The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Te Pukapuka o Nga Inoi
The Book of Common Prayer in Maori

 
TE TIKANGA MO TE KOREROTANGA O NGA WAIATA.

 

KIA poto nga Waiata te korero i te Marama kotahi; kia rite te tikanga o te korerotanga ki tenei ka whakatakotoria nei mo te Karakia o te Ata, o te Ahiahi. Hei a Pepuere ia me whakamutu i te rua tekau ma waru, i te rua tekau ma iwa ranei o nga ra o te marama.

Na, e toru tekau ma tahi nei nga ra o Hanuere, o Maehe, o Mei, o Hurae, o Akuhata, o Oketopa, o imea; koia I whakaritea ai kai korerotia, i t era whakamutunga o ana marama, nga Waiata i korerotia i te ra mua ake: kia timata ai te korero o nga Waiata i t era tuatahi o te marama hou.

Na, ko te Waita 119, e rua tekau ma rua nei ona wahi, e kore koki e pai kia korerotia taua waiata i te korerotanga kotahi; kua whakaritea kia wha kia rima ranei o aua wahi e korerotia i te korerotanga kotahi.

Me whakahua joki tenei Himene i te mutunga o ia waiata o ia waiata, o nga wahi ano hoki o te 119 o nga Waiata.

Kia whakakororiatia te Matua, te Tama: me te Wairua Tapu;

Ko te ritenga ia i te timatanga, a tenei ano inaianei: a ka mau tonu iho, o ake ake ake. Amine.


 

The Order how the Psalter is appointed to be read.
TE TIKANGA MO TE KOREROTANGA O ERA ATU WAHI O TE KARAPITURE TAPU.

Ko te Kawenata Tawhito kua whakaritea mo nga Upoka tuatahi o te Karakia o te Ata, o te Ahiahi; kia korerotia ai te nuinga i te tau kotahi, kia rite ki ta te Tepara tuarua e whakaatu nei.

Ko te Kawenata Hou, mo nga Upoko tuarua o te Kaakia o te Ata, o te Ahiahi; mo korero whakatepe i te tau, kia rua nga korerotanga, haunga nga Tuhituhi me nga Rongo Pai. Ko te Whakakitenga ia, kahore I penatia, engari kua whakaritea wtahi Upoko o taua pukapuka hei korerotanga i nga ra whakamutunga o te tau, me etahi Upoko ano mo etahi Hakari.

E mea koe kia kite i nga Upoko mo nga ra katoa, me titiro ki te ra o te Marama i te Tepara tuarua, ka kitea hoki ki reira nga Upoko e korerotia i te Karakia o e Ata, o te Ahiahi; haunga ia nga Hakari kahore ie tuturu, kahore nei i roto i taua Tepara, me nga Hakari tuturu, kahore nei i whakanohoia ki reira nga Upoko mo ana ra. Ko nga Upoko mo aua Hakari katoa, kei te Tepara tuatahi.

Ki te rua nga korerotanga o te Karaka o te Ahiahi i te Ratapu, i tetahi Whare-karakia (hauunga ano nga Ratapu kua oti nei te whakarite e rua nga Upoko tuarua i roto i te Tepara,) hei te rua o nga korerotanga, ma te Minita e whakarite mo te Upoko tuarua, ko tetahi Upoko ranei o tetahi a nga Rongo Pai, ko tetahi wahi ranei o tetahi o nga Rogo Pai kuta oti net te whakarite i roto i te Tepara.

Ki te whakaaetia e te Pihopa, e ahei ano te whakarite etahi upoko ke mo tetahi ra, hei whakakapi mo nga Upoko kua oti nei te whakarite i roto i i te Tepara.

Me whakarere nga Waiata me nga Upoko o nga ra i whakaritea ai etahi Waiata ke, etahi Upoko ke kia korerotia.

Ki te whakaaetia e te Pihopa, e ahei ano te whakarite mo tetahi ra etahi Waiata ke hei whakakapi mo nga Waiata kua whakaritea nei mo taua ra.

Ki te pono ki te Ratapu tetahi o nga Hakari kua whakaritea nei he Upoko mo reira, ki te pono ki te Ratapu tuatahi o te Haerenga mai, ki te ra o te Aranga, ki te ra o te Petekoha, ki te Ratapu e korerotia; tena ki te pono ki tetahi atu Ratapu, kei te Minita te tikanga kia korerotia ko nga Upoko ranei o te Ratapu, ko nga Upoko ranei o te Hakari.

Kia mahara hoki, me korero, a, taka no ate wiki, te Inoi, te Tuhituhi, me te Rongo Pai i whakaritea mo te Ratapu, ki te kahore i whakaritea ketia i roto i tenei pukapuka.
 

The Order how the Rest of Holy Scripture is appointed to be read.


Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld