The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Te Laumea e Hakatulou: Portions of the Book of Common Prayer in Sikaiana (1946)
Te Kaitapu i Talatala o Sikaiana: Holy Communion in Sikaiana (1984)


 

TE LAUMEA E HAKATULOU

 
This little book of personal devotions, daily offices and hymns is a somewhat expanded version of an earlier edition from 1932. It was translated by the Rev. Arthur Capell, an Australian priest and linguist who had created the first Sikaiana dictionary in 1935. It appears as 155:1 in David Griffiths' Bibliography of the Book of Common Prayer, where he notes that it "was said not to have been used as it was theoretical rather than colloquial".

It may be viewed or downloaded (see link below) as PDF graphics with extractable text. Note that this text has not been proofread and undoubtedly contains errors.


 

I TE LAUMEA NEI.
Contents

1. Te Ala Hakatulou ki na Tapataiao Katoa ... 1
    Morning Prayer
2. Na Hakatulou e Potopoto ki te Tapataiao ... 12
    A shorter service of Morning Prayer
3. Te Ala Hakatulou ki na Ahiahi Katoa ... 16
    Evening Prayer
4. Na Hakatulou e Potopoto ki te Ahiahi ... 24
    A shorter service of Evening Prayer
5, Na Hakatulou i te Tahata ... 29
6. Na Hakatulou i te Po ... 31
7. Te Litany ... 33
    The Litany
8. Na Hakatulou e tau ki na Mokoa e Keke ... 40
9, Te Voai i te Anana e Sivo ... 42
10. Ki te Kau Mea Manatu e Hitu ... 44
11. Te Vesili Talatala ... 46
    Catechism
12. Na Psalm ... 52
    Selections of Psalms
13. Te Mea Kanlakana te Kaitapu ... 67
   Preparation for Holy Communion
14. Te Hakapanaki Anana ... 71

15. Ni Pese ... 75
    Hymns

Download Portions of the Book of Common Prayer in Sikaiana (1946)

 

The Sikaiana language is spoken by about 300 people on the remote atoll of the same name over 200km northeast of Malaita Island in the Solomon Islands. Unlike most of the rest of the Solomon Islands, the Sikaiana people and language are Polynesian. Sikaiana is part of the Anglican Diocese of Malaita.

Anglican missionaries from the Melanesian Mission arrived on Sikaiana on the Southern Cross in 1929, and today almost all of its inhabitants are members of the Anglican Church of Melanesia. The first translation of Anglican liturgical material into Sikaiana (1932) is available online.

 


 

Te Kaitapu i Talatala o Sikaiana
A Liturgy for Melanesia in the Language of Sikaiana (1984)

 

 

 

Thanks are due to Richard Mammana, who transcribed the Communion text in 2012, and to the Right Reverend Terry Brown, who provided the 13-page original.

KANAKANA KI TE KAITAPU
(HOKKOE)

    JESUS CHRIST e au ki a nau i te Kaitapu. A Ia e kau mai tona huaitino ni hatihati ki a nau ma tona haeko ni sasali ki a nau. A Ia e kau mai ki a nau tona ola ki haanai toku anaana ma te hakammau o toku huaitino.
    Ko kanakana ki too a Jesus i te kaitapu, Nau e ohia ki Sui toku Hakateletele, Hakalono ma te Aloha.
    Sui o te hakateletele.
    Aitu e Tapu a God, soi mai nau ko kite ki oku sala katoa, ka mea a nau ki aloha maoni ki oku sala.

    Hakatelete ki to noho nei koe ki hitiake o kau sala katoa. Hano koe lihutia haeko i o laa sala, haele ki te Priest ki lono ki to talasala.

    E toku God, nau ni sala haeko i o kalemata, Nau e aloha haeko pela Nau ni mea koe ki lihutia i oku sala. E iloa e nau pela a Jesus Christ ni mate ki a nau ki vetevete a nau mo oku sala. Nau e tuunaki ki a Jesus ki maanatu ki oku sala, ma to soi Nau e ohia ki hakalono ki a koe e uhu ki taha te kau sala.

Hakalono.
    Tamana, Nau e hakalono pela koe ni kave iho tau Tama Jesus Christ mo oku Hakaola. Nau e hakalono pela nau ka too a Ia i te Kaitapu. Nau e tuunaki ki a Jesus heai ki a nau hokkonau.

Aloha.
    E Tamana, Nau e ohia i a koe mae i te tlilana maatou koi nbnoho mo maatou sala koe ni kave iho a Jesus ki mate ki a ki maatou. Jesus Nau e ohia ko aloha maoni ki a koe mae a koe ni mua aloha ki a nau.
Jesus, ulu mai o kau mai te ola, mea a nau ki he tele ki taha ma koe.

    Maatou e he tuunaki ki o maatou meamealaoi, Lord, tulana maatou e tali mai ki tau kaiana tapu, ka mae ko i to aloha e mahi. Maatou e he tau hoki ki oko te kai maoha i lalo o to kaiana. Ka a koe e aloha tahi. Kau mai koa ki a ki maatou, tinoaloha Lord, ki kai te Huaitino o tau Tama taulekaleka Jesus Christ, ki unu ma tona haeko, pela maatou e lavaka ki nonoho tahi ki a Ia ka a Ia ki a ki maatou. Amen.
 


 

A Preparation for Holy Communion 3

 

TE KAITAPU
(Tuu)

I te Male O Te Tamana, ma te Tama ma te Aitu e Tapu. Amen.

Papau Katoa:—
 

The Liturgy
(Holy Communion)
God TINOHAIMAILONA, te kau Manava e taalaki, ma te kau ohia e iloa e koe, ka e he hai tuputupu huu ki lilo ia koe; sosolo o maatu hakateletele ki te maahia o to Aitu e Tapu, ki maoni ai o maatou ohia ki a koe ki tau ai o maatou sasau to Male tapu; i a Jesus Christ, te maatou Lord Amen.

Lord aloha mai
Lord aloha mai
Lord aloha mai

Christ aloha mai
Christ aloha mai
Christ aloha mai

Lord aloha mai
Lord aloha mai
Lord aloha mai

AE

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

GLORIA (HAKAPUUPU)

Kau tiia ki a God i aluna, ka i lalo nei te laoi ki na tama e hakateletele laoi. Maatou e hakapuupu ki a koe, maatou e hakatapu a koe maatou e susulu ki a koe maatou e pisapisa i a koe, maatou e hakalaoi ki a koe mae i to tiia e naniu, E Lord God, Aliki i aluna, God te Tamana Haimailona.
    E Lord te Tama hokotahi koia Jesus Christ, E Lord God, Punua a God, Tama a te Tamana koe ni uhu te sala o te maalamana, aloha mai ki a ki maatou. E Lord koe ni uhu te sala o te maalamana, too a maatou hakatulou. E Lord, koe noho i te lima atamai o God te Tamana, aloha mai ki a ki maatou.
    A Koe koia Hokotahi e Tapu, a koe koia te Lord, a koe Hokkoe, Jesus Christ, ma te Aitui e Tapu, e mou aluna i te tiia O God te Tamana. Amen.

Taatou ki hakatulou.

Te Collect.
Te Laumea (noho)

SEEMU

Te polopolo hoou (Tuu)

V. Te Lord ki a koutou
R. Ki a koe hoki.

I mua o te polopolo hoou:—

Hakapuupu ki a koe, Lord.

I muli o te polopolo hoou:—

Sasau a koe, Christ.

HAKAMATELE

TE HAKALONO (THE CREED)

Maatou e hakalono i te God hokotahi, te Tamana Haimailona, ni penapena aluna ma lalo, ma te kau mea e kitea ma na mea e he kitea. Ka i te Lord hokotahi Jesus Christ, te Tama hokotahi maoni a God, ni tupu i te Tamana i mua o te kau mea heki tutupu. God o te God: Maalama o te Maalama, God maoni o te God maoni, ni tupu ni he penapena, ona kau tuputupu e natahi ma te Tamana, i a ia tekau mea ni penapena, a Ia ki a ki maatou te kau tama mo maatou hakaola hanaiho i aluna, ka ni tupu io, i te Aitu e Tapu, i te Tamaahine Mary, nitupu tama, ni tutuki hohola lia hoki ki a ki maatou e Pontius Pilate, a Ia ni lihutia ka ni tanu, ka ofia aho ni tolu a Ia ni mahani muli tautali ki na Taataa tapu o mua;'ni hano ki aluna noho ei i te lima atamai o te Tamana, ka a Ia e hulimai muli, mona tiia, o hakatonu na tama koi ola ma na tama ku mamate, tona maalamana e he hai mata.
    Ka maatou e hakalono i te Aitu e Tapu, te Lord, te kakave o te ola a Ia ni au i te Tamana ma te Tama, a Ia i te Tamana ma te Tama hakatahi taatou e susulu ai ma te hakapuupu, a Ia ni talatalaaina e na prophet.
    Ka maatou e hakalono ki te tapaiho hokotahi e tapu a te Meana Hekkau, maatou e hakalono ki te hakkaukau tapu o te tala sala, maatou e totoka atu ki te mahani muli o na tama ni mamate ma te ola i te maalamana e au. Amen.
 

Collect for Purity

TE OLI

(Tuu tuli)

    Taatou ki hakatulou ki te Tapaiho naniu o Christ ma na kau tama katoa ki a laatou kau mea e ohia ai:

GOD TINOHAIMAILONA, poi a ki maatou ni akonakina e tau Talatala tapu ki kakave te hakalaoi ma te Hakatulou ki tama katoa, ke teenei maatou e kau atu te hakalaoi katoa mae i o kau hakasau katoa . . . . .

V. Taatou Hakatapu te Lord
R. Hakalaoi katoa ki a God

    Maatou e Tatani atu ki too a maatou hakatulou ki te Tapaiho naniu o Christ, pela ki lavaka ki pii i te aitu o te manava laoi ma te taulekaleka, ka pela koai katoa e hakalono ki to Male tapu ki hakalono hoki ki te maoni o tau Talatala tapu ka ki nnoho hakapaanaki poi kanohale hokotahi i te aloha.

V. Lord i to aloha
R. Maatou e ttani atu

    Tuku iho te meamealaoi ki na kau, tama hekkau o tau Talatala ma na kau Hekau tapu hitiake au tama hekkau ........ o maatou bishop, ma te kau priest ma na deacon, katoa o te Diocese nei ........, Pela i te laatou ola ma te akonaki laatou e lavaka ki haka mamata to tiia ka ki solo mai a tama katoa ki a koe.

V. Lord i to aloha
R. Maatou e ttani atu

    Palepale ma te soi, maatou e ttani atu, ki te meana e hekkau o taki te lono taulekaleka i kau kiona katoa ........, kaumai te maalama o to Aitu ki na kau kiona hekkau, akonaki, ma te hakaola ........

V. Lord i to aloha
R. Maatou e ttani atu

    Ki au tama katoa i a laatou hekau tamaki ni tapaalia ai tuku iho to hakasau i aluna, ka hitiake (....... ka) ki a ki maatou au tama hekkau, pela maatou ki lolono ki tau Talatala tapu ki too ki o maatou manava, ki hekau maoni ki a koe i kau aho katoa i o maatou ola.

V. Lord i to Aloha
R. Maatou e ttani atu

    Maatou e ttani atu, Tamana, i to aloha naniu laoi e lavaka ki hakaaneane ma te soi ki na tama katoa e meameahaeko, hakaaloha, ohhia ae heeia.....

V. Lord i to aloha
R. Maatou e ttani atu

    Maatou e hakatulou ki au tama hekkau katoa ku heai i te ola nei te hakalono ma te mataku ki a koe .... , ka maatou e hakapuupu ki a koe i au tamatapu katoa ... , ki O laatou laoi maatou e kau atu te hakalaoi mo laatou tuputupu taulekaleka maatou e hakatulou pela maatou ki tautali ka ki ulu ma ki laatou ki to hakahiahia e he hai mata.

    Tuku mai ki a matou hakatulou nei, Tamana tapu, hano pela e tau ki to ohia, mae i tau Tama Jesus Christ te maatou Lord. Amen.
 

The Intercession

TAHILAA OLI

    E he tau ia pela ki papau na kaunaki nei katoa. E lavaka ki tiaki, sokoi katoa, ae hakapanaki atu, tautali ki le hakateletele a te lama e papau na hakatulou).
    (Te hakapili i muli o te "Maatou e hakalaoi atu" ae "Maatou e ttani atu" penei: Lord, hakalono ki a maatou hakatulou.)

    Ki te . . . . maatou e hakalaoi atu.
    Ki te hakapanaki o na tama katoa a Christ o te Tapaiho hokotahi e tapu, maatou e ttani atu;
    Ki te kau Bishop, na priest ma na deacon, ma na tama hekkau katoa te Tapaio (hitiake . . . . ) maatou e ttani atu;
    Ki te kau tama katoa e lolono ka taohi ei tau talatala (hitiake ..... ), maatou e ttani atu;
    Ki te kau tama nonoho pouli i o maatou tapaa henua nei (hitiake ..... ) ma na tama e hekkau ia ki laatou, maatou e ttani atu;
    Ki te nonoho laoi o te maalamana nei katoa (hitiake . . . . ) maatou e ttani atu;
    Ki na aliki o te kau henua pela laatou ki lavaka i te tokatoka tautali ki to ohia e tapu, maatou e ttani atu;
    Ki te maatou henua koia ka ki te maatou Queen Elizabeth (mate President o France, ma maatou tama hakanniu katoa (hitiake . . . . . ) maatou e ttani atu;
    Ki te kau tanata ma te kau hahine i o laatou ola i kau aho ma laatou hekau (hitiake ..... ), maatou e ttani atu;
    Ki te meana e hekkau i na henua nniu ma te tumea ma na vaka, maatou e ttani atu;
    Ki o maatou tama mo maatou soa, ki na maatua ma na tamalliki i kiona katoa, maatou e ttani atu;
    Ki na tama e akonaki ma na tama e ako i o maatou school ma na college (hitiake . . . . . ), maatou e ttani atu;
    Ki te kau halona o na tama katoa e olo i te kelekele, moana ma te ateana (hitiake ..... ), maatou e ttani atu;
    Ki te meana he hai moni ma te hikkai ma te meana e he hai kiona ki nonoho ai, maatou e ttani atu;
    Ki te meana e ohia ki hekkau, maatou e tani atu;
    Ki te meana noho hakaloha ma te meana e hakaelenia e a laa tama (hitiake ..... ), maatou e ttani atu;
    Ki na tama hakakinokino mai ki a ki maatou ma na tama maatou ni mea ki hakalonoisu; maatou e ttani atu;
    Ki na tama heeia ma te hakalonoisu i te hakateletele ma te huaitino (hitiake . . . . . ), maatou e ttani atu;
    Ki na tama ka mamate ma na tama kunaa mahuta ma te ola nei (hitiake . . . . . ) maatou e ttani atu;
    Tatou ki hakatulou semu ki a taatou mea e ohia ai.

SEEMU

V. Lord i to aloha
R. Matou e ttani atu.

Tuku mai ki a maatou hakatulou nei, Tamana tapu, hano pela e tau ki toohia, mae i tau Tama Jesus Chrit te maatou Lord. Amen.
 

Alternative Intercession

TE KAAHINA

Teenei taatou ki ommai mo taatou aloha mo taatou hakallono maoni ka taatou ki hakaali o taatou sala ki taatou Tamana i aluna.

SEEMU
 

The Invitation

TALASALA

TAMANA HAIMAILONA, Hakatonu o tama katoa, maatou ni sala i o kalemata i na mea maatou ni hakateletele ai, talatala ma te kakapa. Maatou ni he aloha i a koe ki o maatou hatumanava; maatou ni he aloha ki o maatou tama poi a ki maatou muli. Maanatu ki a ki matou mae i tau Tama te maatou Hakaola Jesus Christ, ka soi mai ki a ki maatou ki hekau ki a koe i te ola hoou, ki te tiia o to Male. Amen.

TE VETESALA

GOD TINO HAIMAILONA, taatou tamana manava aloha, ni polopolo i te vevete O te sala ki na tama e aloha maoni ki o laatou sala ka huliake ki a Ia i te hakalono ka e kanakana ki maanatu ki a laa tama; maanatu ki a koutou moutou sala katoa, saapai a koutou ki haimmahi i na kau mea laoi katoa, ka taohi a koutou i te ola tahi; mae i a Jesus Christ te maatou Lord. Amen.
 

Confession & Absolution

TE HAKASAU
(Tuu)

V. Te Laoi o Lord ki mau tahi i a koutou,
R. I a koe hoki.

V. Taatou nei te Huaitino o Christ.
R. Mae i te Aitu hokotahi taatou ki hakkaukau tapu ki te Huaitino hokotahi.

V. Hakammate o hakkapi te hakapaanaki o te Aitu.
R. I te sahe o te laoi.

Halaoa ma te wine e sasau ka na talatala nei ki papau:

V. Ki a koe Lord te hakananiu ma te matattila ma te tiia mae laka ma te mahi o te aliki
R. Te kau mea i te lani ma lalo nei aau katoa, ka au mea koia maatou e kau atu.
 

Offertory

TE HAKALAOI NANIU

V. Sasau outou manava ki aluna.
R. Maatou e sasau ki a Lord

V. Taatou ki hakalaoi ki a Lord taatou God.
R. E laoi e tonu ki mea pena.

E laoi ka e tonu maatou ki kau atu te kau hakapuupu, tiia ma te hakalaoi ki a koe Tamana i aluna, i a Jesus Christ tau Tama te maatou Lord mae ko i a Ia koe ni penapena te kau mea katoa i te kamataana ka penapena a ki maatou ki poi to tuputuu; ki a Ia tulana ni kapihi ai ki tona aho koe ni sui a ki maatou, tulana maatou ni toiho i na sala kau ake lia a Ia ki hanau poi tama, ki mate i te lakau Hakamana ka ki mahani muli ki a ki maatou, hakanoho koe i te tiia O to lima atamai. I a Ia koe ni kau mai to Aitu e Tapu ki mea a ki maatou ma tamatapu, ki kau mai te ola hoou ma te noho tatali ki te aho o to Maalamana.

Ka ki na angel katoa ma na kau angel-hakanniu o aluna, maatou e pisaapisa e sasau a koe pela—
    Tapu, Tapu, Tapu Lord God aliki i kau kiona, aluna ma lalo e pii i to tiia. Tiia e takoto i a koe, Lord moualuna.
    Hiahia ki a Ia e au i te Male o Lord Hosanna ki Aluna

(Tuu tuli)

TE KAU TIIA KI A KOE, Tamana i aluna mae i to aloha mahi ni kau mai tau Tama hokotahi Jesus Christ pela koai katoa e hakalono ki a Ia e lavaka ki too te ola tahi.
    Hakalono mai Tamana, mae i tau Tama Jesus Christ, te maatou Lord; mae i a Ia too a maatou hakasau o te hakapisapisa, ka kau mai mae i te mahi o to Aitu e Tapu na hakasau nei te halaoa ma te wine ki a ki maatou pela tona huaitino ma te haeko.
    I te poo i mua o te aho a Ia ni lihutia ai i aluna o te lakau Hakamana, a Ia ni taohi te halaoa, ni hakalaoi ki a koe, kaihe hakihaki, vaevae atu ki ana tama hekau, haiatu laa, “TOO KAI TEENEI TOKU HUAITINO NI KAU ATU KI A KOUTOU, MEA PENEI KI HITIAKE AI A NAU KA MASAALA PELA A NAU I A KOUTOU.” Pela hoki i muli o te kakai ni taohi te upu, ni hakalaoi ki a koe, ni kau ake ki a ki laatou, haiatu laa, “UNU TEENEI, KOUTOU KATOA, MAE TEENEI TOKU HAEKO O TE POLOPOLO HOOU NI SSALI KI A KOUTOU MA NA TAMA KATOA KI TE VEVETE O TE KAU SALA, MEA TAHI PENEI MOKOA KOUTOU E UNU AI KI HITIAKE AI A NAU KA MASAALA PELA A NAU I A KOUTOU.”

Papau katoa
    Tona mate Tamana maatou e hakamamata, tona mahani muli maatou e luilui, tona au muli maatou e tatali, Tiia ki a koe, Lord moualuna.

Priest—
    Ka pela Tamana maatou e mea nei poi tau Tama ni kaunaki ka maatou e tuku atu ki a koe te halaoa o te ola ma te upu o te hakaola poi te maatou hakahuna o te hakapuupu ma te hakalaoi, hakamamata tona mate i aluna o te lakau-hakamana ki te sala o te maalamana nei, tona mahi ki mahani muli ma te hano ki aluna mona tiia.
    Too a ki maatou i a Ia te maatou Hakaola, ni tiaki a Ia ki Hakamate hokotahi, ka tuku iho ki a ki maatou e too te Kaitapu nei ki lavaka ki hokotahi i to Tapaiho tapu, te huaitino o tau Tama Jesus Christ, maatou Lord, mae i a Ia i te hakapanaki o te Aitu e Tapu, kau meamealaoi ma te tiia ki a koe, Tamana Haimailona, takoto tahi ki muli. Amen.

* * * * * *
SEEMU
* * * * * *

Poi taatou Lord ni akonaki mai taatou ki hakatulou pela—
 

The Great Thanksgiving

Maatou Tamana i aluna, to Male e tapu, to maalamana ki au, to ohia ki lavaka, i lalo nei ki poi aluna. Kau mai te aho nei a maatou kai mo te aho nei. Maanatu ki o maatou meameahaeko poi a ki maatou e maanatu ki na tama e meameahaeko ki a ki maatou. Hakakapi a ki maatou ki he lesia, too a ki maatou ki taha ma te hakakinokino. To maalamana, to mailona ma te tiia, muli ma muli. Amen.
 

Lord's Prayer

TE HAKIHAKI O TE HALAOA

V. Te halaoa taatou e hahaki, ko te vaevae o te huaitino o Christ.
R. Tena te halaoa hokotahi, taatou e api-tuu i te huaitino hokotahi, ka taatou e tuhatuha i te halaoa hokotahi.

    Te Punua a God, koe uhu te sala o te maalamana, aloha i a ki maatou.
    Te Punua a God, koe uhu te sala o te maalamana, aloha i a ki maatou.
    Te Punua a God, koe uhu te sala o te maalamana, kau mai te noholaoi.

* * * * *

    Ommai ma te hakalono too te huaitino o tatou Lord Jesus Christ ni kau mai ki a koutou, ma tona haeko ni sasali ki a koutou, hakalono ma te hakalaoi.

I te kakave o te Kaitapu te Priest e haiake pela

Te Huaitino o taatou Lord Jesus Christ S. Amen.
Te haeko o taatou Lord Jesus Christ. S. Amen.

* * * * * *

I muli o te Priest ku oti i te sosolo ona lima mu na hekau haiuke ei pela.

Taatou ki hakatulou.

God Tino haimailona ma te Olatahi, maatou i hakalaoi ki a koe ki o maatou hatumanava katoa mae ni haanai a ki maatou ki te kai e tapu, i te huaitino ma te haeko o tau Tama, te maatou Hakaola Jesus Christ. Maatou e hakalaoi hoki ki a koe mae i to aloha ma te takatoka ki a ki maatou ni mea a ki maatou ma laa o tona huaitino e ola tena te kanohale o au tama, ka maatou ki paaua i te ola tahi.

Papau katoa

Ka pela Taman taohi a ki maatou, to hakasau, maatou ki lavaka ki hekau laoi na hekau koe ni kanakana mai ki a ki maatou. Ka teenei maatou e kauatu a ki maatou, o maatou anaana mo maatou huaitino ki a koe, ki tapu ma te hakamate e moe tahi, mae i a Jesus Christ maatou Lord, i a Ia ma koe ma te aitu e tapu te kau meamealaoi ma te tiia e takoto ki muli. Amen.
 

Breaking of the Bread

TE HAKATAPU

Haele laoi; aloha ma te hekau ki a Lord, hakahiahia ki te mailona o te Aitu e Tapu.
    Te Hakatapu o God Tino haimailona, tamana, te Tama ma te Aitu e Tapu, ki a koutou ki noho i a koutou ki muli. Amen.

* * * *
 

Final Blessing

Hano he halaoa ae he wine e ohia muli laa te Priest e ppau peni

Taatou ki hakatulou

Hakalono mai Tamana, mae i tau Tama Jesus Christ, mae i a Ia too a maatou hakapuupu e kau atu ka tuku iho pela i te mahi o to Aitu e Tapu te hakasau nei o te halaoa (ae wine) mae ko ki a ki maatou tona Huaitino (ae Haeko)
    I te poo i mua o te aho a Ia ni lihutia ai i aluna o te Lakau Hakamana.

(Te halaoa)

    A Ia ni taohi te halaoa, ni hakalaoi ki a koe, kaihe hakihaki, vaevae atu ki ana tama hekau, haiatu laa, “'Too kai, teenei toku Huaitino ni kau atu ki a koutou, mea penei ki hitiake ai A nau ka masaala pela a nau i a koutou.”

(Te wine)

    Ni taohi te upu, ni hakalaoi ki a koe, ni kau ake ki a ki laatou, haiatu laa—“Unu tenei, koutou katoa, mae tenei toku Haeko o te Polopolo Hoou ni ssali ki a koutou ma na tama katoa ki te vevete o te kau sala; mea tahi penei mokoa koutou e unu ai; ki hitiake ai a nau ka masaala pela a nau i a koutou.”

 

Consecration of additional elements

I muli o te Kaitapu

Ppau hakassolo, tatua hakalua hakatolu na hakatulou nei:—

Lord maatou e susulu ki a koe i to tapaiho i lalo nei, he aho laa ku susulu ki a koe i te lani ma au kau tama tapu e nonoho ma koe i to maalamana, God Hokotahi ki muli. Amen.

Lord Jesus Christ koe ni noho i a ki maatou i te Kaitapu nei, noho tahi i a ki maatou poi takaana ma te soa mae i to aloha ki a ki maatou. Amen.

Na PRIEST o te Lord, hakatapu te Lord, hakapuupu ma te hakatiotio ki a Ia ki muli.
    Na Aitu ma na anaana ona tama tonu, hakatapu te Lord, hakapuupu ma te hakatiotio ki a Ia ki muli.
    Na Tama e tapu ma te manava hakapapalalo, hakatapu te Lord, hakapuupu ma te hakatiotio ki a Ia ki muli.
    Taatou ki hakatapu Tamana, te Tama ma te Aitu e Tapu.
    Taatou ki hakapuupu ma te hakatiotio Ki a Ia ki muli.

    Toku Lord ma toku God.
    Laoi haeko Lord Jesus koe ni au ki a nau.
    Teenei nau ku too a koe ki toku hatumanava.
    Sui a nau pela nau ki poi a koe.
    Nau e liaki atu toku huaitino ki a koe, toku hatumanava ma te anaana ki tautali ki to hakateletele tapu.

Hakamamaha, hakapuupu ma te hakatapu ki a Jesus Christ i tona noholaiui e malikoliko, mae i te mea e tapu haeko te Kaitapu i te kaiana, ma to haletapu i toku hatumanava.

* * * * * *

HITIAKE I AHO KATOA PELA A JESUS E NOGO I A KOE

After Communion

 

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld