The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Padjer Fastyr
Evening Prayer in Manx

CUMMEY SHIRVEISH
ASHOONAGH

 

AYNS CHENGEY NY
MAYREY ELLAN VANNIN

 

 

 

 

 

PURT-NY-HINSHEY:
Prentit son Yn Cheshaght Ghailckagh liorish
W. K. Palmer as e Vec.,
Straid Miall.
1951.

 


 

 

title page, 1951 service

PADJER FASTYR

Hymn

Saggyrt:

MY ta shin gra dy vel shin gyn peccah, ta shin moltey shin hene, as cha vel yn irriney ain. Agh my ta shin goaill-rish nyn beccaghyn, t’eshyn firrinagh as cairagh dy leih dooin nyn beccaghyn, as dy ghlenney shin veih dyey neu-ynrickys. 1 Ean i. 8, 9.
    Gys y Chiarn y Jee ain ta bentyn myghinyn as leih peccaghyn, ga dy vel shin er n’irree-magh n’oî; Chamoo ta shin er choyrt biallys da coraa yn Chiarn y Jee ain, dy immeeaght ayns e leighyn t’eh er hoiaghey roîn. Daniel ix. v. 9
    Shen-y-fa ta mee guee as geearree erriu, whilleen as t’ayns shoh kionfenish, dy yannoo sheshaght maryms lesh cree ghlen, as coraa imlee, gys stoyl-reeoil yn ghrayse flaunyssagh, gra my yeih’s:
 

Evening Prayer, 1951

Ooilley:

AYR Ooilley-niartal as smoo lane jeh dty vyghin; Ta shin er n’gholl er-shaghryn veih dty raaidyn casley rish kirree cailjey. Ta shin er eiyrt rouyr er smooinaghtyn as yeearreeyn ny creeaghyn ain hene. Ta shin er n’yannoo peccah noi dty leighaghyn casherick. Ta shin er n’aagail gyn jannoo ny reddyn shen lhisagh shin v’er n’yannoo; As ta shin er n’yannoo ny reddyn shen nagh lhisagh shin v’er n’yannoo: As cha vel slaynt erbee aynin. Agh uss, O Hiarn, jean myghin orrin peccee hreih. Ymmyrk uss lhieusyn, O Yee, ta goaillrish nyn voiljyn. Gow uss adsyn reesht ta arryssagh; Cordail rish dty ghialdynyn er ny hoilshaghey da sheelnaue ayns Creest Yeesey nyn Jiarn. As giall, O Ayr smoo lane jeh dty vyghin, er y ghraih echeysyn; Dy vod mayd ny yei shoh beaghey dy crauee, dy cairal, as dy sheelt, Gys gloyr dt’ Ennym’s casherick. Amen.

Saggyrt:

JEE Ooilley-niartal, Ayr nyn Jiarn Yeesey Chreest, nagh vel shirrey baase peccagh, agh bare lesh eh dy hyndaa veih’n olkys echey, as ve bio; as ta er choyrt pooar as sarey da e Hirveishee, dy hoilshaghey as dy ockley magh da e phobble, ta arryssagh, pardoon as leih son nyn beccaghyn: T’eh pardooney as leih dauesyn ooilley ta dy firrinagh goaill arrys, as dy shickyr credjal e Hushtal casherick. Shen-y-fa lhig dooin guee ersyn dy choyrt dooin arrys firrinagh, as e Spyrrd Casherick, dy vod ny reddyn shen eshyn y wooiys ta shin jannoo ec y traa shoh, as dy vod y chooid elley jeh’n vea ain ny yei shoh ve glen as crauee; myr shen ec y jerrey dy vod mayd cheet gys e voggey dy bragh beayn, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn.
 

Confession & Absolution

Ooilley:

AYR ain t’ayns niau; casherick dy row dt’Ennym. Dy jig dty reeriaght. Dt’aigney dy row jeant er y thalloo myr te ayns niau. Cur dooin nyn arran jiu as gagh laa. As leih dooin nyn loghtyn; myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn ’oï. As ny leeid shin ayns miolagh; Agh livrey shin veih olk: Son lhiats y reeriaght, as y phooar, as y ghloyr, son dy bragh. Amen.

Saggyrt:

    O, Hiarn, foshil uss nyn meillyn:
    Ansoor. As nee ny beïll ain soilshaghey magh dty voylley
    Saggyrt. O Yee, jean tappeeys dy hauail shin:
    Ans. O Hiarn, jean siyr dy chooney Ihien.
    Saggyrt: Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo;
    Ans. Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh: seihll gyn jerrey. Amen.
    Saggyrt: Moylley-jee yn Chiarn.
    Ans. Ennym y Chiarn dy row er ny voylley.

PSALM CXXI

    1. Troggym seose my hooillyn gys ny croink: vouesyn ta my chooney cheet.
    2. Ta my chooney cheet dy feer veih’n Chiarn: t’er chroo niau as thalloo.
    3. Cha lhig eh da dty chass dy v’er ny scughey: as cha jean eshyn cadley ta dt’endeil.
    4. Cur-my-ner, cha jean eshyn ta freayll Israel: saveenagh ny cadley.
    5. Ta’n Chiarn hene dt’endeilagh: ta’n Chiarn dty niart er dyt laue yesh;
    6. Myr shen nagh jean chiass ny greiney oo y lostey ’sy laa: n’yn eayst ’syn oie.
    7. Nee’n Chiarn uss y choadey veih dy chooilley olk: dy jarroo eshyn eh nee dt’annym y reayll.
    8. Freill-ee yn Chiarn dty gholl magh as dty heet stiagh: veih’n traa shoh magh er son dy bragh.
    Gloyr dy row gys yn Ayr, asgys y Mac: as gys y Spyrryd Noo; Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh: seihll gyn jerrey. Amen.

PSALM LXVII

    1. Dy row Jee myghinagh dooin, as dy bannee eh shin; as soilshey e eddin y yeeaghyn dooin, as dy now eh myghinagh dooin.
    2. Dy vod enney v’er ny choyrt er dty raad er y thalloo: dty haualtys-anmey matey dy chooilley ashoon.
    3. Lhig da’n pobble uss y voylley, O Yee: dy jarroo lhig da ooilley’n pobble moylley ’choyrt dhyt.
    4. O lhig da ny ashoonyn boggey ’ghoaill as ve gennal: son nee uss y pobble y vriwnys dy cairal, as ny ashoonyn y reill er y thalloo.
    5. Lhig da’n pobble uss y voylley, O Yee: dy jarroo lhig da ooilley’n pobble moylley ’choyrt dhyt.
    6. Eisht nee’n thalloo cur magh e bishaghey: as nee Jee, dy jarroo yn Jee ain, e vannaght y choyrt dooin.
    7. Nee Jee shin y vannaghey: as nee dy chooilley ard jeh’n seihll aggle y ghoaill roish.
    Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo: Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh: seihll gyn jerrey. Amen.

YN CHIED LESSOON.

Magnificat. Noo Luke i. v. 46.

    1. Ta m’annym cur ard-voylley da’n Chiarn: as ta my spyrryd er ghoaill boggey ayns Jee my Haualtagh.
    2. Son t’eh er choyrt tastey da stayd injil e inney-veyl.
    3. Son cur-my-ner maghey shoh: nee dy chooilley heeloghe mish y enmys bannit.
    4. Son t’eshyn ta niartal er n’yannoo reddyn mooarey er my hon: as casherick ta e Ennym.
    5. As ta e vyghin orroosyn ta goaill aggle voish: veih sheeloghe gys sheeloghe.
    6. T’eh er hoilshaghey niart lesh e roih: t’eh er skeayley yn vooinjer voyrnagh ayns smooinaghtyn nyn greeaghyn.
    7. T’eh er choyrt sheese yn vooinjer niartal veih ny stuill oc: as er hoiaghey seose adsyn ta imlee as meen.
    8. T’eh er lhieeney ny accryssee lesh reddyn mie: as ny berchee t’eh er chur ersooyl follym.
    9. Ayns cooinaghtyn jeh e vyghin, t’eh er chooney lesh e harvaant Israel: myr ghiall eh da ny shenn-ayraghyn ain, Abraham as e lhuight son dy bragh.
    Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo; Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh: seihll gyn jerrey. Amen.

YN NAH LESSOON.

Nunc Dimittis. Noo Luke ii. 29.

HIARN, nish t’ou cur kied da dty harvaant paartail ayns shee: cordail rish dty ghoo.
    Son ta my hooillyn er vakin dty haualtys;
    T’ou er n’yannoo aarloo: kiongoyrt rish dy chooilley phobble;
    Dy ve son soilshey dy hoilshaghey ny Ashoonyn-quaagh: as gloyr dty phobble Israel.
    Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrrd Noo;
    Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh: seihll gyn jerrey. Amen.
 

Lord's Prayer

Ooilley:

TA mee credjal ayns jee yn Ayr Ooilley-niartal, chroo niau as thalloo:
    As ayns Yeesey Creest e ynrycan Vac nyn Jiarn; V’er ny ghientyn jeh’n Spyrryd Noo, Rug jeh’n Voidyn Moirrey, Ren surranse fo Pontius Pilate, V’er ny chrossey, er ny varroo, as er ny oanluckey; Hie eh sheese gys niurin; Yn trass laa dirree eh reesht veih ny merriu; Hie eh seose gys niau, As t’eh ny hoie er lane yesh Yee, yn Ayr Ooilleyniartal; Veih shen hig eh dy vriwnys ny bioee as ny merriu.
    Ta mee credjal ayns y Spyrryd Noo; Yn slane Agglish casherick; Sheshaght ny Nooghyn; Leih peccaghyn; Irreeseose reesht y challin; As y vea dy bragh farraghtyn. Amen

Saggyrt. Yn Chiarn dy row mêriu.
Ans. As marish dty Spyrryd.
Saggyrt. Hiarn, jean myghin orrin.
Chreest, jean myghin orrin.
Hiarn, jean myghin orrin.
 

 Apostles' Creed

Ooilley:

AYR ain, t’ayns niau; Casherick dy row dt’Ennym. Dy jig dty reeriaght. Dt’aigney dy row jeant er y thalloo, myr te ayns niau Cur dooin nyn arran jiu as gagh-laa. As leih dooin nyn loghtyn, myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn ’oï. As ny leeid shin ayns miolagh; Agh livrey shin veih oik. Amen.

    Saggyrt. O Hiarn, soilshee dty vyghin orrin;
    Ans. As giall dooin dty haualtys.
    Saggyrt. O Hiarn, saue yn Ree.
    Ans. As dy myghinagh clasht rooin tra ta shin geamagh ort.
    Saggyrt. Coamree dty Hirveishee lash cairys;
    Ans. As jean dty phobble reiht gerjoil.
    Saggyrt. O Hiarn, saue dty phobble;
    Ans. As bannee dty eiraght.
    Saggyrt. Cur ahee ’sy traa ain, O Hiarn;
    Ans. Er-y-fa nagh vel fer erbee elley ta caggey er nyn son, agh uss dty lomarcan, O Yee.
    Saggyrt. O Yee, jean glen ny creeaghyn ain er cheusthie j’in:
    Ans. As ny gow dty Spyrryd Casherick voïn.
 

 Lord's Prayer

Padjer son laa-ruggyr nyn Jiarn.

YEE Ooilley-niartal, t’er choyrt dooin dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac dy ghoaill er y dooghys ainyn, as myr ec yn imbagh shoh dy v’er ny ruggey jeh moidyn ghlen: Giall dy vod shinyn, ruggit reesht, as jeant dty chloan liorish doltanys as grayse, ve dagh-laa er nyn yannoo ass-y-noa liorish dty Spyrryd Casherick, trooid y fer cheddin nyn Jiarn Yeesey Creest, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd cheddin, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Padjer son laa yn chaisht.

YEE Ooilley-niartal, ta trooid dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac Yeesey Creest, er gheddyn barriaght er y vaase, as er vosley dooinyn giat yn vea dy bragh farraghtyn: Ta shin dy imlee guee ort, ’naght myr liorish dty ard ghrayse dy leedeil shin, t’ou coyrt ayns nyn aignaghyn yeearreeyn mie, myr shen liorish dty chooney kinjagh dy vod mayd shen y chur lhien gys jerrey mie, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Noo, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Padjer son yn fouyr.

YEE Ooilley-niartal as dy bragh farraghtyn, ta er choyrt dooin messyn y thallooin ayns nyn imbagh cooie, as er choamrey yn vlein lesh dty vieys: cur creeaghyn booisal dooin, dy vod mayd dy firrinagh dty vannaghey er son ooilley dty chenjallys-ghraihagh as ard-voylley dy feeudagh y choyrt da dty ennyms casherick: trooid Yeesey Creest nyn Jiarn ta bio as reill, mayrts as y Spyrryd Noo, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.
 

Prayers

Padjer son Trinity II.

HIARN, nagh vel dy bragh failleil dy chooney lhieusyn, as dy reill adsyn t’ou dy droggal seose ayes dty aggle as dty ghraih firrinagh; Freill shin, ta shin guee ort, fo coadey dyt ard-chiarail vie, as cur orrin aggle kinjagh y ve ain roish, as graih da dt’ Ennym casherick, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

HIARN, ta shin guee ort dy myghinagh dy chlashtyn rooin; as giall dy vod shinyn, dooin t’ou er choyrt yeearree creeoil dy ghoaill padjer, ve liorish dty chooney niartal er nyn goadey as er nyn gherjaghey ayns dy chooilley ghaue as arkys, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.
 

 
Collect for 2nd Sunday after Trinity
YEE, voids ta dy chooilley yeearree casherick, dy chooilley choyrle vie, as dy chooilley obbyr chairagh cheet; Cur dooinyn dty harvaantyn yn shee shen nagh vod y seihll y choyrt; dy vod chammah ny creeaghyn ain ve soit dy chur biallys da dty annaghyn, as myrgeddin shinyn er nyn vendeil liorts veïh aggle nyn noidyn, dy vod mayd nyn draa y choyrt shaghey ayns fea as shee, trooid toilchinys Yeesey Creest nyn Saualtagh. Amen. 
 
 2nd Collect at Evening Prayer

SOILSHEE yn dorraghys ain, ta shin guee ort, O Hiarn; as jeh dty vyghin vooar freill shin veih dy chooilley ghaue as dangeyr jeh’n oie shoh, er graih dty vac ynrycan nyn Saualtagh Yeesey Creest. Amen.

Hymn
 

 3rd Collect, for Aid against all Perils

Ooilley:

YEE Ooilley-niartal, Ayr dy chooilley vyghin, ta shinyn, dty harvaantyn neu-feeu, cur dhyts booise smoo imlee as creeoil son ooilley dty vieys as dty chenjallys ghraihagh dooinyn as da dy chooilley ghooinney. Ta shin dy dty vannaghey son nyn groo, son nyn goadey, as son ooilley bannaghtyn y vea shoh, agh erskyn ooilley son dty graih erskyn-earroo ayns dy ren oo yn seihll y chionnaghey reesht liorish nyn Jiarn Yeesey Creest; son ny saaseyn dy ghrayse, as son y treishteil dy ghloyr. As ta shin guee ors, cur dooin lhied yn ennaghtyn cooie jeh ooilley dty vyghinyn, dy vod ny creeaghyn ain ve dy firrinagh booisal, as dy vod mayd soilshaghey magh dty voylley, cha nee ny lomarcan lash nyn meillyn, agh ayns nyn mea, liorish coyrt shin hene seose gys dty hirveish, as liorish gimmeeaght kiongoyrt rhyt ayns casherickys as cairys ooilley laghyn nyn mea, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn; huggeysyn, mayrts as y Spyrryd Noo, dy row dy chooilley ooashley as gloyr, seihll gyn jerrey. Amen.
 

Genral Thanksgiving

YEE Ooilley-niartal, t’er choyrt dooin grayse ec y traa shoh, lash un aigney dy yannoo nyn aghinyn cadjin hoods; as t’ou gialdyn, tra ta ghaa ny three er nyn jaglym cooidjagh ayns dty Ennym’s, dy der uss daue nyn aghinyn: Cooilleen nish, O Hiarn, yeearreeyn as accanyn dty harvaantyn, myr smoo hee uss ymmyrchagh er nyn son; giall dooin ’sy theihll shoh tushtey jeh dty irriney, as ayns y theihll ta ry-heet yn vea dy bragh farraghtyn. Amen.

GRAYSE nyn Jiarn Yeesey Creest, as graih Yee, as sheshaght gherjoil y Spyrryd Noo, dy row mârin ooilley er son dy bragh. Amen.

Hymn

Sharmane

Hymn as oural

NIARTEE lhien dy myghinagh, O Hiarn, ayndoo shoh nyn aghinyn as nyn badjeryn, as jean aarloo raad dty harvaantyn dy heet gys y taualtys dy bragh farraghtyn; mastey dy chooilley chaghlaa as taghyrt jeh’n vea varvaanagh shoh, dy vod ad dy bragh v’er nyn vendeil liorish dty chooney’s smoo ghraysoil as aarloo, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

SHEE Yee ta erskyn dy chooilley hushtey, dy vreill eh ny creeaghyn as ny aignaghyn euish ayns fysseree as graih bannaght Yee Ooilley-niartal, yn Ayr, y Mac, as y Spyrryd Noo, dy row ny mast’eu, as dy hannaghtyn mêriu er son dy bragh. Amen.

 

Prayer of St. Chrysostom

HYMNYN.

HYMN 1.

PSALM C.

OOILLEY shiush fir-vaghee’n theihll,
Trog-jee kiaull gennal gys y Chiarn;
Eeck-jee nyn geesh da dy-creeoil,
    Insh-jee e voylley ayns arrane.

She eh yn Jee mooar ynrycan
    Liorish ta shin as ooilley bio;
Shin t’eh er reih e phobble hene,
    Yn shioltane t’er nyn vassagh fo.

Er e ghiat cash’rick gow-jee stiagh,
    As ayns e chooyrt tra vees shiu sthie;
Gow-jee arraneyn eunyssagh,
    Gys moylley’n Jee ta riu cha mie.

Son mie ta’n Chiarn ’skyn smooinaghtyn,
    E vyghinyn rieau shickyr va;
Feer ta e ghoo, as farraghtyn,
    Veih eash dy eash er son dy-brâ. Amen.

HYMN 2.

YEE, cur skianyn credjue dou
Dy gholl erskyn yn aer;
Dy chur-my-ner cummaltee niau,
    Marish nyn garrey deyr.

Keayrt v’ad ayns shoh lesh creeaghyn brisht,
    Goaill toshiaght ’sy raad cair;
As gleck dy creoi, myr ta shi ’yn nish,
    Noi peccah as dangeyr.

Fenee kys hooar ad gys bea veayn,
    As maynrys nagh vei traih?
As t’ad gansoor, trooid fuill yn Eayn,
    T’er chort dooin wheesh dy ghraih.

Liorish dy kinjagh geiyrt da Creest,
    V’ad niartal ayns e ghrayse:
As nish ayns gloyr t’ad er hoie sheese
    Rish lhiattee’n Jee, hur baase. Amen.

HYMN 3.

TAR shiuish, ta nish cumraagyn dou—
Goll trooid yn aasagh, troailt gys niau,
Ta gennaght laad yn eill;
    Jarrood shiu nish nyn seaghyn glare,
As jeeagh shiu cooyl yn coan dy yeir,
    Raad ta’n saualtagh reill.

Ass roshtyn towshan eash as traa,
    Jeeagh gys yn boayl dy vaynrys bra,
Raad ta ny flaunyssee:
    Er skianyn credjue trog shiu bieau,
As chionn shiu seose gys yrjey’n clieau,
    Dy chosney raad ta Jee.

Adsyn ta surranse er dty ghraih,
    Nee reill ayns gloyr kiongoyrt rish dt’oaie;
Nyn lheid ne’oo soiagh’ jeu:
    Ta liorish credjue, cummal magh
Eer gys yn jerrey firrinagh
    Fo’n chrosh: nee’n attey ’cheau.

Ayns treisht jeh stayd ta cha gloyroil,
    Yeesey, dty chrosh nee mayd y ghoaill,
As dy feer imlee guee:
    Gys nee oo shin chur-lesh hood thie,
Dy ghoaill slane soylley jeh dty ghraih,
    As Jee ve dooin dagh nhee. Amen.

HYMN 4.

TAR shiuish t’ayns graih rish Creest,
Lesh gennallys gherjoil,
Dy ghoaill arraneyn moyllee nish,
    Mygeayrt-y-mysh e stoyl.

Adsyn nagh nhione daue Jee,
    T’ad gobbal rooin goaill ayrn:
Agh foddee cloan yn niartal Ree
    Dy kinjagh moylley’n Chiarn.

Yn Jee, ta er nyn skyn,
    Ta fakin dagh ashoon;
T’eh markiaght er ny bodjallyn,
    As jannoo’n faarkey kiune;

Shoh’n Jee dy atchim mooar,
    T’eh dooin dagh nhee ta mie;
Ver eh neose chaghteryn e phooar,
    Dy ghoaill shin huggey thie.

Eisht lhig dooin moylley Jee,
    As jeir ve currit voin:
Ta boggey Yeesey ayns nyn gree,
    Gys seihll dy ghloyr goll roin. Amen.

HYMN 5.

O’S LIAUYR yinnin gennaght dagh oor,
Gyn fakin ny sodjey my Yee!
Ny poseeyn share t’er yn ooir,
    Veagh dooys fegooish miljid erbee:
Yn ghrian houree jeeaghyn gyn bree,
    Yn magher fardail da cur mess;
Agh tra ta mee maynrey ayns Jee,
    Ta’n geurey myr sourey dou eisht.

E ennym feer eunyssagh t’eh:
    E ghoan ta gerjoilagh as mie:
Veih ’enish ta’n dorraghys chea,
    T’eh gerjagh mee ooilley cheu-sthie.
Dy beign myr shoh foast marish Jee.
    Veign foast fegooish aggle as feme:
Ny s’maynrey na dooinney erbee,
    My hourey veagh ooilley yn vlein.

Hiarn vyghinagh, my ta mee lhiat,
    My t’ou my arrane as my ghrian;
Cre’n oyr ta mee gaccan as plaiynt?
    As kys ta my yeurey cha beayn?
Dagh bodjal jean geiyrt jeh my chree,
    As gerjee mee nish lesh dty ghoo;
Ny gow mee hood-hene raad nagh bee
    Ayn geurey ny bodjal ny smoo. Amen.

HYMN 6.

’SY traa ta ceaut t’ou, Hiarn, er ve
    Yn cooney ain dagh laa;
’Sy traa ry-heet ne’oo shin livrey,
    As oo nyn eiraght bra.

Fo scaa dty stoyll sheer lhig dooin soie,
    Dy kinjagh freill ayns shee;
Son ooilley-niartal ta dty roih:
    Cre’n sauchys t’ain ayns Jee!

Roish my row order er dagh slieau,
    Ny cummey er yn joan,
T’ou uss yn Jee ta er dy rieau,
    Son bleeantyn fegooish kione.

Thousane dy eashyn roish dty oaie
    Myr fastyr t’er ny cheau;
Ny myr va arrey giare yn oie
    Tra haink yn moghrey jiu.

Traa, myr yn awin, dy bragh ta roie,
    As sceabey er-sooyl y cloan;
Ta’d chea ersooyl, myr dreamal oie
    Yn tra ta’n moghrey ayn.

’Sy traa ta ceaut, t’ou Hiarn er ve
    Yn kemmyrk ain dagh laa;
Bee nish fendeilagh slane nyn mea,
    As ynnyd-vaghee bra.

HYMN 7.

CUR shiu, sidoorin Chreest,
Yn eilley-caggee miu;
Coamrit lesh pooar yn troshid neesht
    Ta Jee dy yialdyn diu:
    Niartal ayns Creest yn Ree,
    Yn Chiarn jeh sheshaght niau;
Son ad ta credjal ayns Mac Yee,
    Dagh noid ta lheiggit roue.

    Eisht shass-jee dy creeoil,
    Lesh slane e niart as bree;
Goaill son y chaggey spyrrydoil
    Slane eilley-caggee Yee;
    Tra vees nyn obbyr jeant,
    Nyn noidyn currit sheese,
As veih dagh peccah seyr as glen’t,
    Eisht shassoo slane ayns Creest.

    Eisht shass-jee noi dagh noid,
    As cur shiu eddin daue;
T’ad cheet lesh dewilys lane dy vroid,
    Trooid magh yn laa dy ghaue;
    Ny-yeih nagh lhig shiu lhieu,
    Dy dunnal shass-jee magh,
Yn eilley sollys currit miu,
    Dy chairys flaunyssagh.

HYMN 8.
(Son nyn Ashoon).

(Tune: Lydia).

YEE Ooilley-niartal, Jean soilshean,
    Lesh goullyn jeh dty ghraih;
As mygeayrt cheer y chummal ain.
    Jeagh soilshey gennal dt’oaie.

Lhig cheeraghyn ta foddey jeh
    Cur gloyr da’Chiarn nyn Ree;
As Manninee lesh cree’ghyn cheh,
    As meillyn, moylley Jee.

Eh ta ny Hiarn, as briw yn seihll,
    Ta ard ayns gloyr ny hoie,
Yn seihll t’eh cummal seose, as reill
    Lesh ynrickys as graih.

Tra hed yn sarey magh veih Jee,
    Bee palchey er yn ooir;
Coamrit lesh bishaghey as shee
    Bee’n Ellan veg t’ayns foayr. Amen.

HYMN 9.
Fouyr ny Marrey.

CLASHT rooin, O Hiarn, ta baghey heose ayns niau,
Ayns fardalys ta’in lab’raght fud ny hoie
Erbey dy jed oo mârin, Ree dagh ree:
    Cur soilshey hooin, as freill shin veih dagh gaue.

Da’n aarkey freanagh t’ou, O Hiarn, cur shee,
    Tra ta’n gheay shin y imman noon as noal;
S’lajer dty roih! cha sur nyn maatyn coayl;
    Cur cooney hooin, cooinnee er Galilee.

O freill ny mraane as paitchyn ain ayns shee!
    Son oc ta’in traaue yn thalloo as yn keayn.
Ta shin ’sy laa yn arroo airhey ’yuinn,
    Fouyr argid marrey ’hroggal ayns yn oie.

Son Soilshey, fliaghey, ’s druight, Hiarn! vermayd booise
    Liorish dty laue t’ad skeaylit neose veih niau—
Myr geinnagh hene, Bun ooilley bioys t’ou—
    Luss, mess as arroo; ushag, baagh as eeast.

O arran Bio! t’ou ayns dty ghoo er ghra:—
    “Adsyn ta beaghey orr’m cha gow ad baase”:
O clasht rish eam dty chloan lesh acc’rys faase:
    “Cur dooin nyn arran, Ayr, jiu as gagh laa.”

Cuirr ayns nyn gree’ghyn rass dty ghraihys vooar,
    Dy vod mayd boggey, booiys as shee y yuinn;
As ayrn y ghoaill ’sy vheillea vooar ayd hene,
    Tra ta nyn lab’ragh harrish er yn ooir.

HYMN 10.

VEL oo skee, ny vel oo, tooillit,
Vel oo ayns imnea?
Tar uss hym’s, dooyrt Far, as yiow uss
    Shea as fea.

Cre ny cowraghyn ta echey
    My t’ Eh leeideil mee?
Queig lhottyn ayns laueyn, cassyn,
    As lhiattee

Insh dou, vel yn attey reeoil
    Er E ghlaare-eddin?
Ta attey reeoil, dy shickyr,
    Agh drineyn.

Lurg dou feddyn eh as geiyrt er
    Cre my leagh deyr?
Mooarane seaghyn, mooarane doccar,
    Mooarane jeir

My ta mee cum lhiantyn dasyn
    C’red yioym trooid E ghrayse?
Barriaght harrish pian as seaghyn,
    Harrish baase.

My ta mish e vayr y hirrey
    Jean eh mish y yioold?
Hoshiaght hee oo niau as thalloo
    Lheie ersooyl.

Feddyn, geiyrt er, jeanym’s prowal
    Shichyr E vannaght?
Freggyr ostyl, noo, as phadeyr,
    Teh tannaght.

HYMN 11.
(Tune: Crofton)

Moyll-jee yn Chiarn lash ard-choraa.
Cur-jee dagh gloyr as ooashley da;
E ghraih, e obbraghyn ta wheesh.
Lesh taitnys lhisagh shin cur booise.

Rollageyn, obbyr vooar e laue;
T’eh coontey ad, cur ennym daue;
Ta lheid yn chreenaght vooar âyns Jee
Ass roshtyn smooinaghtyn dagh cree.

Ard-ghloyr gys Jee ta er-nyn-skyn,
Ta skeayley magh ny bodjallyn;
Avns shen yn fliaghey dooin kiarail:
Chamoo t’eh tuittym ayns fardail.

Yn Chiarn ta geddyn magh yn saase
Dy chur er faiyr as arroo gaase:
E’laue ta jannoo magh dagh feme
Ny eeanlee tra t’ad huggey geam. Amen.

HYMN 12.

CHOUD as va bochillyn ’syn oie,
Freayll arrey er shioltane;
Orroo ren ainle y Chiarn cheet neose,
    Ren gloyr Yee moo soilshean.

“Ny gow-jee aggle,” dooyrt yn ainle.
    (Son atchim mooar ve daue),
“Niaghtyn gerjoil dy voggey mooar
    T’ayn diu as da sheelnaue.

“Diu, ayns ard-valley Ghavid hene
    Ta er ny ruggey jiu,
Saualtagh, Eh ta Creest y Chiarn,
    As shoh vees cowrey diu:

“Yiow shiu yn oikan flaunyssagh
    Ayns stable son e ’hie,
Dy-imlee kianit ayns sailaghyn,
    As ayns manjoor ny lhie.

“Ard ghloyr da Jee ’syn yrjey heose.
    Shee er y thalloo neesht;
Aigney mie Yee da slane sheelnaue,
    Cur-voylley daue ayns Creest.” Amen.

HYMN 13.

GLOYR dy row hood, my Yee, dy bra,
Er son dagh gioot as soilshey’n laa;
Uss Chiarn, as Ree dy chooilley ree,
Fo scaa dty skianyn freill uss mee.

Er graih dty Vac smoo deyr, jean leih,
Ny ta mee jiu er yannoo dt’oi:
Dy voddym ve ayns cordail vie
Rish Jee as sleih roish hem dy lhie.

Leeid mee ayns raad graysoil dty leigh,
Nagh beem ayns aggle roish yn oaie;
Agh geddyn baase myr shen dy row
Laa mooar ny briwyns boggey dou.

Da Jee fer-toyrt dy chooilley vie,
Lhig ooilley’n seihll cur booise as graih;
As cur-jee gloyr, shuish ainleyn niau,
Da’n Ayr, da’n Mac, as Spyrryd Noo. Amen.

 

PAWN FASTYR.

PSALM C.

O OOILLEY shiuish fir-vaghee'n theihll,
"'irog-jee kiaull gennal gys y Chiarn;
Eeck-jee nyn geesh da dy-creeoil,
Insh-jee e voylley ayns arrane.

She eh yn Jee mooar ynrycan
Liorisli ta shin as ooilley bio;
Shin t'eh er reih e phobble hene,
Yn shioltane t'er nyn vassagh fo.

Er e ghiat cash'rick gow-jee stiagh,
As ayns e choort tra vees shin sthie;
Gow-jee arraneyn eunyssagh,
Gys moylley'n Jee ta riu cha mie.

Son mie ta'n Chiarn 'skyn smooinaghtyn,
E vyghinyn rieau shickyr va;
Peer ta e ghoo, as farraghtyn,
Veih eash dy eash er son dy-bra. Amen.

 
 

Return to the Book of Common Prayer in Manx

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld