The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Padjer Fastyr
Evening Prayer in Manx

CUMMEY
SHIRVEISH
ASHOONACH

AYNS CHENGEY NY
MAYREY ELLAN VANNIN

 

 

 

 
DOOLISH:
Prentit son Yn Cheshaght Ghailckagh liorish
S. K. Broadbent as Sh.,
Straid Miall.
1924.


 

 

 PADJER FASTYR

Saggyrt:

MY ta shin gra dy vel shin gyn peccah, ta shin molley shin hene, as cha vel yn irriney ain. Agh my ta shin goaill-rish nyn beccaghyn, t’eshyn firrinagh as cairagh leih dooin nyn beccaghyn, as dy ghlenney shin veih dy chooilley neu-ynrickys. I Ean i. 8, 9.
    Shen-y-fa ta mee guee as geearree erriu, whilleen as t’ayns shoh kionfenish, dy yannoo sheshaght maryms lesh cree glen, as coraa imlee, gys stoyl-reeoil yn ghrayse flaunyssagh, gra my yeih’s:
 

Evening Prayer (1924)
 Ooilley:

AYR Ooilley-niartal as smoo lane jeh dty vyghin; Ta shin er n’gholl er-shaghryn veih dty raaidyn casley rish kirree cailjey. Ta shin er eiyrt rouyr er smooinaghtyn as yeearreeyn ny ceeaghyn ain hene. Ta shin er n’yannoo peccah noi dty leighaghyn casherick. Ta shin er n’aagail gyn jannoo ny reddyn shen lhisagh shin v’er n’yannoo; As ta shin er n’yannoo ny reddyn shen nagh lhisagh shin ver n’yannoo: As cha vel slaynt erbee aynin. Agh uss, O Hiarn, jean myghin orrin peccee hreih. Ymmyrk uss lhieusyn, O Yee, ta goaillrish nyn voiljyn. Gow uss adsyn reesht ta arryssagh; Cordail rish dty ghialdynyn er ny hoilshaghey da sheelnaue ayns Creest Yeesey nyn Jiarn. As giall, O Ayr smoo lane jeh dty vyghin, er y ghraih echeysyn; Dy vod mayd ny yeih shosh beaghey dy crauee, dy cairal, as dy sheelt, Gys glory dt Ennym’s casherick. Amen.

Saggyrt:

JEE Ooilley-niartal, Ayr nyn Jiarn Yeesey Creest, nagh vel shirrey baase peccagh, agh baare lesh eh dy hyndaa veih’n olkys echey, as ve bio; as ta er choyrt pooar as sarey da he Hirveishee, dy hoilshaghey as dy ockley magh da e phobble, ta arryssagh, pardoon as leih son nyn beccaghyn: T’eh pardooney as leih dauesyn ooilley ta dy firrinagh goaill arrys, as dy shickyr credjal e Hushtal casherick. Shen-y-fa lhig dooin guee ersyn dy choyrt dooin arrys firrinagh, as e Spyrryd Casherick, dy vod ny reddyn shen eshyn y woojys ta shin jannoo ec y traa shoh, as dy vod y chooid elley jeh’n vea ain ny yeih shoh ve glen as crauee: myr shen ec y jerrey dy vod mayd cheet gys e voggey dy bragh beayn, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn.
 

Confession & Absolution
Ooiley:

AYR ain t’ayns niau; casherick dy row dt’Ennym. Dy jig dty reeriaght. Dt’aigney dy row jeant er y thalloo myr te ayns niau. Cur dooin nyn arran jiu as gagh lan. As leih dooin nyn loghtyn, myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn ’oï. As ny leeid shin ayns miolagh; Agh livery shin veih olk: Son lhiats y reeriaght, as y phooar, as y ghloyr, son dy bragh as dy bragh. Amen.

    Saggyrt. O, Hiarn, foshil uss nyn meillyn.
    Ansoor. As nee ny beïll ain soilshaghey magh dty voylley.
    Saggyrt. O Yee, jean tappeeys dy hauail shin:
    Ans. O Hiarn, jean siyr dy chooney lhien.
    Saggyrt: Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo;
    Ans. Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh: seihll gyn jerrey. Amen.
    Saggyrt. Moylley-jee yn Chiarn.
    Ans. Ennym y Chiarn dy row er ny voylley.

PSALM XXXII.

BANNIT t’eshyn ta e neu-chairys er ny leih da: as e pheccah er ny choodaghey.
    2. Bannit un dooinney nagh vel y Chiarn cur peccah erbee ny lieh: as ayns e chree nagh vel kialg erbee.
    3. Son choud as chum mee my hengey: ren my chraueyn shymley ersooyl trooid my accan gagh laa.
    4. Son ta dty laue trome orrym laa as oie: as ta soo my chorp myr chirmagh-loshtee yn tourey.
    5. Goym rish my pheccah hoods; as my neu-chairys cha vel mee er cheiltyn.
    6. Dooyrt mee; Nee’m goaill-rish my pheccaghyn gys y Chiarn: as myr shen ren uss olkys my pheccah y leih dou.
    7. Son shoh nee dagh dooinney ta crauee, jannoo e phadjer hood, ayns traa oddys oo v’er dty gheddyn: agh ayns ny thooillaghyn mooarey dy ushtey cha jig ad nychoar.
    8. T’ou uss ynnyd dy m’ollaghey ayn, nee uss m’y choadey veih seaghyn: nee oo m’y chumbaasal er dy chooilley cheu lesh arraneyn-moyllee dy livrey-ys.
    9. Ver-yms tushtey dhyt, as ynsee-ym dhyt yn raad t’ou dy ghoaill: as nee’m dty leeideil lesh my hooill.
    10. Ny bee-jee shiuish gollrish cabbyl ny mule, ta fegooish tushtey: yn beeall oc shegin y ve smaghtit lesh beealraghyn as streean, er aggle
    11. Ta kerraghey trome gour ny mee-chrauee: agh eshyn ta coyrt e varrant er y Chiarn, ta myghin lhiantyn huggey er dagh cheu.
    12. Bee-jee gennal, O shiuish sleih ynrick, as gow-jee boggey ayns y Chiarn: as bee-hee gerjoil, ooilley shiuish ta firrinagh ayns cree.
    Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo;
    Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh; seihll gyn jerrey. Amen.

LESSOONYN.

Nunc Dimittis. Noo Luke ii., 29.

HIARN, nish t’ou cur kied da dty harvaant paartail ayns shee: cordail rish dty ghoo.
    Son ta my hooillyn er vakin dty haualtys;
    T’ou er n’yannoo aarloo: kiongoyrt rish dy chooilley phobble;
    Dy ve son soilshey dy hoilshaghey ny Ashoonyn-quaagh: as gloyr dty phobble Israel.
    Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo;
    Myr ve ’sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh; seihll gyn jerrey. Amen.
 

 Lord's Prayer

 Ooiley:

TA mee credjal ayns Jee un Ayr Ooilley-niartal, Chroo niau as thalloo.
    As ayns Yeesey Creest e ynrycan Vac nyn Jiarn; V’er ny ghientyn jeh’n Spyrryd Noo, Rug jeh’n Voidyn Moirrey, Ren surranse fo Pontius Pilate, V’er ny chrossey, er ny varroo, as er ny oanluckey; Hie eh sheese gys niurin; Yn trass laa dirree eh reesht veih ny merriu; Hie eh seose gys niau, As t’eh ny hoie er laue yesh Yee, yn Ayr Ooilley-niartal; Veih shen hig eh dy vriwnys ny bioee as ny merriu.
    Ta mee credjal ayns y Spyrryd Noo; Yn slane Agglish casherick; Sheshaght ny Nooghyn; Leih peccaghyn; Irree-seose reesht y challin; As y vea dy bragh farraghtyn. Amen.

Saggyrt. Yn Chiarn dy row mêriu.
Ans. As marish dty Spyrryd.
Saggyrt. Hiarn, jean myghin orrin.
    Chreest, jean myghin orrin.
Hiarn, jean myghin orrin.
 

 Apostles'Creed
 Ooiley:

AYR ain t’ayns niau; casherick dy row dt’Ennym. Dy jig dty reeriaght. Dt’aigney dy row jeant er y thalloo myr te ayns niau. Cur dooin nyn arran jiu as gagh lan. As leih dooin nyn loghtyn, myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn ’oï. As ny leeid shin ayns miolagh; Agh livery shin veih olk. Amen.

    Saggyrt. O Hiarn, soilshee dty vyghin orrin;
    Ans. As giall dooin dty haultys.
    Saggyrt. O Hiarn, saue yn Ree.
    Ans. As dy myghinagh clasht rooin tra ta shin geamagh ort.
    Saggyrt. Coamree dty Hirveishee lesh cairys;
    Ans. As jean dty phobble reiht gerjoil.
    Saggyrt. O Hiarn, saue dty phobble;
    Ans. As bannee dty eiraght.
    Saggyrt. Cur shee ’sy traa ain, O Hiarn;
    Ans. Er-y-fa nagh vel fer erbee elley ta cagey er nyn son, agh uss dty lomarcan, O Yee.
    Saggyrt. O Yee, jean glen ny creeaghyn ain er cheusthie jin:
    Ans. As ny gow dty Spyrryd Casherick voïn.
  

 Lord's Prayer
O HIARN, ta shin guee ort dy myghinagh dy chlashtyn rooin; as giall dy vod shinyn, dooin t’ou er choyrt yeearree creeoil dy ghoaill padjer, ve liorish dty chooney niartal er nyn goadey as er nyn gherjaghey ayns dy chooilley ghaue as arkys, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.
 
Collect of the Day
O YEE, voids ta dy chooilley yeearree casherick, dy chooilley choyrle vie, as dy chooilley obbyr chairagh cheet; Cur dooinyn dty harvaantyn yn shee shen nagh vod y seihll y choyrt; dy vod chammah ny creeaghyn ain ve soit dy chyr biallys da dty annaghyn as myrgedding shinyn er nyn vendeil liorts veih aggle nyn noidyn, dy vod mayd nyn draa y choyrt shaghey ayns fea as shee, trooid toilchinys Yeesey Creest nyn Saultagh. Amen.
 
2nd Collect at Evening Prayer
SOILSHEE yn dorraghys ain, ta shin guee ort, O Hiarn; as jeh dty vyghin vooar freill shin veih dy chooilley ghaue as dangeyr jeh’n oie shoh, er graih dty vac ynrycan nyn Saualtagh Yeesey Creest. Amen.
 
 3rd Collect, for Aid against all Perils

YEE Ooilley-niartal, Ayr dy chooilley vyghin, ta shinyn dty harvaantyn neu-feeu cur dhyts booise smoo imlee as creeoil son ooilley dty vieys as dty chenjallys ghraihagh dooinyn as dad y chooilley ghooinney. Ta shin dy dty vannaghey son nyn groo, son nyn goadey, as son ooilley bannaghtyn y vea shoh, agh erskyn ooilley son dty ghraih erskyn-erarroo ayns dy ren oo yn seihll y chionnaghey reesht liorish nyn Jiarn Yeesey Creest; son ny saaseyn dy ghrayse, as son y treishteil dy ghloyr, As ta shin guee ort cur dooin lhied yn ennaghtyn cooie jeh ooilley dty vyghinin, dy vod ny creeaghyn ain ve dy firrinagh booisal, as dy vod mayd soilshaghey magh dty voylley, cha nee ny lomarcan lesh nyn meillyn, agh ayns nyn mea, liorish coyrt shin hene seose gys dty hirveish, as liorish gimmeeaght kiongoyrt rhyt ayns casherickys as cairys ooilley laghyn nyn mea, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn; huggeysyn, mayrts as y Spyrryd Noo, dy row dy chooilley ooashley as gloyr, seihll gyn jerrey. Amen.
 

General Thanksgiving
YEE Ooilley-niartal, t’er choyrt dooinyn grayse ec y traa shoh, lesh un aigney dy yannoo nyn aghinyn cadjin hoods; as t’ou gialdyn, tra ta ghaa ny three er nyn jaglym cooidjagh ayns dty Ennym’s, dy der uss daue nyn aghinyn: Cooilleen nish, O Hiarn, yeearreeyn as accanyn dty harvaantyn, myr smoo hee uss ymmyrchagh er nyn son; giall dooin ’sy theihll shoh tushtey jeh dty irriney, as aysn y theihll tar y-heet yn vea dy bragh farraghtyn. Amen.

GRAYSE nyn Jiarn Yeesey Creest, as graih Yee, as sheshaght gherjoil y Spyrryd Noo, dy row mârin ooilley er son dy bragh. Amen.

NIARTEE lhien dy myghinagh, O Hiarn, ayndoo shoh nyn aghinyn as nyn badjeryn, as jean aarloo raad dty harvaantyn dy heet gys y taualtyus dy bragh farraghtyn; mastey dy chooilley chaghlaa as taghyrt jeh’n vea varvaanagh shoh, dy vod ad dy bragh v’er nyn vendeil liorish dty chooney’s smoo ghraysoil as aarloo, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn.

SHEE Yee ta erskyn dy chooilley hushtey, dy vreill eh ny creeaghyn as ny augnaghyn euish ayns fysseree as graih Yee, as jeh Vac Yeesey Creest nyn Jiarn: ’as bannaght Yee Ooilley-niartal, yn Ayr, y Mac, as y Spyrryd Noo, dy row ny mast’eu, as dy hannaghtyn meriu er son dy bragh. Amen.

 

 Prayer of St. Chrysostom
 HYMNYN.

HYMN 1.
PSALM C.

O  OOILLEY shiuish fir-veghee’n theihll,
Trog-jee kiaull gennal gys y Chiarn;
Eeck-jee nyn geesh da dy-creeoil,
    Insh-jee e voylley ayns arrane.

She eh yn Jee mooar ynrycan
    Liorish ta shin as ooilley bio;
Shin t’eh er reïh e phobble hene,
    Yn shioltane t’er nyn vassagh fo.

Er e ghiat cash’rick gow-jee stiagh,
    As ayns e choort tra vees shiu sthie;
Gow-jee arraneyn eunyssagh,
    Gys moylley’n Jee ta riu cha mie.

Son mie ta’n Chiarn ’skyn smooinaghtyn,
    E vyghinyn rieau shickyr va;
Feer ta e ghoo, as farraghtyn,
    Veih eash dy eash er son dy-brâ. Amen.

HYMN 2.

O YEE cur skianyn credjue dou
Dy gholl erskyn yn aer;
Dy chur-my-ner cummaltee niau,
    Marish nyn garrey deyr.

Keayrt v’ad ayns shoh lesh creeaghyn brisht,
    Goaill toshiaght ’sy raad cair;
As gleck dy creoi, myr ta shi ’yn nish,
    Noi peccah as danjeyr.

Fenee kys hooar ad gys bea veayn,
    As maynrys nagh vel treih?
As t’ad gansoor trooid fuill yn Eayn;
    T’er choyrt dooin wheesh dy ghraih.

Liorish dy kinjagh geiyrt da Creest,
    V’ad niartal ayns e ghrayse:
As nish ayns gloyr t’ad er hoie sheese,
    Rish lhiattee’n Jee, hur baase. Amen.

HYMN 3.

TAR shiuish, ta nish cumraagyn dou—
Goll trooid yn aasagh, troailt gys niau,
Ta gennaght laad yn eill;
    Jarrood shin nish nyn seaghyn giare,
As jeeagh shin cooyl yn coan dy yeïr,
    Raad ta’n saualtagh reill.

Ass roshtyn towshan eash as traa,
    Jeeagh gys yn boayl dy vaynrys bra,
Raad ta ny flannyssee:
    Er skianyn credjue trog shiu bieau,
As chionn shiu seose gys yrjey'n clieau,
    Dy chosney raad ta Jee.

Adsyn ta surranse er dty ghraih,
    Nee reill ayns gloyr kiongoyrt rish dt’oaie;
Nyn lheid ne’oo soiagh’ jeu:
    Ta liorish credjue, cummal magh
Er gys yn jerrey firrinagh
    Fo’n chrosh: nee’n attey ’cheau.

Ayns treisht jeh stayd ta cha gloyroil;
    Yeesey, dty chrosh nee mayd y ghoaill,
As dy feer imlee guee:
    Gys nee oo shin chur-lesh hood thie,
Dy ghoaill slane soylley jeh dty ghraih,
    As Jee ve dooin dagh nhee. Amen.

HYMN 4.

TAR shiuish t’ayns graih rish Creest,
Lesh gennallys gherjoil,
Dy ghoaill arraneyn moyllee nish,
    Mygeayrt-y-mysh e stoyl.

Adsyn nagh nhione daue Jee,
    T’ad gobbal rooin goaill ayrn:
Agh foddee cloan yn niartal Ree
    Dy kinjagh moylley’n Chiarn.

Yn Jee, ta er nyn skyn,
    Ta fakin dagh ashoon;
T’eh markiaght er ny bodjallyn,
    As jannoo’n faarkey kiune;

Shoh’n Jee dy atchim mooar,
    T’eh dooin dagh nhee ta mie;
Ver eh neose chaghteryn e phooar,
    Dy ghoaill shin huggey thie.

Eisht lhig dooin moylley Jee,
    As jeir ve currit voin:
Ta boggey Yeesey ayns nyn gree,
    Gys seihll dy ghloyr goll roin. Amen.

HYMN 5.

O’S LIAUYR yinnin gennaght dagh oor,
Gyn fakin ny sodjey my Yee!
Ny poseeyn share t’er yn ooir,
    Veagh dooys fegooish miljid erbee:
Yn ghrian houree jeeaghyn gyn bree,
    Yn magher fardail da cur mess;
Agh tra ta mee maynrey ayns Jee,
    Ta’n geurey myr sourey dou eisht.

E ennym feer eunyssagh t’eh:
    E ghoan ta gerjoilagh as mie:
Veih ’enish ta’n dorraghys chea,
    T’eh gerjagh mee ooilley cheu-sthie.
Dy beign myr shoh foast marish Jee.
    Veign foast fegooish aggle as feme:
Ny s’maynrey na dooinney erbee,
    My hourey veagh ooilley yn vlein.

Hiarn vyghinagh, my ta mee lhiat,
    My t’ou my arrane as my ghrian;
Cre’n oyr ta mee gaccan as plaiynt?
    As kys ta my yeurey cha beayn?
Dagh bodjal jean geiyrt jeh my chree,
    As geriee mee nish lesh dty ghoo;
Ny gow mee hood-hene raad nagh bee
    Ayn geurey ny bodjal ny smoo. Amen.

HYMN 6.

’SY traa ta ceaut t’ou Hiarn, er ve
    Yn cooney ain dagh laa;
’Sy traa ry heet ne’oo shin livrey,
    As oo nyn eiraght bra.

Fo scaa dty stoyl sheer lhig dooin soie,
    Dy kinjagh freill ayns shee;
Son ooilley-niartal ta dty roih:
    Cre’n sauchys t’ain ayns Jee!

Roish my row order er dagh slieau,
    Ny cummey er yn joan,
T’ou uss yn Jee ta er dy rieau,
    Son bleeantyn fegooish kione.

Thousane dy eashyn roish dty oaie
    Myr fastyr t’er ny cheau;
Ny myr va arrey giare yn oie
    Tra haink yn moghrey jiu.

Traa, myr yn awin, dy bragh ta roie,
    As sceabey er-sooyl y cloan;
Ta’d chea ersooyl, myr dreamal oie
    Yn tra ta’n moghrey ayn.

’Sy traa ta ceaut, t’ou Hiarn er ve
    Yn kemmyrk ain dagh laa;
Bee nish fendeilagh slane nyn mea,
    As ynnyd-vaghee bra.

HYMN 7.

CUR shiu sidooryn Chreest,
Yn eilley-caggee miu;
Coamrit lesh pooar yn troshid neesht
    Ta Jee dy yialdyn diu:
    Niartal ayns Creest yn Ree,
    Yn Chiarn jeh sheshaght niau;
Son ad ta credjal ayns Mac Yee,
    Dagh noid ta lheiggit roue.

    Eisht shass-jee dy creeoil,
    Lesh slane e niart as bree;
Goaill son y chaggey spyrrydoil
    Slane eilley-caggee Yee;
    Tra vees nyn obbyr jeant,
    Nyn noidyn currit sheese,
As veih dagh peccah seyr as glen’t,
    Eisht shassoo slane ayns Creest.

    Eisht shass-jee noi dagh noid,
    As cur shiu eddin daue;
T’ad cheet lesh dewilys lane dy vroid,
    Trooid magh yn laa dy ghaue;
    Ny-yeih nagh lhig shiu lhieu,
    Dy dunnal shass-jee magh,
Yn eilley sollys currit miu,
    Dy chairys flaunyssagh.

HYMN 8.

TAR, Hiarn, neose veih niau,
Tilg harrish dagh slieu,
Ta lhiettal dty graih, er dty hon ta mee fieau,
    Tar nish ta mee guee,
    As foad ayns my chree,
Aile crauee dy yeearree cadolagh son Jee.

    My annym ta paa
    Son eynysyn braa;
Ta’n Chiarn hene, my chronney, O ciun oddym ghra?
    Son shoh ta mee geam,
    Yn gioot ta mee feme:
Yn pearl smoo dy verchys, O cuin vees eh aym?

    Cha vel eh ry-chreck,
    As aym’s cha vel eek,
Un obbyr, ny smooinnaght ta slane casherick.
    Te cheet neose veih niau,
    T’aym blash jeh ro-laue:
Agh laanid dy vaynrys dy leah ver eh dou.

HYMN 9.
Fouyr ny Marrey.

CLASHT rooin, O Hiarn, ta baghey heose ayns niau,
Ayns fardalys ta’in lab’raght fud ny hoie
Erbey dy jed oo mârin, Ree dagh ree:
    Cur soilshey hooin, as freill shin veih dagh gaue.

Da’n aarkey freanagh t’ou, O Hiarn, cur shee,
    Tra ta’n gheay shin y imman noon as noal;
S’lajer dty roih! cha sur nyn maatyn coayl;
    Cur cooney hooin, cooinnee er Galilee.

O freill ny mraane as paitchyn ain ayns shee!
    Son oc ta’in traaue yn thalloo as yn keayn.
Ta shin ’sy laa yn arroo airhey ’yuinn,
    Fouyr argid marrey ’hroggal ayns yn oie.

Son Soilshey, fliaghey, ’s druight, Hiarn! vermayd booise
    Liorish dty laue t’ad skeaylit neose veih niau—
Myr geinnagh hene, Bun ooilley bioys t’ou—
    Luss, mess as arroo; ushag, baagh as eeast.

O arran Bio! t’ou ayns dty ghoo er ghra:—
    “Adsyn ta beaghey orr’m cha gow ad baase”:
O clasht rish eam dty chloan lesh acc’rys faase:
    “Cur dooin nyn arran, Ayr, jiu as gagh laa.”

Cuirr ayns nyn gree’ghyn rass dty ghraihys vooar,
    Dy vod mayd boggey, booiys as shee y yuinn;
As ayrn y ghoaill ’sy vheillea vooar ayd hene,
    Tra ta nyn lab’ragh harrish er yn ooir.

HYMN 10.
Son yn Ollick.

CHOUD as va bochillyn ’syn oie,
Freayll arrey er shioltane;
Orroo ren ainle y Chiarn cheet neose,
    Ren gloyr Yee moo soilshean.

Ny gow-jee aggle, dooyrt yn ainle.
    (Son atchim mooar ve daue),
Niaghtyn gerjoil dy voggey mooar
    T’ayn diu as da sheelnaue.

Diu, ayns ard-valley Ghavid hene
    Ta er ny ruggey jiu,
Saualtagh, Eh ta Creest y Chiarn,
    As shoh vees cowrey diu:

Yiow shiu yn oikan flaunyssagh
    Ayns stable son e ’hie,
Dy-imlee kianit ayns sailaghyn,
    As ayns manjoor ny lhie.

Shoh rait, v’ayns tullogh sheshaght vooar
    Dy ainleyn gial y Chiarn;
Ren brishey magh ayns kiaulleeaght ard,
    As myr shoh goaill arrane.

Ard ghloyr da Jee ’syn yrjey heose.
    Shee er y thalloo neesht;
Aigney mie Yee da slane sheelnaue,
    Cur-voylley daue ayns Creest.

 Hymns
 

Return to the Book of Common Prayer in Manx

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld