flag of Samoa The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World


O le Iukalesitia o upu
Holy Communion in Samoan

The Samoan language is a Polynesian tongue spoken by nearly half a million people, of whom about half live on the Samoan islands, and half are in the diaspora, mostly in New Zealand and the U. S. The Samoan islands are divided into two parts: the western, which is the independent country of Samoa, and the eastern, American Samoa, which is a U. S. territory.

The largest Christian denominations are the Congregational and Methodist, with Anglicans having only a small presence, namely two parishes, one in Samoa and one in American Samoa. Both are part of the Diocese of Polynesia of the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia. The text below is therefore a translation of the Eucharistic Liturgy in A New Zealand Prayer Book.
   


 

Thanks are due to the Rev. Dr. Amy Blizzard and Richard Mammana, who provided a copy of the text.

 

O le Iukalesitia o upu

O le Fa’afetai ma Viiga

O le Galuega o Upu ma Patalo

Ua Fa’atasia O le Fa’apotopotoga

Faafeiloai le faapotopotoga
Faalauiloa le ulutaga o le aso ma mataupu faapitoa faasino i le autu o le aso poo fautuaga i sauniga faafetai.

Laulau tutu le faapotopotoga faaauau e le faifeau taitai le sauniga.

Ou te faafeiloai outou uma i lenei laoai paia,
Waafeiloai atu ia te outou, aua
Mo outou o le tino o Keriso
O le galuega a Keriso i lenei lalolagi.
Fa’afeiloai atu ia te outou, aua o lo outou papatisoga ua faia ai outou ma masima o le eleele ma le malamalama o le lalolagi.
Ia tatou olioli ma fiafia lava,
Viia le atua o le na aumaia le faamagaloga ma le fa’amoemoe ola mo i tatou uma.
Amene.
O Keriso o lo matou malamalama,
O le oliolisaga o lo matou fa’aolataga.

Vivii ma faaneenee ia Keriso
O le amataga fou mai le atua mo tagata
Uma na liua le vai ma uaina o le talalelei
e faamamaina ai a tatou tapuaiga.
Fa’aalofa ma fa’amaoni ia Keriso
O le na aumai ia i tatou le Talalelei.
Ia maualuga le viiga o Keriso o lea na valaauina i tatou i lona mamalu.
 

Eucharistic Liturgy

Thanksgiving and praise

 
The Ministry of Word and Prayer

 
The Gathering of the Community

Pese ma Viiga
E mafia ona faaaogaina se salamo, tatalo poo se viiga poo lenei,

O Keriso o le vaipuna o le ola,
e faamamaina ai, e faafouina ai, E faia ai mea uma ia fou.

O Keriso o le areto o le ola,
o le mea’ai faaleagaga mo i latou ua fia a’ai,
e fa’amalosia ai i latou o loo faailoa ma tautau i lana talalelei.

O lenei ua matou avatua le fa’afetai
mo le matagofie o nei motu ua fai mo matou tofi;
mo fanua lanulauava ma vaomatua,
mo mauga lanulauava, o lona gataifale ma le sami lanu moana.

Matou te avatu le faafetai ma le viiga i le Atua
mo nei fanua lau olaola o laau ma laufanua ua e faatamaoaigaina i fua lelei
ma le tomai ua e aoaoina ai i matou e totoina ai.

Matou te avatu le faafetai
mo atu motu eseese i totonu o le pulega a le polenisia ae maise o le tele o meaalofa eseese ua matou fetufaai ai.
Mo le vasa ua fai ma sootaga o nei atu motu uma.
Ia iai pea lau pule e fa’avavau.

Ma/Poo

O keriso o le leoleo mamoe lelei o ia,
e iloa e ia ana mamoe ma tausi i ana mamoe uma
mai lafu mamoe eseese
E leai se iutaia poo se tagata ese.
E leai se faailoga tagata poo se faailoga lanu ia Keriso.
Ua fa’amanuiaina le mativa,
O e fa’atauvaa ua latou maua mai le mea moni sa natia i e popoto ona o Keriso.

Aleluia!
Le Atua o le faamaoni ma le alofa mutimutivale,
ua e tuuina mai le galuega matou te faia
ma le papatisoga o le tigaina ma le toetu.
Ua aumaia ia te oe o le mana matou te alofa atu ai i isi,
le tausiga ua matou maua e mafai ai
e i matou, ma i latou uma o loo alolofa i ou tagata.
Ia nonofo fealofani ma le talitonuina o le tasi i le tasi.
 

Song of Praise

Fa’amagaloga
Toatutuli le faapotopotoga ma faapea atu le faifeau

Ua matou fa’atagisia lau fa’amagaloga
i mea uma ua matou le faia ma mea ua matou faia ao avea i matou ma totino o le tino o keriso.

Filemu

O loo i le Atua le fa’amagaloga
Le Atua alofa e leai se mea e lilo i lau silafaga,
Fa’amagalo i matou ua matou le alolofa i o matou tuaoi,
e pei ona matou alolofa ia tei matou.
Fa’amagalo i matou i le le atoatoa o lo matou soifua tautua ia te oe,ae maise o manatu ma tiute faatino ua le atagia ai lou finagalo,
matou te ole atu mo lau fa’amagaloga.

Ona faapea atu lea o le faifeau

Ua faamagalo le atua ia tei outou, ma ia ia te outou lona filemu.

Filemu

Ia tatou olioli ma fiafia lava
aua ua toe soifua manumalo
mai Keriso o le leleiga mo le lalolagi uma.

Fai fa’atasi le faifeau ma le fa’apotopotoga

Ia tasi i tatou uma ia keriso ia tasi
lo tatou ola faatasi.
Viia le atua o le na faia i tatou,
Viia le atua o le na taliaina i tatou,
viia le atua o le na auina mai i tatou i le lalolagi.

Faitau le faiupu o le aso.

Alaala E mafai foi ona fai le tatalo o le aso poo e lei faia le lauga, pe uma foi le Laugamai

I lalo le faapotopotoga
 

Forgiveness (Confession & Absolution))

O le Folafolaina

Tusi Faitau
Tusi filifilia, o le faitauga muamua

Tusi mai le feagaiga tuai… (mataupu…) (faiupu amata…)

A uma ona faitau le tusi ona faapea atu o le na faituaina le tusi

Faitau tusi: Fa’afofoga i saunoaga le agaga i lana Ekalesia
Tagata: Ia fa’afetai le Atua

A uma ona faitau le feagaia fou ona faapea Atua lea o le faitau tusi:
Faafofoga i saunoaga a le agaga i lana Ekalesia
Tali fa’apotopotoga: Ia faafetai le Atua

E tatau ona usuina se viiga, salamo, pese, poo se vii laulau tutu
le faapotopotoga mo le faitauina o le talalelei:
O le talalelei a lo tatou alii o iesu keriso ua tusia:
Tali fa’apotopotoga: Vivii ma faaneenee i le Atua

A uma ona faitau le talalelei ona faapea atu lea o le faitau
O le talalelei a keriso:
Ia viia le keriso, o le upu
 

The Proclamation

The Readings

O le Lauga

O le Folafolaga o le Fa’atuatuaga

O oe o le Atua e silisili, ma e ou le paia uma lava.
Ua e faia lo matou lalolagi ma e aumaia ia tei matou le ola.
O lou mataisau e i luga atu o mea uma matou te faia.
E te mafutaina i matou i taimi uma lava
O le atua lava oe.

O oe o le atua e le faatuaoiina
lou agalelei e autupulaga lava ia .
Ua e afio mai e saili le tagata na lei iloa i le agasala.
Ua e faailoa ma fa’amaonia
o lou alofa ia tei matou ia iesu Keriso,
o le na soifua faatasi ma i matou.
Na maliu, ma toe tu mai, o loo soifua pea e fa’avavau
O le atua lava oe.

O oe o le atua o le agaga paia,
Ua e faauuina i matou e faailoa lau talalelei i lenei lalolagi,
Ua e faia le leleiga ma faamalologa; Ua e fa’atoilaloina le oti,
O oe lava o le atua matou te tapuai ia te oe.

Faaauau sauniga faifeau taitai

Tatou tatalo mo le ekalesia ma le lalolagi ma faafetaia le agalelei o le Atua.
 

The Sermon

The Affirmation of Faith

O taatalo a le fa’apotopotoga

O loo iai talosaga ua saunia e faaaogaina poo talosaga e tatalo ai le faifeau ma tagata ua tofia i a latou lava upu. A uma le tatalo:

O lou alofa ma lou agalelei
matou te avatua le faafetai, le Atua e,

Tatou fa’aneenee i le alii
Ia fa’afetaia le Atua

Tatou sii le faafetai i lo tatou atua o le tumu i le agalelei
O lon alofa mutimutivale foi e tumau e faavavau

O tali tatalo pea uma manaoga ma faafetai

O le atua o le alofa
Talia, mai la matou tatalo

O le atua o le alofa fua
Faafofoga mai i la matou tatalo

Le alii e, i lou alofa mutimutivale
Faaffofoga mai i la matou tatalo

Le alii e, faafofoga mai i la matou tatalo
Ia e lagonaina mai i matou

Tatalo manaoga ma le faafetai

Tatalo feaufeauai le taitai ma faapotopotoga

Manaoga faapitoa ma tatalo faafetai e mafia ona ofoina atu pe a uma lea vaega. E tatau lava ona iai se taimi paganoa.

Viia oe o le atua o le faavavau.
Ia viia lou mamalu silisiliese e faavavau.

Lo Matou Tama e oi le Lagi, fa’afofogaina i matou ao matou tatalo atu ia tasi aoao lau Ekalesia.
Ia tasi i tatou uma ia talitonuina ai i tatou e tagata uma.

Aumaia ia tei matou uma o totino o lau Ekalesia le faamaoni ma le loto maualalo e auauna ai ia te oe.
Ia atagia ai ia tei matou le soifuaga Keriso.

Matou manatuaina i latou ua maliliu.
Le tama e, matou te tuuina i latou i ou aao.

(manatuaina igoa tagata paia.)
Matou te faaneenee atu i lau afio ona o ou tagata paia uma ua ulufale i lou malo e faavavau.
Ia faapea ona matou faatasi atu e fetufaai i lou malo e faavavau.

Ia iai lou alofa mutimutivale ia i latou ua mafatia ma tigaina i mai, faanoanoaga poo faafitauli o loo faafeagai ma i latou.
I lou faatasi atu ia maua ia e i latou le malosi.

Sei e silasila male agalelei i o matou nuu ma aiga.
Aumaia lou alofa ia tupu i totonu i o matou loto.

Ia maua e i matou le malosi e tautua ia manaoga o matou tagata.
Fesoasoani mai ia tei matou ia matou fetufaai i le tasi ile tasi ile olioli ma puapuaga ole nei olaga

Faauuina ma taitaina e lou agaga paia taitai o malo uma ole lalolagi
Taitaina i matou ma tagata uma i ala ole amiotonu ma le filemu.

Faauuina i latou uma e lou agaga paia o loo talai ile suafa o Keriso.
Aumaia le lototoa laugaina ai lau talalelei.

Tatou tatalo leoleoa mo o tatou lava manaoga…

O le tatalo mo tagata e faaiuina i tatalo o loo pito i lalo poo se isi lava tatalo e talafeagai. Poo le tatalo a le alii:

1. Ia viia oe le atua o le alofa fua
Ma le alofa mutimutivale
Na mato ole atu, ua e foaina mai
Na matou saili atu, ua e faailoa mai le ala.
Na matou tuitui atu,ua e tali mai
Matou te viia oe le atua ona o lou alofa le mavae
Ia avea nei i matou ma ou tagata faatuatua.
Amene.

2. Le atua o lo matou faamoemoega
Ia avea au faamanuiaga e mamana ai la matou
Faafetai ma a matou tatalo
Aua ua matou talitonu moni ia te oe le atua soifua.
I le le mautinoa o o matou faanoanoaga
I le le muatinoa o o matou vaivaiga
Na matou galulue ma faatalitali ma le mautinoa
Amene.

3. Faafetai. Faamanuiaga ma viiga e faafoi atu ia te oe.
Aua o le atua oe ole tama le alo male agaga paia
Aua ua e tali mai ia tei matou ma a matou tatalo
Ia avea lo matou alofa ia te oe ma lo matou foliga
Ia te oe .
E faamalosia ai i matou i taimi uma matou te tatalo atu ai.
Amene.

O le Tatalo a le Alii e ai ao ona fai, pe fa’atasi pe fa’atele, i sauniga uma lava – ia fai nei loa i i, ae tomua upu ia, po o ni fa’aupuga e tai tutusa ma ia:

Pei ona aoao mai Keriso tatou tatalo:
 

Prayers of the People

Lo matou tama e, oi le lagi
Ia paia lou suafa
Ia oo mai lou malo
Ia faia lou finagalo i le lalolagi
E pei ona faia i le lagi
Ia e foai mai ia tei matou le aso nei a matou mea e ai
E tatau ma le aso
Ia e faamagalo ia tei matou ia matou agasala
E pei ona matou faamagaloina atu e ua agaleaga mai
Mai ia tei matou
Aua foi le taitaina i matou i faaosoosoga
A ia e laveai i matou ai le leaga
Aua e ou le malo ma le mana atoa male viiga
E faavavau lava.
Amene
 

Lord's Prayer

O le sauniga o le faamanatuga

O le Filemu

Tulai le faapotopotoga. Ona faapea atu lea o le ositaulaga

Ia fa’amanuina le Keriso o le alo alii o le filemu.
O le na soloia i lalo le puipui na vaeluaina ia

Ia ia te outou le filemu o Keriso
Ia viia le Keriso o le na faatasia i tatou i lona filemu

Ia faalauiloa atu e ositaulaga i tagata ia faafeiloai ile filemu o Keriso
 

The Ministry of the Sacrament

The Peace

O le  Sauniuniga  o  Meaalofa

O le taulaga a tagata ua ofoina atu. O le areto ma le uaina ua uma ona saunia i luga o le laoai

Le  Taulaga  o  le  Fa’afetai  Silisili

Ua faatonuina ia talai pea le faapotopotoga pe toatutuli ao faaauau le sauniga. Ona faaauau lea e le ositaulaga le sauniga:

Ua  toetu  mai  Keriso!
Ua  toetu  mai  lava  o  ia

Tuu  atu  o  outou loto  i  le  lagi
Loo  afio  ai  Keriso  i  lona  mamalu  e  faavavau

Tatou  sii  le  faafetai  i  le  atua
E  onomea  ma  tatau  ona  tatou  sii   le  faafetai  ma  viiga  ia  te  ia

I le oliolisaga  o  lo  matou  faaolataga,
Le  Atua  o le lalolagi
uma matou te fa’afoi atu le fa’afetai
e ala ia i Iesu Keriso.

Na ia fetalai ia iai le malamalama,
ona iai lea o le malamalama. 
O lou malamalama ua suluia ai lo matou pogisa. 
Aua o oe na e foafoaina le lalolagi ma foaina mai ai le ola
i mea uma lava.

Na e faia i matou e faalogo i lau afioga,
ma faia lou finagalo ma faataunuuina
lou alofa, e tatau ona matou faafetai ia te oe.

Na e auina mai lou alo e suia i matou
I ala e tatau ona matou mulimuli ai
ma le moni e tatau ona matou iloa.

O faiupu mole faamanatuga mai le Etiveni, Kerisimasi, Epifania, poo le Aso Sa o Pama e tatau ona faia pe tatau ona faitauina i i.

Faaauau e le ositaulaga le sauniga.

Na e auina mai lou alo  e tuuina mai
Lona ola e faasaoloto ai i matou
Mai le agasala, ma o lona satauro
Ua matou magalo ai

E tatau ona faaaogaina se faiupu o vaitausaga nei agaponi, puapuaga, Eseta, le Afio Ae, Penetekoso, Fa’aipoipoga, poo se tagata paia e tatau ona sosoo ai i.

Faaauau le ositaulaga

Na e auina mai lou agaga paia
 e faamalosia ma taitaiina i matou
E fautua ma faafouina lau Ekalesia
O le mea lea, oi latou uma ua molimau i a te oe
Ua siosiomia i matou i soo se itu
e le mafai ona faitaulia e pei o fetu o le lagi,
Matou te viia oe ona o lo matou foafoaga
Ma lo matou valaauina, i le alofa ma le fiafia
o matou loto.

Le atua paia e, e paia ma alofa fua
E paia ma faamaoni mamalu ma le atoatoaga
E aumai i a te oe, viia oe i mea aupitoaluga

O le Atua o le alofa mutimutivale.
faamanuina oe e ou le paia uma lava, i lou alo,
o le na mulumuluina vae a lona au soo,
ua ia fetalai ou te iai ia  te outou e pei o le ua auauna. 

O le po na sosoo ai, ma le aso na maliu ai lou alo,
Na ia tago ai i le areto, ma tuuina atu le faafetai
Na ia tofitofi ma tuuina atu i ona soo, ma faapea atu
Tago ia ina aai, o lou tino lenei ua tuuina atu mo outou
ia outou faia lenei mea ma faamanatuga ia te au,

Ina ua uma le talisuaga, na ia tago ai i le ipu
ma tuuina atu le faafetai.  Ua ia tuuina atu ia tei latou ma
Faapea atu, inu ia outou i ai o lou toto lenei o le feagaiga fou
Faamaligiina mo outou, faamaligiina mo tagata uma
Mo le faamagaloga o agasala,
ia outou faia lenei mea
Ma faamanatuga ia te au.

O le mea lea ia avea lenei areto ma lenei uaina
Matou te manatuaina ai lou agalelei ia tei matou.

Le Atua o ananafi ma le aso, o matou o ou tagata
Matou te manatuaina lou alo, matou te faafetai
Ona o lona sataro ma lona  toe soifua manumalo
Mai, matou te tauaveina le loto toa, ona o lona afio
Ae, matou faatalitali i lona toe afio mai i lona mamalu.
Ma e ala ia te ia matou te tuuina atu o matou tagata ia te oe

Auina mai lou agaga paia ia i matou uma ua taliaina le
Tino o keriso ia avea lava ma tino o keriso mo matou uma
E fetufaai i lau ipu e maua mai ai
le malosi mai ia te oe
 o le vine moni.

Valaau ia mulimuli ia  keriso.
Fesoasoani mai ia tei matou ia toe faafouina
Ma toe faatasia valaau mo ona puapuaga, aumai
Ia te i matou le faamoemoe i lo matou valaauina.

Aua o oe, o le paia mai le lagi ua e faia
 mea uma ia fou, o oe o le amataga ma le gataaga
O le mulimuli ma le muamua,

Vivii ma faaneenee ma le alofa ia te oe,
Nei ma aso uma lava, mai ia tei matou ma tagata uma,
Nei ma soo se mea. Amene.

Taimi paganoa
 

The Preparatio of the Gifts

 

 
The Great Thanksgiving

O le faamanatuga

O le Tatalo a le Alii (e tatau lava ona tasi le faaaogaina i le sauniga)
Tatau ona faaaogaina i:

Pei ona aoao mai keriso tatou tatalo
 

The Communion

Lo matou tama o i le lagi
Ia paia lou suafa, ia oo mai lou malo,
Ia faia lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia i le
Lagi,
Ia e foai mai ia tei matou  le aso
Nei a matou meaai e tatau ma e aso,
Ia e fa’amagalo ia tei matou i a matou agasala,
E pei o i matou foi ona fa’amagaloina atu
E ua agaleaga mai ia tei matou
Aua foi le taitaina i matou le faaosoosoga
A ia e  laveai  ia i matou ai le leaga
Aua e ou le malo ma le mana
Atoa ma le viiga e faavavau lava. Amene.

Ua tofitofiina e le ositaulaga le areto ma faapea atu:

O le tino o keriso na faamanuaina mo i tatou i le satauro
O Keriso o le areto o le ola

E tatau ona siitia e le ositaulaga le ipu:

Faapea atu le ositaulaga.

Lona toto na faamaligiina mo lo tatou faamagaloga.
Ua toe soifua mai keriso nai le oti
 

Lord's Prayer

O le Valaau

Valaaulia siitia i luga le areto male ipu ona valaaulia le e le ositaulaga tagata ma faapea atu:

Faalatalata mai tagata o le Atua, faalatalata mai tatou talia
Keriso o le areto mai le lagi

Talisua lea o le faifeau ma tagata i le faamanatuga

Tatau ona faia e le faifeau upu nei a leai(poo se isi lava upu talafeagai) ma le talisuaga i tagata

Tino keriso mo le ola e faavavau.

Toto keriso mo le ola e faavavau.

Poo
O le areto o le ola tofitofi ina mo oe.

O le ipu o le faamanuiaga liligi ina atu mo oe.

Oi latou uma o loo talia le faamanatuga tatalu ona latou tali mai faapea

Amene.

Afai ole a le lava le areto e mafai ona toe saunia e le faifeau le toe faapaiaina o nisi areto mo le faamanatuga ile faaaogaina o upu o loo le itulau 516.
 

The Invitation

Tatalo pe a Uma le  Fa’amanatuga

Ia iai se taimi paganoa

Tatalo a le  Alii (pe afai e lei faaaogaina e mafai ona faaaogaina e le faifeau se tatalo talafeagai mo le uma ole faamanatuga.

Faaauau e le faifeau le sauniga

Viia le Atua, le na faia i tatou ia tasi.
Viia le Atua o le na faia tagata uma ia tasi

Faamanuia le atua o le na faamagaloina a tatou agasala.
Viia le Atua, o le na aumaia le faamoemoe ma le saolotoga.

Faamanuia i le atua  o ana afioga ua laugaina.
Vii i le Atua o le na faailoa mai ia tei tatou e ala i lona alofa.

Faamanuia i le atua ua nao ia lava na te valaauina i tatou.
O le mea lea matou te ofoina atu mea uma ua matou maua ma mea uma o le a avea ai i matou.

Talia maia lo matou atua lo matou ola ofoina atu ma a matou viiga.
Amene. Talia maia la matou faafetai mo mea uma ua e faia, matou te le tagolima a ua e foaina mai ia tei matou.
 

Prayer after Communion

O le Fa’atuuaga o le Fa’apotopotoga

Faamanuiaga lautele poo se tasi faamanuiaga e alaga tatau i le ulutaga ua aumaia.
O le faifea poo le epikopo e mafia ona faaaogaina se tasi o faiupu o le talalelei i fetalaiga a Iesu.

Faatuuina le faapotopotoga i upu nei.

Ia outou o atu i le alofa matautua le Alii. O atu ia i le filemu.
Amene. Matou te o i le suafa o Keriso.

Dismissal of the Commiunity


Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld