehati fatutuani ni la u apublahi mala haglu kokogna nakhibo gre: gehati te filo fa uluni u khegra fapulo nodi mae te lehe ra nei u karha ka u nauthoglu te mei. Amen.
 

Nicene Creed

THORE (Thurupuku)

TAHATI te tarai eidi khiloau fateo nogna Christ, nei nodi magnahagei naikno fateo.

GOD te nolagi, iago teke fagriu gami ka cheke blahi te mala cheke fakeli ba te mala tarai di naikno fateo eigna tuao, gehati te cheke fakeligo eidi u nou fablahi.

V. Fa blahi nigo Lord.
R. Cheke fakelinigo God.

Gehati te torenigo te mala rogri meidi u nomi tarai fateo ka nogna khiloau Christ, fa fodu meini u Tharuna te Blahi te mala keli, nei kelipari, mala ihei re fateo te fatutuani legui chekemu te blahi ka kaisei tabuknagna te namha.

V. Lord ka nou kokhonigami.
R. Nomhidi nomi tharai.

Tusu mei u nou kokofakasai ke kligna di u nou mae gloku blahi tulao ka nomi Bishops . . . nei ka Priests, Deacons egu gna Diocese ao . . . . mala ka nodi gloku farirhiu teu mare na me korho mei di naikno fateo ka iago.

V. Lord ka nou kokhonigami.
R. Nomhidi nomi tharai.

Gehati te torenigo eidi mae funoi ka nauthoglu gne, tulao eidi mae nou gloku Queen ELIZABETH nei keha mae phaumae nau mare te mala pala batu, fa dodoglo balu kolipari teu ke nou naikno fateo.

V. Lord ka nou kokhonigami.
R. Nomhidi nomi tharai.

Gehati te torenigo te mala baubatu totogo teu ka mae te fateitei gna nonomho te keli ka namono fateo . . . snakre mei ni u phaegna u Tharuna te Blahi ka nanau te loku ba farirhiu ba fakarha.

V. Lord ka nou kokhonigami.
R. Nomhidi nomi tharai.

Eidi naikno fateo ka nodi kiokilo kokofakasai gna kilgna (tulao . . . . nei) gehati la nau nou mae gloku, gehati te mala kafe rogrini u nou cheke te blahi ka nagnafa mi, fateo te mala loku ranhigo ka nakarha mi ao.

V. Lord ka nou kokhonigami.
R. Nomhidi nomi tharai.

Gehati te torenigo mama ka nou namha te bio te mala fa meomego togodi teu mae te au fadiadia dianagnafa ba nagudi unha ba kabru.

V. Lord ka nou kokhonigami.
R. Nomhidi nomi tharai.

Gehati te torenigo eidi nou naikno tela tei kokonihi nakarha ao ka fatutuani ba namhagu . . . , gehati te kilofnakno nigo eidi nou mae blahi . . . . , gehati te cheke fakeligo eidi nodi gloku te keli gehati te torenigo te mala tapla legudi te mala ruma hage baludi ka nou glealea te theo huigna.

Rogridi nomi tarai gre mama te blahi egu te legui teu nou gaogatho re, naugna thumu Jesus Christ nomi Lord. Amen.
 

Intercession

KEHA THORE LA NAU.

(Tarai igre theome mala kafe lao, lehegu ka mae te hata tarai na heva te magnahage nima)

(Cheke ke legu tarai na CHEKE FAKELIGO egu GEHATI TE TORENIGO ehu: cheke tugu mavitu LORD ROGRIDI NOMI TARAI.)

Eigna . . . gehati te cheke fakeligo.

U loku fodu naikno khiloau ka kaisei khiloau blahi, gehati te torenigo.

Eidi Bishops fateo, Priests, Deacons, nei keha mae gloku khiloau (tulao . . . ) gehati te torenigo.

Eidi naikno fateo, mare te mala nomhi athini teu chekemu (tulao . . . ) gehati te torenigo.

Eidi mae bonihehe ke moumolu mi (tulao . . . ) edi la nau mae loku ke lamnadi, gehati te torenigo.

Eigna keliphari ka nauthoglu fateo (tulao . . . ) gehati te torenigo.

Eidi mae funei fateo ka nauthoglu gne mala sagelegu fakeli legui gaogatho muna, gehati te torenigo.

Eidi nomi nanau nei eigna Queen Elizabeth, ne keha phaumae la nau (tulao . . . . ) gehati te torenigo.

Eidi mae nalhau ba ga’ase te loku ka nodi gloku legu rane (tulao . . . . ) gehati te torenigo.

Eidi mae te loku ka towns ba teison ba vaka, gehati te torenigo.

Eidi kherami vikemi kmami idomi ba gorosua heva te heva, gehati te torenigo.

Eidi mae te velepuhi ka schools ba colleges, (tulao . . . . ) gehati te torenigo.

Eidi mae teitei ka maloa ba tonha be legu namono gehati te torenigo.

Eidi mae te kuma, rofo ba theo namonodi, gehati te torenigo.

Eidi mae te hiro nodi gloku, gehati te torenigo.

Eidi mae te au thedi sopa theo heina te fiofilodi ba heire te theome au fakeli (tulao . . . ) gehati te torenigo.

Eidi mae te faneinei ba chochogei gami, gehati te torenigo.

Eidi mae fogra, papara teu ka gaogatho, ba fei thini (tulao . . . ) gehati te torenigo.

Eidi naikno te lehe ba heire tela tei kokonihi nakarha ao, gehati te torenigo.

TAHATI te nha’a fakmu falao gu, e gaogathodi keha noda magnahage theda.

NHAA KMU

V. Lord ka nou kokhonigami.
R. Nomhidi nomi tarai.

ROGRIDI nomi tarai gre mama te blahi egu te legui teu nou gaogatho re, naugna thumu Jesus Christ nomi Lord. Amen.

KILO FODU

TAHATI te mei balu dianagna fa ka fatutuani te tutuani te cheke takledi nakhiboda ka kmada kligna.

NHAA KMU
 

Alternative Intercession

TAKLEDI NAKHIBO

MAMA thofno nolagi te lase tonanadi naikno fateo, gehati la jafra frunini ka nomi gaogatho, ka nomi cheke ba ka nomi gloku gehati ne theome namhago ka nagnafa mi fateo, nu ranhidi la nau nou naikno gre jau themi egu. Koko fadelidi nakhibomi gre, naugna Jesus Christ thumu fakharhami togo gami mala loko ranhigo ka karha majagani ka nanhamu te fnakno. Amen.

HAGLU NAKHIBO

GOD thofno nolagi kmada, te kokhonigita teke na’a chekeni hi te mala hata fadeleidi nakhibodi heire, te thofno dianagnafa te khogri nagnafa ka fatutuani, kokoni gami hata fadeleidi, + fakarhagami fa rheta gami ka nagnafa te lolo keli, mala taji gami ka karha te theo huigna, naugna Jesus Christ noda Lord. Amen.
 

Confession & Absolution

KOKO (Khegra)

V. Pari keli nogna Lord au balumi fabrahu,
R. Nei ka iago.
V. Tahati u thinigna Christ,
R. Ka kaisei Tharuna teapublahi ka kaisei thini.
V. Loku fa heta ka kaisei Tharuna,
R. Loku fodu ka parikeli.

Ka loku hagedi bread ge wine re e chekeni igne.

V. Nou iago Lord u nanheta nolagi na fnakno nei u funei kmui fateo.
R. Gobi nafnotu fateo kligna nei pari teugre, nou iago u khotodire, ka iago mae khotodire gehati teke tusu ari.
 

Offertory

CHEKE FAKELI BIO LAHU

V. Abe hage nagnafa miare.
R. Gehati te abe hage ka Lord.
V. Tahati cheke fakelini noda Lord God.
R. Thofno keli nei doglo egu te chekei na.

KA nagnafa te keli doglo egu gehati te cheke fakelinigo kilo fnakno nigo ehu iago mama kligna naugna Jesus Christ thumu nomi Lord, nagna mana neku neke fufuni di nago gobi nafnotu fateo gre, fakarhagami ke kliga gaju fafatha na me khegra fapulo tugugami, me naini ka nafnakno, ka phile kmame rhetamu, eimi gehati gula go me tusu meini u Tharuna te Blahi me mala naikno blahi, te au karha majagani balugna u grouronu ke mala ke figri mei muna.

EGO e balu mae Angels ni mae nuludi Angels nu thotogei fateo kligna, gehati te cheke fakelinigo balu nagnafa glealea te chekei—

Blahi, Blahi, Blahi Lord god thofno nolagi, kligna nei pari te au nafnakno mu, kilo fnaknonigo fahage fara.

FABLAHI ni mana te mei ka nanhagna Lord.
Hosanna ka maloa kligna.

(Turupuku)

GOD THOFNO NOLAGI, Mama kligna iago te snakre meini thofno thumu kaisei Jesus Christ, ka nou namha te kokhonigami mala ihei te fatutuani nina athi nogna ni karha fei tifa.

Rogri gami mama, naugna thumu Jesus Christ noda Lord, athidi nomi fafara tarai gugre, gehati te toreni u nou nolagi ka Tharuna te Blahi, te mala hohogridi bread nei wine teugre ka thofno thinigna dadaragna.

Ka boni ke ulugna teke papara ke kligna gna gaju fafatha, mana na atha bread na ne cheke fakeli ni ka iago, pipile na me fagedi mae nogna fanomho re, me chekei. ATHA E GAMU IGNE THINIGU TE TUSU RANHIGO ENI IGNE MALA TUTHUANA GU IARA NU GATHOI LASEI GU GOTILO, IARA TE KA GOTILO NA EGU.

Ke legugna gamu grafi na mana ne atha hinao na ne cheke fakeli ni ka iago me tusu ranhidi mare me chekeni, KOUNI GOTILO FATEO. IGNE DADARA GU IARA U NHA’A CHEKE MAJAGANI TE TOFA ARI RANHIGO IAGO NEI IHEIRE FATO TE AU SNAGLA KA NAKHIBO, ENI IGNE KOBA MALA GATHO FAPULO HAU IARA KATE KOU NINA, LASEI GATHOI GUGOTILO, IARA TE KA GOTILO NA EGU.

Tahati fateo

Glehegnana Mama, la kulu lase fahuinihi, khegra fapulo gna la na cheke nihi, mei gna na la ofo lau, na fnakno te au fara ka iago Lord.

Priest

Egu Mama gehati te eni igne leguni chekegna thumu Jesus Christ, gehati te tusu aridi u bread nei hinao egu te au karha rheidi, jaute nomi fafarai, cheke fakeli, kilo fnakoi reu eigna glehegna ke kligna gajufafatha, nei kegra fapulo te nolagi hagegna kligna te siasigla, athi gami ari ka nomi fakarha, naugna mana teke eni u fafara te gae igne. Gehati fateo te athini u fafara te blahi igne te torenigo mala fakaisei gami ka nou khiloau te blahi, nei ka thinigna thumu Jesus Christ nomi Lord balugna Tharuna te Blahi thofno Mama te nolagi te au nafnakno siasigla fateo te tifa. Amen.

* * * * * *
NHAA KMU
* * * * * *

Lord te farhi u gita tarai igne—
 

The Great Thanksgiving

MAMA kligna te blahi nanhamu, te mei nauthoglumu, te leguni u gaogathomu agne pari, jateu la nau kligna. Tusu ranhigami u gano te naba gognaro, atha fa deli di unha lepo na te kea jafra di hi, mala nu ke hata fadeli di na nau unha lepo na mare te ke fadia ranhigami. Those snakre gami ka u thua lepo te fa nanaguana. Nu fakarhigami ka toa glepo te dia. Ka u nou nafnakno, ka u nolagi te siasigla, te tifa te tifa. Amen.
 

Lord's Prayer

KA PIPHILE GNA U BREAD

V. U bread te piphile gne theome fofotani thinigna Christ.
R. Naugna teke kaisei bread na tahati kmana na kaisei thini kaisei bread nala egu.

Lamb nogna God, iago te hata fadeleidi nakhibogna nauthoglu, kokhoni gami.
Lamb nogna God, iago te hata fadeleidi nakhibogna nauthoglu, kokhoni gami.
Lamb nogna God, iago te hata fadeleidi nakhibogna nauthoglu, tusu meini nou nha’a muana ranhigami.

* * * * * *

FANOMO mei balu fatutuani, athini thinigna noda Lord Jesus Christ te tufa ranhigo, nei u dadara gna te tofa ranhigo, gamu ni ka fatutuani balu cheke fakelini ka nagnafamu.

Ka tufagna gano te blahi priest ne chekei

Thiniga noda Lord Jesus Christ.
Dadara gna noda Lord Jesus Christ.

* * * * * *

Ke legugna fagagae, priest ne chekei

Tahati te tarai.

THOFNO God te au te tifa, gehati te cheke fakelinigo ka nagnafani fateo te fagemi gano blahi thofno thinigna dadaragna thumu nomi fakarha Jesus Christ. Gehati te cheke fakelinigo la nau eigna nou namha, nei taji gami egu kate fa au gami ka thofno thinigna te karha ka tabuknagna nou mavitu te tusu meini tami u karha fei tifa.

Kafe cheke

Egu Mama, tajigami ka nou kokofakasai, mala nu loku di gehati nou gloku te keli mala mi gehati teku iago gre egu, egu la lisa ari ka iago tarunami thini teugre mala e blahi ka nou fafara te karha, naugna Jesus Christ nomi Lord, te au balamu nei Tharuna te Blahi te kafe kilo fnakno gami tifa te tifa. Amen.
 

Breaking of the Bread

FA BLAHI

JIFLA ka parikeli: namha nei loku ranhini Lord, au glealea ka nolagi nogna Tharuna te Blahi.
+ Nogna fablahi thofno God Mama, Thugna, nei Tharuna te Blahi au balumi te gile tifa. Amen.

Blessing

 
Return to the Book of Common Prayer in Cheke Holo

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld