The Holy Eucharist:
Rite One

 


The Word of God

Ka ‘Eukalikia Hemolele:
Ke ‘Ano ‘Ekahi

 

Ka ‘Ōlelo a ke Akua


A hymn, psalm, or anthem may be sung.

The people standing, the celebrant may say

Pōmaikai ke Akua: Ka Makua, ke Keiki,
a me ka ‘Uhane Hemolele.
People A pōmaika‘i kona aupuni, i kēia manawa
a mau ba aku. ‘Āmene.

In place of the above, from Easter Day through the Day of Pentecost

Celebrant
People
Aleluia. Ua ala hou ‘o Kristo.
Ua ala hou nō ho‘i ka Haku. Aleluia.

In Lent and on other penitential occasions

Celebrant E ho‘opōmaika‘i i ka Haku nana e kala mai i
ko kakou mau hewa a pau;
People Ua mau kona aloha a mau loa aku
 

The Collect for Purity

 

Celebrant says

E ke Akua mana loa, ua we he ‘ia nā na‘au a pau iā ‘oe;
ua ‘ike ‘ia nā makemake a pau e ‘oe, a ‘a‘ohe mea
i hūnā ‘ia mai iā ‘oe: e ho‘oma‘ema‘e i ka mana‘o
o ko mākou na‘au me ka ulu o kou ‘Uhane Hemolele,
i hiki ai iā mākou ke aloha hemolele iā ‘oe
a ho‘onui pono i kou inoa hemolele ma o Kristo
ko mākou Haku. ‘Āmene.

Then the following is said

E ho‘olohe i ka mea a ko mākou Haku ‘o Iesu Kristo
i ha‘i mai ai: E aloha aku ‘oe iā Iehova i kou Akua
me kou na‘au a pau, a me kou ‘uhane a pau
a me kou mana‘o a pau. ‘O ke kauoha mua kēia
a me ka mea nui nō. Ua like ho‘i ka lua me ia,
E aloha aku ‘oe i kou hoalauna e like me ‘oe aloha
iā ‘oe iho. Ma luna o kēia mau kauoha ‘elua,
ke kau nei ke Kānāwai a pau a me nā Kāula.

 

The Kyrie

 

 

 

The Gloria

 

Here is sung or said

E ka Haku, e aloha mai iā mākou.
E Kristo, e aloha mai iā mākou.
E ka Haku, e aloha mai iā mākou.When appointed, the following hymn or some other song of praise is
sung or said, in addition to, or in place of, the preceding, all standing

Ho‘onani i ke Akua ma ka lani ki‘eki‘e,
  a he maluhia ma ka honua nei,
  me ke aloha i nā kānaka.
Ke ho‘omaika‘i nei mākou iā ‘oe,
  ke ho‘opōmaika‘i nei mākou iā ‘oe,
  ke ho‘omana nei mākou iā ‘oe,
  ke ho‘onani nei mākou iā ‘oe,
  ke māhalo nei mākou iā ‘oe no kou nani loa,
E ka Haku, ke Akua, ka Mō‘i ka Lani, ke Akua
  ka Makua mana loa.

E ka Haku, ke Keiki kamakāhi, ‘O Iesu Kristo;
E ka Haku ke Akua, ke Keikihipa a ke Akua,
  ke Keikikāne aka Makuakāne
  nāu e lawe aku i nā hewa o ke ao nei,
  e aloha mai iā mākou.

‘O ‘oe ka mea e lawe aku i nā hewa o ke ao nei,
  e loa‘a mai iā ‘oe ko mākou mau pule.
‘O ‘oe ka mea e noho nei ma ka lima ‘ākau o ke Akua
  ka Makua, e aloha mai iā mākou.
No ka mea, ‘o ‘oe wale nō ka hemolele;
‘o ‘oe wale no ka Haku;
‘o ‘oe wale nō, e Kristo,
  me ka ‘Uhane Hemolele,
  ka mea ki‘eki‘e i ka nani o ke Akua ka Makua.
‘Āmene.

The Collect of the Day

 

Ka Pule ‘Ohia o ka Lā

The Celebrant says to the people

People E noho pū ka Haku me ‘oukou.
A me kou ‘uhane.
Celebrant E pule kākou.


The Celebrant says the Collect.

People ‘Amene.
 

The Lessons

 

Ka Ha‘awina

The people sit. One or two Lessons, as appointed, are read, the
Reader first saying

Eia ka Ha‘awina mai __________________ .


After each Reading, the Reader may say

Ka ‘Olelo a ke Akua.
People E ho‘omaika‘i i ke Akua.

Silence may follow.

A Psalm, hymn, or anthem may follow each Reading.

Then, all standing, the Deacon or a Priest reads the Gospel, first saying

Ka ‘Euanelio hemolele o ko kākou Haku,
‘o Iesu Kristo ma __________________ .
People Ho‘onani iā ‘oe, e ka Haku.


After the Gospel, the Reader says

Ka ‘Euanelio o ka Haku.
People Ho‘omaika‘i iā ‘oe, e Kristo.
 

The Sermon

 


The Nicene Creed

 

Ka Ha‘i‘ōlelo

On Sundays and other Major Feasts there follows , all standing


Ka Mana‘o‘i‘o Nikia

Ke mana ‘o‘i‘o nei kākou i ke Akua ho‘okahi,
  ka Makua mana loa,
  ka mea nāna i hana i ka lani a me ka honua,
  a me nā mea a pau i ‘ike ‘ia, a i ‘ike ‘ole ‘ia ho‘i.

A i ka Haku ho‘okahi ‘o Iesu Kristo,
  ke Keiki hānaukāhi a ke Akua,
  i loa‘a i kona Makua ma mua o ka honua a pau,
  ke Akua o ke Akua, ka Mālamalama o ka Mālamalama,
  he Akua maoli nā ke Akua maoli,
  i ho‘ohua ‘ia, ‘a‘ole i hana ‘ia,
  i like ke ‘Ano me ka Makua.
  Nāna i hana i nā mea a pau.
  ‘O Ia kai lilo mai i Ho‘ō1a no kākou no nā kānaka,
    a iho maila mal ka Lani mai:
  i ho‘olilo ‘ia i i‘o
    e ka ‘Uhane Hemolele ma o Malia Pu‘upa‘a la,
    a lilo a‘ela i kanaka.
A ua kumakaia ‘ia no kākou ma lab o Penetio Pilato;
  ua ho‘omanawanui ‘o ia a ua kanu ‘ia ho‘i.
  A i ke kolu o ka lā ala hou maila ‘o ia
    e like me kā ka Palapala Hemolele;
  a pi‘i aku la i ka Lani
    a noho iho Ia ma ka bima ‘ākau o ka Makua.
A hele hou mai ana ‘o Ia me ka nani, e ho‘okolokolo
  i a po‘e ola a me ka po‘e make,
  a ‘o kona aupuni, ‘a‘ole boa e pau.

A ke maim ‘o ‘i‘o nei kākou i ka ‘Uhane Hemolele,
  ka Haku, ka mea nāna i hā‘awi mai i ke ola,
  i puka mai mai ka Makua a me ke Keiki.
  ‘O ia pū me ka Makua, a me ke Keiki,
  ke ho‘omana ‘ia nei, a ke ho‘onani ‘ia nei ho‘i.
Nāna I ‘ōlelo mai ma o nā Kāula la.
A ke mana‘o‘i‘o nei kākou i ka ‘Ekalesia Katolika
  ‘Apokolika ho‘okahi.
Ke ho‘oia nei kākou, ho‘okahi papekiko
  no ke kala ‘ana o nā hala.
A ke kali nei ho‘i kākou no ke ala ‘ana o ka po‘e make,
  a me ke ola o ke ao e hiki mai ana. ‘Āmene.

 

The Prayers of the People

 

Nā Pule o nā Kānaka


Intercession is offered according to the following form.

The Deacon or other person appointed says

E pule kākou no ka noho ‘ana o ka ‘Ekalesia ‘oko‘a o
Kristo ma ka honua nei a puni.

E ke Akua mana boa a oba mau, ka mea nāna i a ‘o mai
ma kāu ‘Ōlelo Hemolele e pule a e noi aku ho‘i,
a e mōhai aku ho‘i i ke aloha no nā kānaka a pau;
ke nonoi ha‘aha‘a aku nei mākou e lawe lokomaika‘i aku
‘oe i kēia, kā mākou mau pule, e alana ‘ia aku nei
i mua ou, e ka Mō‘ī ‘Ihikapu me ka noi aku ho‘i
e ho‘omau ‘ia i loko o kou ‘Ekalesia ho‘okahi,
ka ‘uhane ‘oia‘i‘o, ka maluhia, me ka lōkāhi,
a me ke aloha o ke Akua.

E hā‘awi mai i ke aloha, e ka Makua lani ma luna o nā
Pīhopa me nā Kahuna [‘o ia ho‘i ‘o _____________________,
‘o_________ a me _______] i mea no lākou.
e hō‘ike aku ai i kāu ‘ōlelo ho‘ōla me ka ‘oia‘i‘o,
a ko lākou noho ‘ana a me kā lākou a‘o ‘ana ho‘i,
i pono ai me ka pā‘ewa‘ewa ‘ole ka lawelawe ‘ia ‘ana
o kou mau Kakalema hemolele.

A i kou lāhui kānaka a pau, e hā‘awi mai i kou aloha
mai ka lani mai; a pēlā ho‘i i kēia anaina
i ‘ākoakoa mai nei; i mea e lohe ai lākou a e mālama ai
i kāu ‘ōlelo hemolele; me ka na‘au akahai,
me ka ho‘oha‘aha‘a,me ka ho‘okauwā ‘oia‘i‘o ‘ana nāu,
me ka ma‘ema‘e, a me ka pono i nā lā a pau
o ko lākou ola ‘ana.

Ke nonoi aku nei ho‘i mākou iā ‘oe e noho ali‘i
ma luna o ka na‘au o nā mea I loa‘a ke kuleana
o ke aupuni o kēia ‘āina a me na ‘āina a pau [‘o ia hoi
‘o ________, ‘o _______, a me ______________ ]
i alaka‘i ‘ia lākou i nā mana‘o no ‘eau
a me nā hana kūpono no ka maika‘i
a me ka maluhia o ke ao nei.

E ka Haku, e wehe ‘oe i nā maka o nā kānaka a pau
e nānā i kou lima ‘olu‘olu I kāu mau hana a pau
i ho‘ohanohano lākou iā ‘oe me kā lākou waiwai
a i lilo lākou i kānaka mālama kūpa‘a
i kāu ku manawale‘a e hau‘oli ana
i kāu kumuhonua a pau.

A ke noi ha‘aha‘a aku nei mākou iā ‘oe ma kou pono, e
ka Haku, e hō‘olu‘olu a e ho‘opakele i [_______________,
___________ a me] ka po‘e a pau o kēia ao pau koke,
e noho ana me ka ‘ū, ke kaumaha, ka ilihune, kā ma‘i a
me na pilikia ‘e a‘e a pau.

Additional petitions and thanksgiving may be included here.


A ke ho‘omaika‘i aku nei mākou i kou Inoa Hemolele,
no kau mau kauwā a pau i ha‘alele i kēia ola i loko o
ou mana‘o ‘i‘ o me ka wiwo [‘o ia ho‘i, ‘o __________,
‘o___________ a me ___________], e nonoi ana iā ‘oe
e hā‘awi aku iā lākou e ulu mau i kou aloha
a me ka lawelawe ‘ana iā ‘oe; e ha‘awi mai ho‘i iā
mākou i kou aloha i hahai mākou i kā lākou kumu
ho‘ohalike maika‘i o [_____________, _____________,
a me] kāu mau kāna a pau, a me lākou ho‘i e noho pū ai
ma kou aupuni ma ka lani.

E ‘ae mai i kēia, kā mākou mau pule, ma o Iesu Kristo,
ko makou Kalahala me ke Kōkua. ‘Amene.

 

Confession of Sin

 

Ka Mihi ‘ana i nā Hewa

A Confession of Sin is said here if it has not been said earlier. On
occasion, the confession may be omitted.

The Deacon or celebrant says the following

‘O ‘oukou, ‘o ka po‘e e mihi ana me ka ikaika a me ka
‘oia‘i‘o i ko ‘oukou mau hewa, a e noho aloha ana
me ka laule‘a me ko ‘oukou mau hoalauna,
a e mana‘o ho‘i e ho‘opono i ka noho ‘ana
ma kēia hope aku, me ka hahai i nā Kauoha a ke Akua,
e hele ho‘i mai kēia wa aku ma kona mau ala hemolele;
E ho‘okokoke mai me ka mana‘o‘i‘o, a e hō‘ike mai
i ko ‘oukou mihi ‘ana i mua o ke Akua mana loa,
me ke kukuli ha‘aha‘a ‘ana ma ko ‘oukou mau kuli.

or this

E hō‘ike ha‘aha‘a aku kākou i ko kākou mau hewa
i ke Akua mana loa.


Silence may be kept.


Minister and people

E ke Akua mana loa,
Ka Makua o ko mākou Haku, ‘o Iesu Kristo,
nāna i hana i nā mea a pau, lunakānāwai o kānaka a pau:
Ke hō‘ike aku nei, a ke makena nei ho‘i mākou
  no nā hewa a me nā hala he nui a mākou
  i hana pinepine ai i nā manawa a pau,
ma ka mana‘o ‘ana, kama‘ilio ‘ana, me ka hana ‘ana,
e kū‘ē ana ho‘i i kou Mō‘ī Hemolele ‘ana,
e ho‘onāukiuki ana ho‘i i hiki ‘i‘o mai kou huhū
a me kou inaina ma luna o mākou;
Ke mihi ‘oia‘i‘o aku nei mākou,
a ua makaua nui ho‘i no kēia mau hana hewa ‘ana;
he kaumaha ho‘i ke ho‘omana‘o a‘e iā lākou;
he ukana hiki ‘ole ho‘i ke auamo.
E aloha mai iā mākou,
e aloha mai iā mākou, e ka Makua aloha nui;
no ka pono o kāu Keiki, ko mākou Haku ‘o Iesu Kristo,
e kala mai i kēia mau mea i hala;
a e hā‘awi mai ho‘i ma kēia hope aku
e ho‘okauwā ai me ka le‘ale‘a ‘ia e ‘oe
  ma ka ho‘opono ‘ana o ka noho ‘ana,
no ka nani me ka hanohano o kou Inoa;
ma o Iesu Kristo la ko mākou Haku. ‘Amene.


The Bishop when present, or the Priest, stands and says

E ke Akua mana loa, ko mākou Makua i ka lani, nona
mai ho‘i ka lokomaika‘i i ho‘ohiki mai ai
i ke kala ‘ia ‘ana o nā hala i ka po‘e i mihi ‘oia‘i‘o mai
a i huli ‘oia‘i‘o mai ho‘i iā ‘oe, e aloha mai iā mākou;
nāna e kala a e ho‘opakele iā ‘oukou mai nā hewa o
‘oukou a pau; e ho‘opa‘a a ho‘oikaika ho‘i
i loko o ka pono, a alaka‘i ho‘i iā ‘oukou i ke ola mau
loa, ma o Iesu Kristo la ko kākou Haku. ‘Āmene.

A Minister may then say one or more of the following sentences, first saying

E ho‘olohe mai i ka ‘Olelo a ke Akua i ka po‘e
i huli ‘oia‘i‘o iā ia.

E hele mai ‘oukou a pau loa ia‘u nei, e ka po‘e luhi
a me ka po‘e kaumaha, na‘u ‘oukou e ho‘omaha aku.
Mataio 11:28

No ka mea, ua aloha nui mai ke Akua i ko ke ao nei,
nolaila, ua hā‘awi mai ‘o ia i kāna Keiki hiwahiwa, i ‘ole
e make nā mea mana‘o ‘i‘o iā ia, akā, e loa‘a iā ia
ke ola mau loa. Ioane 3:16

Eia ho‘i ka ‘ōlelo ‘oia‘i‘o, e pono e mālama nui ‘ia mai,
ua hele mai la ‘o Kristo Iesu i ke ao nei, e ho‘ōla
i ka po‘e hewa. 1 Timoteo 1:15

Inā e lawehala kekahi, aia nō ko kākou me nāna e Uwao
me ka Makua, ‘o Iesu Kristo ka mea pono; ‘o ia nō
ke kalahala no ko kākou hewa; ‘a‘ole na‘e no ko kākou
wale nō, akā no ko ke ao nei a pau. 1 Ioane 2:1-2

 

The Peace

Ke Aloha


All stand. The Celebrant says to the people

‘O ke aloha o ka Haku e mau ana me ‘oukou.
People A me kou ‘uhane.

Then the Ministers and People may greet one another in the name of the Lord.

 

 


The Holy Communion

 


Ka ‘Aha ‘Aina HemoleleThe Celebrant may begin the Offertory with the following sentence

E haele ho‘i ‘oukou me ke aloha, e like me kā Kristo
i aloha mai ai iā kākou a hā‘awi ho‘i iā ia iho no kākou
i ‘alana a me ka mōhai i ke Akua. Epeso 5:2


During the Offertory, a hymn, psalm, or anthem may be sung.

Representatives of the congregation bring the people‘s offerings of
bread and wine, and money or other gifts, to the deacon or
celebrant. The people stand while the offerings are presented and
placed on the Altar:

 


The Great Thanksgiving
(Eucharisitc Prayer I)

 

Ka Ho‘omaika‘i Nui ‘ana

The people remain standing. The Celebrant, whether bishop or
priest, faces them and sings or says

People E noho ka Haku me ‘oukou.
A me kou ‘uhane.
Celebrant E hāpai a‘e i ko ‘oukou mau na‘au.
People Ke hāpai a‘e nei mākou ma mua o ka Haku.
Celebrant E ho‘omaika‘i aku kākou i ko kākou Haku
Akua.
People He kūpono loa me ka pololei ho‘i ka hana ‘ana
pēlā.


Then, facing the Holy Table, the Celebrant proceeds

He kūpono loa me ka pololei, a he hana ho‘i
i kauoha ‘ia, ka ho‘omaika‘i ‘ana aku iā ‘oe,
i nā manawa, me nā wahi a pau, e ka Haku,
ka Makua Hemolele, ke Akua mana loa, ola mau.

Here a Proper Preface is sung or said on all Sundays, and on other
occasions as appointed.

No laila, me nā ‘Ānela, me nā Luna ‘Ānela, a me ke
anaina o ka lani a pau, mākou e hi‘ilani ai
a e ho‘onui aku ai i kou Inoa hemolele;
me ka ho‘onani mau ‘ana iā ‘oe, me ka ‘ī ‘ana:

Celebrant and People

Hemolele, hemolele, hemolele,
  ka Haku Akua o nā Kaua:
Ua piha ka lani me ka honua i kou nani.
E ho‘onani iā ‘oe, e ka Haku Ki‘eki‘e Loa.


Here may be added

Pōmaika‘i ka po‘e e hele mai i ka Inoa o ka Haku.
Hosana i ke ki‘eki‘e.

The people kneel or stand.

Then the Celebrant continues

Nani iā ‘oe, e ke Akua Mana Loa, ko mākou Makua
o ka lani, no ka nui o kou lokomaika‘i ‘oe
i hā‘awi mai ai i kāu Keiki kamakāhi ‘o Iesu Kristo,
e make ma luna o ke ke‘a i pakele ai mākou; i laila ho‘i
‘o ia i alana ai iā ia iho, i piha, holo pono,
a lawa ho‘i ka mōhai, ka alana a me ka ho‘olaule‘a ‘ana,
no ka hewa o ke ao nei a pau; nāna ho‘i i kūkulu,
a me kāna ‘Euanelio hemolele ho‘i mākou i kauoha ‘ia ai
e ho‘omau, a e ho‘opa‘a ho‘i i ka ho‘omana‘o ‘ana
i kona make laha ‘ole a hiki hou mai ‘o ia.

At the following words concerning the bread, the Celebrant is to hold
it, or lay a hand upon it; and at the words concerning the cup, to
hold or place a hand upon the cup and any other vessel containing
wine to be consecrated

‘O ia nō ho‘i i ka pō ona i kumakaia ‘ia ai, kai lawe
i ka pelena, a ma hope o kona ho‘omaika‘i ‘ana,
ua wāwahi iho ‘o ia a hā‘awi akula i kāna mau haumāna,
a ‘ī akula, "E lawe, e ‘ai, ‘o ko‘u Kino kēia i hā‘awi ‘ia
no ‘oukou; E hana ‘oukou i kēia me ka ho‘omana‘o mai
ia‘ u." Pēlā ho‘i, i ka pau ‘ana o ka ‘aina, ua lawe ‘o ia
i ke Kī‘aha, a ma hope o kona ho‘omaika‘i ‘ana,
ua hā‘awi aku ‘o ia iā lākou, me ka ‘ī ‘ana,
"E inu ‘oukou i kēia a pau, no ka mea,
‘o ko‘u Koko kēia o ke Kauoha Hou, i ho‘okahe ‘ia
no ‘oukou me ka lehulehu, no ke kala ‘ia ‘ana
o nā hewa; e hana ‘oukou i kēia i ko ‘oukou inu ‘ana,
me ka ho‘omana‘o mai ia u."

No ka mea, e ka Haku me ka Makua i loko o ka lani,
e like me ke kauoha a kāu Keiki i aloha nui ‘ia
o ko mākou Ho‘ōla ‘o Iesu Kristo, ‘o mākou,
kāu mau kauwā ha‘aha‘a, ke hana nei a ke hōike nei ho‘i
i mua o kou Mō‘ī Hemolele ‘ana,
me kēia mau makana ho‘āno a mākou e hā‘awi aku nei
iā ‘oe, i ka mea ho‘omana‘o a kāu Keiki i kauoha mai ai
iā mākou e hana; me ka make laha ‘ole,
me kona ala hou ‘ ana mai a pi‘i ‘ana aku i ka lani
me ka nani; me ka ho‘omaika‘i nui aku iā ‘oe
no nā pōmaika‘i he lehulehu i ili mai ai
iā mākou ma ia mau mea.

A ke nonoi ha‘aha‘a aku nei mākou iā ‘oe,
e ka Makua lokomaika‘i, e ho‘olohe mai iā mākou;
a ma kou lokomaika‘i nui launa ‘ole, e ‘olu‘olu mai
e ho‘opōmaika‘i a e ho‘āno ai, ma kāu ‘Olelo
me ka ‘Uhane Hemolele, i kēia mau ha‘awina āu,
nā mea o ka pelena a me ka uwaina; i mea e hiki ai
iā makou, i ka lawe ‘ana o ia mau mea
ma ke ‘ano a kāu Keiki ko mākou Ho‘ōla ‘o Iesu Kristo
i kauoha mai ai, ‘o ia ho‘i i mea ho‘omana‘o
i kona make a me ka ho‘ēha ‘ana,
ke lilo i mau hoa ‘ai o kona Kino a me kou Koko
i ka ho‘opōmaika ‘i ‘ia.

Ke makemake nui nei mākou i kou maika‘i Makua,
e lawe mai i ko mākou mōhai ho‘onani
a ho omaika‘i me ke aloha, e nonoi ha‘aha‘a ana iā ‘oe,
ma o ka pono a me ka make ‘ana o kāu Keiki,
‘o Iesu Kristo, a ma o ka mana‘o‘i‘o i kona koko,
e ‘ae mai iā mākou a me kāu ‘Ekalesia a pau,
e loa‘a iā mākou ke kala ‘ana o ko mākou mau hewa,
a me nā mea maika‘i ‘ē a‘e a pau o kona ho‘ēha ‘ana.

A ke hā‘awi aku nei mākou iā mākou iho, me ko mākou
mau ‘uhane, a me ko mākou mau kino, iā ‘oe,
e ka Haku, he mōhai kūpono, hemolele, e ola ana,
iā ‘oe; e nonoi ha‘aha‘a ana e loa‘a iā mākou
a me nā kānaka ‘ē a‘e a pau e ‘ai ana
i kēia ‘Aha‘aina Hemolele, ke Kino
a me ke Koko makamae loa o kāu Keiki, ‘o Iesu Kristo,
e ho‘opiha ‘ia mākou me kou aloha me kou ho‘omaika‘i,
a lilo i ho‘okahi kino me ia, a noho ‘o ia
i loko o mākou, a mākou i loko ona.

A he pono ‘ole nō na‘e mākou no ka lehulehu
o ko mākou mau hewa e hā‘awi i kekahi mōhai iā oe,
akā ke nonoi nō na‘e nei mākou iā ‘oe e lawe mai
i kā mākou hana a me kā mākou lawelawe ‘ai‘ē,
e helu ‘ole ana i ko mākou pono, akā,
e kala nō na‘e mai ana i ko mākou mau lawehala
ma o Iesu Kristo ko mākou Haku.

E ia a me ia, me ka ‘Uhane Hemolele pū, e ho‘onani ‘ia
a ho‘omaika‘i ‘ia, ‘o ‘oe, e ka Makua mana loa,
i ke ao pau ‘ole. ‘ĀMENE.

 

 

The Lord's Prayer

A e like me ke a‘o ‘ana o ko kākou Ho‘ōla,
‘o Iesu Kristo, ke ha‘i nei kākou:

People and Celebrant

E ko mākou Makua i loko o ka lani,
  e ho‘āno ‘ia kou Inoa,
  e hiki mai kou aupuni,
  e mālama ‘ia kou makemake ma ka honua nei,
  e like me ia e mālama ‘ia ma ka lani la.
E hā‘awi mai iā mākou i ‘ai nā mākou no kēia lā.
E kala mai ho‘i iā mākou i kā mākou lawehala ‘ana,
  me mākou e kala nei i ka po‘e i lawehala iā mākou.
Mai ho‘oku‘u ‘oe iā mākou i ka ho‘owalewale ‘ia mai,
  akā, e ho‘opakele nō na‘e iā mākou i ka ‘ino.
No ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana,
  a me ka ho‘onani ‘ia, a mau loa aku. ‘Amene.

 

The Breaking of the Bread

 

Ka Wāwahi ‘ana iho i ka Pelena


The Celebrant breaks the consecrated Bread.

A period of silence is kept.
Then may be sung or said

[Aleluia.] Ua mōhai ‘ia ‘o Iesu Kristo ko kākou Mōliaola
no kākou;

No laila e hana no kākou i ka ‘aha ‘aina. [Aleluia.]

In Lent, Alleluia is omitted, and may be omitted at other times except
during Easter Season.


The following or some other suitable anthem may be sung or said here

Eke Keikihipa o ke Akua, nāu e lawe aku
i nā hewa o ke ao nei, e aloha mai iā mākou.
E ke Keikihipa o ke Akua, nāu e lawe aku
i nā hewa o ke ao nei, e aloha mai iā mākou.
E ke Keikihipa o ke Akua, nāu e lawe aku
i nā hewa o ke ao nei, e hā‘awi mai i kou maluhia
iā mākou.

The following prayer may be said. The People may join in saying
this prayer

‘A‘ole me ka ha‘akei, e ke Akua lokomaika‘i, mākou
i hele mai nei i kāu Papa‘aina, me ka hilina‘i ‘ana
i ko mākou pono iho, akā, i ka lehulehu nō,
a me ka nui o kou lokomaika‘i, ‘A‘ole nō i kūpono
kā mākou ‘ohi ‘ana i ka hunahuna i helele‘i iho mai
kāu Papa‘aina. Akā, ‘o ‘oe nō ka Haku,
nona ka lokomaika‘i pau ‘ole; no laila, e ‘ae mai,
e ka Haku ‘olu‘olu, ma kā mākou ‘ai ‘ana
i ka i‘o o kāu Keiki aloha ‘o Iesu Kristo,
me ka inu ana ho‘i i kona koko e noho mau mākou
i loko ona, a ‘o ia ho‘i i loko o mākou. ‘Āmene.

Facing the people, the Celebrant may say the following Invitation

Nā makana a ke Akua no ka Po‘e a ke Akua.
E lawe aku ia mau makana me ka ho‘omana‘o ‘ana,
ua make ‘o Iesu Kristo no ‘oukou,
a ‘ai ia i ko ‘oukou mau na ‘au i ka mana‘o ‘i‘o
me ka ho‘omaika‘i.

The ministers receive the Sacrament in both kinds; and then
immediately deliver it to the people.

The Bread and the Cup are given to the communicants with these
words

Ke Kino o Kristo, ka pelena o ka lani. [‘Āmene.]
Ke Koko o Kristo, ke kī‘aha o ka ho‘ōla. [‘Āmene,]

Durinig the ministration of Comm union, hymns, psalms, or anthems may be sung.

After Commnunion, the Celebrant says

E pule kākou,

The People may join in saying this prayer

E ke Akua mana loa ola mau loa, ke māhalo nui loa nei
mākou iā ‘oe no kou ‘olu‘olu ‘ana mai e hānai iā mākou
i kēia mau mea hemolele pō‘iu‘iu,
i ka ‘ai ‘uhane o ke Kino a me ke Koko laha ‘ole
o kāu Keiki ko mākou Ho‘ōla ‘o Iesu Kristo;
a ma ia mau mea ua ho‘oia mai iā mākou i kou ‘olu‘olu
me ka lokomaika‘i iā mākou,
a he mau lālā ‘oia‘i‘o ho‘i mākou
i loko o ke kino pō‘iu‘iu o kāu Keiki,
‘o ia ho‘i ke anaina i ho‘opōmaika‘i ‘ia
o ka po‘e mana‘o‘i‘o a pau; a he mau ho‘oilina nō ho‘i
ma o ka mana‘olana la i kou aupuni pau ‘ole.
A ke noi ha‘aha‘a aku nei mākou iā ‘oe,
e ka Makua i loko o ka lani, e kōkua mai iā mākou
i kou lokomaika‘i e hiki ai iā mākou ke kūpa‘a
i loko o ia anaina, a e ho‘okō i nā hana maika‘i a pau āu
i ho‘omākaukau ai nā mākou e hana; ma o Iesu Kristo la
ko mākou Haku, iā ia, me ‘oe
a me ka ‘Uhane Hemolele, ka ho‘ onani ‘ia
me ka hi‘ilani ‘ana, i ke ao pau ‘ole. ‘Āmene.

The Bishop when present, or the Priest, gives the blessing

A ‘o ka maluhia o ke Akua, ka mea i ‘oi aku
i ko ke kanaka mana‘o a pau, e ho‘omalu mai
i ko ‘oukou na‘au a me ko ‘oukou mana‘o ma ka ‘ike
me ke aloha o ke Akua, me kāna Keiki ‘o Iesu Kristo
ko kākou Haku; a ‘o ka lokomaika‘i ‘ia,
e ke Akua mana loa, ka Makua, ke Keiki,
a me ka ‘Uhane Hemolele, me ‘oukou, a e noho pū ho‘i
me ‘oukou a mau loa aku. ‘Āmene.

or this

Ka ho‘opōmaika‘i ‘ana o ke Akua mana loa, ka Makua,
ke Keiki a me ka ‘Uhane Hemolele me ‘oukou
a e nohopū me ‘oukou a mau loa aku. ‘Āmene.


The Deacon, or the Celebrant, may dismiss the people with these words


Deacon E hele aku ‘oukou me ka maluhia e aloha
a e mālama i ka Haku.
People Ho‘omaika‘i i ke Akua.
 

 

Proper Prefaces

 


Preface of the Lord's Day

 

Nā ‘Olelo Hoakāka Kūpono


Ka ‘Ōlelo Hoakāka o ka Lā o ka Haku


To be used on Sundays as appointed, but not on the succeeding weekdays

 

Of God the Father

 

1. No ke Akua ka Makua

Ka mea nāna i hana i ka mālamalama
a me ke kumu o ke ola, nāu i hana iā mākou
e like me kou ‘ano, a i kāhea iā mākou i ke ola hou
ma o Iesu Kristo ko mākou Haku,

or the following

 

Of God the Son

 

2. No ke Akua ke Keiki

Ma o Iesu Kristo ko mākou Haku, nāna i ka lā mua
o ka pule i lanakila ma luna o ka make
a me ka loa kupapa‘u, a ma o kona ola hou nani i wehe
i ke ala o ke ola mau loa.

or this

 

Of God the Holy Spirit

 

3. No ke Akua ka ‘Uhane Hemolele

Ka mea nāna i ho‘ololi iā mākou i kekahi po‘e hou
iā Iesu Kristo ko mākou Haku me ka wai
a me ka ‘Uhane Hemolele, e hō‘ike i kou nani
i ke ao holo‘oko ‘ a nei.

 


Prefaces for Seasons

 

 

 


Advent

 


Nā ‘Ōlelo Hoakāka no nā Kau

 

To be used on Sundays and weekdays alike, except as otherwise
appointed for Holy Days arid Various OccasionsKa Hikina

No kāu ho‘ouna ‘ana mai i kāu Keiki aloha e uku pana‘i
iā mākou mai ka hewa a me ka make, a e ho‘olilo
iā mākou i ho‘oilina ma ona o ke ola mau; i hiki ai
iā makou ke ho‘ole‘a i ka ‘ikena iā ia me ka hilahila ‘ole
a me ka wiwo ‘ole, ke hele hou mai ‘o ia me ka mana
a me ka lanakila nui e ho‘okolokolo i ke ao nei.

 

Incarnation

 

Ka Lā Hānau o ka Haku.

No kāu hā‘awi ‘ana mai iā Iesu Kristo,
i kāu Keiki kamakāhi, e hānau ‘ia no mākou;
a ma o ka mana loa o ka ‘Uhane Hemolele ‘o ia i lawe ai
i ke Kino Kanaka o Malia ka Pu‘upa‘a, kona makuahine,
i ho‘opakele ‘ia mākou mai ka luhi o ka hewa,
a loa‘a ka mana e lilo i kāu mau keiki.

 

Epiphany

 

‘Epipania

No ka mea, i ka aiwaiwa o ka Lokou i lilo mai la
i kanaka, ua ho‘omālamalama ‘oe i ke ao hou
i ko mākou mau na‘au, e hā‘awi i ka na‘auao o kou nani
i ka maka o kāu Keiki, ‘O Iesu Kristo, ko mākou Haku.

 

Lent

 

Kalema

Ma o Iesu Kristo ko mākou Haku,
nāna i ho‘owalewale ‘ia me nā ‘ano mea a pau
e like me mākou, akā ‘a‘ole nō na‘e i lawehala;
ma o kona aloha i hiki ai iā mākou e lanakila ma luna o
nā mea ‘ino a pau, a e ho‘opau i ka noho ‘ana no mākou
iho, akā e noho nona, kai make no mākou a ala hou.

or this

Ka mea i ha‘i mai i kāu po‘e mana‘o‘i‘o e ho‘oma‘ema‘e
i ko lākou mau na‘au a e ho‘omākaukau me ka hau‘oli no
ka ‘aha‘aina Mōliaola; me ka pule hō‘i‘o
a me nā hana aloha, a ho‘ohana ‘ia hou e kou Lokou
a me nā Kakelema, i hiki ai iā lākou
ke loa‘a ke aloha piha i ho‘omākaukau ‘ia ai e ‘oe
na lākou e aloha aku iā ‘oe.

 

Holy Week

 

Ka Pule Hemolele

Ma o Iesu Kristo ko mākou Haku, nāna i hāpai ‘ia a‘e
ma luna o ke ke‘a no ko mākou mau hewa,
e lilo ke ao a pau iā ia; nāna ma muli o kona ho‘ēha ‘ana
a me kona make ‘ana i lilo i ke kumu o ke ola mau loa
no nā kānaka a pau i kau ai i ko lākou mana‘o ‘i‘o
i loko ona.

 

Easter

 

Ka Lā iAla hou ai ka Haku

Ua kūpono loa ho‘i ko mākou ho‘onani ‘ana aku
iā ‘oe no ke ala ‘ana mai me ka nani o kāu Keiki
‘o Iesu Kristo ko mākou Haku; ‘o ia ‘i‘o nō
ke Keikihipa o ka Mōliaola, i mōhai ‘ia no mākou,
a nāna ho‘i i lawe aku i ka hewa o ka honua;
ma kona make ‘ana ho‘i i pio ai ka make,
a ma kona ala hou ‘ana mai ho‘i i ke ola,
‘o ia i ho‘iho‘i hou mai ai iā mākou i ke ola mau loa.

 

Ascension

 

Ka Pi‘i ‘ana

No kāu Keiki punahele ‘o Iesu Kristo ko mākou Haku;
a mea i hō‘ike kino mai iā ia iho
i kāna mau ‘Apokekolo a pau,
ma hope o kona ala hou ‘ana mai me ka nani nui,
a i mua ho‘i o ko lakou alo ‘o ia i pi‘i ai i ka lani,
e ho‘omākaukau i wahi no mākou; i laila ho‘i mākou
e ho‘opi‘i pū ‘ia aku ai a e nohoali‘i pū me ia
me ka nani.

 

Pentecost

 

Ka Lāpule o ke Ke‘oke‘o

No Iesu Kristo ko mākou Haku;
e like me kāu ‘ōlelo ‘oia‘i‘o, i iho mai ai
ka ‘Uhane Hemolele [ma kēia lā] mai ka lani mai,
a noho ihola ma luna o nā ‘Apokekolo,
e a‘o ana, a e alaka‘i ana ho‘i iā lakou ma ka ‘oia‘i‘o;
e ho‘ohui ana i nā lāhui ‘ōlelo like ‘ole i ka ha ‘i ‘ana
i ho‘okahi mana‘o‘i‘o, a e hā‘awi ana i kāu ‘Ekalesia
i ka mana e lawelawe iā ‘oe me he ‘oihana kahuna lani,
a e ha‘i i ka ‘euanelio i nā lāhui a pau.

 


Prefaces for Other Occasions

Trinity Sunday

 


Nā ‘Ōlelo Hoakāka no nā Manawa Kūikawā ‘ē a ‘e


Ke Kahikolu

‘O ‘oe nō ho‘i ke Akua ho‘okahi, ka Haku ho‘okahi,
‘a‘ole na‘e he kino ho‘okahi, akā, ‘ekolu kino
i loko o ke ‘Ano Ho‘okahi. Me ia ho‘i a mākou
e mana‘o‘io nei no ka nani o ka Makua, pēlā nō ho‘i
e mana‘o ‘ia ai ke Keiki, me ka ‘Uhane Hemolele
me ka like loa ho‘i.

 

All Saints

 

Nā Kāna A Pau

I ka nui o kāu mau kāna, nāu i ho‘oka‘apuni iā mākou
me nā hō‘ike he nui loa, i hiki ai iā mākou, e ‘oli ana
i ko lākou launa aloha, ke hobo me ke ahonui
i ka heihei i kau ai ma mua o mākou; a me lakou pū,
loa‘a ho‘i ke kalaunu mae ‘ole o ka nani.

 

A Saint

 

He Kāna

No ke aloha kamaha‘o a me ka lokomaika‘i
i hō‘ike ‘ia ai i kāu mau kāna a pau i koho ‘ia ai,
he mau haka o kou aloha, a me nā mālamalama o ke ao
i ko lākou mau hanauna.

or this

No ka ho‘olohe ‘ana o kāu mau kāna, nāu i hā‘awi mai
i ka hō‘ike ‘ano o ka hana kūpono,
a i ko lākou hau‘oli mau, he ‘ōlelo pa‘a nani
o ka mana‘olana o ko mākou ki‘i ‘ana.

or this

No kou ho‘onani nui ‘ia ‘ana aku i ke anaina
o kāu mau kāna, Ke ho‘omaika‘i nei nā mea a pau
iā ‘oe a ke ho‘opōmaika‘i nei kāu mau kauwā
mana‘o‘i‘o, e ha‘i ana i nā alaka‘i o kēia ao
i ka Inoa nani o kāu Keiki kamakāhi

 

Apostles and Ordinations

 

Nā ‘Apokekolo a me nā ‘Olinakio

Ma o ke kahuhipa nui o kāu pū‘ā, ‘o Iesu Kristo
ko makou Haku; ka mea nāna, ma hope o kona ala ‘ana,
i ho‘ouna i kāna mau ‘apokekolo e ha‘i i ka ‘Euanelio
a e a‘o i nā lāhui a ‘pau; a i ho‘ohiki e noho mau
me lakou a hiki ana i ka panina o nā au.

 

Dedication of a Church

 

Ka Ho‘ola‘a ‘ana o ka Halepule

Ma o Iesu Kristo, ko mākou Kahunapule Ki‘eki‘e nui,
ma loko ona i kūkulu ‘ia ai mākou, he mau pōhaku ola o
ka luakini hemolele, i hiki ai iā mākou ke hā‘awi aku a‘e
ma mua ou, he alana o ka ho‘omaika‘i a me ka pule,
he mau mea hemolele a kohu i kāu ‘ikena.

 

Baptism

 

Papekema

No kāu loa‘a ‘ana iā mākou i Iesu Kristo ko mākou Haku
he mau keikikāne a me kaikamāhine āu, kāu ho‘olilo ‘ana
iā mākou i maka‘āinana o kou aupuni,
a no kāu hā‘awi ‘ana ho‘i i ka ‘Uhane Hemolele
iā mākou e alaka‘i iā mākou i ka ‘oia‘i‘o a pau.

 

Marriage

 

Ka Male ‘ana

No ka mea, i ke aloha o ka wahine a me ke kāne,
ua hō‘ike mai ‘oe i ka mea ho‘ohālike o Ielukalema
ka Lani, i uluwehiwehi ‘ia ai e like me ka wahine ho‘āo
no kāna kāne, kāu Keiki, ‘o Iesu Kristo ko mākou Haku;
nāna i aloha iā ia a i hā‘awi aku iā ia iho nona, i hiki ai
iā ia ke hana hou i ke kumuhonua holo‘oko‘a

 

Commemoration of the Dead

Ka Ho‘omana‘o ‘ana i ka Po‘e Make

Ma o Iesu Kristo ko mākou Haku, nāna i ala lanakila mai
ka make mai a i ho‘ōlu iā mākou me ka mana‘olana
a pōmaika‘i o ke ola mau; no ka mea, i ka mana‘o
o kāu mau kānaka mana‘o‘i‘o, e ka Haku, ua loli ke ola,
‘a‘ole i pau; a i ka manawa e moe ai
ko mākou kino kanaka i ka make, ua ho‘omākaukau ‘ia
he wahi noho mau ma ka lani la.

 

Return to the Book of Common Prayer in Hawaiian; Book of Common Prayer home page