The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Te Pukapuka o Nga Inoi
The Book of Common Prayer in Maori

 

HE INOI, HE WHAKAWHETAINGA
MO NGA WA E RITE AI.

Ko mua ake i nga Inoi whakamutunga e rua o te Ritani, o te Karakia ranei o te Ata o te Ahiahi, te korerotanga mo enei.

HE INOI.
 

Prayers and Thanksgivings

 

 

Prayers

Mo te Ua.

E TE Atua, e te Matua i te rangi, nau i mea, ara, na to Tama, na Ihu Karaiti, ki te hunga katoa e rapu ana i to rangatiratanga, i nga mea tika ano hoki o reira, ka homai e koe nga mea katoa e matea ana hei oranga mo o ratou tinana; Tukua mai nga ua pai e koe ki a matou e mate nei, kia riro mai ai i a matou nga hua o te whenua, kia ora ai matou, kia whakahonoretia ai koe; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.
 

For Rain

Mo te Paki.

E TE Atua, e te Ariki Kaha rawa, nau nei i whakaparemo te ao katoa i mua mo nga hara o te tangata, a tokowaru anake i ora, a, muri hio, ka mea mai koe, he nui hoki no tou atawhai, e kore e peratia te whakangaromanga a mua; He inoi tenei na matou ki a koe, na, ahakoa e tika ana ano kia pakia matou mo a matou kino ki te ua, ki te waipuke, heoi, tukua mai he paki ki a matou e ripeneta nei, kia riro ai i a matou nga hua o te whenua i te po ano e hua ai; kia akona ai hoki matou e tenei whiunga au ki te whakatikatika i ta matou mahi, ki te whakamoemiti atu hoki ki a koe mo tau whakaaro atawhai; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.
 

For Fair Weather

I te Wa o te Kai-kore.

E TE Atua, e te Matua i te rangi, na tou atawhai i heke iho ai te ua, i hua ai te whenua, i tini ai nga kararehe, nga ika; Tirohia mai ngamate o tou iwi; a ahakoa he mea tika kia ngaua matou e te kaikore mo o matou hara, mau e mea, he nui nei hoki tou aroha, kia maha, kia hua te kai; e aroha ana hoki to matou Ariki a Ihu Karaiti; ko ia, ko koe, ko te Wairua Tapu, e whakamoemititia, e whakakororiatia, aianei, a, ake tonu atu. Amine.

Ko tenei ranei.

E TE Atua, e te Matua tohu, nau ano te kai i hohoro ai te nui, te maha, i mua, i Hamaria, i nga ra i a Eriha poropiti; Tukua ki a matou, e ngaua nei e tenei aitua mo o matou hara, kia riro wawe mai ano ho ki tetahi oranga mo matou: Whakapaingia, whakanuia nga hua o te whenua; a, ka riro mai i a matou au ohaohatanga, meinga kia waiho e matou hei whakakororia mou, hei whakaora mo te hunga rawakore, hei whakahari ano hoki i a matou; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.
 

In Time of Dearth & Famine

I te Wa o te Whawhai, o te Whakaoho.

E TE Atua Kaha rawa, ko koe te Kingi o nga kingi katoa, ko koe te Kawana o nga mea katoa, e kore tetahi e kaha i a koe, ka tika mau e riri te hunga hara, e tohu te hunga e tino ripeneta ana; Whakaorangia matou i o matou hoa riri; whakahokia iho to ratou whakahihi, whakakorea to ratou ngakau nanakia, whakapororarutia a ratou whakaaro; a ka tiakina matou e koe, ka araia atu hoki nga mate i a matou, na, ka whakakororia matou i a koe, i te kai tami i te hoa riri; he nui hoki te mahi a to Tama kotahi, a to matou Ariki a Ihu Karaiti. Amine.
 

In Time of War & Tumults

I te Wa o te panga nuitanga mai o tetahi mate.

E TE Atua Kaha rawa, nau nei, i a koe e riri ana, i whakapa te whiu ki tou iwi ake i te koraha, mo ta ratou tohe ki te tutu ki a Mohi raua ko Arona; nau ano hoki i whakamate ki te mate ngau kino, nga mano e whitu tekau i nga ra o Rawiri, o te kingi, a, muri iho, ka mahara ano koe ki tau mahi tohu, ka whakaora hoki i nga mea i toe; Kia aroha mai koe ki a matou, ki te hunga pouri rawa i te hara, e pangia nei e tenei mate hunat angata; na, i pai koe i reira kia whakamarietia, a i mea atu ki te Anahera whakamate, kia kati te whiu; kia pena ano hoki aianei tau whakahokinga atu i tenei mate ngau kino; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.
 

In time of any common Plague or Sickness

Me korero tenei i nga ra katoa o nga Wiki Emipa, he Inoi hoki mo nga tangata e motuhia ana hei Minita.

E TE Atua Kaha rawa, e to matou Matua i te rangi, nau i hoko ki nga toto utu nui o tau Tama aroha te Hahi puta noa i te ao; Tirohia atawhaitia mai e koe taua Hahi, whakatikatikaia ano hoki i tenei wa nga whakaaro a o pononga, a nga Pihopa, a nga Hepara o to kahui, kei hohoro ratou te whakapa atu i o ratou ringaringa ki tetahi tangata, engari kia tika, kia tupato te whiriwhiri i etahi tangata pai, hei mahi i nga mahi tapu o to Hahi. Tukua mai ano hoki tou kaha ki nga tangata e motuhia ana ki tetahi mahi tapu, manaakitia mai ratou i runga i te rangi, kia ai a ratou mahi, me a ratou korero, hei whakapuaki i tou kororia, hei kukume mai ano hoki i nga tangata katoa ki te ora; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

Ko tenei ranei.

E TE Atua Kaha rawa, ko koe te kai homai i nga mea pai katoa, he mea whakarite mai nau ia mahi, ia mahi, a nga Minita o te Hahi; he inoi tenei na matou, kia tukua mai tou kaha ki nga tangata katoa e karangatia ana hei kai mahi, hei minita, i roto i taua hahi; whakakiia ratou ki au kupu pono; meinga koki ratou kia noho harakore, kia tika ai ta ratou mahi ki tou aroaro, kia whakakororiatia ai tou Ingoa nui, kia whiwhi ai hoki to Hahi tapu ki te pai; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.
 

In Ember Weeks, for those that are about to be admitted into Holy Orders

Ki te pai te Minita me korero tenei Inoi i muri iho i tetahi o ara atu.

E TE Atua, he tikanga tohu tangata, he mahi muru hara tau, kia manako mai koe ki a matou inoi; wetekia atu hoki o matou hara, te mekameka e mau nei matou te here; kia whakahonoretia ai a Ihu Karaiti, to matou Takawaenga, to matou Kai Inoi. Amine.
 

A Prayer that may be said after any of the former

He Inoi mo te Kawana.

E TE Atua Kaha rawa, nou nei ano te Kaha katoa, tenei matou te inoi atu nei ki a koe, kia manaaki koe i to pononga, i te Kawana o tenei whenua; meinga kia rite ki tau e pai ai tana whakahaere i te mana i tukua ki a ia e to matou Rangatira, e te Kuini, kia meatia ana mahi i runga i te tika, i te mahi tohu; homai tou Wairua hei whakamarama i a ia; tiakina hoki ia, manakohia; kia meatia ai ana mahi katoa hei whakakororia i a koe, hei whakaputa i te pai mo te Hahi, i te honore mo te Kuini, i te ora mo te iwi. Tukua mai tenei, e te Matua aroha, ko Ihu Karaiti hoki to matou Kai Whakaora, to matou Kai Inoi. Amine.

He Inoi mo nga Rangatira Maori.

E TE Atua Kaha rawa, ora tonu, kua whakaakona mai matou e tau Kupu tapu, e tohutohungia ana, e whakatikatikaia ana e koe nga ngakau O nga Kingi, mau hoki ratou e whakahaere, e whakaanga ki nga mea e pai ai koe: Tenei matou te inoi atu nei mo o Pononga, mo nga Rangatira Maori, kia whakahaerea, kia whakatikatikaia o ratou ngakau, hia whai tonu ai o ratou whakaaro katoa, a ratou kupu, me a ratou mahi, i nga mea e whakahonoretia ai, e wakakororiatia ai koe, kia tohe hoki ratou kia noho te iwi i tukua ki a tatou i runga i te pai, i runga i te rangimarie, i runga i te tapu: Tukua mai tenei, e te Matua tohu, ko tau Tama hoki, ko Ihu Karaiti, to matou Ariki. Amine.
 

 

He Inoi mo nga tangata katoa;
me korero tenei i nga wa ekore ai te
Ritani e korerotia.

E TE Atua, ko koe te Kai hanga, te Kai tiaki i te tangata; tenei matou te inoi atu nei ki a koe mo nga tangata katoa, kia pai koe, kia whakakitea o ara ki a ratou, tau mahi whakaora ki nga tauiwi katoa. Ko ta matou ia e tino inoi atu nei ki a koe, ko te Hahi puta noa i te ao, kia whakawhiwhia ki te pai, kia aratakina, kia tohutohungia e tou Wairua. Arahina e koe ki te huarahi pono nga tangata katoa e mea ana he Karaitiana ratou, kia u ai ta ratou pupuri i te whakapono i runga i te ngakau tahi, i te rongo mau, i te mahi pai. Tena ano kei a koe, kei te Matua pai, tetahi whakaaro mo nga tangata e pangia ana e te mamae e te pouri;
* Me whakahua enei kupu ina mea mai tetahi tangata kia inoi atu te Whakaminenga ki te Atua mona.
[* mo tenei tangata rawa ano ia, i kiia mai nei matou kia inoi atu ki a koe mona,] kia pai koe ki te whakamarie, ki te whakaoraora ake i a ratou, kia rite ki o ratou mate; homai he ngakau manawanui ki a ratou e mamae nei, kia pai ano hoki te tukunga iho o o ratou mate. I inoia ai tenei mea e matou, i whakaaro hoki ki a Ihu Karaiti. Amine.

 

A Collect of Prayer for all copnditions of men, for use when the Litany is not said

HE WHAKAWHETAINGA.

He Whakawhetainga Nui.

E TE Atua Kaha rawa, ko koe te Matua o nga atawhainga katoa, tenei matou, o pononga kino, te tino whakawhetai atu nei ki a koe mo tou pai, me au mahi aroha, ki a matou, ki nga tangata katoa;
* Mo nga wa tenei e hiahia ai tetahi tangata kia whakawhetai atu.
[* mo tou pai ano hoki ki enei tangata e hiahia nei kia whakawhetai atu ki a koe mo tau atawhai inaia-tata-nei ki a ratou.] E whakapai atu ana matou ki a koe mou i hanga, i tiaki i a matou, mo nga mea pai ano hoki o tenei ao; erangi rawa ia mo tou aroha nui, i hokona ai e koe te ao ki to matou Ariki, ki a Ihu Karaiti; mo nga ara mai o te atawhai, mo te kororia hoki e tumanakohia atu nei. Tukua mai ki a matou he ngakau e manara ana ki au atawhainga katoa, kia tino whakawhetai ai matou, kia whakaputaia atu ai tou pai, aua ki o matou ngutu anake, engari ki a matou hanga; i a matou ka anga nui ki au mahi, ka haere i tou aroaro i runga i te tapu, i te tika, i nga ra katoa e ora ai matou; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki, ko ia, ko koe, ko te Wairua Tapu ano hoki, te whakahonoretia, te whakamoemititia, a, ake ake ake. Amine.

 

 

Thanksgivings

General Thanksgiving

Mo te Uanga ote Ua.

E TE Atua, e to matou Matua i te rangi, na tou mahara pai mai i ua ai te ua mataati, me te ua o muri, ki runga ki te whenua, hei mea kia hua ai he kai ma te tangata; Tenei matou te tino whakawhetai atu nei ki a koe, mou i pai ki te tuku mai i te ua, i a matou e mate ana, hei whakahari i tou iwi, hei whakahauora ano hoki i te mea e mate ana i te wai, i ora ai nga ngakau o o pononga kino, hei whakakororia i tou Ingoa tapu; he arohatanga mai hoki nau i roto i a Ihu Karaiti, i to matou Ariki. Amine.
 

For Rain

Mo te Paki ka paki.

E IHOWA, e te Atua, he tika tau whiunga i a matou inaiakenei ki te ua nui; na tou whakaaro atawhai hoki i whakaora ai, i whakamarie ai koe i a matou, i nga rangi hoki ka meatia nei e koe kia paki; Tenei matou te whakamoemiti atu nei ki tou Ingoa tapu mo tenei atawhaitanga au, a ka whakapuakina tonutia e matou tau mahi aroha ki tenei whaka paparanga, ki tenei whaka paparanga, me te whakaaro ano ki a Ihu Karaiti, ki to matou Ariki. Amine.
 

For fair Weather

Mo te Hua o te Kai.

E TE Matua tohu rawa, he atawhai nui nou i whaka rongo mai ai koe ki nga inoi a to Hahi, i whakamutu ai hoki i to matou kaikoretanga, i mea ai te kai kia hua; Tenei matou te whakawhetai atu nei mo to aro hatanga nui ki a matou, te inoi nei hoki ki a koe, kia aroha tonu mai koe ki a matou, kia meatia hoki to matou whenua kia whai hua; kia whakakoro riatia ai koe, kia koa ai hoki matou; ko Ihu Karaiti to matou Ariki. Amine.
 

For Plenty

Mo te houhanga o te Rongo, mо tatou hoki ka ora i nga Hoa riri.

E TE Atua Kaha rawa, he pa kaha koe hei nohoanga whakaora mo o tangata, kei mate i o ratou hoa riri; Ka whakamoemiti atu matou ki a koe mo matou i whakaorangia i nga mate nui i karapotia ai matou: E whakaae ana ano matou na tou pai i kore ai matou e tukua kia huna e ratou; e inoi ana hoki matou ki a koe, kia atawhai tonu mai ki a matou kia matau ai te ao katoa ko koe to matou Kai Whakaora; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.
 

For Peace & Deliverance from our Enemies

Mo te mutunga o te Pakanga whenua.

E TE Atua o tua whakarere, e to matou Matua i te rangi, mau anake e kotahi ai te ngakau o nga tangata i roto i te whare, mau anake ano hoki e mutu ai te ngananga o te iwi rupahu, o te iwi tutu; Ka whakapai atu matou ki tou Ingoa tapu, mou i pai ki te whaka kahore i nga whakakekenga, i nga whakaohokanga i timata nei i roto i a matou; e inoi ana ano hoki matou ki a koe, kia tukua mai ki a matou katoa te kaha e ata noho ai matou, e rite ai hoki te whaka haere ki au ture a muri ake nei; meinga hoki kia pai a matou mahi, kia tapu, kia tika, kia tukua tonutia hoki e matou a matou whakahere ki a koe, ara, te whakamoemiti me te whakawhetai, mo enei atawhaitanga au ki a matou; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.
 

For Public Peace at Home

Mo te Whakaoranga i te Mate i nui nei te panga mai.

E IHOWA, e te Atua, nau nei matou i patu, i whakangaro, mo o matou hara; he nui hoki, he mea whakawehi tenei putanga mai au inaiakenei tata nei; a, i tenei wahi, i waenganui o te whakawakanga, ka mahara koe ki te tohu i te tangata, a ka whakaora i a matou i roto i te waha o te mate; Tenei matou te tuku atu nei i a matou, i o matou tinana, i o matou wairua ki a koe, ki te Matua pai, hei whakahere ora, nau hoki i ora ai; a ka whakamoemititia tonutia e matou au atawhaitanga i roto i to Hahi; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

Ko tenei ranei.

TENEI matou te ata whaki atu nei ki tou aroaro, e te Matua atawhai, e tika ana ano me i pa mai ki a matou nga whiunga katoa e korerotia nei i roto i to ture, mo te tini o o matou hara, mo o matou ngakau hoki e pakeke ana: Otiia he nui tou aroha, a ahakoa ehara i te pai ta matou whakaitinga i a matou, heoi, i pai koe ki te whakangawariwari i te mate uruta i ngaua kinotia nei matou inaiakenei, ki te whakahoki mai ano i te reo koa, i te reo ora, ki o matou kainga; Koia ka tukua atu nei e matou ki a koe, ki te Atua nui, te whakamoemiti, me te whakawhetai, hei whakahere, ka whakapai atu hoki matou, ka whakanui i tou Ingoa kororia mo tenei tiakanga au i a matou, mou hoki i tirotiro i a matou; ko Ihu Karaiti nei hoki to matou Ariki. Amine.

For deliverance from the Plague, or other common Sickness


Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld