The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Buka Tharai Ka Cheke Marine
Portions of the Book of Common Prayer in Cheke Holo (1973)


 

THARAI GRAFI
U CHEKEGNA GOD.

 

IARA te khegra te lao ka mau kinagu te cheke ni, “Mama iara la khoakoa frunini God, nu ranhinigo, au theome tanomana teke kilo gao iara t humu. Nu jau mae kolho ra egu gau nala.” S. Luke 15: 18-19.

Advent. Hata kokodi nea nakhibo naugna u nauthoglu kligna la thoke mei hi. S. Matthew 3:2.

Christmas. U Angel te chekedi mare those mhagu, iara agneu te cheke ranhigami u nonomho te keli, mala hata mei ni u glealea te bio ranhidi naikno fateoteo.
    Nu ka thofno boni gognaro gne ka namonogna David te karha mae fakarha Christ noda Lord. S. Luke 2:10-11.

Lent. U fafara te magnahageni God te balu dia nagnafa iago theome tanomono te tugu nagnafa ka te dia nagnafa kabru teu na.

Easter. Tahati te cheke fakelini ni God Kmada nu Lord Jesus Christ, naugna u nogna kokhonigita, mana te tusu ranhigita u karha te majagani ka khegra fapulogna Jesus Christ teke lehe. Mala te ke tuku ni tahati u karha te mei ginau. 1 Peter 1:3.

Trinity. God u namha, mae ihei te au ka u namha u karha nogna God aa au ka mana.
 

Evening Prayer

TAHATI te cheke tatakle nakhiboda ranhini thofno God te nolagi, God Mama gehati te jafra fruninigo ka u nomi gaogatho ba ke cheke, ba ka unha takela edi hui. Gehati theome namha nigo ka gaogatho mi fateoteo theome namhadi iheire jateu theda. Kokhonigami gehati te tore ari nigo mala ke fa gae fapulodi unha na tekela fa jafra di hui mala ke togo fa mei gami mala ke keli fapulo unha u najafra. Naugna Jesus Christ noda Lord.

U HATA KOKO PHALUHA BA FASASNAGLA.

(Priest kolho)

NAUGNA Lord te kokhoni nigo te hata fadelei di u nakhibomu te nai ranhinigo u vido mala karha, u koko fakasai u totogo nogna Tharuna te Blahi. Amen.

(Ne theo na Priest nu mavitu na ijuni meu nala egu)

GOD iago te nafnakno di gobi lepoi, kokhoni gami atha fadelei di u nakhibo me gre fakarhi gami ka thoa glepo dia, fa rheta gami mala loku fakeli, mala hata ari gami ka u karha te theo ka huigna, naugna Jesus Christ noda Lord. Amen.
 

Confession

MAMA kligna te blahi nanhamu, te mei nauthoglumu, te leguni u gaogathomu agne pari, jateu la nau kligna. Tusu ranhigami u gano te naba gognaro, atha fa deli di unha lepo na te kea jafra di hi, mala nu ke hata fadeli di na nau unha lepo na mare te ke fadia ranhigami. Those snakre gami ka u thua lepo te fa nanaguana. Nu fakarhigami ka toa glepo te dia. Ka u nou nafnakno, ka u nolagi te siasigla, te tifa te tifa. Amen.

V. Lord tothora phepeo mi gre;
R. Folo mi cheke fakeli nigo.
V. God gose mei fakarhigami;
R. Lord chari mei togogami.
V. Kilo fnaknoi Mama, Thugna nu Tharuna te Blahi.
R. Mala jateu tifa teu gognarogne teu fabrahu te theo me hui. Amen.
V. Kilo fa fnaknoi Lord;
R. Kilo fnaknoi nanhagna Lord.

PSALM.

MAGNIFICAT (KARHAGU)

KARHAGU te kilo fnaknoi Lord: u tharuna gu te glealea naugna God te fakarhigau.
    2. Mana te filo soruni nogna naikno gloku: ka thia te nhaa fapari.
    3. Kofuni ka gognarogne: u naikno tifa te kilo fa fnaknogau.
    4. Ka u nogna njeta mana te fa fnaknogau: ka nanhagna te blahi.
    5. Ka u nogna kokhonigita ranhidi heire te pogo soru: ranhidi phagusu fateoteo.
    6. Mana te falaseni u nogna nheta ka khamegna: mana te paedi nodi fahachage ka u gaogathodi.
    7. Mana te nhaa faparidi ka maladi mae te na fnakno: teke na’a fa hagedi mae teke au fapari.
    8. Mana te fabo hodi mae teke rofo ka gloku te keli: mana te brue fadeleidi mae te dedei rono.
    9. Mana te togodi te kokhonidi; mae Israel nogna naikno.
    10. Ka teke na’a cheke ranhidi mae ke bioda: Abraham balu goro thugna te fei tifa.
    Kilo fnaknoi Mama, Thugna nu Tharuna te Blahi;
    Mala jateu tifa teu gognarogne teu fabrahu te theo me hui. Amen.

Ba PSALM 98.

GRIORISO KA U NONOMHO TE KELI.
NUNC DIMITTIS.

LORD te snakre ari ni mae nou gloku ka u pharikeli: teke nhaa cheke ni hi.
    2. La filo tathagu hi u nogna gloku te nheta: teke kulu tarabana ranhidi naikno fateoeto.
    3. U naphae te faphae di mae te au ka naa romno: mala fa fnaknodi mae nou naikno Israel.
    Kilo fnaknoi Mama, Thugna nu Tharuna te Blahi;
    Mala jateu tifa teu gognarogne teu fabrahu te theo me hui. Amen.
 

Lord's Prayer

U FATUTUANI.

IARA te fatutuani ni God Mama, te vuavuhadi thoa lepo fateoteo kligna ba pari. Nu Jesus Christ thofno Thugna noda Lord: mana neke vuavuha ka u Tharuna te Blahi, te karha ka khupi Mary, mana neke fa paparani ke parigna Pontius Pilate, neke tupi juru ni ka gaju fafatha, neke lehe neke giugiluni. Mana teke lao ka u nauthoglu fapulo ka glehe, mana te hage kligna, te gnokro teu ka khame nheta gna God Mama thofno nolagi. Jare meu mana me mei me vahidi mae tela lehe hi, nei karha na teu gre egu. Iara te fatutuani ni Tharuna te Blahi u fofoudu nogna khiloau te blahi, tothogei mae te fatutuani u atha koko phaluha, ka khegra fapulo nauthu’u nauriha ka u karha te theo ka huigna. Amen.

V. Lord te au ka gotilo;
R. Nei ka iago.

Tahati te tarai.

Lord kokhonigami,
Christ kokhonigami,
Lord kokhonigami.
 

Apostles'Creed

MAMA kligna te blahi nanhamu, te mei nauthoglumu, te leguni u gaogathomu agne pari, jateu la nau kligna. Tusu ranhigami u gano te naba gognaro, atha fa deli di unha lepo na te kea jafra di hi, mala nu ke hata fadeli di na nau unha lepo na mare te ke fadia ranhigami. Those snakre gami ka u thua lepo te fa nanaguana. Nu fakarhigami ka toa glepo te dia. Ka u nou nafnakno, ka u nolagi te siasigla, te tifa te tifa. Amen.

V. Lord kokhonigami
R. Fa mei ni u karhamu te nolagi.
V. Lord fakarhani u nakrupe;
R. Balu kokhonigami rogrigami ka te kilo nigo.
V. Lord mae gloku te batu ni u karha;
R. Snakredi nou mae blahi re koje balu glea.
V. Lord fakarhidi u nou naikno.
R. Fa blahidi iheire teke vahidi.
V. Fa mei unhaa snagla ka na au igne Lord.
R. Theo ihei na te reiregini nauthoglu gne kaisei iago nala God.
V. God fa gae di thia mi gre;
R. Those atha fadelei tami u nou Tharuna te Blahi.

COLLECT GNA NARANE.
 

Lord's Prayer

FAPEA COLLECT MALA PHARIKELI.

GOD ka iago nala te mei u lao nagnafa te blahi, nu ka gatho kusu te keli ka thua gloku te kmana koko fakasai ranhidi nou naikno u pharikeli. Te theome gijagna u nauthoglu gne te fa mei, ka u nomi lao nagnafa te mala au blagna te au na’a fa kmu mala theome mhagudi thoa naoka fateoteo. Naugna iago te kegra fothigami naugna ka thoa glepo te fakarhigami, naugna Jesus Christ noda Lord. Amen.
 

Collect for Peace

FA TILO COLLECT TE MALA TOTOGO KA TE MALA KHEGRA FOTHIDI THOA GLEHE KAKARHA.

FA phae mei ni nomi na’a romni gehati te tore ari nigo Lord, ka u nou kokhonigami te fa na agami ka thoa glepo te dia ba ka u thoa glehe klakarha te mei ka boni gognaro gne. Naugna Jesus Christ noda Lord. Amen.

HYMN

U KOKO fakasai noda Lord Jesus Christ, u namha nogna God, u nha’a faidu nogna Tharuna te Blahi te au ka tahati te tifa. Amen.
 


Collect for Aid Against all Dangers

FA APUBLAHI SUA

(Mae Priest na kulu kaikaliti di u kmadi idodi egu thua te reiregi re me apublahi na sua na egu, rurutha ranhidi u gloku te mala edi mare re.

Apublahi gne e eni ke ulugna mavitu nei kmadi thua reiregi gure ke ulugna tarai na kulu chekedi gu keha cheke)

Kafe Khegra.

Priest: Lord te au ka gotilo.
Cheke tugu: Nei ka iago.
Priest: Nonomho te keli nogna S. John thilo philegna kaisei nabrougna.

Ke ulu gna nonomho te keli

R. Naphae ka iago, Lord.
 

Baptism (of infants)

KAISEI mae te kiloi Nicodemus, phaumae di Jews, mae thotogei ka Pharisees, kaisei boni mana neke mei ka Jesus, neke chekei, “Gehati lasenigo iago mae velepuhi te funu mei ka God, theo heina te edi re u gloku ninihigrana te edi iago gre, kaisei God nala.” Jesus neke cheke fapulo ka mana, “Tuani fara, iara teke cheke ranhigo, theo heina te filoi u nauthoglu nogna God na, gile ke karha majagani mana.” Nicodemus neke cheke tugu, “Far unha egu ke karha si mae tele bio hi na ia? Ke fape a karhai nala si mana ka thiagna doge gna na ia?” Jesus neke cheke tugu, “Tuani fara, iara teke cheke ranhigo, theo heina te hage ke nogna nauthoglu God na gile karha gu mana ka khou nei Tharuna egu. Nafnahi tufani karha ka nafnahi, tharuna tufani karha ke Tharuna, thosei jaglo nou ka cheke ao. Iago ke karha majagani gu nala nuri na nuri nognau nala heva te lao na; nomhi u nau naoglagna na, nu ihoi iago heva mei, heva lao gu teuna eg. Jau tua, a egu iheire te karha ka Tharuna na.”

Ke legu gna nenomho te keli

R. Kilo fnakno nigo Christ.

Priest: Uve kheraguro, tahati te mei, legui chekegna noda Lord, te mala fa apu blahini sua igne, mala tihi kokodi nakhibo gna mala karha mana ka nogna nauthoglu God, mala nu loku ranhini Christ baluda tahati ka nauthoglu ao.

(Priest cheke ranhidi kmagna idogna nei thua greiregi re egu)

Gotila la atha mei ni sua igne mala apublahim, te chekei iago na, mala athini Jesus Christ noda Lord fakarha, nu figri lao thagrumu na ka gobi gnognoro fateo. Igne nabrou te mala hata hageni sua igna na. Naugna tuao iara te gusma gami:—Na koko fadelei nakhibo re, nu fadelei k kobi gnognoro egu iago ia?

Cheke tugu: Na ediu iara.
Priest: Na figri ka Christ iago ia?
Cheke tugu: Iara na figri ka Christ.
Priest: Tahati ia tusu ranhitiga hi u fatutuani nodi mae fanomho re te mala loku famaku gita ka fatutuani na. Tahati fateo te apublahi te kafe cheke ni:—Iara te fatutuani God.
 
John 3:1

U FATUTUANI

IARA te fatutuani ni God Mama, te vuavuhadi thoa lepo fateoteo kligna ba pari. Nu Jesus Christ thofno Thugna noda Lord: mana neke vuavuha ka u Tharuna te Blahi, te karha ka khupi Mary, mana neke fa paparani ke parigna Pontius Pilate, neke tupi juru ni ka gaju fafatha, neke lehe neke giugiluni. Mana teke lao ka u nauthoglu fapulo ka glehe, mana te hage kligna, te gnokro teu ka khame nheta gna God Mama thofno nolagi. Jare meu mana me mei me vahidi mae tela lehe hi, nei karha na teu gre egu. Iara te fatutuani ni Tharuna te Blahi u fofoudu nogna khiloau te blahi, tothogei mae te fatutuani u atha koko phaluha, ka khegra fapulo nauthu’u nauriha ka u karha te theo ka huigna. Amen.

Priest: Magnahage ni nau sua igne te apublahi nu athi hage ni ka u fatutuani egu iago ia?
Cheke tugu: Iara na eniu, ka nogna farherheta God na.
Priest: Fatutuani ni nau God Mama, te hohoro di glepo fateo grea goa?
Cheke tugu: Iara fatutuani nei gatho faului egu mana, naugna tuao iara na farhirhiu ni sua teugne.
Priest: Fatutuani ni nau Jesus Christ fakarhagna nauthoglu gne nau sago ia?
Cheke tugu: Iara fatutuani, nu gatho faului ego nogu fakarha na, naugna tuao iara u nala farhiriuni sua igne na.
Priest: Fatutuani ni nau go Tharuna te Blahi thufagna nakarha, nei fatutuani teu na ia?
Cheke tugu: Iara fatutuani ni, nei gatho bohei egu mana. Tuao iara na farhirhiu niu sua teugne.
Priest: Na farhirhiu ni sua igne mala loku ranhini Lord, ka nakarhagna legurane re iago na?
Cheke tugu: Iara na ediu, ka nogna nanheta God na.

Tahati te tarai.

MAMA kokhoni gami, tusu ranhidi heire te apublahi tela vuahi thumu nei greregegna Christ teugre, mala audi farherheta ka u Tharuna te Blahi, mala loku balu falutuani gile tifa tofnomi kaisei Jesus Christ nomi Lord. Amen.
 

Apostles' Creed

FABLAHI GNA KHOU MALA APUBLAHI

Priest:   Lord te au ka gotilo.
Cheke tugu: Nei ka iago.
Priest: Abe hage nagnafa miare.
Cheke tugu: Gehati te abe hage ka Lord.
Priest: Tahati cheke fakelini noda Lord God.
Cheke tugu: Keli fara nei doglo egu te eni na.

Priest:

LORD God mae te hohora gna nei funeri kmuigna teu nauthoglu fateo gne, cheke fakelinigo iago teke fufuni u khou te tusu mei ni u karha te fa majaganidi, fagaedi teu gobi glepo vuavuha gre. Cheke fakelinigo eigne te snakre mei ni thumu Jesus te apublahi eimi gehati ka John ka khou Jordan, nei lehe khogri eimi gehati ke kligna gaju fafatha.
    Gehati cheke fakeligo egna khegra fapulo te siasigla nei hage gna kligna ne edi mae fanomho te jifa lao heva te heva te fa apublahi ka nanhaga Mama, nei Thugna nei Tharuna te Blahi.
    Gehati cheke fakeligo eigna sua igne te hata hage te athini u apublahi ka Tharuna nei khou, gehati te torenigo te mala rogridi nomi tarai mala snakre mei ni iago u Tharuna te Blahi mala + fablahi ni khou igne ka apublahi taruna mala koko fadeleidi nakhibo gna sua igne te lehe ka nakhibo, nu khegra hage balugna Jesus ka u karha majagani te balumu iago nei Tharuna te Blahi ka u kilo fnakno te siasigla vuha gognaro gile tifa. Amen.
 

Blessing of the Water & Baptism

Fa apublahi gu Priest kaisei sua gu egu ta jujufa ka khou gu, titihi lao ke kligna gna me gusua—Nanhagna sua na egu.

Priest: . . . . Iara te fa apublahi nigo ka nanhagna Mama, nei Thugna, nei Tharuna te Blahi.

Mavitu: AMEN.

Priest nei mavitu:

Tahati te athi hageni sua igne ka thabuknagna khiloau, tahati te tore ni God mala kotu mana ka fatutuani ni Christ te tupijuru, mala magna fahetadi u nakhibo nei Satan teure, mala nu mae nogna gloku tutuani Lord Jesus Christ me gile tifa. Amen.

Priest: Tahati te naini fagaglana gna u gaju fafatha nogna Christ noda Lord, mana te tufani u karha fei tifa.

Mavitu fateo: AMEN.

Priest fablahidi mae greiregi nei kmadi idodi:

GOD te fablahigami balugna nogna glalase, nei namha, sua igne te mala filo legu nigo ka na’aumu ka thabuknamu ka nogna namha Christ te doglo. Amen.

Kafe cheke ni tarai tabuknagna gne.
 

The Baptism

MAMA kligna te blahi nanhamu, te mei nauthoglumu, te leguni u gaogathomu agne pari, jateu la nau kligna. Tusu ranhigami u gano te naba gognaro, atha fa deli di unha lepo na te kea jafra di hi, mala nu ke hata fadeli di na nau unha lepo na mare te ke fadia ranhigami. Those snakre gami ka u thua lepo te fa nanaguana. Nu fakarhigami ka toa glepo te dia. Ka u nou nafnakno, ka u nolagi te siasigla, te tifa te tifa. Amen.

Tahati te cheke fakeleni God apublahi gna sua igne.

THOFNO Mama te namha, gehati te cheke fakelinigo ka nagnafa mi fateo eigna iago te athini sua igne teke karha majagani ka Tharuna te Blahi teke mala au ka thabuknamu ka nou khiloau. Naugna tuana, iago te atini u siasigla, tifa te tifa. Amen.

Cheke ranhidi thau greiregi nei kmasi idodi.

GOTILO te mala doadofra gna sua igne te mala atha lao ka Bishop te mala taofi ka vido tela athini hi mana farhiriu gna gloku fei khiloau, mana te mala lasedi u fatutuani nodi mae fanomho, nogna tarai Lord, nei nabotho cheke kuru ra egu.

Theo fablahi te riso agni na, nagna apublahi gne ne eni ka tarai hui na.

Lord's Prayer

 
Return to the Book of Common Prayer in Cheke Holo

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld