The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Padjer Fastyr
Evening Prayer in Manx

CUMMEY SHIRVEISH
ASHOONAGH

Ayns Chengey ny Mayrey Ellan Vannin

 

 

 
 

 

DOOLISH:
Prentit son Yn Cheshaght Ghailckagh liorish
S. K. Broadbent as Sh.,
Straid ny Gronk.
1930.


 

 

PADJER FASTYR

PSALM C.

O OOILLEY shiuish fir-veghee’n theihll,
Trog-jee kiaull gennal gys y Chiarn;
Eeck-jee nyn geesh da dy-creeoil,
    Insh-jee e voylley ayns arrane.

She eh yn Jee mooar ynrycan
    Liorish ta shin as ooilley bio;
Shin t’eh er reih e phobble hene,
    Yn shioltane t’er nyn vassagh fo.

Er e ghiat cash’rick gow-jee stiagh,
    As ayns e choort tra vees shiu sthie;
Gow-jee arraneyn eunyssagh,
    Gys moylley’n Jee ta riu cha mie.

Son mie tain Chiarn ’skyn smooinaghtyn,
    E vyghinyn rieau shickyr va;
Feer ta e ghoo, as farraghtyn,
    Veih eash dy eash er son dy-brâ. Amen.

Saggyrt:

MY ta shin gra dy vel shin gyn peccah, ta shin molley shin hene, as cha vel yn irriney ain. Agh my ta shin goaill-rish nyn beccaghyn, t’eshyn firrinagh as cairagh dy leih dooin nyn beccaghyn, as dy ghlenney shin veih dy-chooilley neu-ynrickys. 1 Ean i, 8, 9.
    Shen-y-fa ta mee guee as geearree erriu, whilleen as t’ayns shoh kionfenish, dy yannoo sheshaght maryms lesh cree ghlen, as coraa imlee, gys stoyl-reeoil yn ghrayse flaunyssagh, gra my yeih’s:

 
Evening Prayer
Ooilley:

AYR Ooilley-niartal as smoo lane jeh dty vyghin; Ta shin er n’gholl er-shaghryn veih dty raaidyn casley rish kirree cailjey. Ta shin er eiyrt rouyr er smooinaghtyn as yeearreeyn ny creeaghyn ain hene. Ta shin er n’yannoo peccah noi dty leighaghyn casherick. Ta shin er n’aagail gyn jannoo ny reddyn shen lhisagh shin y’er n’yannoo; As ta shin er n’yannoo ny reddyn shen nagh lhisagh shin v’er n’yannoo: As cha vel slaynt erbee aynin. Agh uss, O Hiarn, jean myghin orrin peccee hreih. Ymmyrk uss lhieusyn, O Yee, ta goaillrish nyn voiljyn. Gow uss adsyn reesht ta arryssagh; Cordail rish dty ghialdynyn er ny hoilshaghey da sheelnaue ayns Creest Yeesey nyn Jiarn. As giall, O Ayr smoo lane jeh dty vyghin, er y ghraih echeysyn; Dy vod mayd ny yei shoh beaghey dy crauee, dy cairal, as dy sheelt, Gys gloyr dt’ Ennym’s casherick. Amen.

Saggyrt:

JEE Ooilley-niartal, Ayr nyn Jiarn Yeesey Creest, nagh vei shirrey baase peccagh, agh bare lesh eh dy hyndaa veih’n olkys echey, as ve bio; as taer choyrt pooar as sarey da e Hirveishee, dy hoilshaghey as dy ockley magh da e phobble, ta arryssagh, pardoon as leih son nyn beccaghyn. T’eh pardooney as leih dauesyn ooilley ta dy firrinagh goaill arrys, as dy shickyr credjal e Hushtal casherick. Shen-y-fa lhig dooin guee ersyn dy choyrt dooin arrys firrinagh, as e Spyrryd Casherick, dy vod ny reddyn shen eshyn y wooiys ta shin jannoo ec y traa shoh, as dy vod y chooid elley jeh’n vea ain ny yeih shoh ve glen as crauee; niyr shen ec y jerrey dy vod mayd cheet gys e voggey dy bragh beayn, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn.


 

Confession & Absolution
Ooilley:

AYR ain t’ayns niau; casherick dy row dt’Ennym. Dy jig dty reeriaght. Dt’aigney dy row jeant er y thalloo myr te ayns niau. Cur dooin nyn arran jiu as gagh laa. As leih dooin nyn loghtyn, invr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn ’oi. As ny leeid shin ayns miolagh; Agh livrey shin yeih olk: Son lhiats y reeriaght, as y phooar, as y gliloyr, son dy bragh as dy bragh. Amen.

Saggyrt.

O, Hiarn, foshil uss nyn meillyn:
Ansoor. As nee ny beill ain soilshaghey niagh dty voylley.
Saggyrt. O Yee, jean tappeeys dy hauail shin:
Ans. O Hiarn, jean siyr dy chooney lhien.
Saggyrt. Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo:
Ans. Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh seihll gyn jerrey. Amen.
Saggyrt. Moylley-jee yn Chiarn.
Ans. Ennym y Chiarn dy row er ny voylley.

PSALM CXLII.

HROG mee seose my choraa gys y Chiarn: dy jarroo, gys y Chiarn ren mee my aghin.
    2. Gheayrt mee magh my accan kiongoyrt rish: as hoilshee mee da my heaghyn.
    3. Tra va my spyrryd ayns trimshey, va swill ayd er my chassan: ayns y raad va mee shooyl t’ad dy follit er hoiaghey ribbey er my hon.
    4. Yeeagh mee niyrgeddin er my laue yesh: as honnick mee nagh row fer erbee yinnagh goaill rhym.
    5. Cha row ynnyd erbee aym dy chea huggey son sauchys: as cha row dooinney erbee ren scansh jell my vioys.
    6. Deie mee hoods, O Hiarn, as dooyrt mee: Uss my hreishteil as my eiraght ayns cheer y sleih bio.
    7. Cur geill da m’accan; son dy injil ta mee er duittym.
    8. O livrey mee veih my hranlaasee: son t’ad ro-lajer er my hon.
    9. Livrey m’annym ass pryssoon, dy voddym booise y choyrt da dty Ennym; as sholr my ver oo dou, eisht nee deiney crauee thaaghey my heshaght.
    Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo;
    Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh; seihll gyn jerrey. Amen.

 

LESSOON.

Nunc Dimittis. Noo Luke ii; 29.

HIARN, nish t’ou our kied da dty harvaant paartail ayns shee: cordail rish dty ghoo.
    Son ta my hooillyn er vakin dty haualtys;
    T’ou er n’yannoo aarloo: 1kiongoyrt rish dy chooilley phobble:
    Dy ve son soilshey dy Loilshaghey ny Ashoonyn-quaagh: as gloyr dty phobble Israel.
    Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo;
    Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh: seihll gyn jerrey. Amen.


 

Lord's Prayer
Ooilley:

TA mee credjal ayns Jee yn Ayr Ooilley-niartal, Chroo niau as thalloo:
    As ayns Yeesey Creest e ynrycan Vac nyn Jiarn; V’er ny ghientyn jeh’n Spyrryd Noo, Rug jeh’n Voidyn Moirrey, Ren surranse fo Pontius Pilate, V’er ny chrossey, er ny varroo, as er ny oanluckey; Hie eh sheese gys niurin; Yn trass laa dirree eh reesht veih ny merriu; Hie eh seose gys niau, As t’eh ny hoie er laue yesh Yee, yn Ayr Ooilley-niartal Veih shen hig eli dy vriwnys ny bioee as ny merriu.
    Ta mee credjal ayns y Spyrryd Noo: Yn slane Agglish casherick; Sheshaght ny Nooghyn; Leih peccaghyn; Irree-seose reesht y challin; As y vea dy bragh farraghtyn. Amen.

Saggyrt. Yn Chiarn dy row mêriu.
Ans. As marish dty Spyrryd.

¶ Lhig dooin padjer y ghoaill.

Saggyrt. Hiarn, jean myghin orrin.
Chreest, jean myghin orrin.
Hiarn, jean myghin orrin.
 

 Apotles'Creed
 Ooilley:

AYR ain, t’ayns niau; Casherick dy row dt’Ennym. Dy jig dty reeriaght. Dt’aigney dy row jeant er y thalloo, myr te ayns niau Cur dooin nyn arran jiu as gagh-laa. As leih dooin nyn loghtyn, myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn ’oï. As ny leeid shin ayns miolagh; Agh livrey shin veih olk. Amen.

Saggyrt. O Hiarn, soilshee dty vyghin orrin;
Ans. As giail docin dty haualtys.
Saggyrt. O Hiarn, saue yn Ree.
Ans. As dy myghinagh clasht rooin tra ta shin geamagh ort.
Saggyrt. Coamree dty Hirveishee lesh cairys:
Ans. As jean dty phobble reiht gerjoil.
Saggyrt. O Hiarn, saue dty phobble.
Ans. As bannee dty eiraght.
Saggyrt. Cur shee ’sy traa ain, O Hiarn;
Ans. Er-y-fa nagh vel fer erbee elley ta caggey er nyn son, agh uss dty lomarcan, O Yee.
Saggyrt. O Yee, jean glen ny creeaghyn ain er cheusthie j’in;
Ans. As ny gow dty Spyrryd Casherick voïn.


 

 Lord's Prayer
O HIARN, nagh vel dy bragh failleil dy chooney lhieusyn, as dy reill adsyn t’ou dy hroggal seose ayns dty aggle as dty ghrain firrinagh; Freill shin, ta shin guee ort, fo coadey dty ard-chiarail vie, as cur orrin aggle kinjagh y ve ain roish, as graih da dt’ Ennym casherick, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.
 
Collect of the Day
O YEE, voids ta dy chooilley yeearree casherick, dy chooilley choyrle vie, as dy chooilley obbyr chairagh cheet; Cur dooinyn dty harvaantyn yn shee shen nagh vod y seihll y choyrt; dy vod chammah ny creeaghyn ain ve soit dy chur biallys da dty annaghyn as niyrgeddin shinyn er nyn vendeil liorts veih aggle nyn noidyn, dy vod mayd nyn draa y choyrt shaghey ayns fea as shee, trooid toilchinys Yeesey Creest nyn Saualtagh. Amen.
 
2nd Collect at Evening Prayer

SOILSHEE yn dorraghys ain, ta shin guee ort, O Hiarn: as jeh dty vyghin vooar freill shin veih dy chooilley ghaue as danjeyr jeh’n oie shoh, er graih dty vac ynrycan nyn Saualtagh Yeesey Creest. Amen.

O YEE cur skianyn credjue dou
Dy gholl erskyn yn aer:
Dy chur-my-ner cummaltee niau,
    Marish nyn garrey deyr.

Keayrt v’ad ayns shoh lesh creeaghyn brisht,
    Goaill toshiaght ’sy raad cair;
As gleck dy creoi, myr ta shi ’yn nish,
    Noi peccah as danjeyr.

Fenee kys hooar ad gys bea veayn,
    As maynrys nagh vel treih?
As t’ad gansoor trooid fuill yn Eayn;
    T’er choyrt dooin wheesh dy ghraih.

Liorish dy kinjagh geiyrt da Creest,
    V’ad niartal ayns e ghrayse:
As nish ayns gloyr t’ad er hoie sheese,
    Rish lhiattee’n Jee, hur baase. Amen.

 

 3rd Collect, for Aid against all Perils
YEE Ooilley-niartial, Ayr dy chooilley vyghin, ta shinyn dty harvaantyn neu-feeu cur dhyts booise smoo imlee as creeoil son ooilley dty vieys as dty chenjallys ghraihagh dooinyn as da dy chooilley ghooinney. Ta shin dy dty vannaghey son nyn groo, son nyn goadey, as son ooilley bannaghtyn y vea shah, agh erskyn ooilley son dty ghraih erskyn earroo ayns dy ren oo yn seihll y chionnaghey reesht liorish nyn Jiarn Yeesey Creest; son ny saaseyn dy ghrayse, as son y treishteil dy ghloyr. As ta shin guee ort cur dooin lheid yn ennaghtyn cooie jeh ooilley dty vyghinyn, dy vod ny creeaghyn ain ve dy firrinagh booisal, as dy vod mayd soilshaghey magh dty voylley, cha nee lomarcan lesh nyn meillyn, agh ayns nyn mea, liorish coyrt shin hene seose gys dty hirveish, as liorish gimmeeaght kiongoyrt rhyt ayns casherickys as cairys ooilley laghyn nyn mea, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn; huggeysyn; mayrts as y Spyrryd Noo, dy row dy chooilley ooashley as gloyr, seihll gyn jerrey. Amen.
 
General Thanksgiving
YEE Ooilley-niartal, t’er choyrt dooinyn grayse ec y traa shoh, lesh un aigney dy yannoo nyn aghinyn cadjin hoods; as t’ou gialdyn, tra ta ghaa ny three er nyn jaglym cooidjagh ayns dty Ennym’s, dy der uss dauesyn nyn aghinyn: Cooilleen nish, O Hiarn, yeearreeyn as accanyn dty harvaantyn, myr smoo hee uss ymmyrchagh er nyn son; giall dooin ’s y theihll shoh tushtey jeh dty irriney, as ayns y theihll ta ry-heet yn vea dy bragh farraghtyn. Amen.

2 Cor. iii, 14.

GRAYSE nyn Jiarn Yeesey Creest, as graih Yee, as sheshaght gherjoil y Spyrryd Noo, dy row mârin ooilley er son dy bragh. Amen.

TA farrane ayn ta lhieent lesh fuill
Ren roie veih Eayn y chee;
Dy voddagh peccee veih dagh foill,
    Ayns shen ve er ny niee.

Yn maariiagh hene ghow boggey mooar,
    Tra ren eh fakin eh:
As mish va neesht neu-ghlen dy liooar,
    T'ayns shen er my livrey!

Fuill Chreest cha jean ee coayl y bree,
    Agh kinjagh pooaral ta;
Derrey vees ooilley nooghyn Yee
    Goit seose gys maynrys bra.

Neayr ren mee fakin yn farrane,
    Ta sauchys aym as aash;
Graih flaunyssagh t’er ve m’arrane,
    As bee eer gys my vaase. Amen.

TAR shiuish, ta nish cumraagyn dou
Goll trooid yn aasagh, troailt gys niau,
Ta gennaght laad yn eill;
    Jarrood shin nish nyn seaghyn giare,
As jeeagh shin cooyl yn coan dy yeïr,
    Raad ta’n saualtagh reill.

Ass roshtyn towshan eash as traa,
    Jeeagh gys yn boayl dy vaynrys bra,
Raad ta ny flannyssee:
    Er skianyn credjue trog shiu bieau,
As chionn shiu seose gys yrjey'n clieau,
    Dy chosney raad ta Jee.

Adsyn ta surranse er dty ghraih,
    Nee reill ayns gloyr kiongoyrt rish dt’oaie;
Nyn lheid ne’oo soiagh’ jeu:
    Ta liorish credjue, cummal magh
Er gys yn jerrey firrinagh
    Fo’n chrosh: nee’n attey ’cheau.

Ayns treisht jeh stayd ta cha gloyroil;
    Yeesey, dty chrosh nee mayd y ghoaill,
As dy feer imlee guee:
    Gys nee oo shin chur-lesh hood thie,
Dy ghoaill slane soylley jeh dty ghraih,
    As Jee ve dooin dagh nhee. Amen.

NIARTEE lhien dy myghinagh, O Hiarn, ayndoo shoh nyn aghinyn as nyn badjeryn, as jean aarloo raad dty harvaantyn dy heet Cys y taualtys dy bragh farraghtyn: mastey dy chooilley chaghlaa as taghyrt jeh’n vea varvaanagh shoh, dy vod ad dy bragh v’er nyn vendeil liorish dty chooney’s smoo ghraysoil as aarloo, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

SHEE Yee ta erskyn dy chooilley hushtey, dy vreill eh ny creeaghyn as ny aignaghyn euish ayns fysseree as graih Yee, as jeh e Vac Veesey Creest nyn Jiarn: as bannaght Yee Ooilley-niartal, yn Ayr, y Mac, as y Spyrryd Noo, dy row ny mast’eu, as dy hannaghtyn meriu er son dy bragh. Amen.

 Prayer of St. Chrysostom
 

Return to the Book of Common Prayer in Manx

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld