The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Lyver Pysadow Kemyn (1980)
The Book of Common Prayer in Cornish

 

ORDENAL COMUN SANS

DALLETH AN ORDENAL

Ha’n oferyas ha’y venystrys a’ga entra, salm po hymna a yl bos kenys. An oferyas a dhynergh an guntelles:

An Arluth re bo genough:
Ha gans dha spyrys.

Ena y hyl bos leverys an pysadow a sew:
 

Holy Communion

Beginning of the Service

A Dhew ollgallosek,
dhe neb yma ygerys oll colonnow
ha godhvedhys oll whansow,
hag adhyworthys nyns us kelys travyth oll:
glanha agan cowsesow
dre spyryseth an Spyrys Sans
mayth ewngyrryn ha murhe yn whyw dha hanow sans.
Dre Yesu Cryst agan Arluth. Amen.

Kyrie eleison a yl bos kenys py leverys, yn Kernewek py yn Grek, wheghplek py nawblek:

Arluth, dysqua tregereth:                    Kyrie, eleison:
Cryst, dysqua tregereth:          po        Christe, eleison:
Arluth, dysqua tregereth.                    Kyrie, eleison.

Gloria in excelsis a yl bos leverys po kenys, kens oll yn degolyow ha de-Sulyow ader Asvens ha Corawys.
 

Collect for Purity

Gordhys re bo Dew avan hag yn nor cres, bolunjeth da dhe dus oll.
Ny a’th wormel,
a’th venyk,
a’th worth,
a’th wologh;
godhon-ny gras dhys a’th glory mur, Arluth Dew, myghterii y’n nef, Dew an Tas ollgallosek.
A Arluth, an Un Vap, Yesu Cryst, Arluth Dew, On Dew, Map an Tas, a dhek yn mes pegh an bys, dysqua tregereth dhyn-ny.
Ty a dhek yn mes pegh an bys, degemer agan pysadow.
Ty a eseth abarth dyghow dhe Dhew an Tas, dysqua tregereth dhyn-ny Rag ty unsel yu sans;
Ty yu an Arluth;
ty yu, a Yesu Cryst, gans an Spyrys Sans,
yu an Gorughella yn golewder Dew an Tas. Amen.

(Oferyas) Gwren pysy.
An oferyas a wra leverel an collect.
 

Gloria in Excelsis

MENYSTRANS AN GER

An bobel a wra esedha may clewo redyansow an scryptor. Wosa kettep redyans tewel a yller rag pols.

Wosa redyans y leveryr:

Hem yu ger an Arluth.
Re bo grassys dhe Dhew.

Redyans an Testament Coth

Yma scryfys an redyans y’n . . . chaptra a . . . . ow talleth orth an . . . . gwers.

Ena salm a yl bos leverys py kenys.

Redyans an Epystol

Yma scryfys redyans an epystol y’n . . . . chaptra a . . ow talleth orth an .... gwers.

Ena y hyiler leverel py cana cantykyl, py salm, py hymna.

Redyans an Awayl Sans

Pup-oll a’ga saf rag an Awayl Sans.

Yma scryfys redyans an Awayl Sans y’n . . . . chaptra an Awayl herwyth Sen . . . . ow talleth orth an . . . . gwers.

Gordhyans dhys, a Arluth.

Wosa an Awayl:

Hem yu Awayl Cryst:
Gormelys re by, a Cryst.

An Pregoth.

Ena y leveryr an Gredo a Nyke, dhe’n lyha yn de-Sulyow ha’n degolyow mur.
 

Service of the Word

My a grys yn un Dew,
an Tas ollgallosek,
gwryer nef ha nor,
hag a buptra oll a weler ha na weler.
Hag yn un Arluth, Yesu Cryst, an Un Vap dhe Dhew,
denythys a’y Das kens oll bysow,
Dew a Dhew, Golow a Wolow, gwyr Dew a wyr Dew,
denythys hep bos gwres,
bos un substans gans an Tas: ganso-ef a vu gwres puptra;
dhyn-ny, tus, neb a dhyeskynnas a nef dh’agan sylwel,
hag a vu gwres kyk
gans an Spyrys Sans a’n Werghes Marya, ha bos gwres yn den.
Hag a vu crowsys ynweth yn dan Pontyus Pylat.
Ef a wodhevys hag a vu encledhyys.
Yn tressa deth y tassorghas, herwyth an scryptor, hag yth yskynnas dhe nef, hag esedha abarth dyghow dhe’n Tas.
Alena y to arta yn golewder rak brusy an bew ha’n marow.
Heb gorfen y wlascor.

My a grys y’n Spyrys Sans, an Arluth, ryas bewnans,
nep a dhe adhya’n Tas ha’n Map; gans an Tas ha’n Map warbarth nep yu gordhyys ha gologhys; nep a gowsas dre’n brofusy.

My a grys yn un Eglos sans, catholyk hag abostolek.
My a aswon un bysydhyans rag dewhelans peghosow.
My a worta dasserghyans an re marow ha bewnans an bys a dhe. Amen.
 

Nicene Creed

Pysadow Mayn

An oferyas py neponen aral a red pysadow mayn kepar del sew. Gorhemmynadow a yl bos gorrys arag pub dasran.

    Gwren ny pysy rag oll an Eglos Dew yn Yesu Cryst, ha mabden-oll warlergh y ethommow.
    Dew ollgallosek, re dhyscas dhyn pysy ha gul govenygyon ha gothvos’gras rag oll tus, ny a’th pys yn huvel may tegemerry an re-ma agan pysadow a wren offrynna dhe’th mureth a Dhew, orth dha bysy annowy pup ur oll an Eglos yn oll an bys gans spyrys gwyryoneth, unsys, ha kessenyans. Gront dhe’n re-na a wra yes dha hanow sans may fons unver yn gwyrder a’th Ger Sans ha bewa yn unsys ha kerensa sans.

V. Arluth y’th tregereth,
R. Clew agan pysadow.

    Ny a’th pys ynweth mayth hembrynky kenethlow oll yn fordhow ewnhensek hag yn cres ow kevarwedha myghternow ha rewloryon may fe rewlys ewnhensek ha da dha bobel us yndanna-y. Ha gront dhe’th servyades Elysabeth agan myghternes ha myns a’s teves mestrynsys yndanny may hallons ry ewnder ha kessydhya drogeth ha sherewneth, ow mentena dha wyr fyth ha gras.

V. Arluth, y’th tregereth,
R. Clew agan pysadow.

    Ro gras, Tas an nef, dhe’n epscobow, oferysy ha dyagonas, kens oll dhe’th servysy agan epscop ha epscop Lanaled, ma whrellons pregoth dha wyr Er a vew, dre’ga bewnans ha’ga dyscas ha menystra del goth dha sacremens sans.

V. Arluth, y’th tregereth,
R. Clew agan pysadow.

    Lew ha sped, y’th pysyn, sul a lafur ow lesa dha Awayl yn mysk an kenethlow; ha gans dha Spyrys Sans golow oll tylleryow dyscans ha skentoleth, an norvys may whothfo dha wyryoneth.

V. Arluth, y’th tregereth,
R. Clew agan pysadow.

    Dhe’th pobel ro dha ras a nef, kens oll dhe gemmys us omma, may clewons ha degemeres an Ger Sans, huvel ha clor aga holon, orth dha servya yn sansoleth hag ewnhensek yn dedhyow aga bewnans.

V. Arluth, y’th tregereth,
R. Clew agan pysadow.

    Ha ny a’th pys yn huvel a’th dader, Arluth, may kynweressy ha cherya myns us yn awher, ha moreth, hag ethom, ha cleves, y’n bewnans brottel-ma py anken vyth oll.

V. Arluth, y’th tregereth,
R. Clew agan pysadow.

    Ha ny a gemyn dhe’th cur rassys, Arluth, oll dha wonesogyon re asas an bewnans-ma, aberth y’th fyth hag own, orth dha bysy may whronty dhedha, herwyth dha ambosow, cres ha golow hep deweth.

V. Arluth, y’th tregereth,
R. Clew agan pysadow.

    Omma ny a’th ewnwormel ha gothvos mur ras a’th syns, re be dha lystry dewysys a’th ras, golowow dhe’n bys dres an henathow; ha ny owth omlowenhe y’ga cowethyans ha sewya aga fatron ny a bys may fen kevrannoryon gansa a’th wlascor nef.

V. Arluth, y’th tregereth,
R. Clew agan pysadow.

    Gwra grontya, a Das, abarth Yesu Cryst an un mentenor ha mayn dhynny, heb a vew hag a rayn genes-tejy, yn unsys an Spyrys Sans, un Dew trank hep worfen. Amen.
 

Intecessory Prayers

AN COMUN SANS

Pysadow edrek

(Oferyas po dyagon) Deugh why nes yn fyth, kemereugh an sacrement sans-ma dh’agas hebascas, ha gwreugh why yes dhe Dhew ollgallosek, yn huvel war ben deulyn.

(oll warbarth) A Dhew ollgallosek,
agan Tas a nef,
ny re beghas dre’gan camwyth ankensy,
yn preder, yn geryow, yn gwythres,
y’n an taclow a esyn-ny heb aga gul,
mur edrek a’gan bus
hag edrygys yth on-ny a’gan peghosow.
Awos dha Vap agan Arluth Yesu Cryst,
gaf dhyn an re-na us passyes,
ha gront dhyn dhe’th servya yn
nowethsys bewnans
dhe wordhyans dha hanow. Amen.

(Oferyas) Dew ollgallosek re gemerro tregereth warnough, re dewhello oll agas peghosow, re’gas lyfryo dyworth drok, orth. agas fastya yn pup dader oll, ha’gas gorra yn bewnans nefra a bys. Amen.
 

The Holy Communion

Confession & absolution

An oferyas po menyster aral a yl leverel onen po moy a’n geryow hebask:
    Cleweugh an geryow hebask a leverys agan Sylwyas dhe gemmys a wrello omdrelya dhodho yn gwyr:
    ‘Deugh dhymmo-vy oll why yu squythys ha beghyys pos ha my a re powes dheugh-why.
    ‘Dew, mar vur a garas an bys may ros y un vab-ef ma nag a dhe goll sul a grysso ynno, mes cafos bewnans hep fyn.’
    Cleweugh ynweth a lever Sen Powl: ‘Hem yu gwyr hag a goth bos degemerys gans oll tus, y whruk Cryst Yesu dos aberth yn bys rak sawya peghadoryon.’
    Cleweugh ynweth a lever Sen Yowan: ‘Den vyth oll mar pegh, yma genen pledyor gans an Tas, Yesu Cryst an ewnhensek. Ef yu dewhelans agan peghosow.’

An pysadow a sew a yl bos leverys:

Ny ny levesyn dos dhe’th vos, a Dhew truethek, ow fydhya y’gan dader ny, mes y’th tregereth mar vras.
Nyns on-ny gwyw par may hyllyn cuntell an browsyon us yndan dha vos.
Mes ty yu an keth Arluth prest a bew tregereth:
gront dhyn raghenna, a Dhew a ras,
may tybryn kyk a’th Vap ker, Yesu Cryst, hag eva y wos,
may hyllyn tryga ynno-ef hag of ynnon-ny. Amen.
 

Comfortable Words

Dynargh cres

An oferyas a dhynergh an guntelles.

V. Cres an Arluth prest re bo genough:
R. Ha gans dha spyrys.
 

The Peace

Darbar an bara ha’n gwyn

Ena an oferyas py menystrys erel a wra parusy an bara ha’n gwyn war an alter. Offryn an bobel a yl bos cuntellys ha profyys. Dres an prys-ma hymna a yl bos kenys.

An geryow a sew a yl bos leverys:

Dhyso-jy, Arluth, yu an mureth ha’n nell,
ha’n golowjyon ha’n tryghans, ha’n mestrynsys.
Nyns us yn nef ha’n nor ty a bew.
Puptra oll a dhe ahanas-sy, a Arluth,
ha ny a re dhys an pyth us dhyso-jy.
 

Offertory

An Grassans Mur

Oferyas: An Arluth re bo genough:
Gorthyp: Ha gans dha spyrys.

Oferyas: Dreheveugh agar colonnow:
Gorthyp: Ny a’s dreha bys dhe’n Arluth.

Oferyas: Gwren grassa dh’agan Arluth Dew:
Gorthyp: Ewn yu ha lel yndella dhe wul.

Oferyas: Ewn yu ha gwyw ha’gan devar stroth, a wrussa gothvos gras pup le ha pup termyn dhyso-jy, Arluth, Tas Sans, Ollgallosek, Dew nefra a bys:
 

The Consevration

(Asvens) rag deth agan lyfreson re dardhas, ha dre Yesu Cryst, dha Un Vap, agan Arluth, ty a wra gul puptra noweth, ef del dhe yn y vestrynsys ha tryghans dhe vrusy an bys;

(Prys Nadelek ha degolyow Marya Wyn) drefen ty dhe ry Yesu Cryst dha un Vap bos genys (y’n termyn-ma) rag’an sylwyans, hag a vu gwres gwyr dhen dre wythres an Spyrys Sans a dhefnyth Marya Wyn y vam, ha henna hep nam pegh, may fyen glan a beghas oll:

(Prys Stul) dre Yesu Cryst agan Arluth, yn kyk den neb a dhysquedhas y wolewder, may drolla oll tus yn mes a dewlder bys dh’y wolowsys marthys:

(Corawys) awos ty dhe ry dhyn spyrys a rewlyans may hyllyn fetha drogeth ha cressya yn gras;

(Prys an Passyon) dre Yesu Cryst, neb o gostyth, dh’agan sylwyans-ny, bys yn mernans y’n growspren. An prenfetharis a dheth ha bos pren-golowys ha le mayth o bewnans kellys, ena bewnans o daswrys.

(De-Yow Hablys) dre Yesu Cryst agan Arluth, neb a’s caras y dus o yn bys dhe’n deweth, hag y’n nos-ma kens y dorment hag ef owth esedha orth mos gans y dhyskyblon, a wruk fundya an kevrynnow sans-ma; ny, dasprenys der y vernans ha dasvewys gans y dhasserghyans, may hyllyn bos kevrennygyon a’y dhewsys.

(Pask) mes kens oll yth on-ny synsys a’th wormel awos an dasserghyans gloryes dha Vap Yesu Cryst agan Arluth; rag ef yu an pur On Pask, a vu profyys a’gan govys-ny, ha re dhek yn mes pegh an bys.

(Prys an Ascensyon) dre dha vur gerys Map Yesu Cryst agan Arluth, neb a’n dysquedhas y honen dyblans dh’y dhyskyblon, hag y’ga golok yth eth yn ban aberth yn nef, rag parusy tyller dhyn-ny yn le may hyllyn yskynna ha kesregnya ganso yn glory.

(Pencast) dre Yesu Cryst agan Arluth, hag eth yn ban pell a ugh an ebren, hag a vu ysedhys abarth dyghow dhe’th mureth, nep a wruk yn termyn-ma denewy war Eglos oll an bys dha Spyrys Sans a dhasvew ha dre y allos splan mayth e yn rak joy an Awayl nefra a dhur bys yn pennow an bys. Dre henna ny re be gorrys dyworth wider ha camwythres an bys dhe’n golow ylyn ha gwyr wothvos ahanas-sy ha’th Map, agan Sylwyas Yesu Cryst.

(De Sul an Drynsys) neb yu un Dew gans dha un Vap ha’n Spyrys Sans, un Arluth, yn Trynsys personow hag yn unsys defnyth. Awos an pyth a grysyn-ny a’th wolewder-jy, a Dhas, y crysyn a’th Vap ha’n Spyrys Sans, nag yns dyhevelep na dybarow.

(Trustremynadow) drefen y tewynyas golowys a Dhew a’n Ger yncorfadow y’n meneth sans arak tyysy o dewysys a’y majesty, ha’th lef-sy adhyworth nef a dheryvys dha Vap kerys.

(Degolyow syns) dre wyryon dha syns ty re ros dhyn ensompel a vewnans da, hag y’ga benesykter gwystel splan a’n govenek agan galow, hag y’gan kerghyn-ny showr tyysy may hyllyn ponya yn cosel yn resekva us adheragon syttys, ha gansa dhe gafos curun glory byth na wra gwedhra.

(Sacrans eglos) an nef nevow kyn na yl dha synsy, ha’th wolewder us yn oll an bys, ty a leves sona tylleryow dhe’th wordhya, hag ynna-y a wreth denewy rohow ras war dha bobel lel.

(Rag an re marow) drefen dre Yesu Cryst dha Vap agan Arluth, ty dhe ry dhyn gwaytyans dasserghyans a glory, ha dre henna, mernans kyn to dhyn-ny pup-oll, bytegens ny a omlowenha yn ambos bewnans nefra a bys; rag bewnans dha bobel gryjyk a vyth dehevelebys, ny vyth degys dhe ves; ha’ gan kyk a verow a’y hepcor, powesva hep deweth a ombarusy dhyn-ny yn nef.

(De-Sulyow sempel) dre Yesu Cryst agan Arluth, rag ef yu an penoferyas gwyr, neb re wolghys dhyworthyn-ny agan peghosow, ha gul dhyn bos gwlascor hag oferysy dhyso-jy agan Dew ha Tas.

Raghenna gans eleth hag argheleth ha gans oll cowethas a nef, lawa a wren-ny ha murhe dha hanow splan, prest orth dha wormel, ow leverel:
 

Proper Prefaces

(oll) Sans, sans, sans osta,
Arluth Dew luyow,
nef ha nor yu lun a’th splander,
Hosanna y’n ughella!
Benygys re bo nep a dheth yn hanow an Arluth.
Hosanna y’n ughella!

Oferyas: Oll golewder re’th fo, a Dhew ollgallosek, agan Tas y’n nef, dre dha dregereth cuf neb a ros dha un Vap Yesu Cryst dhe wodhevel mernans y’n grows rag’an daspren-ny, hag a wruk ena, der y oblasyon y honen unwyth offrynnys, un lun sacryfys, perfyth ha tyen, oll dhe beghosow an norvys; hag a wruk fundya, hag yn y Awayl sans gorhemmyn orthyn yndelma dhe besya cof hep hedhy a’y vernans druth bys may teffor arta.
    Clew ny, a Dhas truethek, ny a’th pys yn huvel, ha dhyn-ny usy ow tegemeres dha creatoryon bara ha gwyn, warlergh fundyans dha Vap agan Sylwyas Yesu Cryst, gront dhyn gans nerth dha Spyrys Sans yn cof a’y vernans ha passyon may fen-ny kevrennygyon a’y gorf ha’y wos benygys; y’n keth nos-na pan vuva traytys neb a gemeras bara, ha wosa ry grassys, ef a’n torras hag a’n ros dh’y dhyskyblyon, ow leverel, ‘Tanneugh, dybreugh. Hem yu ow horf yu res abarth dheugh-why. Gwreugh hemma yn cof ahanaf.’ Kefrys wosa’n gon ef a gemeras an hanaf, ha wosa ry grassys, ef a’n ros dhedha ow leverel, ‘Eveugh why oll a hemma; rag hem yu ow gos an kevambos noweth yu ragough scullyes ha rag lyes yn dewhelans peghosow. Gwreugh hemma, pesquyth ma’n eveugh, dhe’m cof-vy.’

(Oll) Cryst marow!
Cryst dasserghys!
Arta Cryst a-dhe!

Oferyas: Raghenna, a Arluth ha Tas yn nef, ny dha wesyon huvel a berth cof a’n mernans druth ha passyon a’th Vap ker, ha’y dhassergyans barthusek ha’y yskynnyans splan, yth on-ny fest whansek may tegemerry hemma agan sacryfys gormel ha grassyans.
    Yn huvel dha bysy may whronty dhyn dre ras ha mernans dha Vap ker, ha dre fyth yn y wos, ma’gan bo-ny hag oll dha Eglos dewhelans peghas ha les oll a’y Bassyon.
    Omma, a Arluth, offrynna a wren-ny ha ry dhys aganny, agan honen, enef ha corf, bos sacryfys dhyso-jy yn sans ha bew; ha kyn nag on-ny gwyw, awos agan peghas lyesplek, dhe profya dhys sacryfys vyth, ny a’th pys bytegens may kernerry an re-ma agan devar kelmys ha gwryth, heb assaya prevy agan delyjow, mes dhe ava agan peghadow. Kevrennygyon an comun sans-ma ny a’th pys may fen-ny lenwys a’th ras ha bennath nevek. Dre Yesu Cryst agan Arluth, dredho ha ganso hag ynno-ef, yn unsys an Spyrys Sans, re bo oll enor ha glory dhyso-jy, Tas ollgallosek, trank hep worfen. Amen.

Oferyas: Cryst agan Savyour poran del wruk dysky hag erghy dhyn-ny, y levesyn leverel:

Agan Tas-ny us yn nef,
benygys re bo dha hanow,
re dheffo dha wlascor,
dha voth re bo gwres, kepar del yu yn nef.
Ro dhyn-ny hedhyu agan bara pupteth;
ha gaf dhyn-ny agan camwyth,
kepar del aven-ny dhe’n re-na usy ow camwul war-gan pyn-ny:
ha na’n ten-ny yn antel,
mes gwyth ny orth drok;
Rak dhyso-jy yu’n wlascor ha’n nerth ha’n splandor; termyn hep deweth. Amen.

Terry an bara

Ha’n oferyas ow terry an bara sacrys y kenyr py leveryr an antem a sew:

On Dew, a dhek yn mes peghas an bys,
dysqua tregereth dhyn-ny;
On Dew, a dhek yn mes peghas an bys,
dysqua tregereth dhyn-ny;
On Dew, a dhek yn mes peghas an bys,
ro dhyn-ny dha gres.
 

Sanctus

Ry an bara ha’n hanaf.

Oferyas: Deugh nes, ha receva corf agan Arluth Yesu Cryst a vu res ragough, hag eva y wos a vu scullyes ragough. Tanneugh hemma yn covath may ferwys Cryst ragough, ha gwreugh bosa warnodho y’gas colonnow dre fyth ha gans grassans.

An oferyas ha’n re erel a wra kemeres an bara ha’n gwyn sacrys. An menyster a wra leverel dhe genyver us comunyys:

Corf/Gos agan Arluth Yesu Cryst a vu res/scullyys ragos-sy gwyth dh’a gorf ha’th enef bys yn bewnans hep deweth.

po: Corf/Gos Cryst re’th wytho yn bewnans hep deweth.

Sul a wra comunya a worthyp: Amen.

Yn termyn an comun hymna py salm a yl bos kenys.

Mar nyns us lowr an bara po’n gwyn sacrys, an oferyas a wra gorra moy war an alter, ow leverel:

Dhyso-jy, a Das, orth bara ha’n hanaf re wothfen-ny gras warlergh fundyans dha Vap Yesu Cryst, nep a leverys, ‘Tanneugh, dybreugh. Hem yu ow horf (ha/ py ‘Eveugh a hemma: hem yu ow gos), ny a’th pys may fo an bara (ha/py gwyn) - ma dhyn-ny ynweth y gorf (ha/py y wos), ha bos kemerys yn y gos.
 

Administration of bread & cup

Wosa’n Comun

Wosa’n comun mars us gesys bara po gwyn sacrys, y’s tybrer ena po adhesempys wosa an oferen.

Taw a yl bos synsys rag spas.

Ena yma leverys po onen po deu an pysadow a sew:

(Oferyas) A bhew ollgallosek prest a vew, grassyn dhys drefen ty a leves dh’agan maga, myns re recevas an rynyow sans-ma, gans bos spyrysek a’th corf ha gos druth dha Vap agan Sylwyas Yesu Cryst; hag a wra afydhya dhyn agan bos ysyly wyr yn unsys gans corf mystycal dha Vap, a vyth an gowethas venygys dha bobel len; nep yu eryon maga to dre waytyans a’th wlascor hep fyn, dre rasow an mernans druth ha passyon dha Vap ker.

Ha fest huvel ny a’th pys, a Das y’n nef, yndelma dh’agan gweres gans dha ras, may hyllyn-ny pesya y’n cowethans sansna, ow cul kemmys oberow da oll, ty del wruk darbary ragonn.y dhe wul war dha lergh. Dre Yesu Cryst agan Arluth, dhe neb, genes-sy ha’n Spyrys Sans, re bo oll enor ha glory, trank hep worfen. Amen.

(Oll warbarth) Dew ollgallosek,
godhon-ny gras dhys a’gan maga
gans corf ha gos dha Vap,
Yesu Cryst agan Arluth.
Ganso-ef yth offrynnyn dhyso-jy
agan enevow ha’gan corfow
dhe vos sacryfys bew.
Danvon ny yn mes
dre ailos dha Spyrys
dhe vewa hag obery
dhe’th wormola ha glory. Amen.

Gasa cumyas

An oferyas a venyk an bobel:
Cres Dew, usy ow tremena pup convedhes oll, re wytho agan colon ha brys yn gothvos ha kerensa Dew ha’y Vap Yesu Cryst agan Arluth-ny; ha bennath Dew ollgallosek, an Tas, an Map, ha’n Spyrys Sans, re bo yntredhough ha tryga genough bynytha. Amen.

An oferyas py dyagon a’s gas dhe omdenna:

V. Omdenneugh yn cres:
R. Dhe Dew re bo grassys 
po
V. Eugh-why yn cres ha servya an Arluth:
R. Yn hanow Cryst. Amen.
Post-communion

 

Return to the Book of Common Prayer in Cornish

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld