The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Lyver Pysadow Kemyn (1980)
The Book of Common Prayer in Cornish

 

LYVER
PYSADOW KEMYN

 

Herwyth usadow Eglos Pow Saws

 

 

 

Lecyans dhe vos usyes yn Epscobeth Truru rebu grontys gans Epscop Truru

1980


 

PREFACE

    This new edition of the most frequently-used Services in Cornish has been prepared for use both in public worship and, where appropriate, in private devotions. It is commended for use in the Diocese of Truro, and offered to the Churches of all denominations.
    Collects and Readings authorised for use at Holy Communion on certain Sundays and Holy Days, and on other occasions, are to be found in “Lenlyver Ber,” published by The Bishop of Truro’s Advisory Council for Services in Cornish, and may be obtained from booksellers, or from the Secretary of the Bishop’s Advisory Council, c/o The Diocesan Office, Convent of The Epiphany, Mitchell Hill, Truro.
    A selection of Psalms for use at Morning and Evening Prayer, and of hymns which may be suitable for use at these services and at Holy Communion, will be found in “Lyver Hymnys ha Salmow,” published by An Lef Kernewek, 93 Mount Pleasant Road, Camborne.
    The Canticles at Morning and Evening Prayer have been pointed for chanting according to Anglican practice, but all may be said or sung as may be appropriate.
    Clergy or others of the Church of England who wish to arrange public services in Cornish should approach the Bishop of Truro’s Advisory Council in the first instance.
 


 

COMENDYANS MYTTYNESOW PY GWESPEROW HERWYTH DEWYS

* Yn dalleth an gonys, py Myttynesow py Gwesperow, an Menyster a wra redya, ughel y lef, onen po an dheu a’n devynnow Scryptor Sans us ow sewya:

Mar leveryn agan bos hep peghas, yth eson-ny owth omdulla, ha nyns us ynnon an gwyryoneth: mes mars on-ny glan yessys a’gan peghosow, lel yua ha gwyryon rak gava dhyn agan peghosow, ha’gan glanhe a bup camwyth. 1 S. Yowan i, 8,9

Dhe’n Arluth agan Dew yma tregerethow ha gyvyansow, kyn whrussyn-ny omsevel er-y-byn, ha kyn na wrussyn gul warlergh lef an Arluth agan Dew, ow-kerdhes yn y laghys adheragon a worras-ef. Dan. ix, 9, 10
 

Morning & Evening Prayer

* Ena ef a lever:

Rag henna y pysaf ha govyn orthough, myns us omma, a dhos genef, gans colon lan, ha huvel agas lef, bys yn tron an gras nef, ow leverel war ow lergh:

* Yessans kemyn a vyth leverys gans an Cuntelles oll yntyen, warlergh an Menyster, ha pup-oll war’ben deulyn.

A Das Ollgallosek ha truethek pur, ny re gamwruk ha gwandra mes a’th fordhow kepar ha deves us kellys, Ny re sewyas re an towlow ha whansow a’gan colonnow agan honen, Ny re offendyas erbyn dha laghys sans, Ny re asas heb aga gul an taclow-na dhyn a dhegothfe aga gul, Ha ny re wruk an taclow-na dhyn na dhegothfa aga gul, Ha nyns us ynnon yeghes vyth-oll: Mes ty, A Arluth, dysqua tregereth dhyn drok-oberoryon anfusek; Gwra sparya, A Dhew, sul a wrello yes y fowtow, Gwra sawya sul a’n jeffo edrek, Herwyth dha ambosow orth mabden deryvys yn Cryst Yesu agan Arluth: Ha gront dhyn, A Das pur-druethek, rag y gerensa-ef, Ny dhe vewa wosa hemma bewnans da, ewn ha truesy, Dhe wordhyans dha Hanow Sans. Amen.

* py:

A Dhew agan Tas, ny re beghas er dha byn yn preder, yn geryow, hag yn gwythres; ny’th kersyn ny gans oll agan colon; ny gersyn ny agan kentrevogyon avellon-ny agan honen. Dysqua tregereth dhyn ny a’th pys; glanha ny dyworth agan peghosow; ha gweres ny ow fetha agan fowtow; dre Yesu Cryst agan Arluth. Amen.

* An Gyvyans py Dewhelans peghosow hag a vyth leverys gans an Oferyas y honen, hag ef yn y saf ha’n bobel whath war ben deulyn.

A Dhew Ollgallosek, Tas agan Arluth Yesu Cryst, nep na vyn orth peghador y vernans, mes kens es henna ef dhe omdrelya dyworth y dhrok-obereth ha bewa: ha re ros gallos ha gorhemmyn dh’y Venystrys, rag deryvas ha leverel dh’y bobel, hag y yn edrek, an Gyvyans ha Dewhelans aga feghosow: Ef a wra gava ha dyllo oll an re-na a’s teves gwyr-edrek hag a lel-grys dh’y Awayl Sans-ef. Rag henna gwren pysy dhodho may whrontyo dhyn gwyredrega, ynweth y Spyrys Sans, may hallo dhodho plekya an pyth-oll a wren y’n prys-ma, ha bos ran aral agan bewnans wosa hemma ha pur ha sans; dos may hyllyn y’n deweth dh’y lowena nefra a bys; dre Yesu Cryst agan Arluth-ny. Amen.

* py:

Dew Ollgallosek ha truethek re wrontyo warnough gyvyans ha dewhelans oll agas peghosow, termyn rag amendyans bewnans, ha’n gras ha confort a’n Spyrys Sans. Amen.

* Mar nyns us oferyas ena, pysadow a sew bos Ieverys gans an menyster:

Gront dhe’th pobel lel, ny a’th pys, A Arluth truethek, ha gyvyans ha cres, may fons glanhes dyworth oll aga feghosow, ha’th servya, cosel aga frys; dre Yesu Cryst agan Arluth. Amen.

(Collect 21ans wosa Trynsys

 

Confession & Absolution

ORDENAL MYTTYNESOW

* Mar nyns yu redys Comendyans, Hymna a yl bos kenys.

(An Menyster a wra mos dhe ben y dheulyn, ha’n bobel kekefrys war ben deulyn, hag) ena an Menyster a wra leverel y’n ketel-ma,

Arluth, ty ygor agan gweusow.
Gorthyp: Ha ’gan ganow a wra dysquedhes dha wologhas.
Oferyas: A Dhew, fystyn dh’agan sylwel.
Gorthyp: A Arluth, dus uskys dh’agan gweres.

* Ena, ha pup-oll a’ga saf, an Oferyas a wra leverel, Gordhyans re bo dhe’n Tas, ha dhe’n Map: ha dhe’n Spyrys Sans.
Gorthyp: Kepar del esa y’n dalleth, yma lemmyn, hag y fyth bys vyken: trank hep worfen. Amen.

Oferyas: Gormeleugh an Arluth:
Gorthyp: Re bo gormelys Hanow an Arluth.

* Ena y kenyr an Salm-ma, saw war nawnjegves deth a’n mys.

Venite, Exultemus Domino
Salm 95

Dun, gwren / cana dhe’n / Arluth: omlowenhen yn-collonek / yn nell / agan salvasyon.
Gwren dos adher/agtho gans / grassyans: ha dysquedhes agan bos / lowen / ganso dre / salmow.
Rag yth yu an / Arluth Dew / mur: ha myghtern / mur dres / oll dew/ow.
Yn y dhorn yma pup / sorn an / norvys: hag yma ganso / kefrys / crefter yn / brynyow.
Ef a bew an mor hag / ef a’n / gwruk: ha’y dhywla a / formyas an / tyr / segh.
Dun gordhyen / hag om/blegya: gwren mos war ben deulyn a/rag an / Arluth agan / Gwryer.
Rag ef yu an / Arluth agan / Dew: hag yth on-ny pobel y- / borva ha /deves y / luf.
Hedhyu mar mynnough clewes y lef, * na wreugh caleshe / agas / colonnow kepar delve y’n dyfyth / hag y’n / jeth an/tel.
Agas tasow / pan y’m / tentyas: pan vuma prevys y / whelsons an oberow / -vy.
Deugans bledhen cuth a’m bedha ha / my a lev/erys: hem yu pobel usy ow camwul y’ga holon ny / wothfons ow / fordhow-vy.
Yndella y whruga / lya dre / sor: na wrellens mos a/barth y’m / powes/-va.
Gordhyans re bo dhe’n Tas, / ha dhe’n / Map: ha’ dhe’n / Spyrys / Sans;
Kepar del esa y’n dalleth, * yma lemmyn, * hag y / fyth bys bys / vyken: trank hep / worfen. / A/ men.

* Ena y kenyr Salm a’n jeth, py Salm aral.

* Ena y redyer Redyans an Testament Coth; ha wosa henna y redyer py kenyr Te Deum.
 

Morning Prayer

Te Deum Laudamus

Ty, a / Dhew a-wor/melyn: yth as/wonyn dha / vos an / Arluth.
Oll an / nor a’th / worth: An / Tas a / bys bys / vyken.
Dhyso y cry yn-ughel / oll an / eleth: an nevow ha / pup / nerth us / ynna.
Dhyso Cherubyn ha / Sera/fyn: hep hedh/y a / gry
Sans, / Sans, / Sans: Arluth / Dew a / Sabaoth.
Nef ha / nor yu / lenwys: A / Vureth / dha / wordhyans.
Cowethas gloryes an / Abest/eleth: a’th / wor/mel/sy:
Cowethyans splan / an Bro / fusy: a’th / wor/mel/sy:
Lu / splan Mertheryon: a’th / wormel / sy.
An Eglos Sans dres oll an / bys a’th / aswon: an / Tas a / vureth hep / worfen;
Dha un Vap / wordhy ha / gwyryon: Kefrys an Spyrys / Sans an / Confort/yer.
Ty yu Myghtern gol/owys, / a Gryst: Ty yu Map dy/varow an / Tas.
Pan omgemersys del/yfra map/den: ny wrussys / sconya / brys an / Werghes.
Ty pan fethsys / lymder / mernans: yth ygersys Gwlascor / Nef dhe/gettep / cryjyk.
Ty a eseth a’n barth / dyghow dhe / Dhew: yn / golow/ys an / Tas.
Ny a grys Ty dhe dhos / dh’agan / brusy: ny a’th pys, ytho, a weres dhe’th servysy * nep re dhasprensys / dre dha / wos / druth.
Gwra dhedha bos nyverys / gans dha / Syns: yn / wolew/der hep / deweth.
A Arluth, / saw dha / bobel: ha / benyk / dha / ertons: Gwra / aga / rewlya: ha / drehaf / y byn/ytha.
Deth / ha / deth: ny / a’th / vurha/-sy;
Hag a / worth dha / hanow: trank / hep / wor/fen.
Vos/saw, a Arluth: dh’agan / gwytha hep / pegh y’n / jeth-ma;
A Arluth, dysqua tre/gereth / dhyn: dys/qua tre/gereth dhyn /-ny.
A Arluth, bedhens dha dre/gereth war/nan: del us ynnos / agan fydhyans/-ny.
A Arluth, ynnos-sy re / fydhys/-vy: na wra dhym / nefra / bos dys/wres.

* Ena y redyer Redyans an Testament Noweth: ha wosa henna y redyer py kenyr Benedictus:

Benedictus
S. Luk 1, 68

Benygys re bo / Arluth Dew / Ysrel: rag ef re vysytyas / ha das/prena y / bobel;
Ha drehevel sylwyans mur / ragon/-ny: yn / chy y / was / Davyth;
Del leverys dre anow y / brofusy / sans: a/ban ve / dalleth / an bys;
Ny dhe vos sawyes a’/gan es/kerens: hag a dhywla oll an / re-na / a’gan / cas;
Rag cowlwul an ty a dyas-ef dh’agan / hendas / Abram: - / ef dhe / ry / dhyn;
Ny delyfrys dyworth dywla / agan es/kerens: dh’y / servya hep / fyena/sow;
Yn sansoleth hag yn gwyrder / adher/agtho: dres / dedhyowoll / agan / bewnans.
Ha ty, a flogh, a vyth hynwys Profus an / Gorughella: rag ty a wra mos adheragtho / dhe bar/usy y / hensy;
Dhe ry gothvos syl/wyans dh’y / bobel: rag / gyvyans / aga fegh/osow,
Dre dregereth medhel / agan / Dew: ha dredho re’gan vysytyas an / deth-tarth / dyworth a/-ughon;
Dhe ry golow dhe’n re-na a’ga eseth yn tewlder hag / yn skes / mernans: ha kevarwedha agan / treys y’n / forth a / gres.
Gordhyans re bo dhe’n Tas, / ha dhe’n / Map: ha / dhe’n / Spyrys / Sans:
Kepar del esa y’n dalleth, * yma lemmyn, * hag / fyth bys / vyken: trank hep / worfen. / A / men.

py Salm-ma:

Jubilate Deo
Salm 100

A omlowenheugh orth an Arluth, / oll why/ gwlasow: serveugh an Arluth gans lowena, * ha deugh adher/agtho / gans / can.
Gothvedheugh dhe wyr an Arluth / y vos / Dew: ef yu nep re’gan formyas, ha nyns yu ny agan honen; * yth on y / bobel, ha / deves y / borva.
A eugh y’gas forth yn borthow gans grassyans, * hag aberth yn y / lysyow gans / gormola: gothvedheugh gras dhodho, ha / kewseugh / da a’/-y Hanow.
Rag an Arluth yu grassyes, * y dregereth / yu hep / deweth: ha’y wyryoneth a / dhur dhe / bup denythyans / oll.
Gordhyans re bo dhe’n Tas, / ha dhe’n / Map: ha / dhe’n / Spyrys / Sans;
Kepar del esa y’n dalleth, * yma lemmyn, * hag y / fyth bys / vyken: trank hep / worfen. / A / men.

* Ena y leveryr Credo an Abesteleth, gans an Menyster ha’n bobel, hag y a’ga saf.
 

 

    My a grys yn Dew an Tas Ollgallosek, Formyer nef ha’n nor: Hag yn Yesu Cryst y un Vab-ef agan Arluth-ny, Nep a ve denythys dre an Spyrys Sans, Genys a’n Werghes Marya, A wodhevys yn-dan Pontius Pylat, A ve crowsys, marow, hag encledhyes: Y tyeskynnas dhe yffarn; an tressa deth y tassorghas arta dyworth an marow; Yth yskynnas dhe nef, Hag a eseth a’n barth dyghow dhe Dhew an Tas Ollgallosek; Alena y to dhe vrusy ha’n bew ha’n marow.
    My a grys y’n Spyrys Sans; y’n Eglos Sans Catholyk; Cowethyans an Syns; Dewhelans peghosow; Dasserghyans an kyk; Ha’n bewnans hep deweth. Amen.

* Ha wosa henna an pysadow-ma ow sewya, ha pup war ben deulyn; ha’n Menyster ow leverel kens oll, ughel y lef,

An Arluth re bo genough.
Gorthyp. Ha gans dha spyrys.
Menyster. Gwren pysy,

Arluth, dysqua tregereth dhyn-ny.
    Cryst, dysqua tregereth dhyn-ny.
Arluth, dysqua tregereth dhyn-ny.

* Ena an Menyster, an Vebyon-lyen, ha’n bobel a wra leverel an Pader ughel aga lef.
 

Apostles' Creed

AGAN Tas-ny us yn nef, Benygys re bo dha Hanow, Re dheffo dha wlascor, Dha voth re bo gwres, y’n nor kepar hag y’n nef. Ro dhyn-ny hedhyu agan bara pup deth-oll; Ha gaf dhyn agan camwyth, Kepar del aven-nyny dhe’n re-na us ow camwul er agan pyn-ny; Ha na wra agan gorra yn temptasyon, Mes delyrf ny dyworth drok. Rag dhyso-jy yu an wlascor, ha’n gallos, ha’n gordhyans, Bys vyken ha bynary. Amen.

* Ena an Oferyas hag of ow level a’y saf a wra leverel,

A Arluth, dysqua dha dregereth dhyn-ny.
Gorthyp: Ha gront dhyn dha sylwyans.
Oferyas: A Arluth, gwyth an Vyghternes.
Gorthyp: Ha goslow dhyn yn-truethek pan ylwyn orthys.
Oferyas: Gwysk dha venystrys gans ewnder.
Gorthyp: Ha gwra dhe’th pobel dhewysys bos lowenek.
Oferyas: A Arluth, saw dha bobel.
Gorthyp: Ha benyk dha ertons.
Oferyas: Ro cres y’gan termyn-ny, A Arluth.
Gorthyp: Rag nyns us aral nagonen a omlath ragon, saw unsel ty, A Dhew.
Oferyas: A Dhew, glanha agan colon aberth-ynnon.
Gorthyp: Ha na gemer dyworthyn dha Spyrys Sans.

* Ena try Collect a wra sewya: an kensa rag an De Sul, py rag deth gwyn aral.
 

Lord's Prayer

An nessa Collect, rak Cres.

A DHEW, nep yu oberor cres ha carer kessenyans, war an gothvos a nep yu rest agan bewnans nefra a bys, an servys a nep yu rythsys pur: gwyth ny dha servysy huvel yn pup omsettyans agan envy; ma na berthyn-ny own a nerth yskerens-vyth ha ny sur ow trestya y’th sclew; dre allos Yesu Cryst agan Arluth. Amen.
 

2nd Collect, for Peace

An tressa Collect, rak Gras

A ARLUTH agan Tas a nef, Dew Ollgallosek nefra a dhur, re’gan dros yn sawder dhe dhalleth an jeth-ma: gwyth ny y’n keth hemma dre dha nerth gallosek; ha gront y’n jeth hedhyu na godhyn yn pegh, nag erbyn gwall vyth-oll na dhyffyn; mes agan obereth oll may fo ordenys dre dha wovernans, ha ny prest ow cul an pyth yu gwyryon y’th wolok-jy; dre Yesu Cryst agan Arluth. Amen.

* Ena y kenyr Hymna. Ena y leveryr Pysadow rag an Vyghternes ha’n Tylu Ryal, rag an Vebyon ha’n Bobel, rak Pow Kernow ha Kernowyon, rak Poblow Keltekoll, ha’n Pysadow Sen Crysostom, kepar del yu scryfys y’n Ordenal Gwesperow (folen 17, 18).

Ena y leveryr: 2 Tus Corynth 13,14.

Gras agan Arluth Yesu Cryst, ha kerensa Dew, ha cowethyans an Spyrys Sans, re bo genen-ny pup-oll bynytha. Amen.

* Ena y kenyr Hymna.

* An Pregoth.

* Ena y kenyr Hymna.

* Ena an Oferyas (py an Epscop, mars usy ena) a wra aga gasa dhe omdenna gans an Vennath-ma.
 

3rd Collect, for Grace

CRES Dew, usy ow-tremena pup convedhes-oll, re-wytho agan colon ha brys yn gothvos ha kerensa Dew, ha’y Vap Yesu Cryst agan Arluth-ny: ha bennath Dew Ollgallosek, an Tas, an Map, ha’n Spyrys Sans, re-bo yntredhough ha tryga genough bynytha. Amen.

(Y teweth omma an Ordenal Myttynesow)

 

Blessing

ORDENAL GWESPEROW

* Mar nyns yu redya Comendyans, Hymna a yl bos kenys.

(an Menyster a wra mos dhe ben y dheulyn, ha’n bobel kekefrys war ben deulyn, hag) ena an Menyster a wra leverel y’n keth for’-na.

Arluth, ty ygor agan gweusow.
Gorthyp: Ha ’gan ganow a wra dysquedhes dha wologhas.

Oferyas: A Dhew, fystyn dh’agan sylwel.
Gorthyp: A Arluth, dus uskys dh’agan gweres.

* Ena, ha pup-oll a’ga saf, an Oferyas a wra leverel:

Gordhyans re bo dhe’n Tas, ha dhe’n Map: ha dhe’n Spyrys Sans;
Gorthyp: Kepar del esa y’n dalleth, yma lemmyn, hag y fyth bys vyken: trank hep worfen, Amen.

Oferyas: Gormeleugh an Arluth.
Gorthyp: Re bo gormelys Hanow an Arluth.

* Ena y kenyr Salm a’n jeth, py Salm aral.

* Ena y redyer Redyans an Testament Coth. Ha wosa henna y kenyr Magnificat (py Can an Werghes Marya Wyn).
 

Evening Prayer

Magnificat
S. Luk 1. 46.

Ow enef a vur/ha an / Arluth: ha’m spyrys re omlowen/has yn / Dew ow / Sylwyas.
Rag / ef re / vyras: orth ys/elder y/vaghteth/-ef.
Rag otta, a/lemma / rak: pup denythyans/-oll a’m / gelow ben/ygys.
Rag nep yu gallosek re / wruk ow mur/he: ha sans / yu y / Hanow/-ef.
Ha’y dregereth yma war an re-na us / orth y / owna: dres / pup de/nythyans / -oll.
Ef re dhysquedhas /nerth a’y / vregh: of re dhybarthas an re gothys yn / tybyans / aga / holon,
Ef re worras dhe’n lur an grevyon dyworth / aga es/ethva: ha re dhrehevys / an re / huvel ha / clor.
Ef re lenwys an re nownek a / bythow / da: hag ef re dhanvonas dhe-ves an dus / rych gwak / aga / dywla.
Hag ef ow perthy cof a’y dregereth, of re weresas y / was ef / Ysrel: par del ambosas dh’agan hendasow, Abram / ha’y / has bys vyken.
Gordhyans re bo dhe’n Tas, / ha dhe’n / Map: ha / dhe’n / Spyrys / Sans.
Kepar del esa y’n dalleth, * yma lemmyn, * hag y / fyth bys / vyken: trank hep / worfen. /A/ men.

* Ena y redyer Redyans an Testament Noweth. Ha wosa henna y kenyr Nunc Dimittis (py Can Symeon).

Nunc Dimittis
S. Luk 2. 29.

Lemmyn, A Arluth, ty a as dha servyas dhe om/denna yn / cres: her/wyth dha / er-dhe/jy.
Rag ow deu/lagas re / welas: dha / salvas/yon/-sy;
Re’n / paruss/ys: a-dherag / fas / pup tus/-oll;
Rag bos golow dhe wol/owy an / Poblow: ha rag bos / clos dha / bobel / Ysrel.
Gordhyans re bo dhe’n Tas, / ha dhe’n / Map: ha / dhe’n / Spyrys / Sans.
Kepar del esa y’n dalleth, * yma lemmyn, * hag y / fyth bys / vyken: trank hep / worfen. / A / men.

* Ena y leveryr Credo an Abesteleth gans an Menyster ha’n bobel, hag y a’ga saf.
 

 

    My a grys yn Dew an Tas Ollgallosek, Formyer nef ha’n nor: Hag yn Yesu Cryst y un Vab-ef agan Arluth-ny, Nep a ve denythys dre an Spyrys Sans, Genys a’n Werghes Marya, A wodhevys yn-dan Pontyus Pylat, A ve crowsys, marow, hag encledhyes: Y tyeskynnas dhe yffarn; An tressa deth y tassorghas arta dyworth an marow; Yth yskynnas dhe nef, Hag a eseth a’n barth dyghow dhe Dhew an Tas Ollgallosek; Alena y to dhe vrusy ha’n bew ha’n marow.
    My a grys y’n Spyrys Sans; y’n Eglos Sans Catholyk; Cowethyans an Syns; Dewhelans peghosow; Dasserghyans an kyk; Ha’n bewnans hep deweth. Amen.

* Ha wosa henna an pysadow-ma ow sewya, ha pup war ben deulyn; ha’n Menyster ow leverel kens-oll, ughel y lef,

An Arluth re bo genough.
Gorthyp. Ha gans dha spyrys.
Menyster. Gwren pysy,

Arluth, dysqua tregereth dhyn-ny.
    Cryst, dysqua tregereth dhyn-ny.
Arluth, dysqua tregereth dhyn-ny.

* Ena an Menyster, an Vebyon-lyen, ha’n bobel a wra leverel an Pader ughel aga lef.
 

Apostles' Creed

AGAN Tas-ny us yn nef, Benygys re bo dha Hanow, Re dheffo dha wlascor, Dha voth re bo gwres, y’n nor kepar hag y’n nef. Ro dhyn-ny hedhyu agan bara pup deth-oll; Ha gaf dhyn agan camwyth, Kepar del aven-nyny dhe’n re-na us ow camwul er agan pyn-ny; Ha na wra agan gorra yn temptasyon, Mes delyrf ny dyworth drok. Rag dhyso-jy yu an wlascor, ha’n gallos, ha’n gordhyans, Bys vyken ha bynary. Amen.

* Ena an Oferyas hag of ow sevel a’y saf a wra leverel.

A Arluth, dysqua dha dregereth dhyn-ny.
Gorthyp: Ha gront dhyn dha sylwyans.
Oferyas. A Arluth, gwyth an Vyghternes.
Gorthyp. Ha goslow dhyn yn-truethek pan ylwyn orthys.
Oferyas. Gwysk dha venystrys gans ewnder.
Gorthyp. Ha gwra dhe’th pobel dhewysys bos lowenek.
Oferyas. A Arluth, saw dha bobel.
Gorthyp. Ha benyk dha ertons.
Oferyas. Ro cres y’gan termyn-ny, A Arluth.
Gorthyp. Rag nyns us aral nagonen a omlath ragon, saw unsel ty, A Dhew.
Oferyas. A Dhew, glanha agan colon aberth-ynnon.
Gorthyp. Ha na gemer dyworthyn dha Spyrys Sans.

* Ena try Collect a wra sewya: an kensa rag an De Sul, py rag deth gwyn aral.
 

Lord's Prayer

An nessa Collect, rak Cres.

A DHEW, a nep us ow tos pup yeunadow sans pup cusul dha, ha pup gwythres ewn: Ro dhe’th servysy an cres-na na yl an bys y ry; may fo ha settyes agan colon dhe vos gostyth dhe’th whorhemmynow, hag ynweth, drefen agan bos gwythys dredhos rag own agan yskerens, may hyllyn spena agan termyn yn cosoleth ha cres; dre rasow Yesu Cryst agan Sylwyas. Amen.
 

 
2nd Collect, for Peace

An tressa Collect, rag Gweres erbynpup Peryl.

Golow agan tewolgow, ny a’th pys, a Arluth; ha dre dha dregereth vras gwyth ny rak pup peryl ha gwall an nosma; rak kerensa dha un Vap, agan Sylwyas Yesu Cryst. Aiiien.

* Ena y kenyr Hymna. Ena y leveryr an Pysadow a sew.
 

3rd Collect, for Aid against all Perils

Pysadow rag an Vyghternes ha’n Tylu Ryal.

A DHEW Ollgallosek, fenten pup dader-oll, yn-huvel ny a’th pys sona agan Arlodhes Sovran grassyes-pur, Elysabeth; vyghternes Elysabeth Vam an Vyghternes, Felyp Duk Dun Edyn, Charles Duk Kernow ha Pryns Kembry, ha’n Tylu Ryal-oll: Lanow-y a’th Spyrys Sans; rychha y a’th gras a nef; sowyn y gans pup lowena; ha kergh y dhe’th wlascor nefra a bys; dre Yesu Cryst agan Arluth. Amen.
 

Prayer for the Queen & Royal Family

Pysadow rag an Vebyon-lyen ha’n Bobel.

A DHEW Ollgallosek nefra a dhur, nag us nagonen ow cul marthojyon bras marnas tejy: Gwra danvon dhe godha war agan Epscobow ha Prontyryon, ha pup Cuntelles-oll us kemmynys dh’aga hur, spyrys yaghus dha ras; ha par may hallons-y dhyso lel-blekya, gwra denewy warnedha pup uroll an gluth a’th vennath-sy. Gwra grontya hemma, A Arluth, rag enor agan Mentenour ha Mayn, Yesu Cryst. Amen.
 

Prayer for Clergy & People

Pysadow Cof rak Pow Kernow, ha rak Kernowyon dres oll an bys.

A DAS Ollgallosek ha pur-truethek, ny a’th pys a ry dha vennath dhe bup Kernow-oll; yn agan Pow-ny ha dres oll an norvys, kefrys y’n enys-ma ha tramor, y’n le may’mons, war dyr ha war dhowr, lemmyn ha pup ur-oll. Gwra benyga ober ha lafur aga dywla ha pup tra-oll gansa us gwres rak les Kernow ha rak les an norvys. Ro dhedha dha nerth may crefhaho agan holon herwyth braster aga omgemeryans, preder, towl, creft, lyen, gwary kyn fo, ha gront dhedha, may hallons dha wordhya yn spyrys hag yn gwyryoneth, dre ras agan Arluth Yesu Cryst. Amen.

Pysadow rag an Poblow Keltek-oll.

A DHEW Olgallosek, Tas agan Arluth Yesu Cryst, a nep us henwys an tylu yn-tyen y’n nef hag y’n nor, gwra kelmy, ny a’th pys, yn colm lel-vredereth an Poblow Keltek-oll, ha dre vertu a’th Spyrys Sans gwra gorra y’ga gallon dhe usya an rohow mur dhedha re-ressys may fo dhyso murwordhyans ha dredha-y bos spedyes dha wlascor a ras ha bolunjeth da yntra mabden-oll, dre Yesu Cryst agan Arluth. Amen.

Ena y a yl bos leverys Grassyans Kemyn, kepar del sew:

A Dhew Ollgallosek, Tas truethow-oll, ny, dha wesyon hep vry, a wra grassa dhyso-jy, yn huvel hag yn colonnek, dha gufter ha dha dader-oll dhyn-ny ha dhe dus-oll. Ny a-thson rak agan gwryans, gwythyans ha’n bennothow-oll an bewnans-ma; mes, dres puptra, rak dha gerensa nag yller rekna y’n daspren an norvys gans agan Arluth Yesu Cryst; rak mayn a ras ha gwaytyans glory. Ha, ny a’th pys, a ry dhyn-ny an aswonvos-na del yu agan devar a’th truethowoll, mayth aswonyn agan colonnow gras gwyr ha may tysquedhyn-ny dha wologhas kekefrys ha gans agan gweusow hag y’gan bewnans, dre ‘gan omry agan honen dhe’th servya ha dre gerdhes y’th gwel yn sansoleth ha gwyryoneth agan dedhyow-oll, dre Yesu Cryst agan Arluth, dhodho ha dhysojy ha dhe’n Spyrys Sans, re bo enor ha gordhyans-oll, trank hep worfen. Amen.
 

Prayer for Cornwall

Pysadow Sen Crysostom.

A DHEW Ollgallosek, re ros dhyn gras y’n termyn-ma dhe bysy oll kescolon dhys; hag a wra dedhewy deu po try pan vons cuntelles warbarth y’th Hanow-sy y fynnyth dhedha grontya aga govenek: Gwra collenwel lemmyn, A Arluth, govynnadow ha pysadow dha servysy kepar del yl bos an moyha dh’aga les; ow crontya dhyn y’n bys-ma gothvos dha wyryoneth, hag y’n bys a dhe bewnans hep deweth. Amen.

GRAS agan Arluth Yesu Cryst, ha kerensa Dew, ha cowethyans an Spyrys Sans, re vo genen-ny pup-oll bynytha. Amen.

* Ena y kenyr Hymna.
* An Pregoth.
* Ena y kenyr Hymna.
* Ena an Oferyas (py an Epscop, mars usy ena) a wra aga gasa dhe omdenna gans an Vennath-ma.
 

Prayer of St. Chrysostom

CRES Dew, usy ow-tremena pup convedhes-oll, re-wytho agan colon ha brys yn gothvos ha kerensa Dew, ha’y Vap Yesu Cryst agan Arluth-ny: ha bennath Dew Ollgallosek, an Tas, an Map, ha’n Spyrys Sans, re-bo yntredhough ha tryga genough bynytha. Amen.

(Y teweth omma an Ordenal Gwesperow.)

Blessing

 

Return to the Book of Common Prayer in Cornish

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld