The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Te Pukapuka o Nga Inoi
The Book of Common Prayer in Maori

 

TE TIKANGA

A TE HAHI O INGARANI MO TE MOTUHANGA I TE
TANGATA HEI PIHOPA, HEI PIRITI, HEI RIKONA.

MATAKORERO.

He mea marama tenei ki nga tangata katoa e ata korero ana i nga Karaipiture tapu, i nga tuhituhinga hoki a nga tangata o mua, no te wa iho ano i nga Apotoro i kitea ai enei tu Minita i roto i te Hahi a te Karaiti, ara, te Pihopa, te Piriti, te Rikona. He mea whahanui rawa hoki e te whakaaro o te tangata, i nga wa katoa, te mahi a enei Minita, i kore ai tetahi tangata e pohanoa hi te tangotango i tetahi o aua mahi; engari kia matuakarangatia, kiamatuauiuia, kia kitea ai tona taunga ki tewhakarite i enei mea, a kia whakaurua rawatia ki ana mahi e te tangata e whai mana ana mo reira, i runga i te Inoi nui a te Hahi, me te tokakapanga ano o nga ringaringa. Heoi, he mea kia whakapumautia ai enei tu Minita i roto i te Hahi o Ingarani, hia ata whakanuia ai hohi e te whakaaro o te tangata, kua takoto he tikanga hia haua tetahi e kiia he Pihopa, he Piriti, he Rikona, i roto i te Hahi o Ingarani, kaua hoki tetahi e tukua ki te tangotango i tetahi o aua mahi, ki te kahore ia e karangatia, e uiuia, a ata whakaurua ki reira, i runga i te tikanga e takoto atu nei: ki te kahore ranei ia i whakaurua i mua ki tetahi o aua mahi e tatahi Pihopa tika.

Kaua hoki tetahi tangota e whakaurua ki te mahi Rihona, i te mea kahore ano hia rua tekau ma toru ona tau, ki te hahore ranei i ata whakaaetia mariretia. Ko nga tangata e whahaurua ana ki te mahi Piriti, kia tutuki rawa te rua tekau ma wha o nga tau. Ko te tangata hoki e motuhia ana hei Pihopa, kia tutuki rawa te toru tekau o ona tau.

Kia kiteatetahi tangata e te Pihopa, kia whakaaturia ranei ki a ia e etahi tangata tika, he tangata tikanga pai, kahore e whakahengia ana; kia oti hoki ia te uiui, hia kitea he tangata matau ia ki te reo o Roma, kua ata whakaakona hoki ki te Karaipiture tapu; hei nga wa i whakaritea i roto i te Ture ka momotu ai i a ia hei Rikona. Ki te ai he take nui e kore ai e taea i aua wa, hei tetahi atu Ratapu, Ra nui ranei. Ko tetihanga tenei e takoto atu nei.

 


 

The Ordinal

 

 

 

Preface

TE TIKANGA

MO TE MOTUHANGA I TE TANGATA

HEI RIKONO.
 

Ka mutu te Karakia o te Ata o te ra i whakaritea e te Pihopa, ko reira te Kauwhau hei whakaatu i te mahi ma te hunga e motuhia ana hei Rikona, i tepai o taua tu Minita ma te Hate a te Karaiti, me te tikanga mo te whakaaro a nga tangata ki a ratou, ki ta ratou mahi.

Kia noho te Pihopa ki tona nohoangaite wahi e tata ana ki te Tepara tapu, me tuku ki aia eta Atirikona, e tona whakakapi ranei, te hunga e mea ana kia motuhia hei Rikona (he mea whakakakahu ki te kakahu e tau ana), me penei tana ki atu,
 

The Form & Manner of Making Deacons

E TE Matua i roto i te Atua, he tuku tenei naku ki a koe i enei tangata, kia motuhia hei Rikona.

Te Pihopa.

KIA tupato ki nga tangata e tukua mai e koe ki a au, hei te hunga mohio, e pai ana te whakahaere, e tau ana i hei whakarite i te mahi Minita, kia whai kororia ai te Atua, kia whai pai ai hoki tana Hahi.

Na ka ki atu te Atirikona,

KUA uiuia ratou e ahau, e mea ana hoki ahau, he pena enei tangata.

Hei konei te Pihopa mea ai ki te Whakaminenga:

EHOA ma, ki te mea e matau ana tetahi o koutou ki tetahi mea hei whakakahore, ki tetahi hara nui ranei o tetahi o tenei hunga kua tukua mai nei kia motuhia hei rikona, e kore ai e tika kia whakaurua ia ki tena mahi, whakatika mai i runga i te Ingoa o te Atua, whakakitea mai te hara, te mea ranei hei whakakahore.

Ki te koreratia mai tetahi hara nui, tetahi mea ke ranei, hei whakakahore, kauataua tangata e motuhia e te Pihopa hei Rikona, kia kitea ra ano te korenga o taua hara i aia.

Me whakahau i konei e te Pihopa kiaputa te Inoi a te Whakaminenga mo nga tangata kahore nei i whakahengia; muri iho me korero, me waiata ranei, e ia ratou tahi ko nga Minita, ko te iwi hoki, te Ritani, me nga Inoi e takoto atu nei.
 

Presentation of the candidates

Te Ritani me etahi atu Inoi.

E TE Atua, e te Matua, o te rangi: tohungia matou, te hunga pouri rawa i te hara.
    E te Atua, e te Matua, o te rangi: tohungia matou,te himga pouri rawai te hara.

    E te Atua, e te Tama, e te Kai hoko i te ao: tohungia matou, te hunga pouri rawa i te hara.
    E te Atua, E te Tama, e teKai hoko i te ao: tohungia matou, te hunga pouri rawa i ie hara.

    E te Atua, e te Wairua Tapu, e puta mai nei i te Matua raua ko te Tama: tohungia matou, te hunga pouri rawa i te hara.
    E te Atua, e te Wairua Tapu, e puta mai nei i te Matua raua ko te Tama: tohungia matou, te hunga pouri rawa i te hara.

    E te Tokotoru tapu, e whakapaingia nei, e whakakororiatia nei; e te Tokotoru, Kotahi ano ia Atua; tohungia matou, te hunga pouri rawa i te hara.
    E te Tokotoru tapu, e whakapaingia nei, e whakakororiatia nei; e te Tokotoru, Kotahi ano ia Atua; tohungia matou, te hunga pouri rawa i te hara.

    E Ihowa, aua ra e mahara ki a matou he, ki nga he a o matou tupuna: aua ano hoki e utua mai o matou hara: E Ihowa, tohungia matou, tohungia o tangata, i hokoa e koe ki te utu nui, ki ou toto, aua ra e riri to nu ki a matou.
    E Ihowa, tohungia matou.

    Whakaorangia matou i nga kino katoa, i te aitua; i te hara, i nga tinihanga, me nga whakaekenga a te rewera; i tau riri, i te mamae mutunga kore,
E Ihowa, whakaorangia matou.

    I te ngakau matapo; i te whakapehapeha, i te whakaii, i te whakarite kau; i te hae, i te mauahara, i te ngakau nanakia, i te aroha kore,
    E Ihowa, whakaorangiamatou.

    I te puremu, me era atu hara whakamate katoa; i nga tini hianga a te ao, a te kikokiko, a te rewera,
    E Ihowa, whakaorangiamatou.

    I te uira, i te awha; i te mate uruta, i te kai kore; i te tatauranga, i te kohuru, i te mate whawhati tata,
    E Ihowa, whakaorangiamatou.

    I te turaki pokanoa i te tttre: i te whakaakoranga teka, i te wehewehe; i te ngakau pakeke, i te whakahawea ki tau Kupu, ki tau Ture,
    E Ihowa, whakaorangiamatou.

    Kia mahara ki te mea ngaro rawa, ki tou Whakatangatatanga tapu, ki tou Whanautanga tapu, ki tou Kotinga, ki tou Iriiringa, ki tou Nohoanga pukutanga, ki tou Whakamatautauranga,
    E Ihowa, whakaorangiamatou.

    Kia mahara ki tou Pouritanga, ki tou Kakawa toto; ki tou Eipeka, ki tou. Mamae; ki tou Mate utu nui, ki tou Tanumanga; ki tou Aranga kororiatanga mai, ki tou Kakenga ki runga; ki te haereoga mai hoki o te Wairua Tapu,
    E Ihowa, whakaorangia matou.

    Hei nga wa katoa e rokohanga ai matôu e te kino; hei nga wa ano hoki o te pai; hei te haora o te mate, hei te ra whakawa,
    E Ihowa, whakaorangia matou.

    E inoi atu ana matou, te hunga hara ki a koe, kia rongo mai koe, e Ihowa, e te Atua; kia kawanatia to Hahi tapu puta noa i te ao, kia tohutohungia e koe ki te ara tika;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te mea i to Pononga, i to matou Kuini, i a WIKITORIA, kia te tonu ki te karakia pono ki a koe, ki nga mahi tika, ki nga mahi tapu;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te kawana i tona ngakau i runga i te whakapono, i te wehi, i te aroha ki a koe, kia te tonu ai ia ki a koe, kia whaia ai e ia nga mea e whakahonoretia ai koe;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te arai, ki te tiaki i a ia, kia whati hoki i a ia ona hoa riri katoa;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te manaaki, ki te tiaki i a Arapeti Eruera Piriniha o Weiri, me tona hoa wahine, me nga whanaunga katoa O te Kuini;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te whakamarama i nga Pihopa katoa, i nga Piriti, i nga Rikona, kia mohio ai ratou, kia whakaaro tika ai ki au korero; kia ma ta ratou kauwhau, ma ta ratou mahi, ka whakapuakina ai, ka whakakitea ai taua Kupu;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te manaaki enei pononga au meake nei whakaurua ki te mahi Rikona; ringitia mai ano hoki he kaha ki runga ki a ratou, kia tika ai ta ratou mahi Minita, kia whai pai ai to Hahi, kia whai kororia ai hoki tou Ingoa;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te whakawhiwhi i nga Rangatira o te Runanga i nga Tangata nunui katoa, ki te pai, ki te whakaaro, ki te mohio;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te manaaki, ki te tiaki, i nga kai whakarite whakawa, kia tika ai ta ratou whakariterite, kia te ai hoki ratou ki te pono;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te manaaki, ki te tiaki i o tangata katoa;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te tuku mai i te whakaaro tahi, i te rangimarie, i te rongo mau, ki nga Tauiwi katoa;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te homai ki a matou i te ngakau e aroha ana, e wehi ana ki a koe, e ata whakarite marie ana hoki i au ture;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te whakanui i tau atawhai ki o tangata katoa, kia ata whakarangona ai e ratou tau Kupu i runga i te ogakau pai, kia whakaputaia ai hoki nga hua o te Wairua;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te arahi mai i te hunga he ki te ara tika, me nga tangata hoki kua tinihangatia;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te whakakaha i te hunga e tu ana; ki te whakamarie, ki te awhina, i te hunga ngakau rahirahi; ki te whakaara i te hunga kua hinga; ki te kuru hoki i a Hatana ki raro i o matou waewae;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te awhina, ki te whakamarie, i te hunga e ekengia ana e te he, e te mate, e te pouri;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te tiaki i nga tangata katoa e haere ana ra uta, ra te moana ano hoki, i nga wahine katoa e whakawhanau ana, i nga turoro katoa, me nga tamariki nonohi; kia puta hoki to atawhai ki nga herehere katoa, ki nga whakarau;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te tiaki, ki te whangai, i nga pani, i nga pouaru; i nga tangata rawakore, me te hunga hoki e tukinotia ana;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te tohu i nga tangata katoa;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te hohou i te rongo ki o matou hoa whawhai, ki te hunga e whakatupu kino ana, e ngautuara ana ki a matou; ki te whakatahuri hoki i o ratou ngakau;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te homai, ki te whakatupu, hei oranga mo matou, i nga hua pai katoa o te whenua, kia kai ai matou;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    Kia pai koe ki te tuku mai i te tino ripeneta; ki te whakangaro i o matou hara, i o matou warewarenga, i o matou kuwaretanga; ki te homai hokii tou Wairua Tapu, kia rite ai ta matou mahi ki ta to Knpu tapu;
    E Ihowa, whakarongo mai rapea ki a matou.

    E te Tama a te Atua: whakarongo mai rapea ki a matou.
    E te Tama a te Atua: whakarongo mai rapea ki a matou.

E te Reme a te Atna: e te kai waha i nga hara o te ao;
    Tukua mai tau rangimarietanga.

E te Reme a te Atua: e te kai waha i nga hara o te ao;
    Tohungia rapea matou.

E te Karaiti, whakarongo ki a matou.
    E te Karaiti, whakarongo ki a matou.
E Ihowa, tohungia rapea matou.
    E Ihowa, tohungia rapea matou.
E te Karaiti, tohungia rapea matou.
    E te Karaiti, tohungia rapea matou.
E Ihowa, tohungia rapea matou
    E Ihowa, tohungia rapea matou
 

Litany & Suffrages

ETO matou Matua i te rangi, Kia tapu, tou Ingoa. Kia tae mai tou iangatiratanga. Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite ano ki to te rangi. Homai ki a matou aianei he taro ma matou mo tenei ra. Murua o matou hara, Me matou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana ki a matou. Aua hoki matou e kawea kia whakawaia; Engari whakaorangia matou i te kino. Amine.

    Piriti. E Ihowa, kei rite ki o matou hara au meatanga mai ki a matou.
    Te Nuinga. Kaua ano hoki e utua mai a matou kino.

Kia inoi tatou.

E TE Atua, e te Matua tohn, e kore nei e whakakino ki te tangi o te ngakau iro, ki te hiahia o te tangata e pouri ana; Kia aroha mai ki a matou, ua inoi atu ki a koe, i nga wa katoa e pehia ai matou e te pouri; whakarongo atawhai mai, whakakahoretia ano hoki nga kino e whakapangia mai ana ki a matou e te rewera, e te tangata ranei; mau ano matou e tirotiro mai e memeha ai aua kino; ma reira auo hoki matou, o pononga ka ora ai i te tukino, ka whakawhetai tonu ai ki a koe i roto i to Hahi tapu; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki.
    E Ihowa, whakatika, homaihe kaha, whakaorangia matou hia mahara hoki ki tou Ingoa.

E TE Atua, kua rongo o matou taringa, kua korerotia ano hoki e o matou matua, nga mahi nunui i mahia e koe, i a ratou ano i te ao, i muanoa atu hoki.
    E Ihowa, whakatika, homaihe kaha, whakaorangia. matou mo tou kororia hoki.
    Kia whakakororiatia te Matua, te Tama: me te Wairua Tapu;
    Te Nuinga. Ko te ritenga ia i te timatanga, a tenei ano inaianei: a ka mau tonu iho, a, ake ake ake. Amine.

    E te Karaiti, kia ora matou i o matou hoa riri.
    Titiro atawhai mai ki o matoumate.

    Tirohia arohatia mai nga pouritanga o o matou ngakau.
    Murua nga hara o te hunga.

    Whakarangona, marietia a matou inoi.
    E te Tama a Rawiri, tohungia matou.

    Whakarongo mai ki a matou, e te Karaiti, aianei, a ake tonu atu.
    Whakarongo atawhai mai, e te Karaiti; iohakarongo atawhai mai, e Ihowa, e te Karaiti.

    Piriti. E Ihowa, kia whakakitea mai tau mahi tohu ki a matou;
    Te Nuinga. E oMoki atu nei hoki matou ki a koe.

Kia inoi tatou.

TENEI matou te inoi atu nei ki a koe, e te Matua, kia titiro atawhai mai ki o matou mate; whakakororiatia tou Ingoa, araia atu hoki nga kino katoa i tika nei me i whakapangia mai ki a matou; mau hoki e mea kia te ta matou okioki ki a koe i o matou pouritanga katoa, kia mahi matou ki a koe a mua tonu atu i runga i te tapu, i te pai, hei whakahonore mou; ko to matou Ariki hoki, ko Ihu Karaiti, to matou Takawaenga, to matou Kai inoi. Amine.

Hei konei ka waiata ai, ka korero ai ranei, i te Karakia o te Kainga tahitanga Tapu, me te Inoi, me te Tuhituhi, me te Rongo Pai hoki e takoto nei.
 

Lord's Prayer

TE INOI.

E TE Atua Kaha rawa, he mea whakarite mai nau nga tu Minita mo to Hahi, nau ano hoki o Apotoro i whakamahara, kia whiriwhiria hei Eikona, a Tepene, te matangohi o te hunga kua hinga mo te Whakapono, me etahi atu: Titiro atawhai mai ki enei pononga au e karangatia nei ki taua mahi ra ano; whakakiia ratou ki tau akoranga pono; meinga kia harakore ta ratou noho, kia pono hoki ta ratou minita ki a koe, ara, kia pai a ratou kupur a ratou mahi, kia whakakororiatia ai tou ingoa kia whiwhi ai hoki to Hahi ki te pai; he pai hoki te mahi a to matou Kai Whakaora, a Ihu Karaiti, e ora na, e kingi tahi na, me koe, me te Wairua Tapu, aianei, a, ake ake ake. Amine.
 

Collect

TE TUHITUHI. 1 Timoti iii. 8.

ME nga rikona ano, kia ahau kaumatua, kaua e korero rua, kaua e matenui ki te waina, kaua e whaia te taonga he; kia ma ano te hinengaro e mau ai i a ratou to te whakapono mea ngaro. Kia matua whakamatautauria ano hoki anei; ko reira ratou meinga ai hei rikona, i te mea ka kore nei he whakahe mo ratou. Me nga wahine hoki, kia ahua kaumatua kaua e ngautuara, kia whai mahara, kia pono i nga mea katoa. Kia kotahi tonu te wahine ma te rikona; kia pai te tohutohu i a ratou tamariki, i o ratou whaie ake ano hoki. Ki te pai hoki ta ratou mahi rikona, ka whiwhi ratou ki te. turanga pai mo ratou, ka nui hoki to ratou maia i runga i te whakapono ki a Karaiti Ihu.

Ko tenei ranei, no te tuaono o nga Mahi a nga Apotoro.

MAHI vi. 2.

KATAHI ka karangatia e te tekau ma rua te mano o nga akonga, ka mea atu, E kore , e pai kia whakarerea e matou te kupu a te Atua, a ko te mahi tepara ma matou. Na, tirohia iho, e nga teina, i roto i a koutou kia tokowhitu nga tangata e korerotia paitia ana, e ki ana i te Wairua Tapu, i te mahara, a ma matou ratou e whakarite iho mo tenei mahi. Ko matou ia ka te tonu ki te inoi, ki te mahi i te kupu. A pai katoa te mano ki taua korero: na, whiriwhiria ana e ratou a Tepene, he tangata e ki ana i te whakapono, i te Wairua Tapu, ratou ko Piripi, ko Porokoru,ko Nikanora, ko Timona, ko Paramena, ko Nikora, he porohiraiti no Anatioka: na, whakaturiaana ratou ki te aroaro onga apotoro: ka iuoi era, ka whakapa i nga ringaringa ki a ratou. Heoi tupu ana te kupu a te Atua; tino nui haere ana te tokomahatanga o nga akonga i Hiruharama; a he tokomaha nga tohunga i tahuri mai ki te whakapono.

Hei mua o te korerotanga i te Rongo Pai, me noho te Pihopa hi tona nohoanga, me ui ki te hunga katoa e motuhia ana hei Rikona, i ta oroare o te Whakaminenga, me penei atu.
 

Epistle

E WHAKAPONO ana koutou na te Wairua Tapu koutou i whakahiahia ki tenei Mahi Minita hei mahi ki te Atua, e whai kororia ai ia, e whai pai ai hoki ana tangata?
    Kupu Whahahoki. Ae.

Te Pihopa.

E MEA ana koutou i rite ki ta te Karaiti i pai ai, ki nga tikanga ano hoki o tenei Hahi, to koutou karangatanga hei Minita mo te Hahi?
    Kupu Whakahoki. Ae.

Te Pihopa.

E WHAKAPONOHIA ana ranei e koutou nga Karaipiture katoa o te Kawenata Tawhito, o te Kawenata Hou, e whakaaetia nei e te Hahi?
    Kupu Whakahoki. E whakaponohia ana e ahau ena.

Te Pihopa.

E ATA korerotia marietia ranei ena e koutou ki te iwi, i roto i te Whare Karakia, e whakaritea ai koutou hei Minita mo reira?
    Kupu Whakahoki. Ae.

Te Pihopa.

KO te Mahi tenei ma te Rikona, i roto i te Whare Karakia e meinga ai ia hei Minita; he mahi tahi me te Piriti i te Karakia Nui, i te tuwhanga ano hoki o te Hapa Tapu, he korero hoki i nga Karaipiture Tapu me nga Kauwhau i roto i te Hahi; he ako i te Katikihama ki nga tamariki; he iriiri i nga kohungahunga, i te meae ngaro ana te Piriti; he kauwhau hoki, ki te whakaaetia ia e te Pihopa. He mahi ano hoki mana te rapu i nga turoro, i te hunga rawakore, me te hunga kopa o te Pariha; me whakaatu hoki e ia o ratou ingoa, me o ratou kainga, ki te Piriti, kia puta ai tana kupu ki nga tangata o te Pariha kia atawhaitia ratou. E whai ngakau ranei koutou ki enei mahi?
    Kupu Whakahoki. Ae, ka pena ano hiau, ma te Atua hoki ahau e whakakaha.

Te Pihopa.

E PUTA ranei to koutou uaua ki te mea i a koutou mahi, i a nga tangata ano hoki o o koutou whare, kia rite ki ta te Karaiti i ako ai; kia waiho ai koutou me ratou hei tauira mo te pai ki te kahui katoa a te Karaiti?
    Kupu Whakahoki. Ka pena ano ahau, ma te Atua hoki ahau e whakakaha.

Te Pihopa.

E ATA whakarongo marie ranei koutou ki to koutou Kai whakariterite, me era atu Minita nui o te Hahi, me o koutou Kai whakahaere tikanga; e kakama ranei koutou ki te whakarite i a ratou whakahau tika?
    Kupu Whakahoki. Ka tohea tena e ahau, ma te Atua ahau e whakakaha.

Hei konei te Pihopa ka whakapa ai i ona ringaringa ki runga ki te Matenga e tenei, o tenei, me te koropiko marie ano ratou ki tona aroaro, ka mea ai ano ia,

KIA riro atu i a koe te tikanga mo te Mahi Rikona i roto i te Hahi a te Atua, e tukua atu na ki a koe; i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu. Amine.

Katahi ka hoatu e te Pihopa te Kawenata Houki tenei, ki tenei, o ratou, me tana kiano;

KIA riro i a koe te tikanga mo te korero i te Rongo Pai i roto i te Hahi a te Atua, mo te kauwhau hoki i taua Kongo Pai, ki te whakaaetia koe e te Pihopa.

Na, ka korerotia te Rongo Pai e tetahi o ratou, e ta te Pihopa i whakarite ai.
 

Bishop's Questions

TE RONGO PAI. Ruka xii. 35,

KIA whitikiria o koutou hope, kia ka nga rama; a, te rite mo koutou hei nga tangata e tatari ana ki to ratou rangatira, ina hoki mai i te marenatanga; mo tona tae rawa mai patukituki ai, na, uaki tonu mai ratou ki a ia. Ka koa nga pononga e rokohina mai e to ratou rangatira e mataara ana ina tae mai: he pono taku e mea nei ki a koutou, ka whitiki ia i a ia, a ka mea i a ratou kia noho, ka haere mai ki te mahi mea ma ratou. A ki te haere mai ia i te rua o nga mataaratanga, ki te haere mai i te toru o nga mataaratanga, a ka rokohina e penei ana ano, ka koa aua pononga.

Hei konei te Pihopa tahuri ai ano ki te Karaitia o te Hapa Tapu, me noho ano hoki i taua rangi ano nga tangata katoa i motuhia nei hei Rikona, mekai tahi me te Pihopa i te Hapa Tapu.

Ka muta te Hapa Tapu me te Inoi whakamutunga, me korero enei Inoi i mua ake ano o te Manaakitanga,
 

Gospel

E TE Atua Kaha rawa, ko koe te kai homai i nga mea papai katoa, na te nui hoki o tou pai i tango ai koe i enei pononga au hei Eikona i roto i to Hahi; Mau, e Ihowa, ratou e mea kia kore e whakakake, kia uaua tonu ki ta ratou Mahi Minita, kia kakama hoki ki te whakarite i nga tikanga pai ina whakaritea atu; me te marama tonu to ratou hinengaro, me te te tonu ano ratou i roto i tau Tama, i a te Karaiti, kia pai ai a ratou mahi i tenei Minitatanga o raro iho, kia paingia ai ratou mo nga Minitatanga nunui ake i roto i to Hahi, i runga ano i tau Tama, i to matou Kai Whakaora, i a Ihu Karaiti, e whakakororiatia nei, a, ake ake ake. Amine.

HEI mua koe i a matou, e Ihowa, hei tohutohu i a matou mahi katoa, ko koe ano hoki hei whakakaha i a matou; kia whai kororia aikoe i a matou mahi katoa, he mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe; kia whiwhi ai hoki matou ki te ora tonu i te mea e atawhaitia nei e koe; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

MA te marie a te Atua, e kore nei e taea te whakaaro, e mea o koutou ngakau, o koutou hinengaro kia te i runga i te matauranga, i te aroha, ki te Atua, ki tana Tama ano hoki, ki to tatou Ariki, ki a Ihu Karaiti: kia mau, kia te tonu hoki ki a koutou te manaakitanga a te Atua Kaha rawa, a te Matua, a te Tama, a te Wairua Tapu. Amine.

Me mea atu ano i konei ki te Rikona, kia kotahi tino tau e noho ai ia hei Rikona [ki te kore e kitea e te Pihopa he mea e whahahorohoratia ai] kia tino mohio ai ia ki te mahi Minita. A kite kitea, e pono ana ia, e mahi marie ana i tana mahi, ka pai kia whakaurua ia e tona Pihopa ki te maki a te Piriti, i te aroaro ano o te Hahi, i nga wa i whakaritea e te Ture; kia rite ki te tikanga e takoto atu nei: otira, ki te ai he take nui, e kore ai e taea i reira, hei tetahi atu Ratapu, Ra nui ranei.

Concluding Collects


Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld