The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Te Pukapuka o Nga Inoi
The Book of Common Prayer in Maori

 
TE TIKANGA MO TE MARENA.

Kia toru nga Ra tapu e karangatia ai i roto i te Whare Karakia te marenatanga o te hunga katoa e meatia ana kia marenatia, hei te Karakia o te Ata, hei te Karakia ranei o te Akiaki, (ki te kahore he Karakia o te Ata,) i te mutunga tonutanga iho o te Upoko tuarua; kia penei tonu te kupu a te Minita.

HE karanga tenei i te Marenatanga o M———— o ————, raua ko N———. Ki te mohio tetahi o koutou ki tetahi mea e kore ai e tika kia marenatia tenei tangata raua ko tenei wahine, me korero mai. Ko te karanga tuatahi [tuarua, tuatoru ranei,] tenei.

Ki te mea he Pariha ke to tetahi, he Pariha ke to tetahi, o te hunga e meatia ana kia marenatia, me karanga te Marenatanga i nga Whare Karakia e rua; kaua ano hoki te Minita o tetahi Pariha e marena i a raua, kia tae mai ra ano te Pukatwka a te Minita o tetahi Pariha kei whakaatu i nga Karangatanga e toru ki tera Whare.
 

Marriage

Banns

A te ra e Marenatia ai raua, me haere mai raua, ratou ano ko nga huanga, ko nga hoa, ki roto ki te Whare Karahia, ki reira tu ai, ho te Tane ki matau, ko te Wahine ki maui, na, ka mea te Minita:

E HOA ma, kua whakamine mai nei tatou ki konei, ki te aroaro o te Atua, o tenei whakaminenga ano hoki, ki te hono i tenei Tangata raua ko tenei Wahine ki te marena tapu; he ritenga pai teriei, he mea whakarite na te Atua i te harakoretanga o te tangata, hei whakaatu ki a tatou i te kotahitanga o te Karaiti raua ko tana Hahi; i whakahonoretia hoki e te Karaiti tenei ritenga tapu i Kena o Kariri, i te kainga i whakakite ai ia i tana merekara tuatahi; i whakapaingia ano hoki tenei e Paora, i mea mai ia, he mea honore tenei ma nga tangata katoa: heoi, kaua tetahi tangata e anga whakaaro kore mai ki tenei ritenga; kei rite ki nga kirehe te mahara kore: engari kia whakaaro, kia tupato, kia whai mahara, me te wehi ano ki te Atua, me te mahara ano ki nga mea i whakaritea ai te Marenatanga.
   
Ko te tuatahi, I whakaritea, kia hua ai te tamariki, me whakatupu ake hoki aua tamariki i runga i te wehi ki a Ihowa, kia whakamoemititia ai tona Ingoa tapu.
   
Ko te tuarua, I whakaritea, kei hara te tangata, kei moepuku; kia marena ai hoki te hunga e kore nei e taea e ratou te pehi te ngakau, kia mau ai hoki ratou hei wahi hara-kore mo te tinana o te Karaiti.
   
Ko te tuatoru, I whakaritea kia whai hoa ai te tangata, hei whakakaha, hei whakamarama, tetahi i tetahi, i nga wa o te kino, o te pai. Koia hoki tenei hunga tokorua i haere mai ai kia marenatia. Na,ki temohio tetahi o koutou ki tetahi mea e kore ai e tika kia honoa raua, hei konei ano ia korero ai; ki te kahore, kei kiki ia amua ake nei.

Me ki atu hoki ia ki te hunga e marenatia ana:

KIA mahara korua, ka uia hoki korua a te ra whakawa, e whakakitea ai nga mea huna o nga ngakau katoa; whakaaroa mai tenei kupu aku, ki te mea e mohio ana korua ki tetahi mea e kore ai e tika kia marenatia korua, whakaaturia mai aianei. Kia tino mohio hoki korua, ko nga mea kihai i rite to raua hononga ki ta te Atua kupu, kahore raua i honoa e te Atua; e kore ano hoki to raua Marenatanga e rite ki ta te ture.

Na, ki te korerotia mai e tetahi, i te ra o te Marenatanga, tetahi mea e he ai i ta te Atua Ture, i ta tenei whenua ranei, to raua Marenatanga, a ki te pai ano ia, ratou ko etahi hoa ona, kia homai he maunga e mau ai ia, hei whakapumau i tana kupu, ki te takato mai ranei tana moni (kia rite ki nga mea e he ai te hunga e marenatia ana) me whakarere te Marena, kia kitea ra ano te tikanga o taua korero.

Ki te kere e kitea tetahi mea hei whakakahore, me penei atu te Minita ki te Tane:
 

Marriage ceremony
E —————, E pai ana koe ki tenei Wahine, hei wahine marena mau, kia noho tahi korua i runga i te Marena tapu, kia pera ano me ta te Atua i whakarite aii E aroha ranei koe ki a ia, a atawhai, e whakahonore, e tiaki i a ia, i te mate, i te ora; e whakarere hoki koe i era atu katoa, e u ki a ia anake, a, mate noa tetahi o korua?

Me ki e te Tane:

E pai ana ahau.

Me penei atu hoki te Minita ki te Wahine:

E —————, E pai ana koe ki tenei Tangata, hei tane marena mau, kia noho tahi korua i runga i te Marena tapu, kia pera ano me ta te Atua i whakarite ai? E rongo ranei koe ki a ia, e mahi i ana mahi, e aroha, e whakahonore, e tiaki i a ia, i te mate, i te ora; e whakarere hoki koe i era atu katoa, e u ki a ia anake, a mate noa tetahi o korua?

Me ki e te Wahine:

E pai ana ahau.

Hei konei te Minita mea ai.

KO wai hei homai i tenei Wahine kia marenatia ki tenei Tangata?

Me penei hoki ta raua whakaae ki a raua:

Me tango e te Minita te Wahine i nga ringaringa o tona Matua tane, o tetahi hoa ranei ona, me mea kia hopukia e te ringa matau a te Tane te ringa matau o te Wahine, kia korerotia ano hoki e ia enei kupu i muri i aia.
 

Promises of couple

KO ahau, ko ———————, ka tango nei i a koe, e —————, hei wahine marena maku, ka pumau koe ki ahau aianei, a, ake tonu atu, i nga wa o te pai, i nga wa o te kino, ahakoa hua te taonga, ahakoa rawakore,ahakoa turoro, ahakoa tangata ora, ka aroha ahau ki a koe, ka atawhai, a wehea noatia ra ano taua e te mate, ka rite ano ki ta te Atua ture tapu; ko taku whakaaetanga tenei te tukua atu nei ki a koe.

Na, ka tuku raua i o raua ringaringa; hei reira hoki hopukia ai e te ringaringa matau o te Wahine te ringaringa matau o te Tane, ka whakahua ai hoki ia i enei kupu a te Minita:

KO ahau, ko —————, ka tango nei i a koe, e ——————, hei tane marena maku, ka pumau koe ki ahau aianei, a, ake tonu atu, i nga wa o te pai, i nga wa o te kino, ahakoa hua te taonga, ahakoa rawakore, ahakoa turoro, ahakoa tangata ora, ka aroha ahau ki a koe, ka atawhai, ka whakarongo ano ahau ki a koe, a wehea noatia ra ano taua e te mate, ka rite ano ki ta te Atua ture tapu; ko taku whakaaeta-nga tenei te tukua atu nei ki a koe.

 

Wedding vows

Na, ka tuka ano raua i o raua ringaringa; e mt homai e te Tane te Mowhiti ki te Wahine, me waiho i runga i te pukapuka, me te mea ano i whakaritea ma te Minita. Me tango e te Minita te Mowhiti, ka hoatu ai ki te Tane, mana e kuhu ki te tuawha o nga maihao o te ringaringa maui o te Wahine. Me pupuri e te Tane te Mowhiti ki reira, Ita whakahua hoki i enei kupu: ma te Minita e ako atu:

HE marena tenei naku i a koe ki tenei Mowhiti, ka whakarangatira toku tinana i a koe, mou katoa hoki oku taonga i tenei ao: i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu. Amine.

Me whakarere atu e te Tane te Mowhiti ki te wha o nga maihao o te ringaringa maui o te Wahitu, a ka koropiko raua; ka penei atu hoki te Minita:

Kia inoi tatou.

E TE Atua ora tonu, ko koe te Kai hanga, te Kai tiaki i nga tangata katoa, ko koe te Kai homai i te kaha mo te wairua, Nau nei ano hoki te oranga tonutanga: Manaakitia iho enei pononga au, tenei tangata, tenei wahine, e mana-akitia nei e matou i runga i tou ingoa: kia rite raua ki a Ihaka raua ko Kipeka te noho tuturu ki a raua; kia rite i a raua te oati, me te kawenata kua wha-kaaetia nei e raua, (ko tona tohu nei tenei Mowhiti, i hoatu nei, i tangohia nei e raua,) kia noho tahi tonu hoki raua i runga i te aroha, i te pai, kia whakarite ano hoki i au ture; ko. Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

Hei konei te Minita ka hono ai i o raua ringaringa matau, a ka penei atu:

KO a te Atua i hono ai, kaua e wehea e te tangata.

Hei konei te Minita ka ki atu ai ki te whakaminenga:

NA, kua whakaae nei a —————, raua ko —————, kia honoa raua i runga i te marena tapu, kua puaki nui ano hoki ta raua kapu ki te aroaro o te Atua, o tenei hunga ano hoki, kua rite ano nga kupu a tetahi, a tetahi; kua whakakitea ano e raua ki te hoatutanga, ki te tangohanga mai o te Mowhiti, ki te hononga ano hoki o o raua ringarraga; Ka kiia raua e ahau, he Tane tupu, he Wahine tupu, i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu. Amine.
 
 

Giving of ring
 

Hei konti te Minita ka whakakua ai i tenei Manaakitanga:

MA te Atua Matua, ma te Atua Tama, ma te Atua Wairua Tapu, korua e manaaki, e tiaki; ma te Ariki tohu e titiro atawhai mai ki a korua, e whakaki o korua ngakau ki nga mea pai katoa o te wairua; kia pai ai to korua noho tahi i tenei ao, kia whiwhi ai hoki korua ki te oranga tonutanga i tera ao atu. Amine.

Na, me haere te Minita ki te Tepara a te Ariki, a ka korero, ka waiata ranai i tenei Waiata:

Waiata cxxviii.

KA hari nga tangata katoa e wehi ana i a Ihowa: e haere ana i ona ara.
    E kai hoki koe i te mahinga a on ringaringa: e hari koe, a ka tau te pai ki a koe.
    E rite to wahine ki te waina hua i nga taha o tou whare: o tamariki ki nga mahuri oriwa i nga taha o to tepara.
    Na, he pera te manaakitanga mo te tangata: e wehi ana i a Ihowa.
    Ka manaakitia mai koe e Ihowa i Hiona: a e kite koe ki te pai o Hiruharama i nga ra katoa e ora ai koe.
    Ae, e kite koe i nga tamariki a o tamariki: me te rongo i mau ana ki a Iharaira.

    Kia whakakororiatia te Matua te Tama: me te Wairua Tapu:
    Ko te ritenga ia i te timatanga, a tenei ano inaianei: a ka mau tonu iho, a, ake ake ake. Amine.

Ko tenei Waiata ranei:

Waiata lxvii.

MA te Atua tatou e atawhai, mana tatou e manaaki: mana e mea kia tiaho mai tona mata ki a tatou.
    Kia matauria ai to ara ki runga ki te whenua: tau whakaoranga i roto i nga tauiwi katoa.
    Kia whakamoemiti nga iwi ki a koe, e te Atua: kia whakamoemiti nga iwi katoa ki a koe.
    Kia koa nga tauiwi, kia waiata i te hari: no te mea hoki ka tika tau whakaritenga whakawa mo nga iwi, a ka kawana koe i nga tauiwi o te whenua.
    Kia whakamoemiti nga iwi ki a koe, e te Atua: kia whakamoemiti nga iwi katoa ki a koe.
    Ka tuku mai te whenua i ona hua: a ka manaaki te Atua, to tatou Atua, i a tatou.
    Ka manaaki te Atua i a tatou: a ka wehi nga pito katoa o te whenua i a ia.

    Kia whakakororiatia te Ma-tua, te Tama: me te Wairua Tapu.
    Ko te ritenga ia i te tima-tanga, a teuei ano inaianei: a ka mau tonu iho, a, ake ake ake. Amine.

Ka mutu te Waiata, me koropiko te Tane raua ko te Wahine ki mua o te Tepara o te Ariki, me tu te Minita ki te Tepara, me te anga atu ona kanohi ki a raua, ka mea ai ia:

    E Ihowa, tohungia matou.
    Ko te Nuinga. E te Karaiti, tohuugia matou.
    Ko te Minita. E Ihowa, tohungia matou.

E TO matou Matua i te rangi, Kia tapu tou Ingoa. Kia tae mai tou rangatiratanga. Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite ano ki to te rangi. Homai ki a matou aianei he taro ma matou mo tenei ra. Murua o matou hara, Me matou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana ki a matou. Aua hoki matou e kawea kia whakawaia; Engari whakaorangia matou i te kino. Amine.

Ko te Minita. E Ihowa, whakaorangia enei pononga au, tenei tangata raua ko tenei wahine;
    Ko te Nuinga. E whakawhirinaki atu nei ki a koe.
    Ko te Minita. E Ihowa, homai he kaha ki a raua i tou wahi tapu;
    Ko te Nuinga. Tiakina hoki raua ake ake ake.
    Ko te Minita. Hei pa kaha koe mo raua;
    Ko te Nuinga. Kei taea e to raua hoa riri.
    Ko te Minita. E Ihowa, whakarongo mai ki ta matou iuoi.
    Ko te Nuinga. Kia tae atu hoki ki a koe ta matou karanga.
 

Blessing
Ko te Minita.

E TE Atua o Aperahama, e te Atua o Ihaka, e te Atua o Hakopa, manaakitia enei pononga au, ruia mai hoki nga purapura o te oranga tonutanga ki roto ki o raua ngakau; kia whakarite ai raua i nga mea katoa e matau ai raua o roto o au Kupu tapu. E Ihowa, titiro atawhai iho koe i te rangi ki a raua, manaakitia hoki raua ki te manaakitanga i whakaharitia ai a Aperahama raua ko Hera. Meinga raua kia whakarite i tau e pai ai, kia ora hoki i a koe te tiaki i nga wa katoa; kia pumau ai raua ki tou aroha, a, mate noa, ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

Ki te mea kua ruruhitia te Wahine, me kape tenei Inoi.

E TE Ariki tohu, e te Matua i te rangi, nau nei te tangata i tini haere ai; He inoi atu tenei na matou kia mea koe i tenei hunga kia hua, kia tokomaha hoki a raua tamariki, kia roa ano hoki to raua noho tahi i runga i te aroha, i te tika, kia kite ai raua i a raua tamariki e tupu ake ana i runga i te pai, i runga i to te Karaiti ritenga, hei whakamoemiti i a koe; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

E TE Atua, i mua, i te mea kahore noa iho he mea, i hanga e koe nga mea katoa, he nui hoki no tou kaha; a, ka oti nga mea katoa te whakapai, na, ka whakarite koe kia whai timatanga ake te wahine i roto i te tane, (i hanga ano hoki ia kia rite ki a koe,) a ka oti raua te hono e koe, na, ka ako mai koe, e kore e tika kia wehea te hunga kua whakakotahitia e koe i to raua Marenatanga: E te Atua, nau nei i whakatapu te Marena, hei whakaatu mai i te ahua o te Marenatanga, ara, o te whakakotahitanga o te Karaiti raua ko tana Hahi; Titiro atawhai iho ki enei pononga au, kia rite ai ki ta to Kupu te aroha o tenei tangata ki tana wahine, (pera hoki me te Kataiti i aroha nei ki tana wahine, ara, ki te Hahi, i tuku nei i a ia hei whakaora; i arohaina hoki e ia, i atawhaitia, ano ko ona kikokiko ake;) kia aroha ano hoki tenei wahine, kia pai, kia rongo, kia piri tonu ki tana tane; kia ata noho, kia humarie, kia rite ki ara wahine whakapono. E Ihowa, manaa-kitia raua tokorua, tukua raua kia noho ki tou ranga-tiratanga mutunga kore; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

Hei konei te Minita ka mea atu ai:

MA te Atua Kaha rawa, nana nei o tatou tupuna, a Arama raua ko Iwi, i hanga i te timatanga i whakatapu, i hono hoki i runga i te marena; Mana e riringi ki runga ki a korua tona kaha nui, mana korua e whakatapu, e manaaki, kia paingia ai e ia o korua ti-nana, o korua wairua, kia noho tahi tonu ai korua i runga i te aroha hara kore, a mate noa. Amine.

Muri iho, ki te kahore he Kauwhau hei whakaatu i nga mahitika ma te Tane raua ko te Wahine, me korero tenei e te Minita:

E TE hunga katoa kua oti te marena, me te hunga ano hoki e mea ana ki te Marena tapu, whakarongo mai ki ta te Karaipiture tapu e mea nei mo nga mahi a nga tane ki a ratou wahine, mo a nga wahine ano hoki ki a ratou tane.
    Kua homai e Paora tenei ture, i tana Pukapuka ki nga tangata o Epeha, i te rima o nga Upoko, mo nga tangata katoa kua oti te marena; E nga tane, arohaina a koutou wahine, kia pera hoki me te Karaiti i aroha ki te hahi, a hoatu ana i a ia ano mo taua hahi; hei hahi e whakatapua e ia, ma rawa i a ia i te horoinga ki te wai, he mea na te kupu, hei hahi e tapaea e ia ki a ia ano, kororia rawa, te whai ira, korukoru, tetahi atu mea pera ranei, engari kia tapu, kia koha kore. Me aroha e nga tane a ratou wahine, me te mea ko o ratou tinana ake ano. Te tangata e aroha ana ki tana wahine ake, e aroha ana ki a ia ake ano. Kahore hoki tetahi kia kino noa ki tona kikokiko ake; engari e atawhai ana, e whakaa-huru ana, e pera tonu ana me ta te Ariki ki te hahi: he wahi hoki tatou no tona tinana, no tona kikokiko, no ona wheua. Mo konei ra ka whakarerea ai e te tangata tona papa tona whaea, a ka piri ki tana wahine, a ko raua tokorua hei kikokiko kotahi. He nui tenei mea ngaro: otiia mo te Karaiti raua ko te hahi taku korero. Na, kia rite ki tona aroha ki a ia ake ano, to koutou aroha to tenei to tenei ki tana wahine ki tana wahine.
    E mea ana ano hoki a Paora i tana Pukapuka ki nga tangata o Korohe, e korero ana ano hoki ki nga tangata katoa kua oti te marena; E nga tane, arohaina a koutou wahine, kei kaha hoki te riri ki a ratou.
    Whakarongo ano hoki ki te kupu a Pita, Apotoro a te Karaiti, he tangata whai hoa ano hoki ia, e mea ana ia ki te hunga kua oti te marena; Me nga tane ano hoki, kia rite ki to koutou matauranga ta koutou nohoki a ratou, whakawhiwhia te wahine ki te honore, ko te mea kaha kore hoki ia, ka uru tahi nei ano hoki korua ki te oranga ka homai noa nei; he mea kei araia a korua inoi.
    Na, kua rongo nei koutou ki nga tikanga ma te tane ki te wahine. Waihoki, e nga wahine, kia rongo koutoii, akona mariretia hoki te tikanga ma koutou ki a koutou tane, ta te Karaipiture tapu e ata whakatakoto mai nei.
    E penei ana te ako a Paora ki a koutou i taua Pukapuka ano ki nga tangata o Epeha; E nga wahine, kia ngohengohe ki a koutou tane ake, hei mea ano ki te Ariki. No te mea hoki ko te tane te upoko o te wahine, e rite ana hoki ki a te Karaiti, ko te upoko ia o te hahi: ko te kai whakaora ano ia o te tinana. Na, e ngohe-ngohe ana te hahi ki ta te Karaiti, kia pera ano hoki nga wahine ki a ratou tane ake i nga mea katoa. A, he wahi ano ka mea ia, Kia hopohopo te wahine ki tana tane.
    Tenei ano hoki ta Paora ako ki a koutou, i tana Pukapuka ki nga tangata o Korohe, he kupu poto hoki; E nga wahine, kia ngohengohe ki a koutou tane ake, kia rite ki ta te Ariki tikanga.
    E pai ana ano hoki te ako a Pita i a koutou, i enei kupu ana; Me koutou ano hoki, e nga wahine, kia ngohengohe ki a koutou tane ake; a ki te turi etahi ki te kupu, na, i kore i te kupu, ko te whakahaere a nga wahine hei mea e riro mai ai ratou; i a ratou e titiro ana ki te he-kore o ta koutou whakahaere, ki te hopohopo. Te whakapaipai mo koutou, kaua-ka hei to waho, kauaka hei te makawe i whiria, kauaka hei te whakapiritanga mai o nga mea koura, kauaka hei te whaka-kakahuranga o nga kakahu; engari hei te tangata ngaro o te ugakau, hei te mea e kore e pirau, hei to te wairua mahaki to te wairua rangimarie, he mea utu nui hoki tenei i te aroaro o te Atua. He penei hoki i mua ta nga wahine tapu whakapaipai mo ratou, ta te hunga i whaka-aro ki te Atua, ngohengohe tonu ratou ki a ratou tane: me Hera hoki i ngohengohe ki a Aperahama, ko te ariki hoki tana ingoa mona: nana hoki koutou tamariki, i a koutou e mahi pai ana, a kahore e mataku i tetahi whakapawera.

He mea tika ano kia kainga te Hapa Tapu e te hunga marena hou i to raua Marenatanga, i muri tata iho ranei.

 


Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld