The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    Te Pukapuka o Nga Inoi
The Book of Common Prayer in Maori

 

TE TIKANGA
MO TE
IRIIRI I NGA TAMARIKI
I ROTO I TE WHARE KARAKIA.

Me ako atu nga tangata, ko nga ra pai me te Iriiri, ko nga Ra tapu me nga Ra nui, ina huihui mai nga tangata; kia ai ai taua Whakaminenga hei kai whakaatu me te tangohanga mai o nga mea i iriiria houtia ki roto ki te Hahi a te Karaiti; kia waiho ai hoki te Iriiringa o nga Tamariki hei whakamakara i nga tangata katoa ki ta ratou whakaaetanga ki te Atua i to ratou Iriiringa ai. Na reira ano hoki i tika ai kia reomaoritia ti Karakia me te Iriiri. Otiia, ki te ai he take, e tika ana ano kia Iriiria nga Tamariki i tetahi rangi ke ake.

Kia tokorua nga Matuaatua tane, kia kotahi Matuaatua mahine me te Tamaiti tane, ina iriiria; kia kotahi Matuaatua tane, mo te kotiro, kia tokorua nga Matuaatua mahine.

E meatia etahi Tamariki kia Iriiria, me korero nga Matua ki te Minita i te ahiahi, i te ata ranei, i te mea kahore ano i timata noa te Karakia o te Ata. Me tu tata mai hoki nga Matuaatua tane me nga Matuaatua wahine, me te hunga i nga Tamariki, ki te Takotoranga Wai, i te mutunga tonutanga ano o te rua o nga Upoko o te Karakia o te Ata, o to te Ahiahi ranei; ma te Minita ano e whakarite mai. Ko te Takotoranga Wai kia ki i te mai pai, ka kaere mai ai te Piriti, ka tu ki reira, ka mea,

KUA oti ranei tenei Tamaiti te iriiri, kahore ranei?

Ki te ki mai ratou, Kahore ano: me mea ia:

E HOA ma, i whakaahuatia, i whanau nga tangata katoa i roto i te hara; kua ki mai ano hoki to tatou KaiWha kaora, a te Karaiti, E kore tetahi e tomo ki te rangatiratanga o te Atua, ki te kore ia e whanau hou i te Wai, i te Wairua Tapu,; heoi, me inoi atu koutou ki te Atua Matua, i runga i te ingoa o to tatou Ariki, o Ihu Karaiti, kia aroha mai ia, kia homai ano hoki e ia ki tenei Tamaiti taua taonga nui e kore nei e riro maori i a ia; ara, kia iriiria ia ki te Wai, ki te Wairua Tapu kia tangohia ki roto ki te Hahi tapu a te Karaiti, kia meinga hoki hei manga ora mo taua take.

Ko konei te Piriti mea ai,

Tatou ka inoi.

E TE Atua Kaha rawa, ora tonu, he hua notou aroha i whakaora ai koe i a Noa ratou ko tana whanau i runga i te aaka, kei mate i roto i te wai; nau ano hoki i arahi ora to iwi, te whanau a Iharaira, a whiti noa i te Moana Whero; hei ritenga hoki mo tau Iriiri tapu; i te Iriiringa hoki o tau Tama aroha, o Ihu Karaiti, ki te awa o Horano, i whakatapua e koe te Wai hei Hakarameta mo te horoinga i te hara; Tenei matou te inoi atu nei ki a koe, he nui rawa nei hoki tou aroha kia tirohia mai tenei Tamaiti; horoia, whakatapua ki te Wairua Tapu; kia ora ai ia i tau riri, kia tukua ai hoki ki roto ki te aaka, ara, ki te Hahi a te Karaiti; kia u tonu ai ia i runga i te whakapono, kia hari ai i runga i te tumanako, me te mau ano nga pakiaka ki roto ki te aroha, kia puta atu ai hoki i nga ngaru o tenei ao raruraru, a u noa ki te whenua o te ora tonu, ki te wahi e kingi tahi ai ia me koe, a, ake tonu atu; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

E TE Atua Kaha rawa, ora tonu, ko koe te Kai Whakaora i te hunga katoa e mate ana, te Kai awhina mo te hunga katoa e rere atu ana ki a koe, te ora o te hunga whakapono, me te aranga o te hunga kua mate; He karanga atu tenei na matou ki a koe mo tenei Tamaiti, kua tae mai nei ki tau Iriiri tapu; kia murua ona hara i roto i te whanautanga houtanga. Kia manako mai koe ki a ia, e Ihowa, kia pera hoki me ta to Tama aroha i ki mai ai, i mea ai, Inoia, a ka hoatu ki a koutou; rapua, a ka kitea e koutou; patu kia, a ka uakina ki a koutou: Tena ra, homai ki a matou e inoi atu nei; kia kite matou e rapu nei; uakina te tatau ki a matou e patuki atu nei; kia riro mai hoki i tenei Tamaiti te taonga pumau o tau horoinga tapu, kia tae atu ano hoki ia ki te rangatiratanga mutunga kore, kua whakaaria mai nei e koe, ara, e to matou Ariki, e Ihu Karaiti. Amine.

Ko konei ka whakatika nga tangata, a ka mea te Piriti:
 

Public Baptism of Infants

Whakarongo ki nga kupu o te Rongo Pai, i tuhituhia e Maka, i te tekau o nga Upoko, i te tekau ma toru o nga Rarangi.

KA kawea mai ki a ia etahi tamariki nonohi, kia pa atu ai ia ki a ratou: otira ka riria e nga akonga te hunga nana i ka we mai. A, te ki tenga o Ihu, ka riri a ka me a ki a ratou, Tukua nga tamariki nonohi kia haere mai ki a au, kaua hoki ratou e araia atu: no nga penei hoki te rangatiratanga o te Atua. He pono taku e mea nei ki a kou tou, Ki te kahore e rite te tango a tetahi i te rangatiratanga o te Atua ki ta te tamaiti nohinohi, e kore ia e tomo ki roto. Na, okookona ana ratou e ia, whakapakia iho ona ringaringa ki a ratou, a manaakitia ana ratou.  
 

Mark 10:19

Ka mutu te Rongo Pai, me korero e te Minita enei kupu hei whakapuaki i nga tikanga o te Rongo Pai:

EHOA ma, ka rongo nei koutou ki nga kupu a to tatou Kai Whakaora a te Karaiti, i roto i tenei Rongo Pai; ki tana kianga kia mauria mai nga tamariki nonohi ki a ia, ki tana whakahenga i te hunga e arai atu ana i a ratou; ki tana ako hoki kia rite katoa nga tangata ki a ratou te harakore. Ma tana mahi ki a ratou ka kite ai koutou i te pai o tana whakaaro ki a ratou; i awhi hoki ia i a ratou, i whakapa i ona ringaringa ki a ratou, i manaaki i a ratou. Na, kei ngakau rua koutou; engari kia tino whakapono, ka pai ano ia ki tenei Tamaiti; ka awhitia, ka atawhaitia, ara, ka Whakawhiwhia ki te ora tonu, ki tona rangatiratanga mutunga kore. Na, ka marama nei i tana Tama, i a Ihu Karaiti, te whakaaro pai o to tatou Matua i te rangi ki tenei Tamaiti; me te mau pu ano to tatou mahara, ka pai ano ia ki tenei mahi aroha a tatou, ki te kawenga mai i tenei Tamaiti ki tana Iriiri tapu; kia wha kawhetai atu tatou ki a ia i runga i te whakapono, kia mea,

E TE Atua Kaha rawa, ora tonu, e te Matua i te rangi, he whakawhetai atu tenei na matou ki a koe mo to karanga i a matou ki te matauranga ki tou atawhai, ki te whakapono ki a koe: Whakanuia tenei matauranga, whakaukia tonutia tenei whakapono o matou. Homai tou Wairua Tapu ki tenei Tamaiti, kia whanau hou ai ia, kia meinga ai hei tangata mo te ora tonu; ko Ihu Karaiti ho ki to matou Ariki, tena ia te ora na, te kingi tahi na, me koe me te Wairua Tapu, a, ake ake ake. Amine.

Hei konei te Plriti ka ki atu ki nga Matuaatua:

EHOA ma, kua maua mai e koutou tenei Tamaiti kia iriiria, kua inoi koutou kia tangohia ia e to tatou Ariki, e Ihu Karaiti, kia wetekina atu ona hara, kia whakatapua ia ki te Wairua Tapu, kia homai ki a ia te rangatiratanga o te rangi, me te ora tonu. Kua rongo ano hoki koutou ki te kianga mai a to tatou Ariki, a Ihu Karaiti, i tana Kongo Pai, e tukua mai e ia enei mea katoa kua inoia nei e koutou: ka mana hoki i a ia tenei kupu ana. Na, kua takoto nei ta te Karaiti kupu, me whakaae ano hoki tenei Tamaiti, ara, koutou, ona Matuaatua, (ko koutou hoki hei mangai mona i te mea he tamarikinei ia; kia kaumatua ia, mana ano e whakaae,) ka mahue i a ia te rewera me ana mahi katoa, ka u tonu te wha kapono ki nga Kupu tapu a te Atua, ka whakaritea tonutia ana ture.
 

Exhortation

Koia ahau ka mea atu nei:

NA, ka waiho nei koe hei mangai mo tenei Tamaiti, ka mahue renei i a koe te rewera me ana mahi katoa, nga mea whakaii me nga mea whakapehapeha o te ao, me ona hiahia apo, me nga hiahia kino o te kikokiko, kei whai atu koe i aua mea?
    Kupu Whakahoki. Ka mahue katoa i a au.

Minita.

E WHAKAPONO ana ranei koe ki te Atua, ki te Matua Kaha rawa, ki te Kai hanga i te rangi, i te whenua?
    Ki tana Tama kotahi hoki, ki to tatou Ariki, ki a Ihu Karaiti I Ki tona whakatangatatanga e te Wairua Tapu, ki tona whanautanga i te Wahina, i a Meri; ki tona Whakamamaetanga i te wa i a Ponotio Pirato, ki tono ripekatanga, ki tona matenga, ki tona tanumanga; ki tona hekenga atu ki te reinga, ki tona aranga ake hoki i te toru o nga ra; ki tona kakenga atu ki te rangi; e noho mai nei ano ia i te ringaringa matau o te Atua, o te Matua Kaha rawa; a ka hoki mai ano i reira ki te whakarite whakawa mo nga tangata ora, mo nga tangata mate, a te mutunga o te ao?
    E whakapono ana hoki koe ki te Wairua Tapu; ki te Hahi tapu puta noa i te ao; ki te Kotahitanga o te Hunga Tapu; ki te Murunga hara; ki te Aranga mai o te tinana; me te ora tonu muri iho i te mate?
    Kupu Whaka hoki. E whakapono pu ana ahau ki enei mea katoa.

Minita.

KIA iriiria koe i runga i tenei whakapono?
    Kupu Whakahoki. Ko toku hiahia tena.

Minita.

E PAI ana koe ki te ata whakarite i ta te Atua i pai ai, me ana ture, kia tika tonu hoki i tana ara i nga ra katoa e ora ai koe?
    Kupu Whakahoki. E pai ana ahau.  

Ka konei te Piriti mea ai:

E TE Atua tohu, meinga kia tanumiate Aramatawhito i roto i tenei Tamaiti, kia ara ake hoki te tangata hou i roto i a ia. Amine.
    Kia mate nga hiahia kino katoa i roto i a ia; kia ora, kia tupu ake ko nga mea a te Wairua. Amine.
    Kia kaha ia, kia whai wahi, kia hinga i a ia te rewera, te ao, te kikokiko. Amine.
    Meinga nga tangata katoa e whakatapua ana ki a koe e matou e mahi nei, e minita nei, kia nohoia e nga hua pai o te rangi, kia whiwhi hoki ki nga utu nui e kore e memeha; mau hoki e aroha mai, e Ihowa, e te Atua e ora nei, e kawana nei i nga mea katoa, a, ake ake ake. Amine.

E TE Atua Kaha rawa ora tonu, he muru i o matou hara i heke ai he wai,he toto, i te kaokao tapu o tau Tama aroha, o Ihu Karaiti; i whakahaua hoki e ia ana akonga kia haere ki te whakaako i nga iwi katoa, ki te iriiri hoki i a ratou, i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu; Whakarangona mai nga inoi a tenei whakaminenga au; whakatapua tenei Wai hei Hakarameta mo te horoinga i te hara; tukua mai hoki ki tenei Tamaiti ka iriiria nei ki tenei Wai, kia whiwhi ki nga hua o tau atawhai, kia noho tonu hoki i roto i au tamariki Whakapono i whiriwhiria e koe; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

Ko konei te Piriti tango ai i te Tamaiti ki ona ringaringa, ka mea ai ki nga Matuaatua:

Ko wai te ingoa mo tenei Tamaiti?
 

Questions of godparents

Me whakahua hoki e ia te ingoa i muri i a ratou, (a ki te mea mai ratou e kaka ana te Tamaiti) me ata tuku e ia te Tamaiti ki roto ki te Wai, ka meai a:

E ————, he iriiri tenei naku i a koe, i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu. Amine.

Otira ki te mea mai ratou kahore e kaha te Tamaiti, me riringi e ia ki te Wai, ka mea ai:

E ————, he iriiri tenei naku i a koe, i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu. Amine.

Ko konei te Piriti mea ai:

KA tangohia e tatou tenei Tamaiti ki roto ki te kahui a te Karaiti, ka tohungia hoki ki te * Ripeka,
* Hei konei ka tuhia ki te Ripeka te rae o te Tamaiti e te Piriti.
hei tohu kia kaua ia e whakama a muri ake nei kia whakaae ki te whakapono ki a te Karaiti i ripekatia; kia maia ano te whawhai i raro iho i tana kara, ki te hara, ki te ao, ki te rewera; kia pumau tonu hoki hei hoia pono, hei pononga ma te Karaiti, a, mate noa. Amine.

Hei konei te Piriti mea ai:

KA kite nei tatou, e aku hoa aroha, kua oti tenei Tamaiti te whakawhanau hou, te hono hoki ki te tinana o ta te Karaiti Hahi, kia whakawhetai tatou ki te Atua Kaha rawa mo enei pai; kia inoi tahi hoki ki a ia, kia rite ki tenei timatanga nga hanga a tenei Tamaiti, a, mate noa.

Me korero tenei Inoi, me horopiko katoa hoki:
 

The Baptism

E TO matou Matua i te rangi, Kia tapu tou Ingoa. Kia tae mai tou rangatiratanga. Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite ano ki to te rangi. Homai ki a matou aianei he taro ma matou mo tenei ra. Murua o matou hara, Me matou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana ki a matou. Aua hoki matou e kawea kia whakawaia; Engari whakaorangia matou i te kino. Amine.

Ka mea te Piriti:

E TE Matua atawhai, ka whakapai atu matou ki a koe, no te mea kua pai nei koe kia whakawhanautia houtia tenei Tamaiti ki tou Wairua Tapu, kia tangohia hei Tamaiti mau, kia whakaurua hoki ki roto ki roto ki tau Hahi tapu. Kua meinga nei hoki ia hei tupapaku ki te hara, hei tangata ora hoki ki te tika, kua tanumia tahitia ki a te Karaiti, ki tona matenga; Mau e mea kia ripekatia ano hoki e ia te tangata tawhito, kia whakangaromia rawatia te tinana katoa o te hara; ka uru nei hoki ia ki te matenga o tau Tama, kia uru ano ki tona aranga ake, kia noho tahi ai ia amua me te nuinga o tau Hahi tapu ki tou rangatiratanga mutunga kore; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

Katahi ka tu katoa ki runga, a ka korero te Minita i tenei i nga Matuaatua.

NA, koutou nga kai whakaae a tenei Tamaiti, kia whakarerea e ia te rewera me ana mahi katoa, kia whakapono ki te Atua, kia mahi ki a ia; kia mahara, he mahi tenei ma koutou, te mea kia whakaakona tenei Tamaiti, ina whai ngakau mahara ia, ki te nui o tana kupu kua korerotia mai nei e koutou. Ma koutou ano hoki ia e arahi kia rongo i nga Kauwhau; kia nui ai tona mohio ki enei mea; me Whakaako ia ki nga kupii o te Whakapono, ki te Inoi a to tatou Ariki, ki nga Ture kotahi tekau, ka oti nei te whakamaori, ki nga mea ke atu ano hoki e tika ana kia mohiotia, kia whakaponohia e te tangata, hei oranga mo tona wairua; me mea ano hoki kia tika te whakatupu ake o tenei Tamaiti, kia tapu ai ana mahi, kia aru ai ia i a te Karaiti; me te mahara ano ki te Iriiringa, he mea hei Whakaatu mai i te tikanga o ta tatou whakapono; ara, i tenei, kia waiho to tatou Kai Whakaora, a te Karaiti, hei tauira mo tatou, kia rite ano hoki tatou ki a ia; na, i mate nei ia, i ara ake ano mo tatou, waihoki ko tatou, ko te hunga kua oti te iriiri, kia whakatupapaku ki te hara, kia ara ake ano ki te tika: kia hono tonu ano hoki te whakamate i o tatou hiahia kino, me te nui haere ano te mahi tika, te mahi tapu, i tenei ra, i tenei ra.

Na, ka mea ano ia:

KIA mahara koutou, kia arahina tenei Tamaiti ki te Pihopa, kia whakaukia, ina matau ki nga kupu o te Whakapono, ki te Inoi a te Ariki, me nga Ture kotahi tekau, ka oti nei te whakamaori; ina oti hoki te whakaako ki te Katikihama a te Hahi.

HE tino pono tenei, e rite ana ki ta te Atua Kupu, ki te mate nga Tamariki kua iriiria, i te mea kiano: mahi noa i te hara, e ora ano.

 


Lord's Prayer

TE TIKANGA
MO TE
IRIIRI I NGA ТАМАRIKI
I ROTO I NGA WHARE.

Me ako tonu nga Minita o nga Parika katoa i nga tangata, kia kaua e whakaroaina te Iriiringa o a ratou Tamariki; hei te Ra tapu tuatahi, tuarua ranei i muri iho i te whanautanga, hei era atu Ra nui ranei i waenganui o te wiki; ki te kahore he take nui, he mea i whakaaetia e te Minita.

Me ako ano hoki e ratou, kia kaua e iriiria noatia a ratou Tamariki ki roto i o ratou whare, ki te mea ekara i te mate nui. Otira ki te nui rawa te mate e kore ai e ahei te maи ki te whare, me penei te Iriiri.

Na, ma te Minita o te Parika ma tetahi atu Minita ranei, ratou ko te hunga i reira, e karanga atu ki te Atua, e whakahua i te Inoi a te Ariki, me etahiatu o nga Inoi e whakahuatia ana i te Iriiringa Nui, ki te mea e pono i te mate o te Tamaiti. Me i reira, ma tetahi o ratou e hua te Tamaiti, a ma te Minita e riringi ki te Wai, ka whakahua ai i enei kapu:
 

Private Baptism of Infants

E ————, he iriiri tenei naku i a koe i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu. Amine.

Hei konei ka koropiko katoa, ka whakewhetai atu hoki te Minita ki te Atua, ka mea:

E TE Matua atawhai, ka whakapai atu matou ki a koe, no te mea kua pai koe kiawhakawhanautia houtia tenei Tamaiti ki tou Wairua Tapu, kia tangohia hei Tamaiti mau, kia whakaurua hoki ki roto ki tau Hahi tapu. Ka uru nei hoki ia ki te matenga o tau Tama, kia uru ano ki tona aranga ake, kia noho tahi ai ia amua me te nuinga o tau Hahi tapu ki tou rangatiratanga mutunga kore; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

Ka peneitia te Iriiri o te Tamaiti, kaua ratou e mea, kikai I pono te Iriiringa, kaua hoki e tuaruatia te Iriiri. Otiia ki te ora te Tamaiti i peneitia nei te iriiri, e tika ana ano kia kawea ki te Whare Karakia, kia rongo ai te whakaminenga ki tona Iriiringa. Ki te mea na te Minita ano o te Parika i iriiri, kia penei tana horero,

KIA mohio koutou, i iriiria e ahau tenei Tamaiti i ————, i te ———— o nga ra; rite tonu taku meatanga ki ta te Hahi i whakarite mai ai: i kite ano hoki etahi tangata.

Ki te mea he Minita ke nana te Tamaiti i iriiri, me ata ui atu te Minita o te Parika i whanau ai te Tamaiti, i iriiria ai ranei, ki te tika o te Iriiringa o taua Tamaiti. A, ki te mea mai nga tangata nana i kawe mai te Tamaiti ki te whare Karakia, kua, oti tena Tamaiti te iriiri, me ui atu ano te Minita, me mea atu:

NA wai tenei Tamaiti i iriiri?
    Ko wai i kite i tona iriiringa?
    Tera pea kua kapea etahi o nga mea tika o tenei Hakarameta, i te wehi, i te porangi ranei i te nui o te mate; koia ahau ka ui atu nei ki a koutou, He mea iriiri tenei Tamaiti ki te aha?
    I pehea nga kupu o te iriiringa o tenei Tamaiti?

A ka rongo te Minita ki nga kupu a nga kai mau mai i te Tamaiti, a ka kitea e ia he tika te meatanga; na, kaua te Tamaiti e iriiria ano; engari me tango e ia ki roto ki te kahui o nga tino tangata Karaitiana, me penei hoki tana horero:

KIA mohio mai koutou, tika tonu te iriiringa o tenei Tamaiti, i rite katoa ano hoki nga ritenga; i whanau nei hoki ia i roto i te hara tupu, i te riri a te Atua; heoi, i tenei wahi, na te horoinga o te whanautanga houtanga i te Iriiringa, kua tangohia mai inaianei ki roto ki nga tamariki a te Atua, hei tangata mo te ora tonu: e kore hoki to tatou Ariki, a Ihu Karaiti e kaiponu i tona kaha, i tona atawhai, ki nga Tamariki penei, engari he nui tona aroha ki a ratou, e karanga ana hoki ia i a ratou ki a ia. Tena ano nga kupu kei te Rongo Pai.
 

The Baptism

Maka x. 13.

KA kawea mai ki a ia etahi tamariki nonohi, kia pa atu ai ia ki a ratou: otira ka riria e nga akonga te hunga nana i kawe mai. A, te kitenga o Ihu, ka riri, a ka mea ki a ratou, Tukua nga tamariki nonohi kia haere mai ki a au, kaua hoki ratou e araia atu: no nga penei hoki te rangatiratanga o te Atua. He pono taku e mea nei ki a koutou, Ki te kahore e rite te tango a tetahi i te rangatiratanga o te Atua ki ta te tamaiti nohinohi, e kore ia e tomo ki roto. Na, okookona ana ratou e ia, Whakapakia iho ona ringaringa ki a ratou, a manaakitia ana ratou.

Ka mutu te Rongo Pai, me korero e te Minita enei lmpu hei whakapuaki i nga tikanga o te Rongo Pai.
 

Mark 10:13

E HOA ma, ka rongo nei koutou ki nga kupu a to tatou Kai Whakaora, a te Karaiti, i roto i tenei Rongo Pai, ki tana kianga kia mauria mai nga tamariki nonohi ki a ia, ki tana whakahenga i te hunga e arai atu ana i a ratou; ki tana ako hoki kia rite katoa nga tangata ki a ratou te harakore. Ma tana mahi ki a ratou ka kite ai koutou i te pai o tana whakaaro ki a ratou; i awhi hoki ia i a ratou, i whakapa i ona ringaringa ki a ratou, i manaaki i a ratou. Na, kei ngakaurua koutou, engari kia tino whakapono, kua pa i ano ia ki tenei Tamaiti; kua awhitia, kua atawhaitia, tera ano hoki e whakawhiwhia e ia ki te ora tonu, hei tangata mo tona rangatiratanga mutunga kore, rite tonu ki tana e korero ne i roto i tana Kupu tapu. Na, ka marama nei i tana Tama, i a Ihu Karaiti, te whakaaro pai o to tatou Matua i te rangi ki tenei Tamaiti, kia Whakawhetai atu tatou ki a ia i runga i te whakapono, kia wha kahua i te Inoi, i whakaakona mai nei e te Ariki ki a tatou:
 

Exhortation

E TO matou Matua i te rangi, Kia tapu tou Ingoa. Kia tae mai tou rangatiratanga. Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite ano ki to te rangi. Homai ki a matou aianei he taro ma matou mo tenei ra. Murua o matou hara, Me matou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana ki a matou. Aua hoki matou e kawea kia Whakawaia; Engari whakaorangia matou i te kino. Amine.

E TE Atua Kaha rawa, ora tonu, e te Matua i te rangi, he whakawhetai atu tenei na matou ki a koe, mo to karanga i a matou ki te matauranga ki tou atawhai, ki te whakapono ki a koe: Whakanuia tenei matauranga, whakaukia tonutia tenei whakapono o matou. Homai tou Wairua Tapu ki tenei Tamaiti, kua whanau hou nei, kua meinga nei hei tangata mo te ora tonu i roto i to matou Ariki, i a Ihu Karaiti, kia noho tonu ai ia hei pononga mau, kia whiwhi ai ki tau i korero ai; i roto i tau Tama, i to matou Ariki, i a Ihu Karaiti; tena ia te ora na, te kingi tahi na, me koe, me te Wairua Tapu, aianei, a, ake, ake, ake. Amine.

Hei konei ka uia e te Minita te Ingoa o te Tamaiti; a ka oti te whaluthua mai e nga Matuaatua, me mea atu ano ia:
 

Lord's Prayer

NA, ka waiho nei koe hei mangai mo tenei Tamaiti, ka mahue ranei i a koe te rewera me ana mahi katoa, nga mea whakaii, me nga mea wha kapehapeha o te ao, me ona hiahia apo, me nga hiahia kino O te kikokiko, kei whai atu koe i aua mea?
    Kupu Whakahoki. Ka mahue katoa i a au.

Minita.

E WHAKAPONO ana ranei koe ki teAtua, ki te Matua Kaha rawa, ki te Kai hanga i te rangi, i te whenua?
    Ki tana Tama kotahi hoki, ki to tatou Ariki, ki a Ihu Karaiti? Ki tona whakatangatatanga e te Wairua Tapu, ki tona whanautanga i te Wahina, i a Meri; ki tona wha kamamaetanga i te wa i a Ponotio Pirato, ki tona ripekatanga, ki tona matenga, ki tona tanumanga; ki tona hekenga atu ki te reinga, ki tona aranga ake hoki i te toru o nga ra; ki tona kakenga atu ki te rangi, e n oho mai nei ano ia i te ringaringa matau o te Atua, o te Matua Kaha rawa; a ka hoki mai ano i reira ki te whakarite whakawa m o nga tangata ora, mo nga tangata mate, a te mutunga o te ao?
    E whakapono ana hoki koe ki te Wairua Tapu; ki te Hahi tapu puta noa i te ao; ki te Kotahitanga o te Hunga Tapu; ki te Murunga hara; ki te Aranga mai o te tinana; me te ora tonu muri iho i te mate?
    Kupu Whakahoki. E whakapono pu ana ahau ki enei mea katoa.

Minita.

E PAI ana koe ki te ata whakarite i ta te Atua e pai ai me ana ture, kia tika tonu hoki i taua ara i nga ra katoa e ora ai koe?
    Kupu Whakahoki. E pai ana ahau.

Ko konei te Piriti mea ai:
 

Questions of Godparents
KA tangohia e tatou tenei Tamaiti ki roto ki te kahui a te Karaiti, ka tohungia hoki *
* Hei konei ka tuhia ki te Ripeka te rae o te Tamaiti e te Piriti.
ki te Ripeka, hei tohu kia kaua ia e whakama a muri ake nei, kia whakaae ki te whakapono ki a te Karaiti i ripekatia, kia maia ano te whawhai i raro iho i tana kara, ki te hara, ki te ao, ki te rewera; kia pumau tonu hoki hei hoia pono, hei pononga ma te Karaiti, a, mate noa. Amine.

Hei konei te Piriti mea ai:

KA kite nei tatou, e aku hoa aroha, kua oti tenei Tamaiti te whakawhanau hou e te Iriiringa, te hono hoki ki te tinana o ta te Karaiti Hahi, kia whakawhetai tatou ki te Atua Kaha rawa mo enei pai; kia inoi tahi hoki ki a ia, kia rite ki tenei timatanga nga hanga a tenei Tamaiti, a mate noa.

Hei konei te Piriti mea ai:

E TE Matua atawhai, he whakapai atu tenei na matou ki a koe, no te mea kua pai koe kia whakawhanautia houtia tenei Tamaiti ki tou Wairua Tapu, kia tangohia hei Tamaiti mau, kia whakaurua hoki ki roto ki tau Hahi tapu. Kua meinga nei hoki ia hei tupapaku ki te hara, hei tangata ora hoki ki te tika, kua tanumia tahitia ki a te Karaiti, ki tona matenga; Mau e mea kia ripekatia ano hoki e ia te tangata tawhito, kia whakangaromia rawatia te tinana katoa o te hara; ka uru nei hoki ia ki te matenga o tau Tama, kia uru ano ki tona aranga ake; kia noho tahi ai ia amua me te nuinga o tau Hahi tapu ki tou rangatiratanga mutunga kore; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

Katahi ka tu katoa ki runga, a ka korero
te Minita i tenei ki nga Matuaatua.

NA, ko koutou nga kai whakaae a tenei Tamaiti, kia whakarerea e ia te rewera me ana mahi katoa, kia whakapono ki te Atua, kia mahi ki a ia; kia mahara, he mahi tenei ma koutou, te mea kia whakaakona tenei Tamaiti, ina whai ngakau mahara ia, ki te nui o tana kupu kua korerotia mai nei e koutou. Ma koutou ano hoki ia e arahi kia rongo i nga Kauwhau; kia nui ai tona mohio ki enei mea; me whakaako ia ki nga kupu o te Whakapono, ki te Inoi a to tatou Ariki, ki nga Ture kotahi tekau, ka oti nei te whakamaori, ki nga mea ke ata ano hoki e tika ana kia mohiotia, kia whakaponohia, e te tangata hei oranga mo tona wairua; me mea ano hoki kia tika te wha katupu ake o tenei Tamaiti, kia tapu ai ana mahi kia aru ai ia i a te Karaiti; me te mahara ano ki te Iriiringa he mea hei whakaatu mai i te tikanga o ta tatou whakapono, ara, i tenei, kia waiho to tatou Kai Whakaora, a te Karaiti, hei tauira mo tatou, kia rite ano hoki tatou ki a ia; na, i mate nei ia, i ara ake ano mo tatou, waihoki ko tatou, ko te hunga kua oti te iriiri, kia whakatupapaku ki te hara, kia ara ake ano ki te tika: kia hono tonu ano hoki te wha kamate i o tatou hiahia kino, me te nui haere ano te mahi tika, te mahi tapu, i tenei ra, i tenei ra.
 

Receiving of child

Otira ki te kore e takoto marama nga kupu a nga kai mau mai i te Tamaiti ki te whare Karahia, ina nia e te Piriti, e ata marama ai te iriiringa o te Tamaiti ki te Wai, i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu, (ko nga tino mea koki e nei e tika ai te iriiri) me iriiri ano e te Minita, ko taua ritenga ra ano i whakatahetoria me te Iriiringa Nui o nga Tamariki: hei te tukunga ia o te Tamaiti ki rota ki te Takotoranga Wai, me penei tana ki;

KI te mea kahore ano koe kia iriiria, E ————, he iriiri tenei naku i a koe i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu. Amine.

 


Conditional Baptism

TE TIKANGA
MO TE
IRIIRI I NGA KAUMATUA,
ARA, I TE HUNGA E MOHIO ANA KI TE WHAKAHOKI
KUPU MO RATOU.

Ka meinga kia iriiria etahi kaumatua, me korero wawe e nga Matua, e etahi tangata mkakaaro ranei, ki te Pihopa, ki te tangata ranei i whakaritea e ia hei iriiri, kia kotahi tino wiki i mua mai o te Iriiringa; kia ata uia ai to ratou matauranga ki nga Tïkanga o te whakapono Karaitiana; kia whakaakona ai hoki ratou ki te inoi, ki te nohopuku; kia pono ai to ratou uru ki tenei Hakarameta Tapu.

A ki te kitea ratou he hungapai, na, kia huihui mai nga tangata i te Ra tapu, i te Ra nui ranei i mkakaritea, me tu tata mai nga Matuaatua, hei tuku i a ratou ki te Takotoranga Wai, i te mutunga tonutanga ano o te Upoko tuarua o te Karakia o te Ata, o te Ahiahi ranei, ma te Minita e whakarite mai,

Ka tu ratou ki reira, me ui e te Minita, me kahore ano etahi o ratou i iriiria i mua: ki te ki mai ratou, Kahore ano; mepenei atu te Minita:

E HOA ma, i whakaahuatia, i whanau nga tangata katoa i roto i te hara, he kikokiko ano hoki te mea i whanau i te kikokiko; ko nga tangata e noho ana i roto i te kikokiko, e kore e taea e ratou te mea e pai ai te Atua; engari e noho ana ratou i roto i te hara, he maha ano hoki a ratou mahi he; kua ki mai ano hoki to tatou Kai Whakaora, a te Karaiti, E kore tetahi e tomo ki te rangatiratanga o te Atua, ki te kore ia e whanau hou i te Wai, i te Wairua Tapu; heoi, me inoi atu koutou ki te Atua ki te Matua, i runga i te ingoa o to tatou Ariki, o Ihu Karaiti, kia aroha mai ia, kia ho mai ano hoki e ia ki enei Tangata te mea e kore nei e riro maori i a ratou; kia iriiria ratou ki te Wai, ki te Wairua Tapu, kia tangohia ki roto ki te Hahi tapu a te Karaiti, kia meinga hei manga ora mo taua take.  

Ko konei te Piriti mea ai:

Tatou ka inoi.

Ko konei koropiko ai te whakaminenga katoa.)

E TE Atua Kaha rawa, ora tonu, he hua no tou aroha i whakaora ai koe i a Noa ratou ko tana whanau i runga i te aaka, kei mate i roto i te wai; nau ano hoki i arahi ora to iwi, te whanau a Iharaira, a whiti noa i te Moana Whero; hei ritenga hoki mo tau Iriiri tapu; i te Iriiringa hoki o tau Tama aroha, o Ihu Karaiti, ki te awa o Horano, i whakatapua e koe te Wai hei Hakarameta mo te horoinga i te hara; Tenei matou te inoi atu nei ki a koe, he nui rawa nei hoki tou aroha, kia tirohia mai enei Tangata; horoia, whakatapua ki te Wairua Tapu; kia ora ai ratou i tau riri, kia tukua ai hoki ki roto ki te aaka, ara ki te Hahi a te Karaiti; kia u tonu ai ratou i runga i te whakapono, kia hari ai i runga i te tumanako, me te mau ano nga pakiaka ki roto ki te aroha, kia puta atu ai hoki i nga ngaru o tenei ao raruraru, a u noa ki te whenua o te ora tonu, ki te wahi e kingi tahi ai ratou me koe, a ake tonu atu; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.

E TE Atua Kaka rawa, ora tonu, ko koe te Kai Whakaora i te hunga katoa e mate ana, te Kai awhina mo te hunga katoa e rere atu ana ki a koe, te ora o te hunga whakapono, me te aranga o te hunga kua mate; He karanga atu tenei na matou ki a koe mo enei Tangata, kua tae mai nei ki tau Iriiri tapu; kia murua o ratou hara i roto i te wha nautanga houtanga. Kiamanako mai koe ki a ratou, e Ihowa, kia pera hoki me ta to Tama aroha i ki mai ai, i mea ai, Inoia, a ka hoatu ki a koutou; rapua, a ka ki tea koutou; patukia, a ka uakina ki a koutou: Tena ra, ho mai ki a matou e inoi atu nei; kia kite matou e rapu nei; uakina te tatau ki a matou e patuki atu nei; kia riro mai hoki i enei Tangata te taonga pumau o tau horoinga tapu, kia tae atu hoki ratou ki te rangatiratanga mutunga kore, i korerotia mai nei e koe, ara, e to matou Ariki, e Ihu Karaiti. Amine.

Ko konei ka whakatika nga tangata, a ka mea te Piriti:
 

Baptism to such as are of Riper Years

and able to answer for themselves

Whakarongo ki nga kupu o te Rongo Pai, i tuhituhia e Hoani, i te toru o nga Upoko, i te tuatahi o nga Rarangi:

NA, he tangata tera no nga Parihi, ko Nikorima tona ingoa, he rangatira no nga Hurai: i haere mai tenei ki a Ihu i te po, a ka mea ki a ia, E Rapi, e matau ana matou i haere mai koe i te Atua hei kai whakaako, ina hoki e kore tetahi tangata e ahei te mea i aneimerekara emeatia nei e koe, ki te kahore te Atua i a ia. Ka whakahokia mai e Ihu, ka mea ki a ia, He pono, he pono taku e mea atu nei ki a koe, Ki te kahore te tangata e whanauhou, e kore ia e ahei te kite i te rangatiratanga o te Atua. Ka mea a Nikorima ki a ia, Me pehea ka whanau ai te tangata i tona koroheketanga? e taea ranei te takirua o nga haerenga ki roto ki te kopu o tona whaea, whanau mai ai? Ka whakahokia mai e Ihu, He pono, he pono taku e mea atu nei ki a koe, Kite kahore te tangata e whanau i te wai, i te Wairua hoki, e kore ia e ahei te tomo ki roto ki te rangatiratanga o te Atua. Ko ta te kikokiko e whanau ai, he kikokiko; a ko ta te Wairua e whanau ai, he wairua. Aua ra e miharo ki taku i mea atu nei ki a koe, He mea tuturu tenei, ara, kia whanau hou koutou. E pupuhi ana te hau ki tana wahi e pai ai, a ka rongo koe ki tona harurutanga, otiia e kore e kitea e koe te wahi i puta mai ai, e tae atu ai ranei: ko te ritenga tenei ki te hunga katoa ka whanau i te Wairua.

Ka mutu tena, me korero tenei Kauwhau.
 

John 3:1

NA, kua rongo nei koutou, e te Whanau, ki nga kupu a te Karaiti i roto i tenei Rongo Pai, ki te kahore te tangata e whanau i te Wai, i te Wairua, e kore ia e ahei t e tomo ki roto ki te rangatiratanga o te Atua. Ma konei hoki ka kitea ai e koutou te ahua o tenei Hakarameta, he mea e kore e tika kia paopaotia e te tangata. Kei te Rongo Pai ano hoki a Maka, kei te Upoko whakamutunga, te kupu a te Karaiti ki ana akonga, i mua tata ake i tona kakenga atu ki te rangi, i mea nei ia, Haere koutou ki te ao katoa, kauwhautia te Rongo Pai ki nga tangata katoa. Ko ia e whakapono ana, a ka oti te iriiri, ka whakaorangia; te tangata e kore e whakapono ka meinga kia mate. Ma ena kupu e mohio ai tatou ki te nui o te pai o tenei mea. Na reira ano hoki i te kauwhautanga mataati a Pita, i te mea ka pawerawera etahi, ka mea hoki ki a ia, ratou ko ona hoa Apotoro, E hoa ma, kia pehea matou? ka mea atu ia, Ripeneta, kia iriiria koutou katoa mo te murunga hara, a ka riro mai i a koutou te homaitanga o te Wairua Tapu. Ki a koutou hoki te kupu homai, ki a koutou tamariki, ki te hunga katoa ano hoki o tawhiti, ki nga mea e karanga ai te Ariki, to tatou Atua. He maha ke atu era kupu i korero ai ia ki a ratou; i mea ia, Kia ora koutou i tenei wha katupuranga tutu. E mea ana ano hoki taua Apotoro i tetahi wahi ke atu, ko te iriiringa te whakaora nei ano i a tatou inaianei (ehara i te whakarerenga atu i te poke o te kikokiko, engari he whakaaenga ake na te hinengaro pai ki te Atua,) he meatanga na te aranga mai o Ihu Karaiti. Heoi, kaua e ngakaurua koutou, engari kia u te whakapono, e tangohia arohatia e ia tenei hunga, e ripeneta nei, e haere whakapono mai nei ki a ia; e murua e ia o ratou hara, e homai ki a ratou te Wairua Tapu: e whakawhiwhia hoki ratou e ia ki te ora tonu, hei tangata mo tona rangatiratanga mutunga kore.
    Na, kua marama nei i tana Tama, i a Ihu Karaiti, ta te Atua whakaaro pai ki enei tangata, tena, kia Whakawhetai atu tatou ki a ia i runga i te whakapono, kia mea:

E TE Atua Kaha rawa, ora tonu, e te Matua i te rangi, he whakawhetai atu tenei na matou ki a koe mo to karanga i a matou ki te matauranga ki tou atawhai, ki te whakapono ki a koe: Whakanuia tenei matauranga, Whakaukia tonutia tenei whakapono o matou. Homai tou Wairua Tapu ki enei Tangata, kia whanau hou ai ratou, kia meinga ai hei tangata mo te ora tonu; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki; tena ia te ora na, te kingi tahi na, me koe me te Wairua Tapu, a, ake ake ake. Amine.

Hei konei pеnei atu ai te Piriti ki te hunga ka irriiria:

E AKU hoa aroha, kua tae mai nei koutou, me te hiahia ano kia tu koutou i te Iriiri tapu, kua rongo koutou ki te inoi a tenei whakaminenga, kia tangohia koutou e to tatou Ariki e Ihu Karaiti, kia manaakitia, e ia, kia whakaorangia hoki i o koutou hara, kia homai hoki ki a koutou te rangatiratanga o te rangi me te ora tonu. Kua rongo ano hoki koutou ki te kianga mai a to tatou Ariki, a Ihu Karaiti, i roto i tana Kupu tapu, e tukua mai e ia nga mea kua inoia nei e tatou; ka mana hoki i a ia tenei kupu ana.
    Na, kua takoto nei ta te Karaiti kupu, me whakaae ano hoki koutou i te aroaro o enei, o o koutou Kai titiro, o tenei whakaminenga ano hoki, ka mahue i a koutou te rewera me ana mahi katoa, ka u tonu te whakapono ki nga Kupu tapu a te Atua, ka whakaritea tonutia hoki ana ture.  

Hei konei te Piriti ui takitahi atu ai ki te hunga ka iriiria.
 

Exhortation

Uinga.

KA mahue ranei i a koe te rewera me ana mahi katoa, nga mea whakaii, me nga mea whakapehapeha o te ao, me ona hiahia apo, me nga hiahia kino o te kikokiko, kei whai atu koe i aua mea?
    Kupu Whakahoki. Ka mahue katoa i a au.

Uinga.

E WHAKAPONO ana ranei koe ki te Atua, ki te Matua Kaha rawa, ki te Kai hanga i te rangi, i te whenua?
    Ki tana Tama kotahi hoki, ki to tatou Ariki, ki a Ihu Karaiti? Ki tona whakatangatatanga e te Wairua Tapu, ki tona whanautanga i te Wahina, i a Meri; ki tona whakamamatanga i te wa i a Ponotio Pirato, ki tona ripekatanga, ki tona matenga, ki tona tanumanga; ki tona hekenga atu ki te reinga, ki tona aranga ake hoki i te toru o nga ra; ki tona kakenga atu ki te rangi, e noho mai nei ano ia i te ri ngaringa matau o te Atua, o te Matua Kaha rawa; a ka hoki mai ano reira ki te whakarite whakawa mo nga tangata ora, mo nga tangata mate, a te mutunga o te ao?
    E whakapono ana hoki koe ki te Wairua Tapu; ki te Hahi tapu puta noa i te ao; ki te Kotahitanga o te Hunga Tapu; ki te Murunga hara; ki te Aranga mai o te tinana, me te ora tonu muri iho i te mate?
    Kapu Whakahoki. E whakapono pu ana ahau ki enei mea katoa.

Uinga.

KIA iriiria koe i runga i tenei whakapono?
    Kupu Whakahoki. Ko tuku hiahia tena.

Uinga.

E PAI ana koe ki i te ata whakarite i ta te Atua i pai ai, me ana ture, kia tika tonu hoki i taua ara i nga ra katoa e ora ai koe?
    Kupu Whakahoki. Ae, ka pena ahau, ki te whakakahangia ahau e te Atua.

Ko konei te Piriti mea ai:

E TE Atua tohu, meinga kia tanumia te Arama tawhito i roto i enei tangata, kia ara ake hoki te tangata hou i roto i a ratou. Amine.
    Kia mate nga hiahia kino katoa i roto i a ratou, kia ora, kia tapu ake, ko nga mea a te Wairua. Amine.
    Ki kaha ratou, kia whai wahi, kia hinga i a ratou te rewera, te ao, te kikokiko. Amine.
    Meinga nga tangata katoa e whakatapua ana ki a koe e matou e mahi nei, e minita nei, kia nohoia e nga hua pai o te rangi, kia whiwhi hoki ki nga utu nui e kore e memeha; mau hoki e aroha mai, e Ihowa, e te Atua e ora nei, e kawana nei i nga mea katoa, a, ake ake ake. Amine.

E TE Atua Kaha rawa ora tonu, he muru i o matou hara i heke ai he wai he toto i te kaokao tapu o tau Tama aroha o Ihu Karaiti; i Whakahaua hoki e ia ana akonga kia haere ki te whakaako i nga iwi katoa, ki te iriiri hoki i a ratou i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu; Whakarangona mai nga inoi a tenei whakaminenga au; whakatapua tenei Wai hei Hakarameta mo te horoinga i te hara; tukua mai hoki ki enei tangata, ka iriiria nei ki tenei Wai, kia whiwhi ki nga hua o tau atawhai, kia noho tonu hoki i roto i au tamariki whakapono i whiriwhiria e koe; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki. Amine.
 

Questions of the Candidate(s)

Hei konei te Piriti pupuri ai i te ringaringa matan o te tangata ka iriiria, ka whakatn ai i a ia ki te taka o te Tahotoranga Wai, me ui hoki e ia te Ingoa, ki nga Matuaatua, ka tuku ai i a ia ki roto ki te mai, ka riringi ai ranei i a ia ki te wai, me te ki atu:

E ————, he iriiri tenei naku i a koe, i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu. Amine.

Ko konei te Piriti mea atu ai:

KA tangohia e tatou tenei Tangata ki roto ki te kahui a te Karaiti, ka tohungia hoki*
* Hei konei ka tuhia ki te Ripeka te rae o te Tangata e te Piriti.
ki te Ripeka hei tohu kia kaua ia e whakama a muri ake nei kia whakaae ki te Whakapono ki a te Karaiti i ripekatia, kia maia ano te whawhai i raro iho i tana kara, ki te hara, ki te ao, ki te rewera; kia pumau tonu hoki hei hoia pono, hei pononga ma te Karaiti, a mate noa. Amine.

Hei konei te Piriti mea ai:

KA kite nei tatou, e aku hoa aroha, kua oti enei tangata te whakawhanau hou, te hono hoki ki te tinana o ta te Karaiti Hahi, kia whakawhetai tatou ki te Atua Kaha rawa mo enei pai; kia inoi tahi hoki ki a ia, kia rite ki tenei timatanga nga hanga a enei tangata, a, mate noa.  

Me kokero te Inoi a te Ariki, me koropiko katoa hoki.
 

The Baptism

E TO matou Matua i te rangi, Kia tapu tou Ingoa. Kia tae mai tou rangatiratanga. Kia meatia tau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite ano ki to te rangi. Homai ki a matou aianei he taro ma matou mo tenei ra. Murua o matou hara, Me matou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana ki a matou. Aua hoki matou e kawea kia whakawaia; Engari whakaorangi matou i te kino. Amine.

E TE Matua i te rangi, he whakapai atu tenei na matou ki a koe, mo to karanga i a matou ki te matauranga ki tou atawhai, ki te whakapono atu ki a koe. Whakanuia tenei matauranga, whakaukia tonutia tenei whakapono o matou. Homai tou Wairua Tapu ki enei tangata, kua whanau hou nei, kua meinga nei hei tangata mo te ora tonu i roto i to matou Ariki, i a Ihu Karaiti, kia pumau tonu ai ratou hei pononga mau, kia whiwhi ai ki tau i korero ai; ko Ihu Karaiti hoki to matou Ariki; e ora na ia, e kingi tahi na, me koe, me te Wairua Tapu, ake ake ake. Amine.

Hei konei, ka whakatika katoa, a, ka whakahua te Minita i enei Kupu ki nga Matuaatua, ka mea:

NA, kua whakaae mai nei enei tangata ki tou koutou aroaro, ka mahue i a ratou te rewera, me ana mahi katoa, ka whakapono ratou ki te Atua, ka mahi ki a ia; kia mahara koutou, he mahi tenei ma koutou, te whakamaharahara i a ratou ki te nui o a ratou kupu i ki nei, i whakaae nei ratou ki te aroaro o tenei whakaminenga, o koutou hoki, o o ratou kai titiro. Me whakahau ano e koutou kia tohe tonu ratou ki te ako i te Kupu tapu a te Atua; kia tupu ai to ratou kaha, to ratou matauranga ki to tatou Ariki, ki a Ihu Karaiti, kia noho whakaaro ratou i tenei ao i runga i te tika, i te karakia pai.

Katahi ka anga atu ia ki te kunga kua iriiria houtia, ka ki atu:)

ME koutou hoki, kua kakahu nei i a te Karaiti, i a koutou i iriiria nei, kua meinga nei koutou e te whakapono hei tamariki ma te Atua, ma te maramatanga; ko te mahi tenei ma koutou, kia rite ta koutou haere ki ta te Karaitiana, ki ta nga tamariki o te maramatanga; kia mahara ano ki te Iriiringa, he mea hei whakaatu mai i te tikanga o ta tatou whakapono; ara, i tenei, kia waiho to tatou Kia Whakaora, a te Karaiti, hei tauira mo tatou, kia rite ano hoki tatou ki a ia; na, i mate nei ia, i ara ake ano mo tatou, waihoki ko tatou, ko te hunga kua oti nei te iriiri, kia whakatupapaku ki te hara kia ara ake ano ki te tika: kia hono tonu ano hoki te whakamate i o tatou hiahia kino, me te nui haere ano te mahi ti ka, te mahi tapu, i tenei ra, i tenei ra.

He mea pai kia whakaukia e te Pihopa nga tangata kua oti nei te iriiri, i muri tata iho i to ratou Iriiringa; kia tukua ai ratou ki te Hapa Tapu.

Ki te kamea mai etahi kakore nei i iriiria i to ratou itinga, a kahore ano i nui noa, e mohio ai ki te mkakahoki kupu mai ki nga uinga; e pai ana ano me ratou te tikanga mo te Iriiri i nga Tamariki i roto i te whare Karakia; (ki te nui ia te mate) hei te Iriiringa o nga Tamariki i roti i nga Whare.

Lord's Prayer


Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld