The Holy Eucharist:
Rite Two

 

 

 

The Word of God

Ka ‘Eukalikia Hemolele:
Ke ‘Ano ‘Elua


Ka ‘Ōlelo a ke Akua


A hymn, psalm, or anthem may be sung.

The people standing, the Celebrant says

Pōmaika‘i ke Akua: Ka Makua, ke Keiki
a me ka ‘Uhane Hemolele.
People A pōmaika‘i ho‘i kona aupuni, i kēia manawa a
mau loa aku. ‘Āmene.


In place of the above, from Easter Day through the Day of Pentecost

Celebrant Aleluia. Ua ala hou ‘o Kristo.
People Ua ala hou nō ho‘i ka Haku. Aleluia.

In Lent and on other penitential occasions

Celebrant E ho‘opōmaika‘i i ka Haku nāna e kala mai i
ko kākou mau hewa;
People Ua mau kona aloha a mau loa aku.
 

The Collect for Purity

 

 

 

 

 

The Gloria

 

 

The Celebrant may say

E ke Akua mana loa, ua wehe ‘ia nā na‘au a pau iā ‘oe;
ua ‘ike ‘ia nā makemake a pau
e ‘oe, a ‘a‘ohe mea i hūnā ‘ia mai iā oe:
E ho‘oma‘ema‘e i ka mana‘o o ko mākou mau na‘au
me ka ulu o kou ‘Uhane Hemolele, i hiki ai iā mākou
ke aloha hemolele iā ‘oe
a ho‘onui pono i kou Inoa hemolele ma o Kristo
ko mākou Haku. ‘Āmene.


When appointed, the following hymn or some other song of praise is
sung or said, all standing

Nani i ke Akua ki‘eki‘e,
  a maluhia i kāna mau kānaka ma ka honua nei.
E ka Haku ke Akua, ka Mō‘īlani,
ke Akua mana loa a me ka Makua,
  ke ho‘omana nei mākou iā ‘oe, 
  ke māhalo nei mākou iā ‘oe,
  ke ho‘omaika ‘i nei mākou iā ‘oe no kou nani.

E ka Haku Iesu Kristo, ke Keiki kamakāhi a ka Makua,
Ka Haku ke Akua, ke Keikihipa a ke Akua,
lawe aku ‘oe i ka hewa o ke ao nei:
  e aloha mai iā mākou;
noho ‘oe ma ka lima ‘ākau o ka Makua:
  e loa‘a ko mākou pule iā ‘oe.
No ka mea, ‘o ‘oe wale nō ka Mea hemolele,
‘o ‘oe wale nō ka Haku,
‘o ‘oe wale nō ke Ki‘eki‘e Loa,
  ‘o Iesu Kristo, 
  me ka ‘Uhane Hemolele
  i ka nani o ke Akua ka Makua. ‘Āmene.


On other occasions the following is used

E ka Haku, e aloha mai.
E Kristo, e aloha mal.
E ka Haku, e aloha mai.

 

The Collect

 

Ka Pule ‘Ohia o ka Lā


The Celebrant says to the people

People E noho pū ka Haku me ‘oukou.
A me ‘oe ho‘i.
Celebrant E pule kākou.


The Celebrant says the Collect.

People ‘Āmene.
 

The Lessons

 

Ka Ha‘awina


The people sit. One or two Lessons, as appointed, are read, the
Reader first saying

He Ha‘awina mai ____________________.

After each Reading, the Reader may say

People Ka ‘Ōlelo a ka Haku.
E ho‘omaika‘i i ke Akua.


Silence may follow.

A Psalm, hymn, or anthem may follow each Reading.

Then, all standing, the Deacon or a Priest reads the Gospel, first
saying

People Ka ‘Euanelio Hemolele o ko kākou Haku,
‘o Iesu Kristo ma ____________________
E ho‘onani iā ‘oe, e ka Haku Kristo.

After the Gospel, the Reader says

People Ka ‘Euanelio o ka Haku.
E ho‘omaika‘i iā ‘oe, e ka Haku Kristo.
 

The Sermon

 

 

The Nicene Creed

 

 

Ka Ha‘i‘olelo

 

On Sunday and other Major Feasts there follows, all standing

Ka Mana‘o‘i‘o Nikia

Ke mana‘o‘i‘o nei kākou i ke Akua ho‘okahi,
  ka Makua Mana loa,
  ka mea nāna i hana i ka Lani a me ka Honua,
  a me nā mea a pau i ‘ike ‘ia, a i ‘ike ‘ole ‘ia ho‘i.

A i ka Haku ho‘okahi, ‘o Iesu Kristo,
ke Keiki hānaukahi a ke Akua,
i loa‘a i kona Makua ma mua o ka honua a pau,
ke Akua o ke Akua, ka Mālamalama o ka Mālamalama,
he Akua maoli no ke akua maoli,
i ho‘ohua ‘ia, ‘a‘ole i hana ‘Ia,
i like ke ‘ano me ka Makua.
Nāna i hana i nā mea a pau.
‘O ia kai lilo mai i Ho‘ōla no kākou no nā kānaka
  a iho maila mai ka Lani mai:
i ho‘olilo ‘ia i i‘ o e ka ‘Uhane Hemolele
  ma o Malia Pu‘upa‘a la, a lilo a‘ela i kanaka.
Ua kumakaia ‘ia no kākou ma lalo o Penetio Pilato;
  ua ho‘omanawanui ‘o Ia, a ua kanu ‘ia ho‘i.
  I ke kolu o ka lā ala hou maila ‘o ia
    e like me kā ka Palapala Hemolele;
  a pi‘i akula I ka lani
    a noho iho la ma ka lima ‘ākau o ka Makua.
  E hele hou mai ana ‘o ia me ka nani,
    e ho‘okolokolo i ka po‘e ola
    a me ka po‘e make, a ‘o kona aupuni, ‘a‘ole loa e pau.

A ke mana‘o‘i‘o nei kākou i ka ‘Uhane Hemolele,
  ka Haku, a me ka mea nāna i hā‘awi mai i ke ola,
  i puka mai mai ka Makua, a me ke Keiki.
  ‘O Ia pū me ka Makua, a me ke Keiki,
  ke ho‘omana ‘ia nei, a ke ho‘onani ‘ia nei ho‘i.
  Nāna i ‘ōlelo mai ma o nā Kāula la.
  A ke mana‘o‘i‘o nei kākou i ka ‘Ekalesia Kakolika
    ‘Apokolika ho‘okahi.
  Ke ho‘oia nei kākou ho‘okahi papekiko,
  no ke kala ‘ana i nā hala.
  Ke kali nei ho‘i kākou no ke ala ‘ana o ka po‘e make,
    a me ke ola o ke ao e hiki mai ana; ‘Āmene.

 

Prayers of the People
(Form III)

 

Nā pule o nā Kānanaka

The leader and People pray responsively

People E ka Makua, ke pule nei mākou
no kou ‘Ekalesia Katolika Hemolele;
I lilo mākou i ho ‘okahi.
People  
E ‘ae mai i nā lālā a pau a kāu ‘Ekalesia
e mālama iā ‘oe me ka mana‘o‘i‘o
a me ka ha‘aha‘a;
I ho ‘onani ‘ia kou Inoa e nā kānaka a pau.
People

Ke pule nei mākou no nā pīhopa,
nā kāhuna pule, a me nā kiakona a pau;
I lilo lākou i kāhuna lawelawe pono a kā ‘Ōlelo
a me kāu mau Kakelema
.
People

Ke pule nei mākou no nā kānaka a pau
nā lākou e lula i nā aupuni o ke ao nei;
I loa‘a ke kaulike a me ka maluhia
ma ka honua nei.
People
E ho‘oūlu iā mākou e ho‘okō i kou makemake
i nā mea a pau a mākou e hana ai;
I ‘āpono ‘ia kā mākou mau hana i kāu ‘ikena.
People
E aloha i nā po‘e ho‘ēha ‘Ia i ke kaumaha
a me ka pilikia;
I ho‘opakele ‘ia lākou mai kā lākou pō ‘ino.
People
E hā‘awi i ka maluhia pau ‘ole i nā kānaka
i hala aku ai;
E māiamalama ke ao mau loa ma luna o lākou.
People

Ke ho‘onani nei mākou iā ‘Oe no kāu mau kāna
i komo i loko o ka hau‘oli;
E ho‘okomo pū ‘ia nō ho ‘i mākou i kou aupuni
ma ka lani.
 
Celebrant

E pule kākou no ka kākou mau nele
a me nā nele a nā kānaka ‘ē a‘e.

The People may add their own petitions.

The Celebrant adds the following Collect.

E ka Makua lani, ua ho‘ohiki mai ‘oe e lohe
i nā mea a mākou e noi nei i ka Inoa o kāu Keiki:
E lawe a ho‘okō i kā mākou mau nonoi,
ke pule nei mākou, ‘a‘ole nō e like me mākou i nonoi
i loko o ko mākou na‘aupō, a i ‘ole i kūpono iā mākou
i kā mākou mau hewa, akā e like nō na‘e me ‘oe e
ho‘omaopopo a aloha iā mākou i kāu Keiki ‘o Iesu Kristo
ko mākou Haku. ‘Āmene.

 

Confession of Sin

 

Ka Mihi ‘ana i nā Hewa

A confession of Sin is said here if it has not been said earlier.
On occasion, the Confession may be omitted.

The Deacon or Celebrant says

E hō‘ike aku kākou i ko kākou mau hala kū‘ē i ke Akua
a me ko kākou hoalauna.

Silence may be kept.

Minister and People

E ke Akua aloha nui loa, ke mihi nei mākou,
ua hana mākou i nā hewa e kū‘ē ana iā ‘oe
ma ka mana‘o, ka ‘ōlelo a me ka hana,
ma na mea a mākou i hana ai,
a me nā mea a mākou i hana ‘ole ai.
‘A ‘ole mākou i aloha iā ‘oe me ka na‘au holo‘oko‘a;
‘a ‘ole mākou i aloha i ko mākou mau hoalauna e like me
mākou i aloha iā mākou iho.
Ua minamina nō mākou a ke mihi nei mākou
me ka ha‘aha‘a. No ka pono o kāu Keiki, ‘o Iesu Kristo
e aloha mai iā mākou a kala mai iā mākou;
I le‘ale‘a mākou I kou makemake
a hele mākou i kou mau ala,
e ho‘onani i kou Inoa. ‘Āmene.


The Bishop when present, or the Priest, stands and says

E aloha ke Akua mana loa iā ‘oukou,
e kala i ko ‘oukou mau hala a pau ma o ko kākou Haku
‘o Iesu Kristo, e ho‘oikaika iā ‘oukou
i nā mea maika‘i a pau,
a ma ka mana o ka ‘Uhane Hemolele,
e mālama iā ‘oukou i ke ola mau loa. ‘Āmene.

 

The Peace

 

Ke Aloha


All stand. The Celebrant says to the people

People ‘O ke aloha o ka Haku e mau ana me ‘oukou.
A me ‘oe pū.


Then the Ministers and People may greet one another in the name of
the Lord.

 

 

The Holy Communion

 

Ka ‘Aha‘aina Hemolele


The Celebrant may begin the Offertory with the following sentence

E haele ho‘i ‘oukou me ke aloha, e like me kā Kristo
i aloha mai ai iā kākou a hā‘awi ho‘i iā Ia iho no kākou
i ‘alana a me ka mōhai I ke Akua. Ephesians 5:2

During the Offertory, a hymn, psalm, or anthem may be sung.
Representatives of the congregation bring the people‘s offerings of
bread and wine, and money or other gifts, to the deacon or
celebrant.. The people stand while the offerings are placed on the
altar.

 

The Great Thanksgiving
(Eucharistic Prayer A)

 

Ka Ho‘omaika ‘i nui ‘ana


The people remain standing. The Celebrant, whether bishop or
priest, faces them and sings or says

People E noho ka Haku me ‘oukou.
A me ‘oe ho‘i.
Celebrant E hāpai a‘e i ko ‘oukou mau na‘au.
People Ke hāpai a‘e nei mākou ma mua o ka Haku.
Celebrant E ho‘omaika‘i aku kākou i ko kākou
Haku Akua.
People He kūpono e hā‘awi i ka māhalo a me ka
ho‘omaika‘i iā ia.

 

Then, facing the Holy Table, the Celebrant proceeds

He kūpono loa, a he hana maika‘i a hau‘oli nō ho‘i,
i nā manawa a me nā wahi a pau,
e ho‘omaika‘i iā ‘oe, e ka Makua mana loa,
ka Mea hana I ka lani me ka honua.

Here a Proper Preface is sung or said on all Sundays, and on other
occasions as appointed.

No laila, ke ho‘omaika‘i nei mākou iā ‘oe, e ho‘ohui ana
i ko mākou mau leo me nā ‘ānela a me nā Luna ‘Ānela
a me ke anaina o ka lani a pau, me ka himeni mau ‘ana
i kēia oli e hō‘ike aku I ka nani o kou Inoa:

Celebrant and People

Hemolele, hemolele, hemolele ka Haku, ke Akua o ka
  mana a me ka ikaika,
ua piha ka lani a me ka honua I kou nani.
  Hosana i ke ki‘eki‘e.
Pōmaika‘i ke kanaka e hele mai nei i ka inoa o ka Haku.
  Hosana i ke ki‘eki‘e.

The people stand or kneel.

Then the Celebrant continues

E ka Makua hemolele me ka ‘olu‘olu:
i kou aloha pau ‘ole, ua hana ‘oe iā mākou nou iho;
a i ka manawa mākou i lawehala ai a lilo i ka ‘ino
a me ka make, ‘o ‘oe, ma muli o kou aloha,
i ho‘ouna mai i kāu Keiki hānau kahi ola mau,
‘o Iesu Kristo, e komo i ko mākou ‘ano kanaka,
e noho pū a e make nō ho‘i e like me mākou e
ho‘oku‘ikahi iā mākou me ‘oe, ke Akua a me ka Makua
a nā kānaka a pau.
Ua kiko‘oko‘o ‘o Ia i kona mau lima ma luna o ke ke‘a,
a mōhai ‘o Ia iā ia iho, e like me kou makemake,
he mōhai hemolele no ke ao a pau.

At the following Words concerning the bread, the Celebrant is to hold
it, or lay a hand upon it; and at the words concerning the cup, to
hold or place a hand upon the cup and any other vessel containing
wine to be consecrated.

I ka pō ‘o ia i hā‘awi ‘Ia aku ai i ka ho‘ēha a me ka
make, ua lawe ko mākou Haku ‘o Iesu Kristo
i ka pelena, a ma hope o ka ho‘omaika‘i ‘ana iā ‘oe,
ua wāwahi iho ‘o ia a hā‘awi akula i kāna mau haumāna,
a ‘ī akula, "E lawe e ‘ai: ‘O ko‘u Kino kēia,
i hā‘awi ‘ia aku no ‘oukou. E hana ‘oukou penei i kēia
me ka ho‘omana‘o mai ia‘u."

I ka pau ‘ana o ka ‘aina, ua lawe ‘o ia
i ke ki‘aha ‘uwaina, a ma hope o kona ho‘omaika‘i ‘ana,
ua hā‘awi aku ‘o ia iā lākou, me ka ‘ī ‘ana,
"E inu ‘oukou i kēia, no ka mea, ‘o ko‘u Koko kēia o ke
Kauoha Hou, i ho‘okahe ‘ia no ‘oukou me ka lehulehu,
no ke kala ‘ia ‘ana o nā hewa; ke ‘oukou inu,
e hana penei, me ka ho‘omana‘o mai ia‘u "


No laila ke kūkala nei kākou i ke aīwaīwa o ka
mana‘o‘i‘o:


Celebrant and People

Ua make ‘o Kristo.
Ua ala a‘ela ‘o Kristo.
E hele hou mai ana ‘o Kristo.

The Celebrant continues

Ke ho‘ohiwahiwa nei mākou i ka ho‘omana‘o ‘ana
o ko mākou ukupana‘i ‘ana, e ka Makua, me kēia mōhai
o ka ho‘onani ‘ana a me ka ho‘omaika‘i ‘ana.
I ka ho‘omana‘o ‘ana i kona make, ola hou,
a pi‘i ‘ana i ka lani, ke hā‘awi aku nei mākou
i kēia mau makana iā ‘oe.

E ho‘āno ‘oe ia mau mea me kou ‘Uhane Hemolele,
e lilo, no kāu mau po‘e,
i ke Kino a me ke Koko o kāu Keiki,
ka mea ‘ai hemolele a me ka mea inu
o ke ola hou pau ‘ole i loko ona.
E ho‘āno ho‘i iā mākou, i loa‘a kēia Kakelema hemolele
iā mākou me ka mana‘o o, a e lawelawe aku mākou
iā ‘oe me ka lōkāhi, kūpa‘a a me ka maluhia,
a i ka lā hope loa, e lawe aku iā mākou
me kāu mau po‘e hemolele a pau i loko o ka le‘ale‘a
o kou aupuni pau ‘ole.

Ke nonoi nei mākou i kēia mau mea a pau
ma o kāu Keiki, ‘o Iesu Kristo, e ia, me ia a i loko ona,
i ka ho‘ohui ‘ana o ka ‘Uhane Hemolele,
nou nō ka hanohano a me ka nani a pau,
e ka Makua mana loa, i kēia manawa a mau loa aku.
‘AMENE.


A e like me ke a‘o ‘ana mai o ko kākou Ho‘ōla,
‘o Iesu Kristo, ke pule nei kākou,

 

The Lord's Prayer

 

People and Celebrant

E ko mākou Makua i loko o ka Lani
  e ho‘āno ‘ia kou inoa;
  e hiki mai kou aupuni;
  e mālama ‘ia kou makemake ma ka honua nei
    e like me ia e mālama ‘ia ma ka lani la.
E hā‘awi mai iā mākou i ‘ai no kēia lā.
E kala mai ho‘i iā mākou i kā. mākou lawehala ‘ana,
  me mākou e kala nei i ka po‘e i lawehala iā mākou.
Mai ho‘oku‘u iā mākou i ka ho‘owalewale ‘ia mai,
  akā, e ho‘opakele nō na‘e iā mākou mai ka ‘ino.
No ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana,
  a me ka ho‘onani ‘ia, a mau loa aku. ‘Āmene.

 

The Breaking of the Bread

 

Ka Wāwahi ‘ana iho i ka Pelena


The Celebrant breaks the consecrated Bread.

A period of silence, is kept.

Then may be sung or said

[Alelula.] Ua mōhai. ‘ia ‘o Iesu Kristo ko kākou Mōliaola
no kākou;
No laila e hana no kākou i ka ‘aha‘aina. [Aleluia.]

In Lent, Alleluia is omitted, and may be omitted at other times except
during Easter Season.


In place of, or in addition to, the preceding, some other suitable
anthem may be used.


Facing the people, the Celebrant says the following Invitation

Nā Makana a ke Akua no ka Po‘e a ke Akua.
E lawe aku ia mau makana me ka ho‘omana‘o ‘ana,
ua make ‘o Iesu Kristo no ‘oukou, a ‘ai iā ia
i ko ‘oukou mau na‘au i ka mana‘ o ‘i‘o
me ka ho‘omaika‘i.

The ministers receive the Sacrament in both kinds, and then
immediately deliver it to the people.

The Bread and the Cup are given to the communicants with these
words

Ke Kino o Kristo, ka pelena o ka lani. [‘Āmene.]
Ke Koko o Kristo, ke kī‘aha o ka ho‘ōla. [‘Āmene.]

During the ministration of Communion, hymns, psalms or anthems
may be sung.

After Communion, the Celebrant says

E pule kākou.

 

Prayer of Thanksgiving (first version)

 

Celebrant and People

E ke Akua mau loa, ka Makua lani,
ua lawe ‘olu‘olu aku ‘oe iā mākou,
he mau lālā ola o kāu Keiki ko mākou Ho‘ōla
‘o Iesu Kristo, a ua hānai ‘oe iā mākou me ka ‘ai ‘uhane
i ke Kakelema o kona Kino a me kona Koko.
E ho‘ouna aku iā mākou i ke ao me ka maluhia,
a ha awi mai i ka ikaika a me ke koa iā mākou
e aloha a mālama iā ‘oe
me ke aloha a me ka na‘au kūpa‘a;
ma o Kristo ko mākou Haku. ‘Āmene.

The Bishop when present, or the Priest, may bless the people.

Ka ho‘opōmaika‘i ‘ana o ke Akua mana loa, ka Makua,
ke Keiki,. a me ka ‘Uhane Hemolele me ‘oukou
a e noho pū me ‘oukou a mau loa aku. ‘Āmene.

The Deacon, or the Celebrant, may dismiss the people with, these
words

Deacon E hele aku ‘oukou me ka maluhia e aloha a e
mālama i ka Haku.
People E ho‘omaika‘i i ke Akua.
 

 

Proper Prefaces

 

Preface of the Lord's Day

 

 

Nā ‘Olelo Hoakāka Kūpono


Ka ‘Ōlelo Hoakāka o ka Lā o ka Haku


To be used on Sundays as appointed, but not on the succeeding
weekdays

 

Of God the Father

 

1. No ke Ākua ka Makua

Ka mea nāna i hana i ka mālamalama
a me ke kumu o ke ola, nāu i hana iā makou e like me
kou ‘ano, a i kāhea iā mākou i ke ola hou
ma o Iesu Kristo ko mākou Haku.

or the following

 

Of God the Son

 

2. No ke Ākua ke Keiki

Ma o Iesu Kristo ko mākou Haku, nāna i ka lā mua
o ka pule i lanakila ma luna o ka make
a me ka lua kupapa‘u, a ma o kona ola hou nani
i wehe i ke ala o ke ola mau loa.

or this

 

Of God the Holy Spirit

 

3. No ke Akua ka ‘Uhane Hemolele

Ka mea nāna i ho‘ololi iā mākou i kekahi po‘e hou
i Iesu Kristo ko mākou Haku me ka wai
a me ka ‘Uhane Hemolele, e hō‘ike i kou nani
i ke ao holo‘oko‘a nei.

 

Prefaces for Seasons

 

 

Advent

 

Nā ‘Ōlelo Hoakāka no nā Kau

To be used on Sundays and weekdays alike, except as otherwise
appointed for Holy Days and Various occasions.


Ka Hikina

No kāu ho‘ouna ‘ana mai i kāu Keiki aloha e ukupana‘i
iā mākou mai ka hewa a me ka make, a e ho‘olilo
iā mākou i ho‘oilina ma ona o ke ola mau; i hiki ai
iā mākou ke ho‘ole‘a i ka ‘ikena iā ia me ka hilahila ‘ole
a me ka wiwo ‘ole, ke hele hou mai ‘o ia ma ka mana
a me ka lanakila nui e ho‘okolokolo i ke ao nei.

 

Incarnation

 

Ka Lā Hānau o ka Haku

No kāu hā‘awi ‘ana mai iā Iesu Kristo, i kāu Keiki
kamakāhi, e hānau ‘ia no mākou;
a ma o ka mana loa o ka ‘Uhane Hemolele ‘o ia i lawe ai
i ke Kino Kanaka o Malia ka Pu‘upa‘a, kona makuahine,
i ho‘opakele ‘ia mākou mai ka luhi o ka hewa,
a loa‘a ka mana e lilo i kāu mau keiki.

 

Epiphany

 

‘Epipania

No ka mea, i ka aīwaīwa o ka Lokou i lilo mai la i
kanaka, ua ho‘omālamalama ‘oe i ke ao hou
i ko mākou mau na‘au, e hā‘awi i ka na‘auao o kou nani
i ka maka o kāu Keiki, ‘o Iesu Kristo, ko mākou Haku.

 

Lent

Kalema

Ma o Iesu Kristo ko mākou Haku, nāna i ho‘owalewale
‘ia me nā ‘ano mea a pau e like me mākou,
akā ‘a‘ole nō na‘e i lawehala; ma o kona aloha i hiki ai
iā mākou e lanakila ma luna o nā mea ‘ino a pau,
a e ho‘opau i ka noho ‘ana no mākou iho,
akā e noho nona, kai make no mākou a ala hou.

or this

Ka mea i ha‘i mai i kāu po‘e mana‘ o ‘i‘ o e ho‘oma‘ema‘e
i ko lākou mau na‘au a e ho‘omākaukau me ka hau‘oli no
ka ‘aha‘aina Mōliaola; me ka pule ho‘i‘o
a me nā hana aloha a, ho‘ohana ‘ia hou e kou Lokou
a me nā Kakelema, i hiki ai iā lākou
ke loa‘a ke aloha piha i ho‘omākaukau ‘ia ai e ‘oe
nā lākou e aloha aku iā ‘oe.

 

Holy Week

Ka Pule Hemolele

Ma o Iesu Kristo ko mākou Haku, kāi hāpai ‘ia a‘e ma
luna o ke ke‘a no ko lākou mau hewa,
e lilo ke ao a pau iā ia; nāna ma muli o kona ho‘ēha ‘ana
a me kona make ‘ana i lilo i kumu o ke ola mau loa no
nā kānaka a pau i kau ai i ko lākou mana‘o‘i‘o
i loko ona.

 

Easter

Ka Lā i Ala Hou ai ka Haku

Ua kūpono loa ho‘i ko mākou ho‘onani ‘ana aku iā ‘oe
no ke ala ‘ana mai me ka nani o kāu Keiki ‘o Iesu Kristo
ko mākou Haku; ‘o ia ‘i‘o no ke Keikihipa
o ka Mōliaola, i mōhai ‘ia no mākou, a nāna ho‘i
i lawe aku i ka hewa o ka honua;
ma kona make ‘ana ho‘i i pio ai ka make,
a ma kona ala hou ‘ana mai ho‘i i ke ola, ‘o ia i ho‘iho‘i
hou mai ai iā mākou i ke ola mau loa.

 

Ascension

Ka Pi‘i ‘ana

No kāu Keiki punahele ‘o Iesu Kristo ko mākou Haku;
ka mea i hō‘ike kino mai iā ia iho
i kāna mau ‘Apokekolo a pau, ma hope o kona ala hou
‘ana mai me ka nani nui,
a i mua ho‘i o ko lākou alo ‘o ia i pi‘i ai i ka lani, e
ho‘omākaukau i wahi no mākou;
i laila ho‘i mākou e ho‘opi‘i pū ‘ia aku ai a e nohoali‘i
pū me ia me ka nani.

 

Pentecost

Ka Lāpule o ke Ke‘oke‘o

No Iesu Kristo ko mākou Haku;
e like me kāu ‘ōlelo ‘oia‘i‘o,
i iho mai ai ka ‘Uhane Hemolele [ma kēia lā]
mai ka lani mai, a noho ihola ma luna o na ‘Apokekolo,
e a‘o ana, a e alaka‘i ana ho‘i iā lākou
ma ka ‘oia‘i‘o; e ho‘ohui ana i nā lāhui ‘ōlelo like ‘ole i
ka ha‘i ‘ana i ho‘okahi mana‘o‘i‘o, a e hā‘awi ana i kāu
Ekalesia i ka mana e lawelawe iā ‘oe
me he ‘oihana kahuna lani, a e ha‘i i ka ‘euanelio
i nā lāhui a pau.

 

Prefaces for Other Occasions

Trinity Sunday

Nā ‘Ōlelo Hoakāka no nā Manawa Kūikawā ‘ē a‘e


Ke Kahikolu

‘O ‘oe nō ho‘i ke Akua ho‘okahi, ka Haku ho‘okahi,
‘a‘ole na‘e he kino ho‘okahi, akā, ‘ekolu kino i loko o ke
‘Ano Ho‘okahi. Me ia ho‘i a mākou e mana‘o ‘i‘ o nei
no ka nani o ka Makua, pēlā nō ho‘i e mana‘o ‘ia ai ke
Keiki, me ka ‘Uhane Hemolele me ka like loa ho‘i.

 

All Saints

Nā Kāna A Pau

I ka nui o kāu mau kāna, nāu i ho‘oka‘apuni iā mākou
me nā hō‘ike he nui loa, i hiki ai iā mākou, e ‘oli ana
i ko lākou launa aloha, ke holo me ke ahonui i ka heihei
i kau ai ma mua o mākou; a me lākou pū,
loa‘a ho‘i ke kalaunu mae ‘ole o ka nani.

 

A Saint

He Kāna

No ke aloha kamaha‘o a me ka lokomaika‘i i hō‘ike ‘ia
ai i kāu mau kāna a pau i koho ‘ia ai,
he mau haka o kou aloha, a me nā mālamalama o ke ao
i ko lākou mau hanauna.

or this

No ka ho‘olohe ‘ana o kāu mau kāna,
nāu i hā‘awi mai i ka hō‘ike ‘ano o ka hana kūpono,
a i ko lākou hau‘oli mau, he ‘ōlelo pa‘a nani
o ka mana‘olana o ko mākou ki‘i ‘ana.

or this

No kou ho‘ onani nui ‘ia ‘ana aku i ke anaina o kāu mau
kāna. Ke ho‘omaika‘i nei nā mea a pau iā ‘oe
a ke ho‘opōmaika‘i nei kāu mau kauwā mana‘o‘i‘o,
e ha‘i ana i nā alaka‘i o kēia ao i ka Inoa nani o kāu
Keiki kamakāhi.

 

Apostles & Ordinations

Nā ‘Āpokekolo a me nā ‘Olinakio

Ma o ke kahuhipa nui o kāu pū‘ā, ‘o Iesu Kristo
ko mākou Haku; ka mea nāna, ma hope o kona ala ‘ana,
i ho‘ouna i kāna mau ‘apokekolo e ha‘i i ka ‘Euanelio
a e a‘o i nā lāhui a pau; a i ho‘ohiki e noho mau
me lākou a hiki ana i ka panina o nā au.

 

Dedication of a Church

Ka Ho ‘ola ‘a ‘ana o ka Halepule

Ma o Iesu Kristo, ko mākou Kahunapule Ki‘eki‘e nui,
ma loko ona i kūkulu ‘ia ai mākou, he mau pōhaku ola o
ka luakini hemolele, i hiki ai iā mākou ke hā‘awi aku a‘e
ma mua ou, he alana o ka ho‘omaika‘i a me ka pule,
he mau mea hemolele a kohu i kāu ‘ikena.

 

Baptism

Papekema

No kāu loa‘a ‘ana iā mākou i Iesu Kristo
ko Mākou Haku he mau keikikāne a me kaikamāhine āu,
kāu ho‘olilo ‘ana iā mākou i maka‘āinana o kou aupuni,
a no kāu hā‘awi ‘ana ho‘i i ka ‘Uhane Hemolele
iā mākou e alaka‘i iā mākou i ka ‘oia‘i‘o a pau.

 

Marriage

Ka Male ‘ana

No ka mea, i ke aloha o ka wahine a me ke kāne,
ua hō‘ike mai ‘oe i ka mea ho‘ohālike o Ielukalema
ka Lani, i uluwehiwehi ‘ia ai e like me ka wahine ho‘āo
no kāna kāne, kāu Keiki, ‘o Iesu Kristo ko mākou Haku;
nāna i aloha iā ia a i hā‘awi aku iā ia iho nona, i hiki ai
iā ia ke hana hou i ke kumuhonua holo‘oko‘a.

 

Commemoration of the Dead

Ka Ho‘omana‘o ‘ana o ka Po‘e Make

Ma o Iesu Kristo ko mākou Haku; nāna i ala lanakila mai
ka make mai a i ho‘ōlu iā mākou me ka mana‘olana
a pōmaika‘i o ke ola mau; no ka mea,
i ka mana‘o o kāu mau kānaka mana‘o‘i‘o, e ka Haku,
ua loli ke ola, ‘a‘ole i pau; a i ka manawa e moe ai
ko mākou kino kanaka i ka make, ua ho‘omākaukau ‘ia
he wahi noho mau ma ka lani la.


Return to the Book of Common Prayer in Hawaiian; Book of Common Prayer home page