The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Lyver Pysadow Kemyn (1980)
The Book of Common Prayer in Cornish

 

ORDENAL COMPLYN

* Ha’n Ledyor ha’n bobel a wra mos war ben deulyn, ha’n ledyor a wra leverel:

A Dhew, fystyn dh’agan sylwel.
Gorthyp: A Arluth, dus uskys dh’agan gweres.

* Puboll a’ga saf.

Gordhyans re bo dhe’n Tas, ha dhe’n Map, ha dhe’n Spyrys Sans: del ve y’n dalleth, ha lemmyn, ha prest: trank hep worfen. Amen. (Prys Pask: Alleluya)

* Tewel a yller dres spas rag examynasyon cowsys.

Ledyor: Gwren-ny yes dhe Dhew ollgallosek.

Oll warbarth:
 

Compline

A Dhew ollgallosek,
agan Tas a nef,
ny re beghas dre’gan camwyth ankensy,
yn preder, yn geryow, yn gwythres,
y’n an taclow a essyn-ny heb aga gul,
mur edrek a’gan bus,
hag edrygys yth on-ny a’gan peghosow.
Awos dha Vap agan Arluth Yesu Cryst,
gaf dhyn an pyth-oll yu tremenys,
ha gront dhyn dhe’th servya yn noweth bewnans,
dhe wordhyans dha hanow. Amen.

Ledyor: Dew Ollgallosek re dhysquetho tregereth dhyn, re dhewello agan peghosow, ha’gan gorra yn bewnans nefra a bys.
Oll: Amen.
 

Confession & Absolution

Hymna

Kens dyberth golow deth a’n bys,
A Formyas puptra, ny a’th pys,
Del y’n kyrry, ow pos dhyn scos,
Gwra agan gwytha dres an nos.

Hunrosow drok, re bons a ves,
Tarosvan mogh, na dheffons nes,
Yn cres re cuskyn bys yn jeth,
Ha re’th gormelyn whath hep meth.

Tas cuf, ro’n pyth a bysyn-ny
Dre’n Un Vap Dew pur dhyso-jy,
Nep gans Confortyer Sans kefrys
A vew ow regnya prest a bys. (Rd. Gendall: LHS 87)

* Onen py moy a’n salmow a sew a yl bos leverys.

Salm 4.

Dew Gwyrvrus, gorthyp dhym pan aiwaf; ty a’m lyfry pan vyma yn anken: lemmyn byth truethek ha clew vy.

Why tus, pes termyn y fyth degeys agas colonnow: ow cara an pyth yu fals hag ow whylas syans?
Godhvedheugh bos an Arluth a re gras dedha a’n car: an Ar Arluth, a’m clew pesquyth may halwaf-vy.
Owneugh ef; geseugh pegh: tremeneugh an nos yn preder Gwreugh ewnder agas sacryfys: ha kyfeugh y’n Arluth.
A ble te lowender?: Y whovyn lyes onen.
Arluth, dreha warnan: golow dha wolok.
Ty re worras y’m colon lowena brassa: agessa-y a’s teves gorfals ys ha gwyn.
Y’n ur-ma y whrowedhaf yn cres ha cusca: drefen ty dhejy, Arluth, y fewaf hep own.
Gordhyans re bo dhe’n Tas, ha dhe’n Map, ha dhe’n Spyrys Sans: delve y’n dalleth, ha lemmyn, ha prest: trank hep worfen. Amen.

Salm 91.

Sul a vo trygys yn goscotter an Gorughel: hag a worta yn scowa’n Ollgallosek.
A yl leverel dhe’n Arluth, ‘Ow amuk, ow dynas: ow Dew yn neb a fydhaf’.
Yth yu Dew a’th fry a vaglen an ydhynor: an ydhynor a vyn dha gysya.
Gans y eskelly ef a’th cuth; yn dan y askel y fydhyth salow: lelder Dew yu dha gosten ha scos.
Uthekter nos ny’n ownyth-sy: ha’n seth a nyj yn jeth,
Na plag a growder yn tewlder: nanyl clever a dhyfyth dethwyth.
Kyn Goth myl den ryp dha scoth, dek myl a’n barth dygow dhys: ny dhe yn ogas dhyso peryl vyth.
Ny res dhys marnas myras: orth pewas an debeles;
Y hyllyth leverel, ‘Arluth ow scowa: ha’n Ughella ow dynas’.
Ny whyrfyth dhys droklam: anfusy ny dhe dhe’th anneth.
Dew a wra ordena y eleth: dhe’th wytha yn pup le mayth ylly,
Y a’th syns y’ga dywla: ma na vrewy dha dros erbyn men.
Y stankyth war nader ha sarf: hag y fotyth an lew gwyls ha’n dhragon.
‘Drefen of a sergh dhym my a’n saw: my a’n gwyth, rag ef a wor ow hanow.
Ef pan gry, y whorthebaf dhodho: yth esof ganso pan vova y bonvos; ow try dhodho lyfryans hag enor.
Bewnans hyr ha lun y rof dhodho: ha dysquedhes fatel wrama sylwel.’
Gordhyans re bo dhe’n Tas, ha dhe’n Map, ha dhe’n Spyrys Sans: del ve y’n dalleth, ha lemmyn, ha prest: trank hep worfen. Amen.

Salm 134.

Deugh, benygeugh an Arluth: gwesyon oll an Arluth, neb a sef yn chy an Arluth noswyth.
Seveugh agas lufyow y’n sentry: ha benygeugh an Arluth.
An Arluth re’th venycco dyworth Syon: neb a wruk an nef ha’n nor.
Gordhyans re bo dhe’n Tas, ha dhe’n Map, ha dhe’n Spyrys Sans: del ve y’n dalleth, ha lemmyn, ha prest: trank hep worfen. Amen.

* Ena y hyl bos leverys onen an redyans a sew.
 

Hymn, Te lucis ante terminum

Redyans ber

de Sul. Rev: 22, 4-5.
Y a welvyth y fas ha’y hanow a vyth scryfys war aga thalyow. Ny vyth nos vynytha, hep ethom golow-lester ha golowhowl rag an Arluth a wra ry golow dhedha hag y a wra regnya bys vyken.

de Lun. 1 Thess: 5, 9-10.
Dew ny ‘gall destynas dhe dhom mes dyndyl salvasyon, dre’ gan Arluth Yesu Cryst, neb a verwys ragon-ny, bo bew bo marow, may fewyn ganso-ef.

de Merth. 1 Peder 5, 8-9.
Dyfuneugh why ha golyeugh rag’as escar an bylen kepar ha lew ow pedhygla usy ow whylas y breth. Sevengh orto, cref agas fyth.

de Mergher. Ef: 4, 26-27.
Kyn feugh serrys na wreugh pegh. Na wreugh gasa dhe sedhy an howl war agas sor; bynytha na reugh-why chons dhe’n bylen.

de Yow. 1 Thess: 5, 23.
Dew Cres y honen re’gas gwrello sans ha perfyth yn tyen ha re beugh-why gwythys saw ha dynam yn spyrys, yn enef, yn corf, bys pan dheffo agan Arluth Yesu Cryst.

de Gwenver. Jer: 14, 9.
Yth esos ty A Arluth y’gan mysk hag yth on-ny gelwys orth dha hanow sans. Na’gan gas dhe goll A Arluth agan Dew.

de Sadorn. Deut: 6,4-7
Clew A Ysrel, an Arluth agan Dew yu un Arluth, ha ty a wra cara an Arluth gans oll dha golon ha gans oll dha enef ha gans oll dha nerth. Ha’n gorhemmynow a rof-vy dhys y’n jeth hedhyu bedhens gwythys y’th colon: y whreth aga leverel dhe’th fleghes, yn chy ha mes ajy, byth pan wrowedhy ha pan omsevy.
 

Scripture Readings

Responsory

Ledyor: Dhe’th tywluf, A Arluth, y colaf-vy ow spyrys.
Gorthyp: Ty re’n dasprenas, A Arluth Dew a Lelder.

(yn seythen Pask:

Hem yu an jeth re wruk an Arluth:
Omlowenhen ha re bo hudhyk agan colon ynno.)

* Ena yhyl bos leverys py kenys Cantykel a sew.

Nunc Dimittis (py Can Symeon)

Antyfon: Saw ny, A Arluth, usy ow cola orthys, gwyth ny ow cusca may fydhyyn yn Cryst ha powes yn cres.

Lemmyn, A Arluth, ty a as dha servyas herwyth dha er-dhejy, dhe omdenna yn cres;
rag ow deulagas re welas dha salvasyon-sy,
re’n parussys adherag pup pobel oll;
golow dhe wolowy an kenethlow, ha splander Ysrel dha bobel
 

 

Pysadow

(de Sadorn hag yn seythen Pask)
Vysyt ny, ny a’th pys, A Arluth, an nos-ma ha ternos vyttyn may sevyn gans dha nerth yn joy y’n dasserghyans dha Gryst, neb a vew hag a regn, trank hep worfen. Amen.

(yn solempnyta)
Vysyt, ny a’th pys, A Arluth, an anneth-ma, ha pelihe maglennow oll an escar; dha eleth re dryccons y’n tyller-ma ma’gan gwythens yn cres, ha dha vennath re bo warnan bynytha. Dre Gryst agan Arluth. Amen.

Bennath

Noswyth cosel hag enewores hep nam re wrontyo dhyn an Arluth ollgallosek.
 


 

Prayers

(Antyfon dewetha a yl bos kenys)

Gallos ha confort an Tas
re bo genen pup termyn;
Yesu, an Map lun a ras,
socor ny, mo ha myttyn;
An Spyrys Sans benygys
y ras genen may kyffyn;
Marya, Mam ha Gwerghes,
dhe vercy Dew pys ragon.
(S. Sylvester BM. 2735)

py:

Arluth, a wruk mor ha tyr,
Pup ur-oll re’m weresso
Ha roy dhym y’n forth a wyr
Ow bewnans oma gedya.
Yesu Arluth, orthyf myr,
Ha’th lel gras dhymmo grontya.
Yesu, pup ur-oll ow desyr
Yu y’n bys-ma dha blesya.
(S. Meryasek, BM 2538)

(Alma Redemptoris Mater)

Mam pur guf agan Dasprenyas, ty yu darras gwlascor a’n nef
Prest ygerys, ha steren a’n mor, gweres dhe’n dus us codhys
Sul a vynno sevel yn ban, ty del wrussys denythy
Dha wryer sacrys ha marth a’s teves natur,
Gwergh del vus kens denythyans ha gwergh awosa orth ger Gabryel, Ave,
Ow tegemeres, kemer pyta war beghadoryon.

(Ave Regina caelorum)

Hayl dhyso, a’n nef myghternes!
Hayl dhyso, a’n eleth arlodhes!
Hayl ty, gwredhen! Hayl ty, darras, orthys golow bys re sevys!
Lowenha, a wergh pur gloryes,
del os bryntyn dres benenes.
Lowena dhyso, cuf colon!
Gwra pysy Cryst, gwra pysy genen.

(Regina Caeli)

Lowena dhys, Myghternes nef!
Alleluya!
Neb a vus-ty gwyw a’y denythy!
Alleluya!
Re dhassorghas del dedhewys
Alleluya!
Gwra pysy Dew ragon-ny,
Alleluya!

(Salve Regina)

Myghternes, hayl dhys!
Del osta yn whyr Mam trueth,
bewnans ha whekter,
agan gwaytyans,
hayl dhyso!
Ny a gry warnas, fleghes Eva dyvresow;
hanasa dyso-jy, ow kyny, owth ola,
y’n nans dagrow-ma ny a wra.
A, raghenna, agan pledyeres-ny,
trel wor’tu-ma, ny a’th pys,
trel warnas dhe dheulagas mercyabel;
ha Yesu, del yu frut benygys dha vrys sacrys,
wosa’n dyvroeth-ma dysqueth dhyn-nyny.
A rassys!
A druethek!
A Wergh cuf colon!
Marya!

Antiphons

 

Return to the Book of Common Prayer in Cornish

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld